Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2872(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0436/2021

Συζήτηση :

PV 16/09/2021 - 6.1
CRE 16/09/2021 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0389

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 162kWORD 55k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα
P9_TA(2021)0389RC-B9-0436/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με τα κυβερνητικά μέτρα καταστολής εναντίον διαδηλώσεων και πολιτών στην Κούβα (2021/2872(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πολιτική κατάσταση στην Κούβα(1), της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer(2), και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, που υπεγράφη στις 12 Δεκεμβρίου 2016 και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη τον επίσημο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας, και ιδίως τον τρίτο διάλογο της 26ης Φεβρουαρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Ιουλίου 2021, σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις, με την οποία ζητείται η ανάληψη επείγουσας δράσης και ζητείται μετ’ επιτάσεως από τις κουβανικές αρχές να απαντήσουν σχετικά με τους 187 αγνοούμενους,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Michelle Bachelet, Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 16ης Ιουλίου 2021, με την οποία καλεί την Κούβα να απελευθερώσει τους διαδηλωτές που βρίσκονται υπό κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και τις ειδικές εισηγήσεις της της 15ης Ιουλίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5) και ιδίως το άρθρο 12 για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη την καταγγελία την οποία υπέβαλε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) προς τον Eamon Gilmore, Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την καταστολή εις βάρος διαδηλωτών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα και τον Ποινικό Κώδικα της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό διάταγμα 35 σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τη χρήση του ραδιοηλεκτρικού φάσματος και το ψήφισμα 105 του 2021 σχετικά με τον κανονισμό όσον αφορά το μοντέλο εθνικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών της Δημοκρατίας της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 2021, χιλιάδες Κουβανοί βγήκαν στους δρόμους σε περισσότερες από 40 πόλεις για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά για τις χρόνιες ελλείψεις φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών, τη γενική κακοδιαχείριση της πανδημίας COVID-19 και τους συστηματικούς περιορισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, από τις κουβανικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις αυτές ήταν οι μαζικότερες στην Κούβα από τη διαδήλωση «Maleconazo», το 1994·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές αντέδρασαν με ακραία βία και καταστολή κατά διαδηλωτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Díaz-Canel κάλεσε ρητά όλους τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων ειδικών δυνάμεων, όπως οι «μαύροι μπερέδες», μια επίλεκτη μονάδα των επαναστατικών ενόπλων δυνάμεων, να πολεμήσουν κατά ειρηνικών διαδηλωτών, γεγονός που επέφερε όξυνση της βίας, άφησε εκατοντάδες αμάχους τραυματισμένους και οδήγησε σε αστυνομικές έρευνες, συλλήψεις σε σπίτια διαδηλωτών και αστυνομική βία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές υιοθέτησαν νέες μεθόδους καταστολής, όπως η αναστολή, η παρακολούθηση, η λογοκρισία και ο έλεγχος των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να ελέγχουν και να καλύπτουν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διέπραξαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές πρέπει να προστατεύουν και να διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ειρηνική συνάθροιση και η ελευθερία της έκφρασης, χωρίς διακρίσεις με βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις, και να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό προς τις αρχές της νομιμότητας, του έκτακτου χαρακτήρα, της υπευθυνότητας και της αναγκαιότητας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα 35 επικαιροποιεί το κουβανικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους απόκτησης των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση του εθνικού ραδιοηλεκτρικού φάσματος και επιβάλλει υποχρεώσεις στους φορείς τηλεπικοινωνιών να αναστέλλουν, να παρακολουθούν, να υποκλέπτουν και να ελέγχουν τους χρήστες και να διαβιβάζουν τις πληροφορίες τους στις κουβανικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάταγμα αναγνωρίζεται διεθνώς ως παράνομο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα 105 θεσπίζει τον κανονισμό για τα κυβερνοπεριστατικά με ευρύ τρόπο, δεδομένου ότι παρέχει ένα νομικό πλαίσιο για τη δίωξη ατόμων για ευρύ φάσμα κατηγοριών και επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων, την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη διενέργεια κατ’ οίκον ερευνών, ενώ παρέχει μάλιστα τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να ενεργεί ως διαμεσολαβητής για την άσκηση ποινικής δίκης για εγκλήματα που αναφέρονται επί του παρόντος στον Ποινικό Κώδικα, οι ορισμοί των οποίων αναγνωρίζονται διεθνώς ως παράνομοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό διάταγμα 370, το οποίο επίσης τέθηκε σε ισχύ μετά την έγκριση του νέου Συντάγματος του 2019, περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς διέκοψε τη σύνδεση στο διαδίκτυο για αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην είναι σε θέση να αναφέρουν δημοσίως τις πράξεις καταστολής και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέστησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bruno Rodríguez, Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, περιέγραψε την απόπειρα των ΗΠΑ να επαναφέρουν το διαδικτυακό σήμα στο νησί ως «επιθετική ενέργεια»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και η Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταδίκασαν την καταστολή από το κουβανικό κράτος και τη χρήση βίας ως απάντηση σε ειρηνικές διαδηλώσεις, ζήτησαν, επίσης, την άμεση απελευθέρωση όλων όσων τέθηκαν υπό κράτηση και ζήτησαν από την κουβανική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα μέσω διαλόγου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) ανέφερε ότι, στις 5 Σεπτεμβρίου 2021, 1 306 άτομα, μεταξύ των οποίων 27 ανήλικοι, αγνοούνταν ή είχαν τεθεί υπό κράτηση μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με όσα αναφέρουν άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οι «Prisoners Defenders» (Κρατούμενοι Υπερασπιστές), καταδεικνύεται ότι περισσότεροι από 5 000 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση κατά την εν λόγω περίοδο, ενώ διατυπώνονται ισχυρισμοί για αυθαίρετες κρατήσεις, κράτηση σε απομόνωση, βίαιες εξαφανίσεις, χρήση εγκληματιών ως μέσο για την ποινικοποίηση της συμμετοχής σε διαδηλώσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, παρακολουθήσεις και συλλήψεις κατ’ οίκον, καθώς και άσκηση βίας κατά των διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Ιουλίου 2021 η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις ξεκίνησε επείγουσα δράση στην Κούβα για 187 υποθέσεις δυνάμει του άρθρου 30 της Σύμβασης για τις αναγκαστικές εξαφανίσεις (επίσημες επείγουσες δράσεις AU αριθ. 1200 έως 1386/2021)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούβα είναι έκτη παγκοσμίως ως προς τον αριθμό επειγουσών δράσεων για βίαιες εξαφανίσεις που χρειάστηκε να αναληφθούν από το 2017 και μετά, παρά το γεγονός ότι η ΣΠΔΣ είναι πλέον σε πλήρη ισχύ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των κρατουμένων συγκαταλέγονται σημαντικός αριθμός ακτιβιστών, δημοσιογράφων και ηγετών κινημάτων της αντιπολίτευσης, όπως ο José Daniel Ferrer, ηγέτης της «Unión Patriótica de Cuba» (Πατριωτική Ένωση Κούβας), για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό πού βρίσκονται, καθώς και δασκάλων, σπουδαστών και καλλιτεχνών όπως ο Luis Manuel Otero Alcántara του «Movimiento San Isidro» (κίνημα San Isidro)· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία ο θάνατος του Diubis Laurencio Tejeda, μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό του στην Αβάνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ εξακολουθούν να υφίστανται συστηματικές κατασταλτικές ενέργειες, στις οποίες περιλαμβάνονται αυθαίρετες κρατήσεις, επιδρομές και πολιορκίες στα σπίτια τους, επιθέσεις και αυθαίρετα πρόστιμα, που έχουν τεκμηριωθεί τόσο από το «Observatorio Cubano de Derechos Humanos» (Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) όσο και από το «Centro Cubano de Derechos Humanos» (Κουβανικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κυρίες με τα Λευκά έχουν υποστεί τουλάχιστον 318 τέτοιες κατασταλτικές ενέργειες τους τελευταίους τρεις μήνες, 60 τον Ιούνιο, 142 τον Ιούλιο και 116 τον Αύγουστο του 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νικητής του Βραβείου Ζαχάρωφ Guillermo Fariñas Hernández δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες πληροφορίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υφίσταται επίσης συστηματική καταστολή κάθε μήνα εδώ και χρόνια, και ότι παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές κλήσεις του, και ότι όταν εγκαταλείπει το σπίτι του τίθεται συστηματικά υπό κράτηση μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, και ότι, τον Σεπτέμβριο μόνο, τέθηκε αυθαίρετα υπό κράτηση τρεις φορές, εκ των οποίων η τελευταία φορά ήταν στις 8 Σεπτεμβρίου 2021·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές περιπτώσεις διεξήχθησαν συνοπτικές δίκες και επιβλήθηκαν ποινές για διάφορους τύπους εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων τρομοκρατία, διατάραξη της δημόσιας τάξης, εξύβριση, υποκίνηση σε διάπραξη εγκλημάτων και εξάπλωση επιδημίας, χωρίς ελάχιστες εγγυήσεις για τη δέουσα διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους συλληφθέντες θεωρούνται κρατούμενοι για λόγους συνείδησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 8 000 άτομα κρατούνται επίσης σε κάθειρξη, χωρίς να μπορούν να τους καταλογιστούν αξιόποινες πράξεις, και 2 500 ακόμη έχουν καταδικαστεί σε αναγκαστική εργασία για τον ίδιο λόγο, όλοι κατηγορούμενοι για «κοινωνική προεγκληματική επικινδυνότητα», κατηγορία που υποστηρίζεται πλήρως από την «παρατηρούμενη συμπεριφορά τους η οποία αντίκειται στους κανόνες της σοσιαλιστικής ηθικής» (άρθρα 72-84 του Κουβανικού Ποινικού Κώδικα)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2017 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη ΣΠΔΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν σαφείς βελτιώσεις στην Κούβα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, υπογραμμίζοντας την παραβίαση του άρθρου 1 παράγραφος 5, του άρθρου 2 στοιχείο γ) και των άρθρων 5, 22 και 43 της ΣΠΔΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει σημειωθεί απτή πρόοδος στην Κούβα όσον αφορά τις γενικές αρχές και τους στόχους της συμφωνίας για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, το κουβανικό καθεστώς έχει εντείνει την καταστολή και τις παραβιάσεις των εργασιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αριθμού των πολιτικών κρατουμένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος της ΣΠΔΣ όσον αφορά τη βελτίωση των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κουβανικό κράτος συνεχίζει να παραβιάζει συστηματικά τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα του υγειονομικού προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί να εργαστεί στο εξωτερικό σε ιατρικές αποστολές, γεγονός που καθίσταται ισοδύναμο με σύγχρονη δουλεία σύμφωνα με τον ΟΗΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους πολιτικούς διαλόγους και στα σχέδια συνεργασίας της συμφωνίας αποτελεί ουσιώδη πτυχή της ΣΠΔΣ και ότι η πρακτική αποκλεισμού της κοινωνίας των πολιτών από τα ταμεία συνεργασίας και/ή τη συμμετοχή στη συμφωνία, ενώ, αντιθέτως η συμμετοχή και πρόσβαση σε κονδύλια συνεργασίας επιτρέπεται μόνο σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή οι οποίες ελέγχονται από αυτό, όπως συνέβη μετά την υπογραφή της συμφωνίας, θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει μια λεγόμενη «ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η οποία αποτελεί καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ που καθιστά δυνατή την αναστολή της ΣΠΔΣ σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κουβανικό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OCDH) έχει ζητήσει επισήμως «την εφαρμογή του νέου καθεστώτος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φυσικά πρόσωπα ή τους κρατικούς θεσμούς που εμπλέκονται» στις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση ακραίας βίας και την καταστολή εις βάρος διαδηλωτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων, καλλιτεχνών, αντιφρονούντων και πολιτικών ηγετών της αντιπολίτευσης από την κουβανική κυβέρνηση μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021· εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και απευθύνει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς·

2.  καλεί τις κουβανικές αρχές να σταματήσουν την καταστολή, να απελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους, τους κρατούμενους συνείδησης και εκείνους που κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά επειδή άσκησαν ειρηνικά την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και να εγγυηθούν τη δέουσα διαδικασία· καταδικάζει το γεγονός ότι η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτές τις διαδηλώσεις περιλάμβανε την ανάπτυξη των «μαύρων μπερέδων» και ομάδων αμάχων που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του Προέδρου Miguel Díaz-Canel για «υπεράσπιση της επανάστασης»·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι κουβανικές αρχές χρησιμοποίησαν το κύμα κρατήσεων μετά τις διαδηλώσεις της 11ης Ιουλίου 2021 για να ποινικοποιήσουν τα νόμιμα και ειρηνικά δημοκρατικά αιτήματα του πληθυσμού της Κούβας, να ανακτήσουν τον έλεγχο, να εδραιώσουν εκ νέου κλίμα φόβου στον πληθυσμό και να φιμώσουν ορισμένα από τα πιο χαρισματικά μέλη της αντιπολίτευσης της χώρας·

4.  ζητεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των νικητών του Βραβείου Ζαχάρωφ, οι οποίοι υφίστανται συνεχείς κατασταλτικές ενέργειες, και καταδικάζει την αυθαίρετη σύλληψη για περισσότερο από δύο μήνες του José Daniel Ferrer, ο οποίος είναι απομονωμένος από την οικογένειά του και είναι άγνωστο που βρίσκεται·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτικό οι κουβανικές αρχές να ακούσουν και να ανταποκριθούν στα αιτήματα για ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και για ελευθερία και δημοκρατία, και να συμμετάσχουν σε εθνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς σχετικά με μια διαδικασία εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού της χώρας, με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την ανάληψη των απαραίτητων εσωτερικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την τήρηση των πολιτικών, ατομικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του πληθυσμού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19·

6.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα πορίσματα της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση όσον αφορά την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας στην Κούβα, τα οποία καταδεικνύουν ότι υπάρχει συστηματικό πρόβλημα αυθαίρετων κρατήσεων, όπως επιβεβαιώνεται στις εκθέσεις της ομάδας εργασίας 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 και 4/2020·

7.  καταγγέλλει την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους των κουβανικών αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις οικουμενικές συμβάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, καθώς και την καταπίεση οποιασδήποτε μορφής δημοκρατικής έκφρασης και την απουσία χώρων για πλουραλιστική πολιτική συμμετοχή· καλεί την ΕΕ να τις καταδικάσει δημοσίως· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το νομοθετικό διάταγμα 35 και το ψήφισμα 105, τα οποία εγκρίθηκαν πρόσφατα και παρέχουν ευρείες νομικές οδούς για την ποινικοποίηση ατόμων που συμμετέχουν σε νόμιμες ειρηνικές διαμαρτυρίες, μέσω της άσκησης ελέγχου στα μέσα τηλεπικοινωνίας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες μεθόδους καταστολής· καλεί τις κουβανικές αρχές να επικαιροποιήσουν το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να καταργήσουν το νομοθετικό διάταγμα 35 και κάθε άλλη νομοθετική πράξη που περιορίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες των πολιτών της Κούβας·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τη λυπηρή κατάσταση σε σχέση με την κράτηση ατόμων και τη συνεχιζόμενη απουσία συνθηκών που παρέχουν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· ζητεί οι κρατούμενοι να έχουν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη, να τους επιτρέπεται να έχουν ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση, να λαμβάνουν επαρκή τροφή και νερό, να τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις και να δέχονται τακτικά επισκέψεις από την οικογένειά τους, φίλους, δημοσιογράφους και διπλωμάτες· ζητεί να διεξαχθούν αποτελεσματικές ποινικές και διοικητικές έρευνες με στόχο τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των υπευθύνων για βασανιστήρια και κακομεταχείριση·

9.  καλεί τις κουβανικές αρχές να συμμορφωθούν με τις συστάσεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για συμμετοχή σε εποικοδομητικό διάλογο με την πραγματική κοινωνία των πολιτών· καλεί την Κούβα να παραχωρήσει αμέσως στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρόσβαση στη χώρα, ώστε να τεκμηριώσουν την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρακολουθούν και να παρίστανται ως παρατηρητές στις επικείμενες δίκες εκατοντάδων ακτιβιστών και απλών Κουβανών που παραμένουν υπό κράτηση· καλεί την ΕΕ να παρακολουθήσει τις δίκες και να επισκεφθεί τους πολιτικούς κρατουμένους στις φυλακές·

10.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, παρά τη ΣΠΔΣ, δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση της δημοκρατίας και επιδεινώθηκε περαιτέρω η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα· τονίζει ότι η Κούβα παραβιάζει συστηματικά τις θεμελιώδεις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας από την έναρξη ισχύος της· εκφράζει τη βαθιά δυσαρέσκειά του για την έλλειψη δέσμευσης και προθυμίας του κουβανικού καθεστώτος να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη ακόμη και ελάχιστης προόδου όσον αφορά την αλλαγή ή το άνοιγμα διαύλων που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος·

11.  τονίζει ότι, κατά τρόπο που αντιβαίνει στη ΣΠΔΣ, οι κουβανικές και οι ανεξάρτητες ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εμποδίζονται συστηματικά να συμμετέχουν στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της Κούβας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ευρύτερο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΣΠΔΣ, όπως ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σε οποιονδήποτε διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κουβανικής κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σε ό,τι αφορά ευκαιρίες χρηματοδότησης, πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χωρίς κανέναν περιορισμό·

12.  υπενθυμίζει την ένθερμη υποστήριξή του για όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και το έργο τους· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στη χώρα να ενισχύσουν σημαντικά τη στήριξή τους προς μια πραγματική και ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία τους με τις κουβανικές αρχές, και να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ενίσχυση του έργου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  θεωρεί ότι οι πλέον πρόσφατες κατασταλτικές ενέργειες των κουβανικών αρχών εις βάρος πολιτών προστίθενται στις συνεχείς και συστηματικές ενέργειες κατά των κρατουμένων για λόγους συνείδησης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αντιφρονούντων, των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, των καλλιτεχνών και των δημοσιογράφων, οι οποίες στο σύνολό τους συνιστούν πρόσθετες παραβιάσεις της ΣΠΔΣ·

14.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ περιλαμβάνει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως καθιερωμένο ουσιώδες στοιχείο των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ, η οποία καθιστά δυνατή την αναστολή της συμφωνίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιήσει το άρθρο 85 παράγραφος 3β για να συγκαλέσει άμεση συνεδρίαση της μικτής επιτροπής υπό το φως των παραβιάσεων της συμφωνίας εκ μέρους της κουβανικής κυβέρνησης, στοιχείο που συνιστά «περίπτωση έκτακτης ανάγκης»·

15.  καλεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του νόμου Magnitsky της ΕΕ(6) και να εγκρίνει κυρώσεις κατά των υπευθύνων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα το συντομότερο δυνατόν·

16.  εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τη ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως στις αντιπροσωπείες την είσοδο στη χώρα·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και στη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ύπατη Αρμόστρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0292.
(2) EE C 232 της 16.6.2021, σ. 17.
(3) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 235.
(4) ΕΕ L 337 I της 13.12.2016, σ. 3.
(5) ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 391.
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου