Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2872(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0436/2021

Keskustelut :

PV 16/09/2021 - 6.1
CRE 16/09/2021 - 6.1

Äänestykset :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0389

Hyväksytyt tekstit
PDF 134kWORD 47k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
Hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamat tukahduttamistoimet
P9_TA(2021)0389RC-B9-0436/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 hallituksen mielenosoituksiin ja kansalaisiin Kuubassa kohdistamista tukahduttamistoimista (2021/2872(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuubasta ja erityisesti 10. kesäkuuta 2021 antamansa päätöslauselman Kuuban ihmisoikeustilanteesta ja poliittisesta tilanteesta(1), 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta(2) ja 5. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta(3),

–  ottaa huomioon poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja Kuuban välisen sopimuksen, joka allekirjoitettiin 12. joulukuuta 2016 ja jota on sovellettu väliaikaisesti 1. marraskuuta 2017 lähtien(4),

–  ottaa huomioon poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen mukaisesti järjestetyn EU:n ja Kuuban virallisen ihmisoikeusvuoropuhelun, erityisesti 26. helmikuuta 2021 käydyn kolmannen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 29. heinäkuuta 2021 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Kuubassa,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka Kuuba on allekirjoittanut,

–  ottaa huomioon YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevän komitean kirjeen, jossa pyydetään toteuttamaan kiireellisiä toimia ja kehotetaan Kuuban viranomaisia antamaan vastaus noin 187 henkilön katoamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet’n 16. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman, jossa kehotetaan Kuubaa vapauttamaan pidätetyt mielenosoittajat,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan ja sen erityisraportoijien 15. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat ja ilmaisunvapautta koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan(5) ja erityisesti sen 12 artiklan kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta,

–  ottaa huomioon, että Kuuban ihmisoikeuksien seurantakeskus (OCDH) teki 8. syyskuuta 2021 valituksen ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle Eamon Gilmorelle mielenosoittajiin kohdistetuista sortotoimista,

–  ottaa huomioon Kuuban perustuslain ja sen rikoslain,

–  ottaa huomioon asetuksen 35 televiestintä-, tieto- ja viestintätekniikasta ja radiotaajuuksien käytöstä sekä vuonna 2021 annetun päätöslauselman 105 asetuksesta, joka koskee kansallista väliintulomallia kyberturvallisuuden häiriötilanteisiin vastaamiseksi Kuuban tasavallassa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 11. heinäkuuta 2021 tuhannet kuubalaiset valtasivat kadut yli 40 kaupungissa osoittaakseen rauhanomaisesti mieltä sitä vastaan, että lääkkeistä ja muista välttämättömistä hyödykkeistä on krooninen pula, covid-19-pandemiatilanne on yleisesti ottaen huonosti hoidettu ja Kuuban viranomaiset rajoittavat järjestelmällisesti ihmisoikeuksia, erityisesti sanan- ja kokoontumisvapautta; ottaa huomioon, että nämä olivat Kuuban suurimmat mielenosoitukset sitten vuoden 1994 ”Maleconazo”‑mielenosoituksen;

B.  ottaa huomioon, että Kuuban viranomaiset reagoivat äärimmäisellä väkivallalla ja sortotoimilla mielenosoittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan; ottaa huomioon, että presidentti Díaz-Canel kehotti nimenomaisesti kaikkia hallituksen tukijoita, myös erikoisjoukkoja kuten vallankumousarmeijan ”Black Berets” -eliittiyksikköä, taistelemaan rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mikä johti väkivallan kärjistymiseen, satojen siviilien loukkaantumiseen ja poliisietsintöihin, pidätyksiin mielenosoittajien kodeissa ja poliisiväkivaltaan;

C.  ottaa huomioon, että Kuuban viranomaiset ottivat käyttöön uusia sortokeinoja, kuten ehdolliset rangaistukset, seuranta, sensuuri ja televiestintäpalvelujen valvonta, rikkoen kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä pyrkimyksenään valvoa ja peittää tekemänsä vakavat ihmisoikeusloukkaukset; ottaa huomioon, että Kuuban viranomaisten on turvattava ja taattava ihmisoikeudet, kuten rauhanomainen kokoontumisvapaus, sananvapaus ilman poliittisiin näkemyksiin perustuvaa syrjintää, ja noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja laillisuus-, poikkeus-, vastuu- ja tarpeellisuusperiaatteiden mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että asetuksella 35 saatetaan ajan tasalle Kuuban oikeudellinen kehys ehdoista saada vaadittavat luvat kansallisten radiotaajuuksien käyttämiseksi ja niitä koskevat menettelyt ja velvoitetaan televiestintäoperaattorit keskeyttämään, valvomaan, kuuntelemaan ja seuraamaan käyttäjiä ja välittämään heitä koskevia tietoja Kuuban viranomaisille; ottaa huomioon, että asetus on todettu kansainvälisesti laittomaksi; ottaa huomioon, että päätöslauselmassa 105 vahvistetaan kyberturvallisuuden häiriötilanteita koskeva asetus laajasti ja luodaan oikeudellinen kehys yksityishenkilöiden syytteeseen asettamiselle useiden eri syytösten perusteella ja mahdollistetaan seuraamusten määrääminen, matkapuhelinten ja tietokoneiden takavarikointi, kotietsintöjen suorittaminen ja jopa se, että hallitus voi helpottaa rikosoikeudellisten menettelyjen käynnistämistä rikoslaissa tällä hetkellä mainituista rikoksista, joiden määritelmät on todettu kansainvälisesti laittomiksi; ottaa huomioon, että vuoden 2019 uuden perustuslain hyväksymisen jälkeen annetulla asetuksella 370 rajoitetaan sananvapautta verkkoyhteisöissä;

E.  ottaa huomioon, että hallinto katkaisi internetin useaksi päiväksi, jotta kansalaiset eivät voisi ilmoittaa julkisesti kärsimistään sortotoimista ja ihmisoikeusloukkauksista; ottaa huomioon, että Kuuban ulkoministeri Bruno Rodríguez kuvasi Yhdysvaltojen yritystä palauttaa saarelle internetyhteys ”aggressiiviseksi teoksi”;

F.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta ja YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ovat tuominneet Kuuban valtion sortotoimet ja voimankäytön rauhanomaisia mielenosoituksia vastaan, kehottaneet vapauttamaan viipymättä kaikki pidätetyt ja vaatineet Kuuban hallitusta puuttumaan taustalla oleviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin vuoropuhelun avulla;

G.  ottaa huomioon, että Kuuban ihmisoikeuksien seurantakeskus on ilmoittanut 5. syyskuuta 2021, että 1 306 henkilöä, mukaan 27 alaikäistä, on ollut kadoksissa tai pidätettynä 11. heinäkuuta 2021 järjestettyjen mielenosoitusten jälkeen; ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen, kuten Prisoners Defenders, muiden raporttien mukaan kyseisenä aikana pidätettiin yli 5 000 ihmistä pidätettiin, ja niissä esitettyjen syytösten mukaan keinoina olivat mielivaltaiset pidätykset, eristäminen, tahdonvastaiset katoamiset, rikollisten käyttö tapana kriminalisoida osallistuminen mielenosoituksiin, kidutus ja huono kohtelu, valvonta ja kotiaresti sekä väkivalta mielenosoittajia kohtaan, ottaa huomioon, että YK:n tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä komitea käynnisti 15. heinäkuuta 2021 Kuubassa kiireellisiä toimia 187 tapauksessa tahdonvastaisia katoamisia koskevan yleissopimuksen 30 artiklan nojalla (viralliset kiireelliset toimet AU nro 1200–1386/2021); ottaa huomioon, että Kuubassa on jouduttu vuoden 2017 jälkeen toteuttamaan maailman kuudenneksi suurin määrä tahdonvastaisia katoamisia koskevia kiireellisiä toimia, vaikka poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus on tällä hetkellä täysimääräisesti voimassa;

H.  ottaa huomioon, että pidätettyjen joukossa oli merkittävä määrä aktivisteja, journalisteja ja poliittisen opposition liikkeiden johtajia, kuten Kuuban isänmaallisen unionin Unión Patriótica de Cuban johtaja José Daniel Ferrer, jonka olinpaikkaa ei edelleenkään tiedetä, sekä opettajia, opiskelijoita ja taiteilijoita, kuten Movimiento San Isidron ‑liikkeen Luis Manuel Otero Alcántara; ottaa huomioon, että poliisi vahvisti Diubis Laurencio Tejedan kuolleeksi sen jälkeen, kun häntä ammuttiin takaapäin Havannassa mielenosoituksen aikana;

I.  ottaa huomioon, että Saharov-palkinnon saajat kärsivät edelleen järjestelmällisistä sortotoimista, mukaan lukien mielivaltaiset pidätykset, ratsiat, kotien piiritykset, hyökkäykset ja mielivaltaiset sakot, joita sekä Observatorio Cubano de Derechos Humanos ja Centro Cubano de Derechos Humanos ovat dokumentoineet; ottaa huomioon, että Naiset valkoisissa -järjestö on joutunut ainakin 318 tällaisen sortotoimen kohteeksi kolmen viimeksi kuluneen kuukauden aikana: 60 kesäkuussa, 142 heinäkuussa ja 116 elokuussa; ottaa huomioon, että Saharov-palkinnon saaja Guillermo Fariñas Hernández on todennut edellä mainittujen ihmisoikeusjärjestöjen tietojen mukaisesti, että hän on myös kärsinyt järjestelmällisistä sortotoimista kuukausittain vuosien ajan, että hänen puhelujaan seurataan, että kun hän lähtee kodistaan, hänet otetaan kiinni järjestelmällisesti muutaman sadan metrin päässä, ja että pelkästään syyskuussa hänet on pidätetty mielivaltaisesti kolme kertaa, joista viimeisin oli 8. syyskuuta 2021;

J.  ottaa huomioon, että moni joutui summittaiseen oikeudenkäyntiin ja sai tuomioita erityyppisistä rikoksista, mukaan lukien terrorismi, yleisen järjestyksen uhkaaminen, halventaminen, yllytys rikoksentekoon ja pandemian levittäminen ilman vähimmäistakeita oikeudenmukaisesta menettelystä; ottaa huomioon, että useita pidätettyjä pidetään mielipidevankeina;

K.  ottaa huomioon, että yli 8 000 ihmistä on myös vangittuna ilman syyksi luettavaa rikosta ja 2 500 henkilöä on tuomittu pakkotyöhön samasta syystä, kaikille on asetettu sama syyte ”yhteiskunnallinen rikollisuuden vaara”, josta on määrätty rangaistus ainoastaan ”sosialistisen moraalin normien vastaisen havaitun käytöksen” (Kuuban rikoslain 72–84 artikla) perusteella;

L.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 5. heinäkuuta 2017 hyväksyntänsä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevalle sopimukselle sillä ehdolla, että Kuubassa tehdään selkeitä parannuksia ihmisoikeuksien ja demokratian alalla; ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti tuominnut Kuubassa tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja korostanut poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan c alakohdan sekä 5, 22 ja 43 artiklan rikkomista; ottaa huomioon, että Kuubassa ei ole edistytty konkreettisesti suhteessa sopimuksen yleisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin, jotka koskevat ihmisoikeustilanteen parantamista, ja että Kuuban hallinto on päinvastoin kiristänyt sortotoimiaan ja työ- ja ihmisoikeusloukkauksiaan, poliittisten vankien määrän lisääntyminen mukaan luettuna; toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen keskeinen tavoite eli perusvapauksien parantaminen Kuubassa on epäonnistunut;

M.  ottaa huomioon, että Kuuban valtio rikkoo järjestelmällisesti terveydenhuoltohenkilöstönsä työ- ja ihmisoikeuksia, kun näitä lähetetään työskentelemään ulkomaille lääketieteellisiin tehtäviin, mikä vastaa YK:n mukaan nykyaikaista orjuutta;

N.  ottaa huomioon, että parlamentti muistutti 10. kesäkuuta 2021 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan ulkosuhdehallintoa siitä, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen poliittiseen vuoropuheluun ja sopimuksen yhteistyöhankkeisiin on poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen olennainen osa ja että olisi välittömästi korjattava kansalaisyhteiskunnan sulkeminen yhteistyövarojen ja/tai sopimukseen osallistumisen ulkopuolelle samalla kun osallistuminen ja mahdollisuus saada yhteistyövaroja varataan vain yrityksille, joissa valtio on osallisena tai joita se valvoo, kuten on ollut sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien;

O.  toteaa, että poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyssä sopimuksessa on niin sanottu ihmisoikeuslauseke, joka on EU:n kansainvälisten sopimusten vakiomuotoinen olennainen osa ja jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan;

P.  ottaa huomioon, että OCDH on virallisesti pyytänyt Euroopan unionin uuden pakotejärjestelmän soveltamista niihin luonnollisiin henkilöihin tai valtion instituutioihin, jotka ovat osallistuneet vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin Kuubassa;

1.  tuomitsee mitä jyrkimmin mielenosoittajiin, ihmisoikeuksien puolustajiin, riippumattomiin toimittajiin, taiteilijoihin, toisinajattelijoihin ja oppositiojohtajiin kohdistetut äärimmäiset väkivaltaisuudet ja sortotoimet, joihin Kuuban hallitus syyllistyi 11. heinäkuuta 2021 järjestettyjen mielenosoitusten jälkeen; pitää valitettavana ihmishenkien menetyksiä ja lähettää surunvalittelunsa sukulaisille;

2.  kehottaa Kuuban viranomaisia lopettamaan sortotoimet, vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, mielipidevangit ja mielivaltaisesti pidätetyt, jotka on otettu säilöön yksinomaan ilmaisun- ja kokoontumisvapauden rauhanomaisen käytön vuoksi, ja takaamaan oikeudenmukaisen menettelyn; tuomitsee sen, että hallitus reagoi näihin protesteihin lähettämällä niitä vastaan erikoisjoukkoja ja siviiliryhmiä, jotka noudattivat presidentti Miguel Díaz-Canelin kehotusta ”puolustaa vallankumousta”;

3.  pitää valitettavana, että Kuuban viranomaiset ovat käyttäneet 11. heinäkuuta 2021 järjestettyjen mielenosoitusten jälkeistä pidätysaaltoa kriminalisoimaan maan väestön oikeutetut ja rauhanomaiset demokraattiset vaatimukset, ottamaan takaisin hallinnan, palauttamaan pelkokulttuurin maan väestön keskuuteen ja vaientamaan joitakin maan karismaattisimmista vastustajista;

4.  vaatii kunnioittamaan jatkuvista tukahduttamistoimista kärsivien Saharov-palkinnon saajien ihmisoikeuksia ja tuomitsee sen, että José Daniel Ferrer on ollut mielivaltaisesti pidätettynä yli kaksi kuukautta erossa perheestään ja tuntemattomassa paikassa;

5.  korostaa, että Kuuban viranomaisten on äärimmäisen välttämätöntä kuunnella kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä vapautta ja demokratiaa koskevia vaatimuksia ja vastattava niihin sekä aloittaa osallistava kansallinen vuoropuhelu maan nykyaikaistamis- ja demokratisointiprosessista, jotta voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet kipeästi kaivattujen sisäisten talousuudistusten toteuttamiseksi, samalla kun varmistetaan väestön kansalaisoikeuksien sekä poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen ja covid-19-pandemian tehokas torjunta;

6.  on erittäin huolissaan mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän havainnoista, jotka koskevat mielivaltaista vapaudenriistoa Kuubassa ja jotka osoittavat mielivaltaisten pidätysten järjestelmällisen ongelman, kuten työryhmän raporteissa 12/2017, 55/2017, 64/2017, 59/2018, 66/2018, 63/2019 ja 4/2020 vahvistetaan;

7.  tuomitsee sen, että Kuuban viranomaiset eivät kunnioita yleismaailmallisiin ihmisoikeussopimuksiin kirjattuja ihmisoikeuksia ja vapauksia, erityisesti kokoontumis-, lehdistö- ja ilmaisunvapautta sekä verkossa että sen ulkopuolella, sekä sen, että Kuuban viranomaiset ovat painostaneet kaikkia demokraattisen ilmaisun muotoja ja että moniarvoiselle poliittiselle osallistumiselle ei ole sijaa; vaatii EU:ta tuomitsemaan ne julkisesti; pitää valitettavana äskettäin hyväksyttyä asetusta 35 ja päätöslauselmaa 105, joissa säädetään laajoista laillisista keinoista kriminalisoida laillisiin rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuvat henkilöt harjoittamalla televiestintävälineiden valvontaa ja joilla pohjustetaan uusia tukahduttamiskeinoja; vaatii Kuuban viranomaisia saattamaan oikeudellisen kehyksen ajan tasalle kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja kumoamaan asetuksen 35 ja kaiken muun lainsäädännön, joka rajoittaa maan kansalaisten perusvapauksia;

8.  on huolissaan kammottavasta vankilatilanteesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaavien olosuhteiden jatkuvasta puuttumisesta; vaatii, että pidätetyillä on mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, että heille annetaan mahdollisuus saada riippumattomia lääketieteellisiä arviointeja, että heille annetaan riittävästi ruokaa ja vettä, että he voivat soittaa puhelimitse ja että perheenjäsenet, ystävät, toimittajat ja diplomaatit voivat käydä säännöllisesti heitä tapaamassa; kehottaa toteuttamaan tehokkaita rikosoikeudellisia ja hallinnollisia tutkimuksia, joilla pyritään siihen, että kaltoinkohtelusta vastuussa olevat voidaan tunnistaa ja asettaa syytteeseen ja he saavat rangaistuksen;

9.  kehottaa Kuuban viranomaisia noudattamaan IACHR:n ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun suosituksia rakentavasta vuoropuhelusta aidon kansalaisyhteiskunnan kanssa; kehottaa Kuubaa myöntämään välittömästi mielipiteen- ja sananvapautta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevälle YK:n erityisraportoijalle ja riippumattomille ihmisoikeusjärjestöille pääsyn maahan dokumentoimaan ihmisoikeustilannetta sekä seuraamaan ja tarkkailemaan satojen pidätettynä olevien aktivistien ja tavallisten kuubalaisten tulevia oikeudenkäyntejä; kehottaa EU:ta tarkkailemaan oikeudenkäyntejä ja vierailemaan vankiloissa olevien poliittisten vankien luona;

10.  pitää valitettavana, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta huolimatta demokratiatilanne ei ole parantunut ja Kuuban ihmisoikeustilanne on vain heikentynyt; korostaa, että Kuuba on järjestelmällisesti rikkonut tämän sopimuksen keskeisiä määräyksiä sen voimaantulosta lähtien; pitää erittäin valitettavana, että Kuuban hallinto ei ole sitoutunut eikä halukas etenemään kohti pienintäkään muutosta tai avaamaan kanavia, jotka voisivat mahdollistaa hallinnon uudistamisen;

11.  korostaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen vastaisesti kuubalaisia ja riippumattomia eurooppalaisia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä on järjestelmällisesti estetty osallistumasta Kuuban ja Euroopan unionin välisiin ihmisoikeusvuoropuheluihin kyseisen sopimuksen laajemmassa kehyksessä, kuten 26. helmikuuta 2021 käydyssä vuoropuhelussa; muistuttaa tässä yhteydessä, että Euroopan unionin ja Kuuban kansalaisyhteiskunnan väliseen vuoropuheluun ja rahoitusmahdollisuuksiin on sisällytettävä rajoituksetta kaikki kansalaisyhteiskunnan järjestöt;

12.  muistuttaa tukevansa voimakkaasti kaikkia Kuuban ihmisoikeuksien puolustajia ja heidän työtään; kehottaa maassa toimivia EU:n ja jäsenvaltioiden edustustoja lisäämään vakavasti tukeaan aidolle ja riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle suhteissaan Kuuban viranomaisiin ja käyttämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä tehostamaan ihmisoikeuksien puolustajien työtä;

13.  katsoo, että Kuuban viranomaisten viimeisimmät kansalaisiin kohdistamat sortotoimet jatkavat mielipidevankeihin, ihmisoikeuksien puolustajiin, toisinajattelijoihin, oppositioaktivisteihin ja kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, taiteilijoihin ja toimittajiin kohdistuvia jatkuvia ja järjestelmällisiä toimia, jotka kaikki rikkovat poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevaa sopimusta;

14.  muistuttaa, että poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyssä sopimuksessa on ihmisoikeuslauseke, joka on EU:n kansainvälisten sopimusten vakiomuotoinen olennainen osa ja joka mahdollistaa sopimuksen soveltamisen keskeyttämisen, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan; kehottaa Euroopan unionia käynnistämään 85 artiklan 3 b kohdan mukaisen menettelyn ja kutsumaan sekakomitean välittömästi kokoukseen, koska Kuuban hallitus on rikkonut sopimusta, mikä muodostaa ”erityisen kiireellisen tapauksen”;

15.  kehottaa neuvostoa soveltamaan EU:n Magnitski-lakia(6) ja määräämään mahdollisimman pian seuraamuksia ihmisoikeusloukkauksista Kuubassa vastuussa oleville henkilöille;

16.  pitää erittäin valitettavana, että Kuuban viranomaiset ovat kieltäytyneet antamasta parlamentin valtuuskunnille lupaa vierailla Kuubassa, vaikka parlamentti on antanut hyväksyntänsä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevalle yhteistyösopimukselle; kehottaa viranomaisia sallimaan välittömästi valtuuskuntien pääsyn maahan;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Kuuban hallitukselle ja kansalliskokoukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön maiden hallituksille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0292.
(2) EUVL C 232, 16.6.2021, s. 17.
(3) EUVL C 334, 19.9.2018, s. 235.
(4) EUVL L 337 I, 13.12.2016, s. 3.
(5) EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391.
(6) Neuvoston asetus (EU) 2020/1998, annettu 7. joulukuuta 2020, rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi (EUVL L 410 I, 7.12.2020, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö