Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2873(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0434/2021

Forhandlinger :

PV 16/09/2021 - 6.2
CRE 16/09/2021 - 6.2

Afstemninger :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0390

Vedtagne tekster
PDF 150kWORD 51k
Torsdag den 16. september 2021 - Strasbourg
Sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater
P9_TA(2021)0390RC-B9-0434/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 16. september 2021 om sagen vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor i De Forenede Arabiske Emirater (2021/2873(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Arabiske Emirater, navnlig sin beslutning af 4. oktober 2018 om De Forenede Arabiske Emirater, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor(1),

–  der henviser til erklæringen af 10. december 2020 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, hvori det hedder, at "menneskerettighederne er i Den Europæiske Unions DNA",

–  der henviser til erklæringen af 1. januar 2019 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om Ahmed Mansoors sag,

–  der henviser til FN's menneskerettighedseksperters erklæring af 12. juni 2018, hvori der opfordres til øjeblikkelig løsladelse af den fængslede menneskerettighedsforkæmper Ahmed Mansoor, og af 7. maj 2019, der fordømmer omstændighederne omkring hans tilbageholdelse,

–  der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter,

–  der henviser til samarbejdsaftalen fra 2018 mellem De Forenede Arabiske Emirater og EU-Udenrigstjenesten;

–  der henviser til den seneste runde af menneskerettighedsdialogen mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater, der blev afholdt den 9. juni 2021 i et virtuelt format, og det andet møde for højtstående embedsmænd mellem De Forenede Arabiske Emiraters udenrigsministerium og EU-Udenrigstjenesten, der blev afholdt virtuelt den 3. marts 2021,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og til FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som De Forenede Arabiske Emirater er part i,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner,

–  der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer om beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til EU's retningslinjer om ytringsfrihed,

–  der henviser til EU's retningslinjer om tortur og anden grusom behandling,

–  der henviser til, at Ahmed Mansoor i 2015 blev tildelt den prestigefyldte Martin Ennals Award for Human Rights Defenders,

–  der henviser til, at Loujain al-Hathloul blev tildelt Václav Havel Human Rights Award 2020 af Europarådets Parlamentariske Forsamling,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at Ahmed Mansoor den 29. maj 2018 efter en klart uretfærdig rettergang blev idømt 10 års fængsel af appeldomstolen i Abu Dhabi for sine bestræbelser på at fremme menneskerettighederne; der henviser til, at afgørelsen den 31. december 2018 blev stadfæstet af De Forenede Arabiske Emiraters føderale højesteret; der henviser til, at han også fik en bøde på en million AED (232 475 EUR) og skal holdes under overvågning i tre år efter sin løsladelse;

B.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emiraters ministerium for udenrigsanliggender og internationalt samarbejde den 29. marts 2017 erklærede, at "den offentlige anklagers kontor for elektroniske forbrydelser gav ordre til tilbageholdelse af Ahmed Mansoor efter anklage om at sprede urigtige og vildledende oplysninger over internettet gennem dagsordener, der sigter mod udbredelse af antipati og sekterisme"; der henviser til, at andre erklæringer fra myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater viste, at den eneste grund til hans tilbageholdelse rent faktisk var de synspunkter, han delte online; der henviser til, at anklagerne mod ham er baseret på påståede overtrædelser af De Forenede Arabiske Emiraters lov om IT-kriminalitet fra 2012; der henviser til, at han ifølge både FN's højkommissær for menneskerettigheder og Human Rights Watch alene blev dømt for sine bestræbelser på at fremme menneskerettighederne, herunder at tweete om uretfærdigheder i hans land, deltagelse i webinarer om menneskerettigheder og udsendelse af budskaber til ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer (NGO'er);

C.  der henviser til, at Ahmed Mansoor siden sin anholdelse i marts 2017 har været isolationsfængslet i Abu Dhabis al-Sadr-fængsel, hvor han er blevet frataget basale fornødenheder og nægtet sine rettigheder som frihedsberøvet i henhold til De Forenede Arabiske Emiraters lovgivning og den internationale menneskerettighedslovgivning, herunder FN's minimumsstandarder for behandling af fanger; der henviser til, at han har fået forbud mod at tage nogen form for kontakt med andre indsatte og sin familie, bortset fra fire 30-minutters besøg af sin hustru og begrænsede telefonopkald til sin mor og hustru; der henviser til, at han indledte en sultestrejke to gange i 2019 for at anmode om, at hans grundlæggende rettigheder som fange blev respekteret;

D.  der henviser til, at myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har krænket Ahmed Mansoors rettigheder i mere end 10 år med vilkårlige anholdelser og tilbageholdelser, dødstrusler, fysiske overfald, statslig overvågning og umenneskelig behandling under varetægtsfængsling;

E.  der henviser til, at FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere har erklæret, at "de betingelser og den behandling, som [menneskerettighedsforkæmperne Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken og Nasser Bin Ghaith i De Forenede Arabiske Emirater] udsættes for, såsom langvarig isolationsfængsling, er i strid med menneskerettighedsstandarderne og kan udgøre tortur";

F.  der henviser til, at en gruppe FN-menneskerettighedseksperter har opfordret De Forenede Arabiske Emirater til at løslade Mansoor, idet de beskriver hans anholdelse som et direkte angreb på det legitime arbejde, der udøves af menneskerettighedsforkæmpere i De Forenede Arabiske Emirater;

G.  der henviser til, at Ahmed Mansoor inden sin seneste anholdelse i 2017 krævede almindelige og direkte valg i De Forenede Arabiske Emirater og til Det Føderale Nationalråd, som er et rådgivende organ for regeringen, der skal have lovgivningsbeføjelser; der henviser til, at han også administrerede et onlineforum kaldet Al-Hiwar al-Emarati (den emiratarabiske dialog), som kritiserede De Forenede Arabiske Emiraters politikker;

H.  der henviser til, at der foregår systematisk forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, advokater og lærere, der taler om politiske spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål i De Forenede Arabiske Emirater; der henviser til, at staten navnlig siden 2011 har intensiveret sin undertrykkelse af forenings-, forsamlings- og ytringsfriheden; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og deres familiemedlemmer udsættes for tvungne forsvindinger, langvarig vilkårlig tilbageholdelse, tortur, retslig chikane og uretfærdige retssager, rejseforbud, fysisk og digital overvågning og vilkårlige fyringer;

I.  der henviser til, at den vage og alt for brede definition af terrorisme i De Forenede Arabiske Emiraters lovgivning gør det muligt at kvalificere en lang række fredelige og legitime aktiviteter som terrorhandlinger;

J.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emirater anvender sofistikeret spyware til at ramme aktivister og andre kritiske røster; der henviser til, at Ahmed Mansoor blev ramt af spyware leveret af den israelske virksomhed NSO Group; der henviser til, at Pegasus-lækket fra juli 2021 rapporterede om de Forenede Arabiske Emiraters myndigheders anvendelse af NSO spyware mod en række mål, herunder menneskerettighedsforkæmpere både i De Forenede Arabiske Emirater og i udlandet; der henviser til, at Loujain al-Hathloul, en fremtrædende saudiarabisk kvinderettighedsforkæmper, også blev udsat for cyberangreb fra De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder, som hackede ind i hendes e-mail, inden de arresterede og tvangsoverførte hende til Saudi-Arabien;

K.  der henviser til, at kvinder i De Forenede Arabiske Emirater fortsat er underlagt en række diskriminerende love og praksisser; der henviser til, at krænkelser af kvinders rettigheder omfatter kidnapning og gidseltagning af saudiarabiske og emiratarabiske kvinder og kvinderettighedsaktivister, manglende efterforskning og ansvarliggørelse i forbindelse med påståede forbrydelser mod kvinder, herunder f.eks. seksuelle overgreb på den britiske statsborger Caitlin McNamara, hvor man ikke efterforskede eller drog den anklagede gerningsmand til ansvar, systemisk forskelsbehandling af kvinder, udnyttelse af kvindelige vandrende arbejdstagere, sexhandel og seksuelt slaveri;

L.  der henviser til, at kafalasystemet (sponsorering) stadig gennemføres i De Forenede Arabiske Emirater som en integreret del af landets sociale og retlige system; der henviser til, at De Forenede Arabiske Emiraters umenneskelige praksis over for udenlandske arbejdstagere, som udgør 80 % af landets befolkning, ifølge rapporter fra internationale menneskerettighedsorganisationer er udbredt, og at sådanne krænkelser voksede under udbruddet af covid-19-pandemien; der henviser til, at virksomheder og byggefirmaer som forberedelse til den kommende internationale messe Expo 2020 Dubai, der skal afholdes fra oktober 2021 til marts 2022, tvinger arbejdstagere til at underskrive ikkeoversatte dokumenter, konfiskerer deres pas, udsætter dem for ekstreme arbejdstider under usikre vejrforhold og udstyrer dem med uhygiejniske boliger;

M.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emirater og EU har undertegnet en gensidig bilateral visumfritagelsesaftale for kortvarige ophold, som fritager De Forenede Arabiske Emiraters statsborgere for kravet om Schengenvisa;

N.  der henviser til, at EU er den største donor for Interpols programmer for interretligt samarbejde; der henviser til, at generalinspektøren i De Forenede Arabiske Emiraters indenrigsministerium, generalmajor Ahmed Nasser al-Raisi, er kandidat til Interpols formandskab;

O.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emirater ikke har ratificeret flere af FN's centrale menneskerettighedstraktater, navnlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, dens valgfrie protokoller om afskaffelse af dødsstraf og tortur og den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding;

P.  der henviser til, at EU betragter De Forenede Arabiske Emirater som en partner, herunder inden for politiske og økonomiske forbindelser; der henviser til, at EU og De Forenede Arabiske Emirater siden 2013 har haft dialoger om menneskerettigheder med halvårlige møder, og at den 10. menneskerettighedsdialog mellem EU og De Forenede Arabiske Emirater den 9. juni 2021 gav mulighed for at drøfte spørgsmål, der giver anledning til bekymring, med myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater;

1.  fordømmer endnu en gang på det kraftigste tilbageholdelsen af Ahmed Mansoor og alle andre menneskerettighedsforkæmpere i De Forenede Arabiske Emirater, som er blevet fængslet udelukkende for at udøve deres grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og retten til at udtrykke sig både online og offline, som ikke blot er nedfældet i universelle menneskerettighedsinstrumenter, men også i det arabiske charter om menneskerettigheder; beklager dybt kløften mellem De Forenede Arabiske Emiraters påstande om at være et tolerant land, der respekterer rettigheder, og det forhold, at landets egne menneskerettighedsforkæmpere tilbageholdes under barske forhold;

2.  gentager sin opfordring til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken og Nasser bin Ghaith samt af alle andre menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister og fredelige systemkritikere;

3.  opfordrer indtrængende De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder til, indtil de frigives, at sikre, at Ahmed Mansoor og alle andre fanger behandles i overensstemmelse med FN's minimumsstandardregler for behandling af fanger; opfordrer navnlig indtrængende til, at Mansoor fjernes fra isolationsfængsling, og at alle fanger får mulighed for regelmæssige advokat- og familiebesøg og får passende lægehjælp, at FN-eksperter og internationale NGO'er får lov til at besøge Mansoor og andre fængslede og overvåge fængselsforholdene, og at alle påstande om tortur undersøges grundigt;

4.  udtrykker sin dybe bekymring over de fortsatte forlydender, herunder gennem lækkede breve, der blev offentliggjort i juli 2021, om, at Ahmed Mansoor stadig befinder sig under vanskelige isolationsforhold; minder De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder om, at langvarig og ubegrænset isolationsfængsling svarer til tortur; opfordrer De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder til at sikre alle tilbageholdte, herunder samvittighedsfanger, en retfærdig procedure og rettergang; opfordrer indtrængende myndighederne til at ændre terrorbekæmpelsesloven, loven om IT-kriminalitet og forbundslov nr. 2 fra 2008, som gentagne gange anvendes til at retsforfølge menneskerettighedsforkæmpere, med henblik på at overholde internationale menneskerettighedsstandarder;

5.  opfordrer De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder til at sætte en stopper for chikanen over for og straks ophæve rejseforbuddet mod menneskerettighedsforkæmpere; insisterer på, at myndighederne garanterer, at menneskerettighedsforkæmpere i De Forenede Arabiske Emirater er i stand til at udføre deres legitime menneskerettighedsaktiviteter under alle omstændigheder, både i og uden for landet, uden frygt for repressalier og uden alle restriktioner, herunder juridisk chikane;

6.  opfordrer NF/HR til nøje at følge sagen om Ahmed Mansoor for at sikre hans øjeblikkelige løsladelse og løsladelsen af andre menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer navnlig NF/HR til at anmode om fængselsbesøg hos menneskerettighedsforkæmpere under hans kommende besøg i De Forenede Arabiske Emirater og til offentligt og privat at opfordre til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse under møderne med De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at aflægge rapport til Parlamentet om de foranstaltninger, som EU-delegationen og medlemsstaterne hidtil har truffet i Abu Dhabi med henblik på at yde Mansoor passende støtte;

7.  opfordrer indtrængende alle medlemsstater til i betragtning af De Forenede Arabiske Emiraters interne undertrykkelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/821 af 20. maj 2021 om en EU-ordning for kontrol med eksport, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse(2) at suspendere salg og eksport af overvågningsteknologi til De Forenede Arabiske Emirater og deres vedligeholdelse og opdatering, hvis der ikke tages konkrete og målbare skridt til at adressere sådanne krænkelser;

8.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at foreslå, at der vedtages målrettede EU-foranstaltninger mod dem, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i De Forenede Arabiske Emirater, herunder forfølgelsen af Ahmed Mansoor og andre menneskerettighedsforkæmpere, under EU's globale ordning for menneskerettighedssanktioner; gentager, at alle sanktionsprocedurer skal være evidensbaserede og kun indledes, når konkrete krænkelser af menneskerettighederne kan fastslås;

9.  opfordrer EU til at vedtage og offentliggøre meningsfulde benchmarks for menneskerettigheder og en liste over individuelle sager til brug for sin menneskerettighedsdialog med De Forenede Arabiske Emirater med henblik på at muliggøre en reel og resultatorienteret drøftelse om menneskerettigheder;

10.  opfordrer EU til at medtage en drøftelse om menneskerettigheder, navnlig situationen for menneskerettighedsforkæmpere, som et permanent punkt på dagsordenen for det årlige topmøde mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd;

11.  udtrykker bekymring over De Forenede Arabiske Emiraters rapporterede anvendelse af NSO-gruppens spyware til ulovlige angreb på mobiltelefoner for hundredvis af personer i Det Forenede Kongerige, herunder advokater, akademikere og parlamentarikere; opfordrer NF/HR til at anmode om en afklaring med hensyn til disse rapporter fra De Forenede Arabiske Emiraters myndigheder, herunder med hensyn til den mulige målretning af EU-borgere eller enkeltpersoner på EU's område, og til at rapportere tilbage til Parlamentet;

12.  minder om, at EU i 2015 undertegnede en aftale om visumfritagelse for kortvarige ophold med De Forenede Arabiske Emirater; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport til Parlamentet om denne aftales overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, navnlig hvad angår hensyntagen til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som et kriterium for visumfritagelse; opfordrer Kommissionen og Rådet til at aflægge rapport til Parlamentet om de fremskridt, der er nået på dette område;

13.  opfordrer medlemmerne af Interpols Generalforsamling, og navnlig EU's medlemsstater, til behørigt at undersøge påstandene om menneskerettighedskrænkelser vedrørende generalmajor Nasser Ahmed al-Raisi forud for valget af organisationens formandskab fra den 23. til den 25. november 2021; noterer sig de bekymringer, som civilsamfundet har givet udtryk for med hensyn til hans kandidatur og den potentielle indvirkning på institutionens omdømme;

14.  opfordrer for at signalere deres misbilligelse af krænkelserne af menneskerettighederne i De Forenede Arabiske Emirater de internationale virksomheder, der sponsorerer Expo 2020 Dubai, til at trække deres sponsorering tilbage og opfordrer medlemsstaterne til ikke at deltage i arrangementet;

15.  beklager dybt den rolle, som myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater spiller i forbindelse med udleveringen af kvinderettighedsforkæmperen Loujain al-Hathloul til Saudi-Arabien, hvor hun er blevet fængslet, tortureret og forfulgt for at fremme kvinders rettigheder;

16.  udtrykker sin bekymring over situationen for kvinder i De Forenede Arabiske Emirater trods visse fremskridt og opfordrer myndighederne til at reformere loven om personlig status for at give kvinder lige rettigheder og sikre, at emiratarabiske kvinder kan give deres børn statsborgerskab på lige fod med mænd;

17.  glæder sig over, at der siden 2017 har været et moratorium for henrettelser i De Forenede Arabiske Emirater; opfordrer De Forenede Arabiske Emirater til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og dens protokol til afskaffelse af dødsstraf,

18.  støtter den fortsatte og styrkede dialog mellem EU, dets medlemsstater og De Forenede Arabiske Emirater om spørgsmål af fælles interesse som fastsat i samarbejdsaftalen; mener, at regelmæssige interparlamentariske møder mellem Parlamentet og dets partnere i Golfregionen er et vigtigt forum for udvikling af en konstruktiv og ærlig dialog om alle spørgsmål, der giver anledning til bekymring, herunder menneskerettigheder, sikkerhed og handel;

19.  opfordrer til, at der indføres strengere gennemsigtighedsregler for udenlandske organisationers lobbyvirksomhed over for EU-institutionerne;

20.  opfordrer til, at denne beslutning oversættes til arabisk;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til De Forenede Arabiske Emiraters regering og parlament, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder samt regeringerne i Golfstaternes Samarbejdsråds medlemsstater.

(1) EUT C 11 af 13.1.2020, s. 21.
(2) EUT L 206 af 11.6.2021, s. 1.

Seneste opdatering: 12. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik