Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2873(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0434/2021

Keskustelut :

PV 16/09/2021 - 6.2
CRE 16/09/2021 - 6.2

Äänestykset :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0390

Hyväksytyt tekstit
PDF 139kWORD 46k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
Ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapaus Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa
P9_TA(2021)0390RC-B9-0434/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tapauksesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa (2021/2873(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja erityisesti 4. lokakuuta 2018 antamansa päätöslauselman Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin ulkoasiainneuvostossa 10. joulukuuta 2020 antaman julkilausuman, jonka mukaan ihmisoikeudet ovat osa Euroopan unionin perustaa,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 1. tammikuuta 2019 antaman julkilausuman Ahmed Mansoorin tapauksesta,

–  ottaa huomioon 12. kesäkuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden julkilausuman, jossa vaadittiin vangitun ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin välitöntä vapauttamista, ja 7. toukokuuta 2019 annetun julkilausuman, jossa tuomittiin hänen vankilaolonsa,

–  ottaa huomioon Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ja EUH:n välisen yhteistyöjärjestelyn vuodelta 2018,

–  ottaa huomioon EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeusvuoropuhelun viimeisimmän kierroksen, joka pidettiin 9. kesäkuuta 2021 virtuaalisena, sekä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ulkoasioiden ja kansainvälisen yhteistyön ministeriön ja EUH:n korkean tason virkamiesten toisen kokouksen, joka pidettiin virtuaalisena 3. maaliskuuta 2021,

–  ottaa huomioon YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen sekä YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, joiden osapuoli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon sananvapautta koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon kidutusta ja huonoa kohtelua koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–  ottaa huomioon, että Ahmed Mansoorille myönnettiin vuonna 2015 arvostettu Martin Ennals -ihmisoikeuspalkinto,

–  ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous myönsi Loujain al-Hathloulille Václav Havelin ihmisoikeuspalkinnon vuonna 2020,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että 29. toukokuuta 2018 Abu Dhabin muutoksenhakutuomioistuin tuomitsi Ahmed Mansoorin räikeän epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen kymmeneksi vuodeksi vankeuteen hänen toimintaansa ihmisoikeuksien puolustajana liittyvien syytteiden nojalla; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien liittovaltion korkein oikeus päätti 31. joulukuuta 2018 pitää tuomion voimassa; toteaa, että hänelle määrättiin myös miljoonan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhamin (232 475 euron) sakko ja hän joutuu vapauttamisensa jälkeen kolmeksi vuodeksi valvontaan;

B.  toteaa, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ulkoasioista ja kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava ministeriö antoi 29. maaliskuuta 2017 lausunnon, jonka mukaan sähköisten rikosten syyttäjänvirasto määräsi Ahmed Mansoorin vangittavaksi epäluulon ja ahdasmielisyyden ilmapiirin luomiseen tähtäävästä väärän ja harhaanjohtavan tiedon levittämisestä internetissä; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien muiden viranomaisten lausuntojen mukaan ainoa syy hänen pidättämiselleen olivat itse asiassa näkemykset, joita hän jakoi verkossa; ottaa huomioon, että häntä vastaan nostetut syytteet perustuvat kyberrikollisuutta koskevan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien vuoden 2012 lain väitettyihin loukkauksiin; ottaa huomioon, että sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun että Human Rights Watchin mukaan hänet tuomittiin yksinomaan ihmisoikeuksien puolustamisesta, esimerkiksi Twitter-kirjoituksista maassa esiintyvistä epäoikeudenmukaisuuksista, osallistumisesta ihmisoikeuksia käsitteleviin verkkoseminaareihin ja viestien lähettämisestä ihmisoikeusjärjestöille;

C.  ottaa huomioon, että siitä lähtien, kun Ahmed Mansoor pidätettiin maaliskuussa 2017, hän on suorittanut yksinäisyysrangaistusta Abu Dhabin al-Sadrin vankilassa, jossa häneltä on riistetty välttämättömyystarvikkeet ja häneltä on evätty Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lainsäädännön ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaiset pidätettyjen oikeudet, mukaan lukien vankien kohtelun minimitasoa koskevat YK:n säännöt; ottaa huomioon, että häntä on kielletty ottamasta yhteyttä muihin vankeihin ja perheeseensä lukuun ottamatta neljää 30 minuutin vierailua, jolloin hänen vaimonsa on päässyt käymään hänen luonaan vankilassa, ja rajoitettuja puheluja äidilleen ja vaimolleen; ottaa huomioon, että hän oli nälkälakossa kahdesti vuonna 2019, jotta hänen perusoikeuksiaan vankina kunnioitettaisiin;

D.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaiset ovat rikkoneet Ahmed Mansoorin oikeuksia yli kymmenen vuoden ajan mielivaltaisilla pidätyksillä ja vangitsemisilla, tappouhkauksilla, fyysisillä hyökkäyksillä, hallituksen määräämällä valvonnalla ja epäinhimillisellä kohtelulla pidätyksen aikana;

E.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä YK:n erityisraportoija on todennut, että olosuhteet ja kohtelu, joita Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeuksien puolustajiin Ahmed Mansooriin, Mohammed al‑Rokeniin ja Nasser Bin Ghaithiin kohdistuu, kuten pitkittynyt yksinäisyysrangaistus, ovat ihmisoikeusnormien vastaisia ja voivat olla kidutusta;

F.  ottaa huomioon, että ryhmä, johon kuuluu YK:n ihmisoikeusasiantuntijoita, on vaatinut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitusta vapauttamaan Mansoorin ja kuvannut hänen pidätystään suoraksi hyökkäykseksi Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien ihmisoikeuksien puolustajien oikeutettua työtä vastaan;

G.  ottaa huomioon, että ennen viimeisintä pidätystään vuonna 2017 Ahmed Mansoor vaati yleisten ja välittömien vaalien järjestämistä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä lainsäädäntövallan antamista hallituksen neuvoa-antavana elimenä toimivalle kansalliselle liittoneuvostolle; ottaa huomioon, että hän johti myös verkkofoorumia nimeltä Al-Hiwar al-Emarati (Emiraattien vuoropuhelu), jossa arvosteltiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien politiikkaa;

H.  ottaa huomioon, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa vainotaan järjestelmällisesti ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, asianajajia ja opettajia, jotka tuovat esiin poliittisia ja ihmisoikeuskysymyksiä; ottaa huomioon, että erityisesti vuodesta 2011 lähtien valtio on hyökännyt voimakkaammin yhdistymis-, kokoontumis- ja ilmaisunvapautta vastaan; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin ja heidän perheenjäseniinsä kohdistuu seuraavia: tahdonvastaiset katoamiset, pitkittynyt mielivaltainen pidätys, kidutus, oikeudellinen häirintä ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, matkustuskiellot, fyysinen ja digitaalinen valvonta sekä mielivaltainen irtisanominen työstä;

I.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lainsäädännössä terrorismin epämääräinen ja liian laaja määritelmä mahdollistaa sen, että monenlaista rauhanomaista ja laillista toimintaa voidaan pitää terrorismina;

J.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat urkkii aktivisteja ja muita toisinajattelijoita kehittyneillä vakoiluohjelmilla; ottaa huomioon, että Ahmed Mansooria urkittiin israelilaisen NSO Group -yrityksen toimittamilla vakoiluohjelmilla; ottaa huomioon, että Pegasus-vuoto heinäkuussa 2021 paljasti, että Arabiemiirikuntien viranomaiset urkkivat NSO Group -yrityksen vakoiluohjelmilla eri kohteita, esimerkiksi ihmisoikeuksien puolustajia niin Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kuin ulkomailla; ottaa huomioon, että myös merkittävä Saudi-Arabian naisten oikeuksien puolustaja Loujain al-Hathloul joutui Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten kyberhyökkäysten kohteeksi, sillä viranomaiset olivat murtautuneet hänen sähköpostiinsa ennen kuin pidättivät hänet ja siirsivät pakkokeinoin Saudi-Arabiaan;

K.  ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien naisiin sovelletaan edelleen monia syrjiviä lakeja ja käytäntöjä; ottaa huomioon, että naisten oikeuksien loukkauksiin kuuluvat Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien naisten ja naisten oikeuksia ajavien aktivistien sieppaaminen ja panttivangiksi ottaminen, naisiin kohdistuvien väitettyjen rikosten tutkinnan ja vastuuvelvollisuuden puute, mistä voidaan mainita esimerkkinä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiseen Caitlin McNamaraan kohdistunut seksuaalinen väkivalta ja se, että siitä syytettyä vastaan ei käynnistetty tutkintaa eikä tämä joutunut vastuuseen, samoin kuin naisten järjestelmällinen syrjintä, naispuolisten siirtotyöläisten hyväksikäyttö, seksikauppa ja seksiorjuus;

L.  ottaa huomioon, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sovelletaan edelleen sponsorointijärjestelmää (kafala), joka on erottamaton osa sen yhteiskunta- ja oikeusjärjestystä; ottaa huomioon, että kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä saatujen tietojen mukaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien epäinhimilliset käytännöt ulkomaalaisia työntekijöitä kohtaan – jotka muodostavat 80 prosenttia maan väestöstä – ovat laajalle levinneitä ja että epäinhimillinen kohtelu lisääntyi covid-19-pandemian aikana; ottaa huomioon, että valmistauduttaessa Dubaissa lokakuusta 2021 maaliskuuhun 2022 järjestettävään vuoden 2020 maailmannäyttelyyn yritykset ja rakennusyhtiöt pakottavat työntekijöitä allekirjoittamaan kääntämättömiä asiakirjoja, takavarikoivat heidän passinsa, altistavat heidät äärimmäisille työajoille vaarallisissa sääoloissa ja tarjoavat heille epäterveelliset asumisolot;

M.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja EU ovat allekirjoittaneet vastavuoroisen kahdenvälisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen, jolla Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaiset vapautetaan Schengen-viisumipakosta;

N.  ottaa huomioon, että EU on suurin maksaja Interpolin oikeudellisissa yhteistyöohjelmissa; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien sisäministeriön ylitarkastaja kenraalimajuri Ahmed Nasser al-Raisi on ehdolla Interpolin johtajaksi;

O.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat ei ole ratifioinut useita YK:n keskeisiä ihmisoikeussopimuksia, joista voidaan mainita varsinkin kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja sen valinnaiset pöytäkirjat kuolemanrangaistuksen poistamisesta ja kidutuksen torjunnasta sekä kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

P.  ottaa huomioon, että EU pitää Yhdistyneitä arabiemiirikuntia kumppanina, myös poliittisten ja taloudellisten suhteiden alalla; ottaa huomioon, että EU ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat vuodesta 2013 lähtien järjestäneet ihmisoikeusvuoropuheluja puolivuosittain ja että 9. kesäkuuta 2021 pidetty EU:n ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kymmenes ihmisoikeusvuoropuhelu tarjosi tilaisuuden keskustella huolenaiheista Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten kanssa;

1.  tuomitsee jälleen kerran Ahmed Mansoorin ja kaikkien muiden Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien ihmisoikeuksien puolustajien vangitsemisen; huomauttaa, että heidät on vangittu pelkästään siksi, että he ovat käyttäneet perusihmisoikeuksiaan, kuten oikeuttaan sananvapauteen, yhdistymisvapauteen, rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja ilmaisunvapauteen sekä verkossa että sen ulkopuolella, ja toteaa, että nämä oikeudet on vahvistettu paitsi yleismaailmallisissa ihmisoikeusvälineissä myös Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjassa; toteaa, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat väittää olevansa suvaitseva ja oikeuksia kunnioittava maa mutta sen omia ihmisoikeuksien puolustajia pidetään vangittuina surkeissa oloissa, ja pitää tätä epäsuhtaa erittäin valitettavana;

2.  kehottaa jälleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Ahmed Mansoorin, Mohammed al-Rokenin ja Nasser bin Ghaithin sekä kaikki muut ihmisoikeuksien puolustajat, poliittiset aktivistit ja rauhanomaiset toisinajattelijat;

3.  kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia varmistamaan, että kunnes Ahmed Mansoor ja kaikki muut vangit vapautetaan, heitä kohdellaan vankien kohtelun minimitasoa koskevien YK:n sääntöjen mukaisesti; vaatii erityisesti, että Mansoorin yksinäisyysrangaistus lopetetaan, että kaikille vangeille sallitaan säännölliset tapaamiset asianajajan ja perheen kanssa ja heille tarjotaan asianmukaista sairaanhoitoa, että YK:n asiantuntijat ja kansainväliset kansalaisjärjestöt voivat vierailla Mansoorin ja muiden vankilassa olevien luona ja seurata vankilaoloja ja että kaikki kidutusta koskevat väitteet tutkitaan perusteellisesti;

4.  ilmaisee syvän huolensa siitä, että toistuvien raporttien, muun muassa heinäkuussa 2021 julkaistujen vuodettujen kirjeiden, mukaan Ahmed Mansoor suorittaa edelleen yksinäisyysrangaistusta surkeissa olosuhteissa; muistuttaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia siitä, että määräämättömän ajan jatkuva pitkittynyt yksinäisyysrangaistus on kidutusta; kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia takaamaan kaikille vangeille, myös mielipidevangeille, oikeudenmukaisen ja puolueettoman oikeudenkäynnin; kehottaa viranomaisia kansainvälisten ihmisoikeusnormien noudattamiseksi muuttamaan terrorismin vastaista lakia, kyberrikollisuutta koskevaa lakia ja liittovaltion lakia nro 2/2008, joita käytetään toistuvasti ihmisoikeuksien puolustajien vastaisissa syytetoimissa;

5.  vaatii Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän sekä poistamaan välittömästi heidän matkustuskieltonsa; edellyttää viranomaisten takaavan, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivat ihmisoikeuksien puolustajat pystyvät kaikissa olosuhteissa harjoittamaan oikeutettua ihmisoikeustoimintaansa sekä maan sisällä että sen ulkopuolella ilman pelkoa kostotoimista sekä ilman mitään rajoituksia, kuten oikeudellista häirintää;

6.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan tiiviisti Ahmed Mansoorin tapausta, jotta voidaan varmistaa Mansoorin ja muiden ihmisoikeuksien puolustajien välitön vapauttaminen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa erityisesti pyytämään saada vierailla vankilassa olevien ihmisoikeuksien puolustajien luona tulevan Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin suuntautuvan vierailunsa aikana sekä vaatimaan julkisesti ja yksityisesti Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten kanssa järjestettävien tapaamisten aikana heidän vapauttamistaan välittömästi ja ehdoitta; kehottaa EUH:ta raportoimaan parlamentille EU:n edustuston ja EU:n jäsenvaltioiden Abu Dhabissa tähän mennessä toteuttamista toimista asianmukaisen tuen tarjoamiseksi Mansoorille;

7.  kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansallinen sortotoiminta huomioon ottaen kaikkia EU:n jäsenvaltioita keskeyttämään kaksikäyttötuotteiden vientiä, välitystä, teknistä apua, kauttakulkua ja siirtoa koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta 20. toukokuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/821(2) mukaisesti valvontateknologian viennin ja myynnin Yhdistyneille arabiemiirikunnille sekä sen ylläpidon ja päivittämisen niin kauan kuin tällaisiin väärinkäytöksiin puuttumiseksi ei toteuteta konkreettisia ja mitattavissa olevia toimia;

8.  kehottaa EUH:ta ehdottamaan EU:n maailmanlaajuisen ihmisoikeuspakotejärjestelmän puitteissa EU:n kohdennettuja toimenpiteitä niitä henkilöitä vastaan, jotka ovat vastuussa Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tapahtuneista vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kuten Ahmed Mansoorin ja muiden ihmisoikeuksien puolustajien vainoamisesta; toteaa jälleen, että kaikkien pakotemenettelyjen on perustuttava näyttöön ja niitä on käynnistettävä vain, kun voidaan todeta konkreettisia ihmisoikeusloukkauksia;

9.  kehottaa EU:ta hyväksymään ja julkistamaan merkitykselliset ihmisoikeuksia koskevat arviointiperusteet ja luettelon yksittäisistä tapauksista YK:n Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa käymäänsä ihmisoikeusvuoropuhelua varten, jotta mahdollistetaan aito ja tulossuuntautunut keskustelu ihmisoikeuksista;

10.  kehottaa EU:ta sisällyttämään EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston vuosittaisen huippukokouksen esityslistalle pysyvänä kohtana keskustelun ihmisoikeuksista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta;

11.  ilmaisee huolensa siitä, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten on raportoitu käyttäneen NSO Group -yrityksen vakoiluohjelmia satojen henkilöiden, muun muassa asianajajien, tutkijoiden ja parlamentin jäsenten, matkapuhelinten laittomaan urkintaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa pyytämään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisilta selvitystä näistä raporteista, myös EU:n kansalaisten tai EU:n alueella olevien henkilöiden mahdollisesta urkinnasta, ja raportoimaan asiasta parlamentille;

12.  muistuttaa, että EU allekirjoitti vuonna 2015 Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen; kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille siitä, onko sopimus asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukainen erityisesti siltä osin kuin on kyse ihmisoikeuksien ja perusvapauksien huomioon ottamisesta viisumivapauden kriteerinä; kehottaa komissiota ja neuvostoa raportoimaan parlamentille asiassa tapahtuneesta edistyksestä;

13.  kehottaa Interpolin yleiskokouksen jäseniä ja erityisesti EU:n jäsenvaltioita tutkimaan asianmukaisesti kenraalimajuri Nasser Ahmed al-Raisia kohtaan esitetyt väitteet ihmisoikeusloukkauksista ennen järjestön johtajan valintaa 23.–25. marraskuuta 2021; panee merkille kansalaisyhteiskunnan ilmaiseman huolen hänen ehdokkuudestaan ja sen mahdollisesta vaikutuksesta järjestön maineeseen;

14.  kehottaa Dubain vuoden 2020 maailmannäyttelyä sponsoroivia kansainvälisiä yrityksiä luopumaan sponsoroinnista vastalauseena Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tapahtuville ihmisoikeusloukkauksille ja kannustaa jäsenvaltioita olemaan osallistumatta tapahtumaan;

15.  pitää erittäin valitettavana Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten roolia naisten oikeuksia puolustavan aktivistin Loujain al-Hathloulin luovuttamisessa Saudi‑Arabiaan, jossa hänet on vangittu ja häntä on kidutettu ja vainottu naisten oikeuksien puolustamisen vuoksi;

16.  on jonkinasteisesta edistyksestä huolimatta huolissaan naisten tilanteesta Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja kehottaa viranomaisia uudistamaan henkilökohtaista asemaa koskevan lain, jotta naisille taataan yhtäläiset oikeudet, sekä varmistamaan, että naiset, jotka ovat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisia, voivat siirtää kansalaisuuden lapsilleen miesten kanssa yhdenvertaisin ehdoin;

17.  on tyytyväinen siihen, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat keskeytti kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon vuonna 2017; kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan, jolla pyritään poistamaan kuolemanrangaistus,

18.  tukee EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välistä yhteistyöjärjestelyn mukaista jatkuvaa ja tehostettua vuoropuhelua yhteistä etua koskevista kysymyksistä; katsoo, että parlamentin ja sen Persianlahden alueen kumppaneiden väliset säännölliset parlamenttien väliset kokoukset ovat tärkeä foorumi rakentavan ja rehellisen vuoropuhelun kehittämiseksi kaikista huolenaiheista, myös ihmisoikeuksista, turvallisuudesta ja kaupasta;

19.  kehottaa ottamaan käyttöön nykyistä tiukemmat avoimuussäännöt, jotka koskevat EU:n toimielimiin kohdistuvaa ulkomaisten järjestöjen edunvalvontatoimintaa;

20.  pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenten hallituksille.

(1) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 21.
(2) EUVL L 206, 11.6.2021, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö