Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2873(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0434/2021

Debatai :

PV 16/09/2021 - 6.2
CRE 16/09/2021 - 6.2

Balsavimas :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0390

Priimti tekstai
PDF 154kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2021 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras
Žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejis Jungtiniuose Arabų Emyratuose
P9_TA(2021)0390RC-B9-0434/2021

2021 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro atvejo Jungtiniuose Arabų Emyratuose (2021/2873(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Arabų Emyratų (JAE), visų pirma savo 2018 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl JAE, ypač žmogaus teisių gynėjo Ahmedo Mansooro padėties(1),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio 2020 m. gruodžio 10 d. Užsienio reikalų taryboje padarytą pareiškimą, kad „žmogaus teisės yra Europos Sąjungos DNR“,

–  atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2019 m. sausio 1 d. pareiškimą dėl Ahmedo Mansooro atvejo,

–  atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių ekspertų 2018 m. birželio 12 d. pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant paleisti įkalintą žmogaus teisių gynėją Ahmedą Mansoorą, ir į 2019 m. gegužės 7 d. pareiškimą, kuriame smerkiamos jo kalinimo sąlygos,

–  atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. JAE ir EIVT bendradarbiavimo susitarimą,

–  atsižvelgdamas į naujausią ES ir JAE dialogo žmogaus teisių klausimais raundą, surengtą 2021 m. birželio 9 d. virtualiu formatu, ir į JAE užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos vyresniųjų pareigūnų ir EIVT antrąjį susitikimą, surengtą 2021 m. kovo 3 d. virtualiu formatu,

–  atsižvelgdamas į JT Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims – JAE yra abiejų šių konvencijų šalis,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gynėjų gaires,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl saviraiškos laisvės,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl kankinimo ir kitokio žiauraus elgesio,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. Ahmed Mansoor buvo apdovanotas žmogaus teisių gynėjams skiriamu prestižiniu Martino Ennalso vardo apdovanojimu,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja Loujain al-Hathloul suteikė 2020 m. Vaclavo Havelo apdovanojimą už indėlį žmogaus teisių srityje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. gegužės 29 d., įvykus itin neteisingam bylos nagrinėjimui, Abu Dabio Apeliacinis teismas paskyrė Ahmedui Mansoorui 10 metų laisvės atėmimo bausmę pareiškus jam kaltinimus, susijusius su jo žmogaus teisių gynimo veikla; kadangi JAE Aukščiausiasis federalinis teismas 2018 m. gruodžio 31 d. patvirtino šį nuosprendį; kadangi Ahmedui Mansoorui taip pat buvo skirta vieno milijono JAE dirhamų (232 475 EUR) bauda, o išleidus į laisvę jam trejus metus bus skirta priežiūra;

B.  kadangi JAE užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija 2017 m. kovo 29 d. nurodė, kad Elektroninių nusikaltimų prokuratūra priėmė sprendimą dėl Ahmedo Mansooro sulaikymo, kaltindama jį neteisingos ir klaidinančios informacijos platinimu internete, siekiant skleisti priešiškumą ir sektantizmą; kadangi iš kitų JAE valdžios institucijų pareiškimų matyti, kad vienintelis Ahmedo Mansooro sulaikymo pagrindas iš tiesų buvo jo nuomonė, kuria jis pasidalijo internete; kadangi jam pareikšti kaltinimai grindžiami įtariamais JAE 2012 m. Kibernetinių nusikaltimų įstatymo pažeidimais; kadangi, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ir organizacijos „Human Rights Watch“ duomenimis, jis buvo nuteistas tik už savo žmogaus teisių gynimo veiklą, įskaitant žinutes tinkle „Twitter“ apie neteisybę jo šalyje, dalyvavimą internetiniuose seminaruose žmogaus teisių klausimais ir pranešimų siuntimą nevyriausybinėms organizacijoms (NVO), veikiančioms žmogaus teisių srityje;

C.  kadangi nuo tada, kai Ahmed Mansoor buvo suimtas 2017 m. kovo mėn., jis buvo laikomas vienutėje Abu Dabio al-Sadro kalėjime, neturėdamas galimybės tenkinti būtiniausių poreikių ir negalėdamas naudotis savo, kaip sulaikytojo, teisėmis pagal JAE teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę, įskaitant JT standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles; kadangi jam uždrausta bendrauti su kitais kaliniais ir savo šeima, išskyrus keturis 30 minučių trukmės jo žmonos apsilankymus ir ribotos trukmės pokalbius telefonu su savo motina ir žmona; kadangi 2019 m. jis du kartus buvo pradėjęs bado streiką, prašydamas paisyti jo, kaip kalinio, pagrindinių teisių;

D.  kadangi JAE valdžios institucijos daugiau kaip 10 metų laikotarpiu pažeidinėjo Ahmedo Mansooro teises, turint omenyje savavališką sulaikymą ir kalinimą, grasinimus mirtimi, fizinius išpuolus, vyriausybės organų vykdomą sekimą ir nežmonišką elgesį kalinimo įstaigoje;

E.  kadangi JT specialusis pranešėjas žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais pareiškė, kad sąlygos ir elgesys, su kuriais susidūrė [JAE žmogaus teisių gynėjai Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken ir Nasser Bin Ghaith], pvz., ilgalaikis kalinimas vienutėje, pažeidžia žmogaus teisių standartus ir gali būti laikomi kankinimu;

F.  kadangi JT žmogaus teisių ekspertų grupė paprašė JAE vyriausybės paleisti Ahmedą Manoorą, įvardindama jo suėmimą kaip tiesioginį išpuolį prieš teisėtą žmogaus teisių gynėjų darbą JAE;

G.  kadangi prieš pastarąjį Ahmedo Mansooro suėmimą 2017 m. jis ragino surengti visuotinius ir tiesioginius rinkimus JAE ir Federalinei nacionalinei tarybai (valstybinei patariamajai tarybai) suteikti teisėkūros įgaliojimus; kadangi jis taip pat administravo internetinį forumą „Al-Hiwar al-Emarati“ („Dialogas Emyratuose“), kuriame kritikuota JAE politika;

H.  kadangi JAE nuolat persekiojami žmogaus teisių gynėjai, žurnalistai, teisininkai ir mokytojai, pasisakantys politiniais ir žmogaus teisių klausimais; kadangi ypač nuo 2011 m. valstybė ėmė griežčiau varžyti asociacijų, susirinkimų ir saviraiškos laisvę; kadangi žmogaus teisių gynėjai ir jų šeimų nariai susiduria su priverstinio dingimo atvejais, ilgai trunkančiais savavališkais sulaikymais, kankinimais, teisminiu priekabiavimu ir neteisingais teismo procesais, draudimais keliauti, fiziniu ir skaitmeniniu sekimu ir savavališku atleidimu iš darbo;

I.  kadangi dėl neaiškios ir pernelyg plačios terorizmo apibrėžties pagal JAE teisę įvairią taikią ir teisėtą veiklą galima laikyti prilygstančia terorizmui;

J.  kadangi JAE prieš aktyvistus ir kitus kitokią nuomonę reiškiančius asmenis naudoja sudėtingas šnipinėjimo programas; kadangi prieš Ahmedą Mansoorą buvo naudojama Izraelio bendrovės „NSO Group“ sukurta šnipinėjimo įranga; kadangi 2021 m. liepos mėn. nutekėjus programos „Pegasus“ duomenims paaiškėjo, kad JAE valdžios institucijos bendrovės „NSO“ šnipinėjimo programą naudojo prieš įvairius asmenis, įskaitant žmogaus teisių gynėjus tiek JAE, tiek užsienyje; kadangi JAE valdžios institucijos taip pat įvykdė kibernetinius išpuolius prieš žinomą Saudo Arabijos moterų teisių gynėją Loujain al-Hathloul ir, prieš ją suimdamos ir priverstinai perduodamos Saudo Arabijai, įsilaužė į jos e. paštą;

K.  kadangi JAE moterims ir toliau taikomi įvairūs diskriminaciniai įstatymai ir praktika; kadangi moterų teisių pažeidimai apima Saudo Arabijos ir JAE moterų ir moterų teisių aktyvisčių grobimą ir ėmimą įkaitėmis, įtariamų nusikaltimų prieš moteris tyrimų ir atskaitomybės už juos stoką, įskaitant, pvz., seksualinio išpuolio prieš Jungtinės Karalystės pilietę Caitlin McNamara atvejį, kai dėl įtariamo nusikaltimą padariusio asmens nebuvo atliktas tyrimas ir jis nebuvo patrauktas atsakomybėn, sisteminę moterų diskriminaciją, moterų migrančių išnaudojimą, prekybą žmonėmis moterimis seksualinio išnaudojimo tikslais ir seksualinę vergovę;

L.  kadangi kafalos (rėmimo) sistema vis dar įgyvendinama JAE kaip neatskiriama socialinės ir teisinės sistemos dalis; kadangi, pasak tarptautinių žmogaus teisių organizacijų pranešimų, nežmoniška JAE praktika, nukreipta prieš darbuotojus iš užsienio, kurie sudaro 80 proc. šalies gyventojų, yra visuotinai paplitusi ir tokių pažeidimų padaugėjo COVID-19 pandemijos protrūkio metu; kadangi rengiantis būsimai tarptautinei mugei „EXPO 2020“ Dubajuje, kuri vyks nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. kovo mėn., įmonės ir statybos įmonės verčia darbuotojus pasirašyti neišverstus dokumentus, konfiskuoja savo pasus, verčia juos dirbti ekstremalias darbo valandas nesaugiomis oro sąlygomis ir suteikia jiems nehigieniškų sąlygų būstą;

M.  kadangi JAE ir ES pasirašė dvišalį tarpusavio susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo, pagal kurį JAE piliečiams netaikomas reikalavimas turėti Šengeno vizą;

N.  kadangi ES yra pagrindinė Interpolo teisminio bendradarbiavimo programų finansuotoja; kadangi JAE Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius generolas majoras Ahmed Nasser al-Raisi yra kandidatas užimti Interpolo pirmininko pareigas;

O.  kadangi JAE neratifikavo kelių pagrindinių JT žmogaus teisių sutarčių, visų pirma Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto ir jo fakultatyvių protokolų, kuriais panaikinama mirties bausmė ir kovojama su kankinimu, ir Tarptautinės konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo;

P.  kadangi ES JAE laiko partneriais, be kita ko, politinių ir ekonominių santykių srityse; kadangi ES ir JAE nuo 2013 m. veda dialogus žmogaus teisių klausimais du kartus per metus rengiamuose susitikimuose ir kadangi 2021 m. birželio 9 d. surengtas 10-asis ES ir JAE dialogas žmogaus teisių klausimais suteikė galimybę aptarti susirūpinimą keliančius klausimus su JAE valdžios institucijomis;

1.  dar kartą griežtai smerkia Ahmedo Mansooro ir visų kitų žmogaus teisių gynėjų sulaikymą JAE, juos įkalinus vien dėl to, kad naudojosi savo pagrindinėmis žmogaus teisėmis, įskaitant žodžio, asociacijų, taikių susirinkimų ir saviraiškos laisvę internete ir realiame gyvenime, kurios įtvirtintos ne tik visuotinėse žmogaus teisių priemonėse, bet ir Arabų žmogaus teisių chartijoje; labai apgailestauja dėl atotrūkio tarp JAE teiginių, kad jie yra tolerantiška ir teises gerbianti šalis, ir dėl to, kad jų žmogaus teisių gynėjai laikomi sunkiomis sąlygomis;

2.  dar kartą ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Ahmedą Mansoorą, Mohammedą al-Rokeną ir Nasserą bin Ghaithą, taip pat visus kitus žmogaus teisių gynėjus, politinius aktyvistus ir taikius disidentus;

3.  primygtinai ragina JAE valdžios institucijas užtikrinti, kad su Ahmedu Mansooru ir visais kitais kaliniais, kol jie dar nepaleisti, būtų elgiamasi laikantis JT Standartinių minimalių elgesio su kaliniais taisyklių; visų pirma primygtinai ragina nutraukti A. Mansooro kalinimą vienutėje, leisti kalinių advokatams ir šeimoms reguliariai lankyti visus kalinius, kaliniams suteikti tinkamą medicininę priežiūrą, leisti JT ekspertams ir tarptautinėms NVO aplankyti A. Mansoorą ir kitus kalėjimuose esančius asmenis ir stebėti kalinimo sąlygas, taip pat nuodugniai ištirti visus įtariamus kankinimo atvejus;

4.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolatinių pranešimų, įskaitant 2021 m. liepos mėn. paskelbtus nutekėjusius laiškus, kuriuose nurodoma, kad Ahmed Mansoor vis dar kalinamas vienutėje sunkiomis sąlygomis; primena JAE valdžios institucijoms, kad ilgas ir neribotas kalinimas vienutėje prilygsta kankinimui; ragina JAE valdžios institucijas užtikrinti visiems sulaikytiesiems, įskaitant sąžinės kalinius, tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą; labai ragina valdžios institucijas, siekiant kad būtų laikomasi tarptautinių žmogaus teisių standartų, iš dalies pakeisti Kovos su terorizmu įstatymą, Kibernetinių nusikaltimų įstatymą ir 2008 m. federalinį įstatymą Nr. 2, kuriais nuolat naudojamasi siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmogaus teisių gynėjus;

5.  ragina JAE valdžios institucijas nutraukti žmogaus teisių gynėjų persekiojimą ir nedelsiant panaikinti jiems taikomą draudimą keliauti; primygtinai reikalauja, kad valdžios institucijos užtikrintų, kad JAE žmogaus teisių gynėjai galėtų visomis aplinkybėmis vykdyti savo teisėtą veiklą žmogaus teisių srityje tiek šalies viduje, tiek už jos ribų, nebijodami atsakomųjų veiksmų ir tai daryti be jokių apribojimų, įskaitant teisminį persekiojimą;

6.  ragina Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį atidžiai stebėti Ahmedo Mansooro bylą ir užtikrinti, kad jis ir kiti žmogaus teisių gynėjai būtų nedelsiant išlaisvinti; ypač ragina Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį per būsimą vizitą į JAE prašyti leisti aplankyti žmogaus teisių gynėjus kalėjimuose ir viešai bei privačiai per susitikimus su JAE valdžios institucijomis raginti juos nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti; ragina EIVT pranešti Parlamentui apie veiksmus, kurių iki šiol ėmėsi ES delegacija ir valstybės narės Abu Dabyje ir kuriais siekiama suteikti tinkamą paramą A. Mansoorui;

7.  primygtinai ragina visas valstybes nares, atsižvelgiant į JAE vidaus represijas, laikantis 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/821, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą(2), sustabdyti sekimo technologijų pardavimą ir eksportą į JAE, jų priežiūrą ir atnaujinimą, jei nebus imtasi konkrečių ir išmatuojamų veiksmų tokių pažeidimų problemai spręsti;

8.  ragina EIVT pasiūlyti patvirtinti ES tikslines priemones, nukreiptas prieš asmenis, atsakingus už sunkius žmogaus teisių pažeidimus JAE, įskaitant Ahmedo Mansooro ir kitų žmogaus teisių gynėjų persekiojimą, pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą; pakartoja, kad visos sankcijų skyrimo procedūros turi būti pagrįstos įrodymais ir inicijuotos tik tada, kai galima nustatyti konkrečius žmogaus teisių pažeidimus;

9.  ragina ES patvirtinti ir viešai paskelbti prasmingus žmogaus teisių kriterijus ir atskirų atvejų sąrašą, skirtą dialogui žmogaus teisių klausimais su JAE, kad būtų sudarytos sąlygos tikrai ir į rezultatus orientuotai diskusijai žmogaus teisių klausimais;

10.  ragina ES į kasmetinio ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos aukščiausiojo lygio susitikimo darbotvarkę įtraukti diskusiją dėl žmogaus teisių, ypač žmogaus teisių gynėjų padėties, kaip nuolatinį darbotvarkės punktą;

11.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad, kaip pranešama, JAE valdžios institucijos naudojo „NSO Group“ šnipinėjimo programinę įrangą neteisėtai taikydamosi į šimtų asmenų Jungtinėje Karalystėje mobiliuosius telefonus, įskaitant teisininkus, mokslininkus ir parlamentarus; ragina Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį paprašyti JAE valdžios institucijų pateikti paaiškinimą dėl šių pranešimų, be kita ko, dėl galimo taikymosi į ES piliečius ar asmenis ES teritorijoje, ir pranešti apie tai Parlamentui;

12.  primena, kad 2015 m. ES pasirašė susitarimą dėl trumpalaikio bevizio režimo su JAE; ragina Komisiją pranešti Parlamentui apie šio susitarimo atitiktį atitinkamiems ES teisės aktams, ypač atsižvelgiant į tai, kad žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės laikomos vizų režimo netaikymo kriterijumi; ragina Komisiją ir Tarybą pranešti Parlamentui apie pažangą šioje srityje;

13.  ragina Interpolo generalinės asamblėjos narius, o ypač ES valstybes nares, tinkamai išnagrinėti įtarimus dėl žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su generolu majoru Nasseru Ahmedu al-Raisi, prieš 2021 m. lapkričio 23–25 d. rinkimus į šios organizacijos pirmininkus; atkreipia dėmesį į pilietinės visuomenės išreikštą susirūpinimą dėl jo kandidatūros ir galimo poveikio institucijos reputacijai;

14.  ragina tarptautines įmones, remiančias „EXPO 2020“ Dubajuje, atšaukti savo paramą ir ragina valstybes nares nedalyvauti renginyje, siekiant parodyti, kad jos nepritaria žmogaus teisių pažeidimams JAE;

15.  labai apgailestauja dėl JAE valdžios institucijų vaidmens išduodant moterų teisių aktyvistę Loujain al-Hathloul Saudo Arabijai, kur ji buvo įkalinta, kankinama ir persekiojama už moterų teisių gynimą;

16.  reiškia susirūpinimą dėl moterų padėties JAE, nepaisant tam tikros pažangos, ir ragina valdžios institucijas reformuoti Asmeninio statuso įstatymą, siekiant moterims suteikti lygias teises ir užtikrinti, kad emyratų moterys galėtų perduoti pilietybę savo vaikams vienodomis sąlygomis su vyrais;

17.  palankiai vertina JAE nuo 2017 m. taikomą mirties bausmės vykdymo moratoriumą; ragina JAE ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir jo protokolą, siekiant panaikinti mirties bausmę;

18.  remia nuolatinį ir intensyvesnį ES, jos valstybių narių ir JAE dialogą abipusio intereso klausimais, kaip numatyta bendradarbiavimo susitarime; mano, kad reguliarūs tarpparlamentiniai Parlamento ir jo partnerių Persijos įlankos regione susitikimai yra svarbus forumas konstruktyviam ir atviram dialogui visais susirūpinimą keliančiais klausimais, įskaitant žmogaus teises, saugumą ir prekybą, plėtoti;

19.  ragina nustatyti griežtesnes skaidrumo taisykles, susijusias su užsienio organizacijų lobistine veikla ES institucijų atžvilgiu;

20.  ragina išversti šią rezoliuciją į arabų kalbą;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei ir parlamentui, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 11, 2020 1 13, p. 21.
(2) OL L 206, 2021 6 11, p. 1.

Atnaujinta: 2022 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika