Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2873(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0434/2021

Debatter :

PV 16/09/2021 - 6.2
CRE 16/09/2021 - 6.2

Omröstningar :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Antagna texter :

P9_TA(2021)0390

Antagna texter
PDF 140kWORD 49k
Torsdagen den 16 september 2021 - Strasbourg
Fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i FörenadeArabemiraten
P9_TA(2021)0390RC-B9-0434/2021

Europaparlamentets resolution av den 16 september 2021 om fallet med människorättsförsvararen Ahmed Mansoor i Förenade Arabemiraten (2021/2873(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Förenade Arabemiraten, i synnerhet resolutionen av den 4 oktober 2018 om Förenade Arabemiraten, särskilt människorättsförsvararen Ahmed Mansoors situation(1),

–  med beaktande av uttalandet den 10 december 2020 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten), Josep Borrell, vid utrikesrådets möte om att ”mänskliga rättigheter ligger i Europeiska unionens dna”,

–  med beaktande av uttalandet av den 1 januari 2019 från Europeiska utrikestjänstens talespersonen om fallet Ahmed Mansoor,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 juni 2018 från FN:s människorättsexperter, med krav på att frihetsberövade människorättsförsvararen Ahmed Mansoor omedelbart ska friges, och av den 7 maj 2019 där de förhållanden under vilka han är frihetsberövad fördöms,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av samarbetsavtalet från 2018 mellan Förenade Arabemiraten och Europeiska utrikestjänsten,

–  med beaktande av den senaste omgången av människorättsdialogen mellan EU och Förenade Arabemiraten, som hölls den 9 juni 2021 i virtuellt format, och det andra mötet mellan högre tjänstemän från Förenade Arabemiratens ministerium för utrikes frågor och internationellt samarbete och Europeiska utrikestjänsten som hölls i virtuellt format den 3 mars 2021,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, där Förenade Arabemiraten är part i båda,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av det globala EU-systemet för sanktioner avseende mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet,

–  med beaktande av EU:s riktlinje i fråga om tortyr och annan grym behandling,

–  med beaktande av att Ahmed Mansoor 2015 tilldelades det prestigefyllda Martin Ennals-priset för människorättsförsvarare,

–  med beaktande av att Loujain al-Hathloul 2020 tilldelades Vaclav Havel-priset för mänskliga rättigheter av Europarådets parlamentariska församling,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 29 maj 2018, efter en mycket orättvis rättegång, dömdes Ahmed Mansoor av appellationsdomstolen i Abu Dhabi till 10 års fängelse för anklagelser som rörde hans människorättsarbete. Den 31 december 2018 bekräftades domen av Förenade Arabemiratens högsta domstol. Han dömdes också till böter på en miljon dirham (232 475 euro) och kommer att övervakas i tre år efter sin frigivning.

B.  Förenade Arabemiratens ministerium för utrikes frågor och internationellt samarbete uppgav den 29 mars 2017 att ”den allmänna åklagarmyndigheten för elektronisk brottslighet hade beslutat att Ahmed Mansoor skulle frihetsberövas för att ha spridit falsk och vilseledande information via internet, med målet att sprida antipati och sekterism”. Andra uttalanden från myndigheterna i Förenade Arabemiraten visade att det enda skälet till att han frihetsberövats i själva verket var de åsikter han delade på internet. Anklagelserna mot honom grundar sig i påstådda överträdelser av Förenade Arabemiratens lag om it-relaterad brottslighet från 2012. Enligt både FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Human Rights Watch dömdes han enbart för sitt människorättsarbete, bland annat för att ha twittrat om orättvisor i sitt land, deltagit i webbinarier om mänskliga rättigheter och skickat meddelanden till icke-statliga människorättsorganisationer.

C.  Sedan sitt gripande i mars 2017 har Ahmed Mansoor suttit i isoleringscell i Abu Dhabis al-Sadrfängelse där hans basala behov inte har tillgodosetts och han har nekats sina rättigheter som frihetsberövad, enligt Förenade Arabemiratens lag och internationell människorättslagstiftning, inbegripet FN:s enhetliga minimiregler för behandling av fångar. Han har förbjudits all form av kontakt med andra interner och sin familj, förutom fyra 30 minuters besök av sin hustru och ett begränsat antal telefonsamtal till sin mor och hustru. Han har hungerstrejkat två gånger under 2019 för att kräva att hans grundläggande rättigheter som fånge ska respekteras.

D.  Myndigheterna i Förenade Arabemiraten har kränkt Ahmed Mansoors rättigheter i över 10 år med godtyckliga gripanden och frihetsberövanden, dödshot, fysisk misshandel, statlig övervakning och omänsklig behandling i häktet.

E.  FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare har förklarat att de villkor och den behandling som människorättsförsvararna i Förenade Arabemiraten Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken och Nasser bin Ghaith utsätts för, såsom långvarig isolering, kränker människorättsnormerna och kan utgöra tortyr.

F.  En grupp människorättsexperter från FN har uppmanat regeringen i Förenade Arabemiraten att frige Mansoor, och beskriver gripandet av honom som en direkt attack mot det legitima arbete som utförs av människorättsförsvarare i landet.

G.  Han greps senast 2017 och strax innan hade Ahmed Mansoor efterlyst allmänna och direkta val i Förenade Arabemiraten och att det federala nationella rådet, en statlig rådgivande nämnd, skulle ges lagstiftningsbefogenheter. Han ansvarade också för ett onlineforum kallat al-Hiwar al-Emarati (”Emirat-dialogen”) som kritiserade Förenade Arabemiratens politik.

H.  Det sker en systematisk förföljelse av människorättsförsvarare, journalister, advokater och lärare som yttrar sig i politiska frågor och människorättsfrågor i Förenade Arabemiraten. Det är framför allt sedan 2011 som staten allt oftare har slagit ned på förenings-, mötes- och yttrandefriheten. Människorättsförsvarare och deras familjemedlemmar utsätts för påtvingade försvinnanden, långvariga godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, rättsliga trakasserier och orättvisa rättegångar, reseförbud, fysisk och digital övervakning och godtyckliga uppsägningar från arbetet.

I.  Den vaga och överdrivet breda definitionen av terrorism i Förenade Arabemiratens lag gör att många olika fredliga och legitima verksamheter kan klassas som terrorism.

J.  Förenade Arabemiraten använder sofistikerade spionprogram för att komma åt aktivister och andra med avvikande åsikter. Det var med hjälp av spionprogram som det israeliska företaget NSO Group tillhandahållit som man kom åt Ahmed Mansoor. ”Pegasus-läckan” från juli 2021 rapporterade att Förenade Arabemiratens myndigheter använde spionprogram från NSO mot en rad olika mål, däribland människorättsförsvarare både i Förenade Arabemiraten och utomlands. Loujain al-Hathloul, en framstående saudiarabisk försvarare av kvinnors rättigheter, utsattes också för it-attacker från Förenade Arabemiratens myndigheter som hackade hennes e-postadress innan hon greps och med tvång förde henne till Saudiarabien.

K.  Kvinnor i Förenade Arabemiraten utsätts fortfarande för en rad diskriminerande lagar och praxis. Kränkningarna av kvinnors rättigheter inbegriper kidnappning och gisslantagning av kvinnor och kvinnorättsaktivister från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, brist på utredningar av och ansvarsutkrävande för brott mot kvinnor, bland annat av det sexuella övergreppet mot den brittiska medborgaren Caitlin McNamara där den anklagade gärningsmannen inte utreddes eller ställdes till svars, systematisk diskriminering av kvinnor, utnyttjande av kvinnliga migrerande arbetstagare, sexhandel och sexuellt slaveri.

L.  Kafala-systemet (sponsring) tillämpas fortfarande i Förenade Arabemiraten som en integrerad del av landets sociala och rättsliga system. Enligt rapporter från internationella människorättsorganisationer är Förenade Arabemiratens omänskliga metoder mot utländska arbetstagare, som utgör 80 % av landets befolkning, utbredd och kränkningarna ökade under covid-19-pandemin. I samband med förberedelserna inför den kommande internationella mässan, Expo 2020 i Dubai, som ska pågå från oktober 2021 till mars 2022, tvingar företag och byggföretag arbetare att skriva under oöversatta dokument, de konfiskerar deras pass, låter dem arbeta extremt många timmar i osäkra väderförhållanden och tillhandahåller ohälsosamma boenden.

M.  Förenade Arabemiraten och EU har skrivit under ett ömsesidigt bilateralt avtal om undantag för Förenade Arabemiratens medborgare från krav på Schengenviseringar vid kortare vistelser.

N.  EU är den största givaren till Interpols program för interrättsligt samarbete. Den allmänna inspektören vid Förenade Arabemiratens inrikesministerium, generalmajor Ahmed Nasser al-Raisi, kandiderar till posten som Interpols ordförande.

O.  Det finns flera centrala FN-fördrag om mänskliga rättigheter som Förenade Arabemiraten inte har ratificerat, särskilt den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess fakultativa protokoll om avskaffande av dödsstraffet och tortyr, och den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.

P.  EU ser Förenade Arabemiraten som en partner, även på områden som rör politiska och ekonomiska förbindelser. EU och Förenade Arabemiraten har hållit människorättsdialoger sedan 2013 med möten två gånger om året, och den 10:e människorättsdialogen mellan EU och Förenade Arabemiraten, som hölls den 9 juni 2021, erbjöd ett tillfälle att diskutera angelägna frågor med myndigheterna i Förenade Arabemiraten.

1.  Europaparlamentet fördömer än en gång med kraft frihetsberövandet av Ahmed Mansoor och alla andra människorättsförsvarare i Förenade Arabemiraten som har fängslats enbart för att ha utövat sina grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet deras rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet, både online och offline, vilka inte bara är förankrade i allmänna människorättsinstrument utan även i den arabiska stadgan om de mänskliga rättigheterna. Parlamentet beklagar djupt att Förenade Arabemiratens påstår sig vara ett tolerant land som respekterar människors samtidigt som dess egna människorättsförsvarare hålls fängslade under svåra förhållanden.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett omedelbart och villkorslöst frigivande av Ahmed Mansoor, Mohammed al-Roken och Nasser bin Ghaith samt alla andra människorättsförsvarare, politiska aktivister och fredliga oliktänkande.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Förenade Arabemiraten att, i avvaktan på att de friges, se till att Ahmed Mansoor och alla andra fångar behandlas i enlighet med FN:s enhetliga minimiregler för behandling av fångar. Parlamentet kräver framför allt att Mansoor ska flyttas från sin isoleringscell och att alla fångar ska tillåtas regelbundna besök av sin advokat och familj och få adekvat läkarvård, att FN:s experter och internationella icke-statliga organisationer ska tillåtas besöka Mansoor och andra som sitter fängslade och att förhållandena i fängelserna ska övervakas, och att alla anklagelser om tortyr ska utredas grundligt.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de fortsatta rapporterna, bland annat genom de brev som kommit ut och som offentliggjordes i juli 2021, om att Ahmed Mansoor fortfarande sitter i isoleringscell under svåra förhållanden. Parlamentet påminner myndigheterna i Förenade Arabemiraten om att långvarig och obestämd isolering utgör tortyr. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Förenade Arabemiraten att garantera alla fångar, även samvetsfångar, ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att ändra lagen mot terrorism, lagen om it-relaterad brottslighet och den federala lagen nr 2 från 2008, vilka ständigt används för att lagföra människorättsförsvarare, i syfte att uppfylla internationella människorättsnormer.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Förenade Arabemiraten att upphöra med trakasserierna av och omedelbart häva reseförbudet för människorättsförsvarare. Parlamentet insisterar på att myndigheterna ska garantera att människorättsförsvarare i Förenade Arabemiraten under alla omständigheter kan bedriva legitim människorättsverksamhet både i och utanför landet, utan rädsla för repressalier och fria från alla restriktioner, inbegripet rättsliga trakasserier.

6.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att noga följa fallet med Ahmed Mansoor för att se till att han och andra människorättsförsvarare omedelbart friges. Parlamentet uppmanar i synnerhet vice ordföranden/den höga representanten att begära att få besöka människorättsförsvarare i fängelset under sitt kommande besök i Förenade Arabemiraten och att offentligt och privat under sina möten med myndigheterna i Förenade Arabemiraten kräva att de omedelbart och villkorslöst friges. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att rapportera till parlamentet om de åtgärder som hittills vidtagits av EU:s delegation och medlemsstater i Abu Dhabi i syfte att ge Mansoor det stöd som behövs.

7.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att, med tanke på Förenade Arabemiratens interna förtryck, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 av den 20 maj 2021 om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden(2), avbryta försäljning och export av övervakningsteknik till Förenade Arabemiraten och underhåll och uppdatering av denna, om inga konkreta och mätbara åtgärder vidtas för att komma till rätta med övergreppen.

8.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att föreslå att EU antar riktade åtgärder mot dem som gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Förenade Arabemiraten, inbegripet förföljelsen av Ahmed Mansoor och andra människorättsförsvarare, inom ramen för EU:s globala system för sanktioner avseende mänskliga rättigheter. Parlamentet upprepar att alla sanktionsförfaranden måste vara evidensbaserade och inledas först när konkreta kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan fastställas.

9.  Europaparlamentet uppmanar EU att anta och offentliggöra meningsfulla riktmärken för mänskliga rättigheter och en förteckning över enskilda fall inför sin människorättsdialog med Förenade Arabemiraten, i syfte att möjliggöra en genuin och resultatinriktad diskussion om mänskliga rättigheter.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU att inkludera en diskussion om mänskliga rättigheter, särskilt situationen för människorättsförsvarare, som en stående punkt på dagordningen för det årliga toppmötet mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd.

11.  Europaparlamentet uttrycker oro över att myndigheterna i Förenade Arabemiraten enligt uppgift använder NSO-koncernens spionprogram för att olagligen övervaka flera hundra personers mobiltelefoner i Storbritannien, däribland jurister, akademiker och en parlamentsledamot. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att begära klargöranden av dessa rapporter från myndigheterna i Förenade Arabemiraten, bland annat då EU-medborgare eller enskilda personer på EU:s territorium är eventuella måltavlor, och att rapportera till parlamentet.

12.  Europaparlamentet påminner om att EU 2015 undertecknade ett avtal om undantag från viseringskravet för kortare vistelser med Förenade Arabemiraten. Parlamentet uppmanar kommissionen att rapportera till parlamentet om hur detta avtal överensstämmer med relevant EU-lagstiftning, särskilt när det gäller beaktandet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som ett kriterium för undantag från viseringskravet. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att rapportera framsteg på detta område till parlamentet.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemmarna i Interpols generalförsamling, särskilt EU:s medlemsstater, att vederbörligen undersöka de anklagelser om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som rör generalmajor Nasser Ahmed al-Raisi inför valet av organisationens ordförande den 23–25 november 2021. Parlamentet noterar det civila samhällets oro över hans kandidatur och den potentiella betydelsen för institutionens anseende.

14.  För att signalera sitt missnöje med kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Förenade Arabemiraten uppmanar parlamentet de internationella företag som sponsrar Expo 2020 i Dubai att dra tillbaka sin sponsring, och uppmuntrar medlemsstaterna att inte delta i evenemanget.

15.  Europaparlamentet beklagar djupt den roll som myndigheterna i Förenade Arabemiraten spelar i utlämningen av kvinnorättsaktivisten Loujain al-Hathloul till Saudiarabien, där hon har fängslats, torterats och förföljts för att ha förespråkad kvinnors rättigheter.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över situationen för kvinnor i Förenade Arabemiraten, trots vissa framsteg, och uppmanar myndigheterna att reformera lagen om personlig status för att ge kvinnor lika rättigheter och se till att Förenade Arabemiratens kvinnor kan överföra medborgarskap till sina barn på samma villkor som män.

17.  Europaparlamentet välkomnar Förenade Arabemiratens moratorium för avrättningar sedan 2017. Parlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt dess protokoll som syftar till ett avskaffande av dödsstraffet.

18.  Europaparlamentet stöder en fortsatt och stärkt dialog mellan EU, dess medlemsstater och Förenade Arabemiraten om frågor av ömsesidigt intresse, i enlighet med samarbetsavtalet. Parlamentet anser att regelbundna interparlamentariska möten mellan parlamentet och dess partner i Gulfregionen är ett viktigt forum för att skapa en konstruktiv och uppriktig dialog om alla angelägna frågor, inbegripet mänskliga rättigheter, säkerhet och handel.

19.  Europaparlamentet efterlyser striktare regler om transparens för utländska organisationers lobbyverksamhet gentemot EU:s institutioner.

20.  Europaparlamentet begär att denna resolution ska översättas till arabiska.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Förenade Arabemiratens regering och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, samt medlemmarna i Gulfstaternas samarbetsråds regeringar.

(1) EUT C 11, 13.1.2020, s. 21.
(2) EUT L 206, 11.6.2021, s. 1.

Senaste uppdatering: 12 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy