Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2874(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0445/2021

Συζήτηση :

PV 16/09/2021 - 6.3
CRE 16/09/2021 - 6.3

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0391

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 163kWORD 57k
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 - Στρασβούργο
Η κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα
P9_TA(2021)0391RC-B9-0445/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση στο προσφυγικό στρατόπεδο της Kakuma στην Κένυα (2021/2874(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κένυα, και ειδικότερα εκείνα της 30ης Απριλίου 2015(1) και της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τον προσφυγικό καταυλισμό Dadaab(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Μαρτίου 2021, σχετικά με μια νέα στρατηγική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Δημοκρατίας της Κένυας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 21ης Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της ΕΕ, της 17ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη Διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Το Κέρας της Αφρικής: γεωστρατηγική προτεραιότητα για την ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Δημοκρατίας της Κένυας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), της 29ης Απριλίου 2021, Οδικός χάρτης για τους προσφυγικούς καταυλισμούς Dadaab και Kakuma,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της UNHCR, της 25ης Μαρτίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον προσφυγικό καταυλισμό Kakuma,

–  έχοντας υπόψη το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, της 17ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Τρανσφοβίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025» (COM(2020)0698),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 21, 24, 29 και 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 10 και 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποχρεώνουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, να μεριμνούν για την προάσπιση και προαγωγή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία των ατόμων, και να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αλληλεγγύης που περιέχονται στη Σύμβαση του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα αίτησης ασύλου λόγω διώξεων σε άλλες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη(5),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 25ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ACHPR),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κένυας, της 8ης Απριλίου 2021, με την οποία απαγορεύεται προσωρινά το κλείσιμο των προσφυγικών καταυλισμών Dadaab και Kakuma,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (COM(2020)0609),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σύμφωνο του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κένυα φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Αφρική μετά την Αιθιοπία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, στις 31 Μαΐου 2021, ο πληθυσμός προσφύγων και αιτούντων άσυλο της Κένυας ανέρχεται σε 519.989 στην Kakuma, στο Dadaab και στις αστικές περιοχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταυλισμός Kakuma βρίσκεται στην κομητεία Turkana, μια από τις φτωχότερες κομητείες της Κένυας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, οι συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό είναι δεινές και συνεχώς επιδεινούμενες, με ακραία φτώχεια, κακή στέγαση και υποδομές, έλλειψη ύδρευσης, αποχέτευσης, φαρμάκων και ηλεκτροδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και νερό, καθώς και έλλειψη βασικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει μια ήδη ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση στον καταυλισμό και στην κομητεία στην οποία βρίσκεται ο καταυλισμός·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma στην Κένυα έχει εκθετικά επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά καταγγέλλονται ένοπλες ληστείες, κλοπές, βιασμοί και δολοφονίες, με τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ να είναι τα πλέον ευάλωτα στη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν αυτή τη στιγμή αντικείμενο έρευνας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια στον καταυλισμό υφίστανται διάφορες μορφές σεξουαλικής βίας, κατά κύριο λόγο βιασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κορίτσια πρόσφυγες, οι νεοαφιχθείσες και οι μόνες γυναίκες που είναι επικεφαλής ενός νοικοκυριού διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιασμοί διαπράττονται από πρόσφυγες από τον καταυλισμό, μέλη της τοπικής κοινότητας και/ή φρουρούς ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες μορφές βίας, όπως οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και η βία μεταξύ συντρόφων είναι επίσης συχνά φαινόμενα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαρτίου 2021 στην περιοχή Block 13 του καταυλισμού Kakuma 3, δύο πρόσφυγες υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης με βόμβα βενζίνης, ενώ κοιμόντουσαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα θύματα, ο πρόσφυγας Chriton Atuhwera από την Ουγκάντα, έχασε τη ζωή του λόγω των τραυματισμών που υπέστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξανόμενος αριθμός προσφύγων ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν δεχθεί επιθέσεις και τραυματισμούς, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό προσφύγων σε μια περιοχή όπου δεν προστατεύονται και δεν τους επιτρέπεται νομίμως να παραμείνουν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο νόμος της Κένυας τιμωρεί τις συναινετικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου με φυλάκιση έως και 14 ετών, είναι η μόνη χώρα της περιοχής που δέχεται πρόσφυγες με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 300 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που έχουν καταγραφεί στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma διαθέτουν προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς έχουν αναφέρει ότι ζουν ειρηνικά στην κοινότητα Kakuma σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την παγκόσμια επισκόπηση του 2020 από τη Διεθνή Ένωση λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ILGA), σχεδόν οι μισές από τις χώρες παγκοσμίως όπου η ομοφυλοφιλία είναι έκνομη βρίσκονται στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις 22 από τα 54 αφρικανικά έθνη έχουν νομιμοποιήσει την ομοφυλοφιλία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά αφρικανικά έθνη οι υφιστάμενοι νόμοι κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ χρονολογούνται από την αποικιοκρατική εποχή·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2020, ορισμένοι πρόσφυγες με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+ ζήτησαν από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να τους μετεγκαταστήσει εκτός Κένυας λόγω της εχθρότητας της χώρας έναντι αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες πάνω από 30 άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ έχουν μετεγκατασταθεί από το μέρος Kakuma 3 του καταυλισμού σε άλλα τμήματα με βάση τις ανησυχίες που εξέφρασαν για την ασφάλεια και μετά από προσεκτική επιτόπια αξιολόγηση από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ζητήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες με την πάροδο του χρόνου για την επίτευξη δίκαιης κατανομής των επανεγκατεστημένων προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, και ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με προσπάθειες θέσπισης διεθνών δεσμευτικών κανόνων όσον αφορά την κοινή παγκόσμια ευθύνη για την επανεγκατάσταση προσώπων που χρήζουν επανεγκατάστασης, όπως αναφέρεται από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2020, η κυβέρνηση της Κένυας και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσαν ότι κατά την εποχή της νόσου COVID-19 σημειώθηκε εκθετική αύξηση των επιθέσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+, πέραν του γεγονότος ότι η βία γενικότερα είχε επίσης ενταθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναχωρήσεις επανεγκατάστασης ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ από τους καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας εξακολουθούν να υπολείπονται των πραγματικών αναγκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει επιβραδύνει τη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, από το 2019 περίπου 235 πρόσφυγες με αυτό το προφίλ έχουν προταθεί για επανεγκατάσταση, εκ των οποίων το 48 % έχουν αναχωρήσει από τη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και οι εταίροι της είχαν προετοιμάσει εγκαταστάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 65 % των προσφύγων με έδρα σε καταυλισμό ανέφεραν μικρότερο βαθμό πρόσβασης σε μονάδες υγείας μετά την επιδημική έξαρση του Μαρτίου 2020, κυρίως λόγω του φόβου μόλυνσης και της έλλειψης ιατρικού προσωπικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 3 % του πληθυσμού της Κένυας είναι πλήρως εμβολιασμένο κατά της νόσου COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκστρατεία εμβολιασμού στους καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 2021, με 2.000 δόσεις εμβολίων στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Κένυας έχει καταβάλει αρκετές προσπάθειες να κλείσει τον καταυλισμό τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Μαρτίου 2021, ο Υπουργός Εσωτερικών της Κένυας έδωσε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 14ήμερο τελεσίγραφο για την εκπόνηση σχεδίου για το κλείσιμο των καταυλισμών Dadaab και Kakuma· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Απριλίου 2021, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κένυας ανέβαλε προσωρινά το κλείσιμο για 30 ημέρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Απριλίου 2021, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και η κυβέρνηση της Κένυας συμφώνησαν επί ενός χάρτη πορείας για μεταγενέστερο κλείσιμο των καταυλισμών Kakuma και Dadaab έως τις 30 Ιουνίου 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει την εκούσια επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, τις αναχωρήσεις προς τρίτες χώρες βάσει διαφόρων διευθετήσεων και εναλλακτικές δυνατότητες παραμονής στην Κένυα για ορισμένους πρόσφυγες από χώρες της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ ο ΟΗΕ αναγνώρισε τις ανησυχίες της κυβέρνησης και το γεγονός ότι τα στρατόπεδα προσφύγων δεν θα πρέπει να αποτελούν μακροπρόθεσμες λύσεις για την αναγκαστική εκτόπιση, οι διεθνείς οργανώσεις και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι ένα απότομο και άτακτο κλείσιμο θα οδηγούσε σε ανθρωπιστική καταστροφή και ότι οι αναγκαστικοί επαναπατρισμοί θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες στην Kakuma εν γένει ζουν υπό τον φόβο ότι θα απελαθούν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους τεράστιους φυσικούς πόρους του, το Κέρας της Αφρικής είναι μια από τις πτωχότερες περιοχές στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ασφάλεια εκεί είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή πάσχουν από υποσιτισμό και κινδυνεύουν από λιμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξηρασία και οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούν τους δύο κύριους λόγους για τον εκτοπισμό ατόμων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Κένυας, όπως τονίζεται στο παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Ναϊρόμπι που εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD) στις 26 Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκρούσεις όπως αυτές στη Σομαλία και την Αιθιοπία, καθώς και η προεκλογική και μετεκλογική βία στην Ουγκάντα και την Τανζανία, καθιστούν την εκούσια επιστροφή αδικαιολόγητη για λόγους ασφάλειας και αξιοπρέπειας για τους περισσότερους πρόσφυγες στον καταυλισμό Kakuma· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα τέλη του 2019, η Κένυα έχει από θιγεί από έναν συνδυασμό πρωτοφανών απειλών και έχει πληγεί σοβαρά από την κλιματική αλλαγή, με τη μεγαλύτερη εισβολή ακρίδων στην έρημο κατά τα τελευταία 60 έτη, πλημμύρες που σηματοδότησαν τις περιόδους βροχοπτώσεων και μέτρα περιορισμού της νόσου COVID-19·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ (EUTF) για την Αφρική που υπεγράφη κατά τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτας στις 12 Νοεμβρίου 2015 είχε ως στόχο την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αποσταθεροποίησης, του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, των οικονομικών ευκαιριών, των ίσων ευκαιριών, της ασφάλειας και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποκρίνεται με μέτρα για την κάλυψη των ζωτικών βασικών αναγκών των προσφύγων που φιλοξενούνται σε καταυλισμούς προσφύγων της Κένυας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική συστάθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξακολουθεί να συνίσταται στην «καταπολέμηση της φτώχειας»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2012 η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια και έχει διαθέσει 286 εκατομμύρια EUR μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για την περίοδο 2014-2020, εστιάζοντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τη θεσμική ανάπτυξη, και ειδικότερα την εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες άσυλο στην Κένυα εξαρτώνται πλήρως από την ανθρωπιστική στήριξη για τις βασικές τους ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο χρηματοδοτικό μέσο ΜΓΑΔΣ — Η Ευρώπη στον κόσμο θα συνεχίσει την εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ στην Κένυα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2021 η ΕΕ διέθεσε 15 εκατομμύρια EUR για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών έργων στην Κένυα, με στόχο, πρώτον, την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και, από το 2016, 45 εκατομμύρια EUR για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Κένυα στο πλαίσιο του Καταπιστευματικού Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους καταυλισμούς προσφύγων Kakuma και Dadaab, η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την παροχή βασικής βοήθειας για τη διάσωση ζωών, όπως επισιτιστική βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη, αντιμετώπιση του υποσιτισμού, ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή (WASH), προστασία και εκπαίδευση·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ανθρωπιστική κατάσταση και τις αναφορές για παρατεταμένη βία εντός του καταυλισμού Kakuma· καταδικάζει απερίφραστα την εμπρηστική επίθεση με βόμβα πετρελαίου που διαπράχθηκε στις 15 Μαρτίου 2021 στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma 3 κατά δύο προσφύγων ΛΟΑΤΚΙ+· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις διαρκείς απειλές στον καταυλισμό προσφύγων Kakuma κατά ατόμων με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+· υπενθυμίζει ότι πάνω από 30 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί επειγόντως τους τελευταίους μήνες·

2.  καλεί επιτακτικά τις κενυατικές αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες και να παράσχουν πλήρη σαφήνεια όσον αφορά το εν λόγω έγκλημα και να υποχρεώσουν τους υπεύθυνους να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το δίκαιο της Κένυας και με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

3.  αναγνωρίζει τον σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραματίζει η Κένυα και υπενθυμίζει τη δύσκολη περιφερειακή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από περιφερειακές κρίσεις και συγκρούσεις· αναγνωρίζει τη σημασία του καταυλισμού προσφύγων Kakuma για χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στις παραμεθόριες περιοχές της Κένυας, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων από το σύνολό τους, ιδίως εκείνων με προφίλ ΛΟΑΤΚΙ+ που αντιμετωπίζουν ποινικοποίηση ή ακόμη και θανατική ποινή στις χώρες καταγωγής τους·

4.  επιδοκιμάζει το έργο συνεργασίας που επιτελέστηκε με την πάροδο των ετών μεταξύ της Γραμματείας Υποθέσεων Προσφύγων (RAS) της Κένυας, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλων εταίρων όσον αφορά την προστασία όλων των προσφύγων· τονίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα κατάσταση στον καταυλισμό Kakuma δεν είναι βιώσιμη σε μακροπρόθεσμη προοπτική και απαιτεί αποτελεσματική και συντονισμένη αντίδραση από την κυβέρνηση της Κένυας, τις κυβερνήσεις της περιοχής και τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη έγκριση του χάρτη πορείας για τους προσφυγικούς καταυλισμούς Dadaab και Kakuma για τους πρόσφυγες στο πλαίσιο αυτό·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να διατηρήσει τους καταυλισμούς προσφύγων Kakuma και Dadaab, τουλάχιστον έως ότου σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή· καλεί επιτακτικά την κυβέρνηση της Κένυας να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων κατά τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων που τους αφορούν· τονίζει ότι η χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες για την υποδοχή προσφύγων δεν θα πρέπει να υποκαθιστά την ευθύνη της ΕΕ όσον αφορά τη φιλοξενία και την επανεγκατάσταση ενός δίκαιου ποσοστού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτούν να συνεργαστούν και να βρουν εναλλακτικές, βιώσιμες, κατάλληλες και βασισμένες στα δικαιώματα λύσεις που συνάδουν με τις αρχές και τους στόχους επιμερισμού των ευθυνών του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR)· συνιστά, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, να περιλαμβάνει την επανεγκατάσταση στην ΕΕ σημαντικού αριθμού προσφύγων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

7.  τονίζει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και ενιαία περιφερειακή προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των προσφύγων και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Κένυας και των γειτονικών της χωρών σε θέματα πολιτικής, ασφάλειας, ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της αναγκαστικής εκτόπισης· ζητεί να ικανοποιηθεί η ανάγκη επαρκούς ασφάλειας στους καταυλισμούς προσφύγων και καλεί την κενυατική κυβέρνηση να ενισχύσει την ασφάλεια εντός του καταυλισμού Kakuma και να ενισχύσει την προστασία των προσφύγων, ιδίως των πλέον ευάλωτων ομάδων· καλεί τις αρχές επιβολής του νόμου και τους άλλους κλάδους της κυβέρνησης στην Κένυα να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των προσφύγων·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Κένυας και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες να διασφαλίσουν την εφαρμογή του προγράμματος επαναπατρισμού σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και την εγχώρια ευθύνη της Κένυας· επιμένει ότι οποιαδήποτε διαδικασία επαναπατρισμού στη χώρα καταγωγής πρέπει να είναι εθελοντική, ασφαλής, βιώσιμη, αξιοπρεπής και βασισμένη στα δικαιώματα, ενώ οι επιστρέφοντες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αντικειμενικές, ουδέτερες και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το τι θα συμβεί εάν αποφασίσουν να μην είναι εθελοντές για επαναπατρισμό·

9.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής, ιδίως όσον αφορά τη φτώχεια και την επισιτιστική ανασφάλεια· καλεί την Επιτροπή να αποδεσμεύσει την επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος και του λιμού στην περιοχή· ζητεί η βοήθεια που παρέχεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στο Κέρας της Αφρικής να χρησιμοποιηθεί, κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση της βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, και των προβλημάτων που συνδέονται με τις σοβαρές ανισότητες, τη φτώχεια, τον χρόνιο υποσιτισμό, την πρόσβαση στην υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

10.  καλεί την ΕΕ να αντιμετωπίσει το ζήτημα της επισιτιστικής ανασφάλειας και της έλλειψης βασικών αναγκών στον καταυλισμό Kakuma, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της πρόσβασης σε ύδρευση, αποχέτευση, υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας όχι μόνο μέσω της βοήθειας αποκλειστικά για τους πρόσφυγες, αλλά και μέσω της στήριξής του καταυλισμού σε εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα των οποίων η ικανότητα εκπλήρωσης της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας έχει διασφαλιστεί και αξιολογείται τακτικά·

11.  υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη αστάθεια στην περιοχή αποτελεί εμπόδιο για την ασφαλή επιστροφή των προσφύγων στις χώρες καταγωγής τους· καλεί την ΕΕ, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα χορηγών βοήθειας, να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της ως διαμεσολαβητικός εταίρος και για τη στήριξη της βιώσιμης και μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή, δημιουργώντας έτσι ένα ευνοϊκό και ασφαλές περιβάλλον για τις οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη των προσφύγων·

12.  ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των βιαίως εκτοπισθέντων ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και για μεγαλύτερη αλληλεγγύη εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών επανεγκατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι αυτές εξακολουθούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τον πραγματικό αριθμό των διαθέσιμων χώρων·

13.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση και τον προγραμματισμό των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ για την Αφρική και ζητεί να διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ειδική εκτίμηση επιπτώσεων με θέμα τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έγκαιρα τα αποτελέσματα των εν λόγω εκτιμήσεων επιπτώσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων εντός του πλαισίου των ομάδων εργασίας για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης·

14.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση της Κένυας, την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα προκειμένου να συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για την παρατεταμένη κατάσταση των προσφύγων στην περιοχή· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κένυα·

15.  υπενθυμίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δίωξη λόγω γενετήσιου προσανατολισμού θεωρείται κριτήριο για την αίτηση ασύλου και για τη χορήγηση ασύλου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν την αρχή αυτή· καλεί την ΕΕ, ιδίως τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να κάνουν αποτελεσματική χρήση της εργαλειοθήκης για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και των συνοδευτικών κατευθυντήριων γραμμών στο πλαίσιο του διαλόγου τους με όλα τα αφρικανικά έθνη που εξακολουθούν να ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία και, γενικότερα, στο πλαίσιο του διαλόγου τους με όλες τις χώρες στις οποίες είναι ευρέως διαδεδομένη η δίωξη ή η άσκηση βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+·

16.  επιμένει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κένυα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ευάλωτων ατόμων, ειδικότερα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και των μαύρων γυναικών της Αφρικής, και να στηρίξει ενεργά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ επιτόπου·

17.  καλεί επιτακτικά την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να πείσει τόσο την κυβέρνηση της Κένυας όσο και την Αφρικανική Ένωση να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, επισημαίνοντας ότι η στάση τους μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να θέσει τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ σε κίνδυνο απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης που αντιβαίνει στις αξίες της ισότητας και της ίσης προστασίας που κατοχυρώνονται στον νόμο·

18.  υπενθυμίζει στις κενυατικές αρχές τη δέσμευσή τους να σεβαστούν το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και τις υποχρεώσεις τους να διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προβλέπεται στον Αφρικανικό Χάρτη και σε άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας του Κοτονού και, ειδικότερα, των άρθρων 8 και 96 αυτής· καλεί την κυβέρνηση της Κένυας να εγγυηθεί, σε κάθε περίπτωση, τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχολογική ευημερία όλων των προσφύγων, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου·

19.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να εγγυηθεί ότι οι πρόσφυγες καλύπτονται από τα προγράμματα εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19· τονίζει ότι η παροχή στους πρόσφυγες της δυνατότητας να επωφελούνται από τις εθνικές υπηρεσίες και η ενσωμάτωσή τους στα εθνικά αναπτυξιακά σχέδια είναι ουσιαστικής σημασίας τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τις κοινότητες που τους φιλοξενούν, και συνάδει με τη δέσμευση να «μη μείνει κανείς πίσω» στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030·

20.  επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή· υπογραμμίζει έντονα ότι τα κονδύλια πρέπει να αφιερωθούν στην οικονομική, ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές προκλήσεις που εντοπίζονται στην απόφαση για το καταπιστευματικό ταμείο· υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια του ΕΤΑ και της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αναπτυξιακούς στόχους·

21.  τονίζει τη σημασία της διάθεσης σημαντικού μεριδίου του ΜΓΑΔΣ — Η Ευρώπη στον κόσμο σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κένυας, για την παροχή βοήθειας και για την προστασία και την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μεταναστών· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι σημαντικό μέρος του προγραμματισμού μέσω αυτού του μέσου προορίζεται για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διεθνούς προστασίας των προσφύγων, ιδίως στην Κένυα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Κένυας, τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, την IGAD, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της IGAD, την Αφρικανική Ένωση, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 51.
(2) ΕΕ C 307 της 30.8.2018, σ. 131.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0108.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0042.
(5) ΕΕ L 209 της 14.6.2021, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου