Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2874(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0445/2021

Keskustelut :

PV 16/09/2021 - 6.3
CRE 16/09/2021 - 6.3

Äänestykset :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0391

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 48k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
Kakuman pakolaisleirin tilanne Keniassa
P9_TA(2021)0391RC-B9-0445/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 Kakuman pakolaisleirin tilanteesta Keniassa (2021/2874(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Keniasta, erityisesti 30. huhtikuuta 2015(1) ja 18. toukokuuta 2017 Dadaabin pakolaisleiristä antamansa päätöslauselmat(2),

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2021 antamansa päätöslauselman uudesta EU–Afrikka-strategiasta – kestävää ja osallistavaa kehitystä edistävä kumppanuus(3),

–  ottaa huomioon 21. kesäkuuta 2021 annetun Kenian tasavallan ja Euroopan unionin yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 17. toukokuuta 2021 antaman julkilausuman kansainvälisestä homo-, trans- ja bifobian vastaisesta päivästä,

–  ottaa huomioon 24. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman hlbti-henkilöiden tilanteesta Ugandassa(4),

–  ottaa huomioon 10. toukokuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät aiheesta ”Afrikan sarvi: EU syventää strategista suhdettaan”,

–  ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2021 annetun Kenian hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) yhteisen julkilausuman Dabaabin ja Kakuman pakolaisleirejä koskevasta etenemissuunnitelmasta,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2021 annetun UNHCR:n julkilausuman hlbtiq+-pakolaisten tilanteesta Kakuman leirillä,

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2021 annetun YK:n pääsihteerin viestin kansainvälisestä homo-, trans- ja bifobian vastaisesta päivästä,

–  ottaa huomioon 12. marraskuuta 2020 annetun komission tiedonannon ”Tasa-arvon unioni: hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025” (COM(2020)0698),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 21 artiklan, 24 artiklan, 29 artiklan ja 31 artiklan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artiklan ja 215 artiklan, jotka velvoittavat EU:ta ja sen jäsenvaltioita vaalimaan ja puolustamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja suojelemaan yksilöitä kansainvälisissä suhteissaan ja hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä vakavissa ihmisoikeusloukkaustapauksissa,

–  ottaa huomioon vuonna 1951 tehtyyn pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen sisältyvät ihmisarvon, tasa-arvon ja solidaarisuuden arvot,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 14 artiklan, jonka mukaan jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea turvapaikkaa muissa maissa,

–  ottaa huomioon EU:n Afrikka-hätärahaston,

–  ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/947 naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen – Globaali Eurooppa perustamisesta(5),

–  ottaa huomioon vuonna 1984 tehdyn kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2020 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta 2020–2024 (JOIN(2020)0005),

–  ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon pakolaisten tilanteeseen reagointia koskevan UNHCR:n kokonaisvaltaisen kehyksen,

–  ottaa huomioon Kenian korkeimman oikeuden 8. huhtikuuta 2021 tekemän päätöksen Dadaabin ja Kakuman pakolaisleirien sulkemisen väliaikaisesta estämisestä,

–  ottaa huomioon 23. syyskuuta 2020 annetun komission tiedonannon uudesta muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksesta (COM(2020)0609),

–  ottaa huomioon pakolaisia koskevan YK:n Global Compact -aloitteen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Keniassa on toiseksi eniten pakolaisia ja turvapaikanhakijoita Afrikassa Etiopian jälkeen; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan Keniassa oli 31. toukokuuta 2021 519 989 pakolaista ja turvapaikanhakijaa Kakumassa, Dadaabissa ja kaupunkialueilla;

B.  ottaa huomioon, että Kakuman leiri sijaitsee Turkanan maakunnassa, joka on yksi Kenian köyhimmistä maakunnista; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan elinolosuhteet leirillä ovat surkeat ja heikkenevät jatkuvasti äärimmäisen köyhyyden, huonojen asuinolojen ja heikon infrastruktuurin sekä veden, sanitaation, lääkkeiden ja sähkönjakelun puutteen vuoksi; ottaa huomioon, että sekä paikallinen väestö että pakolaiset kärsivät vakavasta elintarvike- ja vesipulasta ja perustarpeiden puutteesta; ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on pahentanut jo ennestään hälyttävää humanitaarista tilannetta leirissä ja maakunnassa, jossa se sijaitsee;

C.  ottaa huomioon, että Kakuman pakolaisleirin ihmisoikeus- ja turvallisuustilanne Keniassa on heikentynyt räjähdysmäisesti; ottaa huomioon, että usein ilmoitetaan aseellisista ryöstöistä, varkauksista, raiskauksista ja surmista ja että naiset, lapset, vammaiset henkilöt ja hlbtiq+-henkilöt ovat altteimpia väkivallalle; ottaa huomioon, että näitä hyökkäyksiä tutkitaan parhaillaan;

D.  ottaa huomioon, että leirin naiset ja tytöt joutuvat seksuaalisen väkivallan eri muotojen, useimmiten raiskausten, kohteeksi; ottaa huomioon, että pakolaistytöt, uudet tulokkaat ja yksinhuoltajat, jotka ovat perheenpäitä, ovat erityisesti vaarassa; ottaa huomioon, että raiskauksiin syyllistyvät leirin pakolaismiehet, paikallisyhteisön jäsenet ja/tai vartijat; ottaa huomioon, että myös muut väkivallan muodot, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpominen ja lähisuhdeväkivalta, ovat yleisiä;

E.  ottaa huomioon, että 15. maaliskuuta 2021 Kakuman leirin osan 3 korttelissa 13 kaksi pakolaista sai toisen asteen palovammoja murhapolttoiskussa, joka tehtiin bensiinipommilla heidän nukkuessaan; ottaa huomioon, että toinen uhreista, ugandalaispakolainen Chriton Atuhwera, menehtyi saamiinsa vammoihin; ottaa huomioon, että yhä useampia hlbtiq+-pakolaisia vastaan on hyökätty ja he ovat loukkaantunut ja monien on täytynyt paeta pakolaisleiriltä alueelle, jossa heitä ei suojella ja jolle he eivät saa laillisesti jäädä;

F.  ottaa huomioon, että vaikka Kenian lainsäädännössä samaa sukupuolta olevien henkilöiden vapaaehtoisuuteen perustuvista sukupuolisuhteista määrätään jopa 14 vuoden vankeusrangaistus, se on alueen ainoa maa, joka ottaa vastaan pakolaisia heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään riippumatta; ottaa huomioon, että noin 300 Kakuman pakolaisleirillä rekisteröityä pakolaista ja turvapaikanhakijaa on hlbtiq+-henkilöitä ja että useimmat heistä ovat UNHCR:n mukaan kertoneet elävänsä rauhassa Kakuma-yhteisössä;

G.  ottaa huomioon, että kansainvälisen lesbojen, homojen, biseksuaalien, trans- ja intersukupuolisten järjestön (ILGA) vuonna 2020 tekemän maailmanlaajuisen selvityksen mukaan lähes puolet niistä maailman maista, joissa homoseksuaalisuus on kielletty, on Afrikassa; ottaa huomioon, että 54:stä Afrikan maasta vain 22 on laillistanut homoseksuaalisuuden;

H.  ottaa huomioon, että monissa Afrikan maissa voimassa olevat hlbtiq+-henkilöiden vastaiset lait ovat peräisin siirtomaakaudelta;

I.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2020 jotkut hlbtiq+-pakolaiset pyysivät UNHCR:ää siirtämään heidät pois Keniasta heihin Keniassa kohdistuvan vihamielisyyden vuoksi; ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana yli 30 hlbtiq+-henkilöä on siirretty Kakuman leirin osasta 3 muihin osiin heidän tuotuaan esiin suojelua koskevia huolenaiheita ja UNHCR:n paikalla tekemän huolellisen arvioinnin jälkeen; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin mietinnössä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta kehotettiin pyrkimään vähitellen uudelleensijoitettujen henkilöiden oikeudenmukaiseen jakamiseen jäsenvaltioiden kesken ja todettiin, että näiden ponnistelujen lisäksi olisi pyrittävä laatimaan kansainvälisesti sitovat säännöt jaetusta maailmanlaajuisesta vastuusta uudelleensijoittaa UNHCR:n mukaan uudelleensijoittamisen tarpeessa olevat henkilöt;

J.  ottaa huomioon, että Kenian hallitus ja Human Rights Watch vahvistivat marraskuussa 2020, että covid-19-pandemian aikana hlbtiq+-henkilöihin kohdistuneet hyökkäykset ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti sen lisäksi että väkivaltaisuuksia on myös puhjennut yleisemmin;

K.  toteaa, että uudelleensijoittamista varten Kenian pakolaisleireiltä lähteneiden hlbtiq+-henkilöiden määrä ei vastaa todellisia tarpeita; ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on hidastanut prosessia; ottaa huomioon, että UNHCR:n mukaan vuodesta 2019 lähtien noin 235 pakolaista, jotka ovat olleet hlbtiq+-henkilöitä, on valittu uudelleensijoitettaviksi ja 48 prosenttia heistä on lähtenyt maasta;

L.  ottaa huomioon, että vaikka UNHCR ja sen kumppanit olivat valmistautuneet pandemian torjuntaan, 65 prosenttia leireihin sijoittautuneista pakolaisista on ilmoittanut saavansa vähemmän terveyspalveluja pandemian puhkeamisen jälkeen kuin ennen sen puhkeamista maaliskuussa 2020, mikä johtuu pääasiassa tartunnan saamisen pelosta ja lääkintähenkilöstön puutteesta; ottaa huomioon, että vain kolme prosenttia Kenian väestöstä on täysin rokotettu covid-19-tautia vastaan; ottaa huomioon, että rokotuskampanja Kenian pakolaisleireillä aloitettiin 30. maaliskuuta 2021 ja että Kakuman leirille myönnettiin 2 000 rokoteannosta;

M.  ottaa huomioon, että Kenian hallitus on pyrkinyt useaan otteeseen sulkemaan leirin viime vuosikymmeninä; ottaa huomioon, että Kenian sisäministeri antoi 24. maaliskuuta 2021 UNHCR:lle 14 päivää aikaa laatia suunnitelma sekä Dadaabin että Kakuman leirien sulkemiseksi; ottaa huomioon, että Kenian korkein oikeus lykkäsi 8. huhtikuuta 2021 sulkemista väliaikaisesti 30 päivällä; ottaa huomioon, UNHCR ja Kenian hallitus sopivat 29. huhtikuuta 2021 etenemissuunnitelmasta Kukuman ja Dadaabin leirien sulkemiseksi myöhemmin 30. kesäkuuta 2022 mennessä; ottaa huomioon, että etenemissuunnitelmaan sisältyy pakolaisten vapaaehtoinen paluu alkuperämaihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti, lähdöt kolmansiin maihin erilaisten järjestelyjen mukaisesti ja vaihtoehtoiset oleskeluvaihtoehdot tietyille Itä-Afrikan yhteisön (EAC) maista tuleville pakolaisille Keniassa;

N.  ottaa huomioon, että vaikka YK tunnusti hallituksen huolenaiheet ja totesi, että pakolaisleirien ei pitäisi olla pitkän aikavälin ratkaisuja pakkomuuttoon, kansainväliset järjestöt ja ihmisoikeusjärjestöt ovat varoittaneet, että äkillinen ja hallitsematon leirien sulkeminen johtaisi humanitaariseen katastrofiin ja että pakkopalautukset rikkoisivat kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että Kakumassa pakolaiset yleensä pelkäävät joutuvansa karkotetuiksi;

O.  ottaa huomioon, että valtavista luonnonvaroistaan huolimatta Afrikan sarvi on maailman köyhimpiä alueita; ottaa huomioon, että elintarviketurva on alueella erittäin heikko ja miljoonat alueella elävät ihmiset ovat aliravittuja ja heitä uhkaa nälänhätä; katsoo, että kuivuus ja aseelliset konfliktit ovat kaksi tärkeintä syytä ihmisten siirtymiseen muualle alueella, myös Keniassa, kuten Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) huippukokouksessa 26. maaliskuuta 2017 hyväksytyssä Nairobin maailmanlaajuisessa toimintasuunnitelmassa korostetaan; ottaa huomioon, että konfliktit esimerkiksi Somaliassa ja Etiopiassa sekä vaaleja edeltävät ja vaalien jälkeiset väkivaltaisuudet Ugandassa ja Tansaniassa tekevät vapaaehtoisesta paluusta turvallisuuden ja ihmisarvon kannalta perusteetonta useimmille Kakuman leirillä oleville pakolaisille; ottaa huomioon, että vuoden 2019 lopusta lähtien Keniaan on kohdistunut sekä ennennäkemättömiä uhkia että ilmastonmuutoksen aiheuttamia vakavia vaikutuksia: suurin aavikkokulkusirkkojen hyökkäys viimeksi kuluneiden 60 vuoden aikana, sadekausia leimanneet tulvat ja covid-19-rajoitustoimenpiteet;

P.  ottaa huomioon, että Vallettan huippukokouksessa 12. marraskuuta 2015 perustetun EU:n Afrikka-hätärahaston tarkoituksena oli puuttua epävakauden, pakkomuuton ja laittoman muuttoliikkeen perimmäisiin syihin edistämällä selviytymiskykyä, taloudellisia mahdollisuuksia, yhtäläisiä mahdollisuuksia, turvallisuutta ja kehitystä; ottaa huomioon, että EU reagoi Kenian pakolaisleireissä asuvien pakolaisten elintärkeisiin perustarpeisiin; ottaa huomioon, että EU:n Afrikka-hätärahasto on perustettu kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) nojalla ja että sitä on mukautettava Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaiseen tavoitteeseen, joka on edelleen köyhyyden torjunta;

Q.  ottaa huomioon, että vuodesta 2012 lähtien EU on antanut humanitaarista apua yli 200 miljoonaa euroa ja myöntänyt 286 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta kaudeksi 2014–2020 keskittyen työpaikkojen luomiseen, elintarviketurvaan, selviytymiskykyyn ja instituutioiden kehittämiseen sekä erityisesti koulutukseen; ottaa huomioon, että Keniassa olevat turvapaikanhakijat ovat perustarpeidensa osalta täysin riippuvaisia humanitaarisesta tuesta; ottaa huomioon, että uusi NDICI – Globaali Eurooppa -rahoitusväline jatkaa EU:n ohjelmien täytäntöönpanoa Keniassa;

R.  ottaa huomioon, että vuonna 2021 EU myönsi 15 miljoonaa euroa rahoitusta Keniassa toteutettaviin humanitaarisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena oli auttaa ensiksi pakolaisia, ja vuodesta 2016 lähtien EU:n Afrikka-hätärahastosta on myönnetty 45 miljoonaa euroa pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Keniassa; ottaa huomioon, että Kakuman ja Dadaabin pakolaisleireillä EU tukee edelleen ihmishenkiä pelastavan perusavun toimittamista, kuten elintarvikeapua, terveydenhuoltoa, aliravitsemuksen hoitoa, vettä, sanitaatiota ja hygieniaa, suojelua ja koulutusta;

1.  ilmaisee syvän huolensa humanitaarisesta tilanteesta ja tiedoista, joiden mukaan Kakuman leirillä on pitkittynyttä väkivaltaa; tuomitsee jyrkästi 15. maaliskuuta 2021 Kakuman pakolaisleirin osassa 3 kahta hlbtiq+-pakolaista vastaan bensiinipommilla tehdyn murhapolttoiskun; on syvästi huolissaan Kakuman pakolaisleirillä hlbtiq+‑henkilöihin kohdistuvista jatkuvista uhkauksista; muistuttaa, että viime kuukausien aikana on siirretty kiireellisesti yli 30 henkilöä;

2.  kehottaa Kenian viranomaisia jatkamaan tämän rikoksen tutkintaa ja selvittämään sen täysin sekä saattamaan syylliset vastuuseen Kenian lainsäädännön ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

3.  antaa tunnustusta Kenian tärkeälle ja rakentavalle roolille ja muistuttaa haastavasta alueellisesta tilanteesta, jolle ovat ominaisia alueelliset kriisit ja konfliktit; on tietoinen Kakuman pakolaisleirin merkityksestä tuhansille pakolaisille ja turvapaikanhakijoille Kenian raja-alueilla, mukaan lukien heistä haavoittuvimmille, erityisesti hlbtiq+-henkilöille, joita uhkaa kriminalisointi ja jopa kuolemanrangaistus alkuperämaissaan;

4.  antaa tunnustusta Kenian pakolaisasioiden sihteeristön, UNHCR:n ja muiden kumppanien vuosien mittaan tekemälle yhteistyölle kaikkien pakolaisten suojelussa; korostaa kuitenkin, että Kakuman leirin nykytilanne on kestämätön pitkällä aikavälillä ja edellyttää Kenian hallituksen, alueen hallitusten ja koko kansainvälisen yhteisön, myös EU:n, tehokkaita ja koordinoituja toimia; panee merkille tässä suhteessa äskettäin hyväksytyn Dadaabin ja Kakuman pakolaisleirien etenemissuunnitelman;

5.  kehottaa Kenian hallitusta ylläpitämään Kakuman ja Dadaabin pakolaisleirejä ainakin siihen asti, kunnes alueen tilanne vakiintuu; kehottaa Kenian hallitusta varmistamaan, että pakolaisten ihmisoikeuksia kunnioitetaan tehtäessä heitä koskevia päätöksiä; korostaa, että EU:n kolmansille maille pakolaisten vastaanottamiseen antama taloudellinen apu ei saisi korvata EU:n vastuuta vastaanottaa ja uudelleensijoittaa osa kansainvälisen suojelun tarpeessa olevista ihmisistä;

6.  kehottaa Kenian hallitusta, UNHCR:ää ja kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan yhteistyöhön ja etsimään vaihtoehtoisia, kestäviä, asianmukaisia ja oikeuksiin perustuvia ratkaisuja, jotka ovat pakolaisia koskevan Global Compact -aloitteen periaatteiden ja tavoitteiden mukaisia; suosittaa, että vaikuttavuuden vuoksi tähän olisi sisällytettävä se, että merkittävä määrä kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia pakolaisia uudelleensijoitetaan EU:hun;

7.  korostaa, että pakolaisten hallinnointiin tarvitaan yhdennetympää ja kattavampaa alueellista lähestymistapaa ja Kenian ja sen naapurimaiden välistä yhteistyötä on vahvistettava poliittisissa, turvallisuuteen liittyvissä, humanitaarisissa ja kehityskysymyksissä, jotta voidaan puuttua pakkomuuton perimmäisiin syihin; vaatii, että pakolaisleireillä on taattava riittävä turvallisuus, ja kehottaa Kenian hallitusta parantamaan turvallisuutta Kakuman leirillä ja vahvistamaan pakolaisten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, suojelua; kehottaa Kenian lainvalvontaviranomaisia ja muita hallinnon aloja varmistamaan pakolaisten suojelun ja turvallisuuden;

8.  kehottaa Kenian hallitusta ja UNHCR:ää varmistamaan palauttamisohjelman täytäntöönpanon täysin kansainvälisten velvoitteiden ja Kenian kansallisen vastuun mukaisesti; vaatii, että alkuperämaahan palauttamista koskevan prosessin on oltava vapaaehtoista, turvallista, kestävää, ihmisarvoista ja oikeuksiin perustuvaa ja että palautettavien henkilöiden on saatava objektiivista, puolueetonta ja asiaankuuluvaa tietoa siitä, mitä tapahtuu, jos he päättävät olla palaamatta vapaaehtoisesti;

9.  ilmaisee vakavan huolensa Afrikan sarven tilanteesta, erityisesti köyhyydestä ja puutteellisesta elintarviketurvasta; kehottaa komissiota vapauttamaan humanitaarisen hätäavun, jota tarvitaan alueen pakolaisongelman ja nälänhädän ratkaisemiseksi; kehottaa käyttämään EU:n ja jäsenvaltioiden Afrikan sarvessa antamaa apua ensisijaisesti väkivallan, myös seksuaaliseen väkivallan, torjuntaan sekä vakavaan eriarvoisuuteen, köyhyyteen, krooniseen aliravitsemukseen, terveyspalvelujen ja julkisten palvelujen, erityisesti lisääntymisterveydenhuollon, saatavuuteen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyviin ongelmiin;

10.  kehottaa EU:ta puuttumaan puutteelliseen elintarviketurvaan ja perustarpeiden puutteeseen Kakuman leirillä, mukaan lukien muun muassa veden, sanitaation, terveydenhuollon ja sähkön saanti, ainoastaan pakolaisille tarkoitetun avun lisäksi myös tukemalla kansallisia kehitysohjelmia, joiden kyky täyttää kehitysavun tuloksellisuus on varmistettu ja joita arvioidaan säännöllisesti;

11.  korostaa, että alueen kasvava epävakaus on este pakolaisten turvalliselle paluulle alkuperämaihinsa; kehottaa EU:ta tehostamaan edelleen yhteistyössä kansainvälisen avunantajayhteisön kanssa toimiaan välittäjänä ja tukemaan alueen kestävää ja pitkäaikaista sosioekonomista kehitystä ja luomaan näin mahdollistavan ja turvallisen ympäristön pakolaisten vapaaehtoiselle paluulle ja uudelleenkotoutumiselle;

12.  kehottaa tehostamaan toimia kotiseudultaan siirtymään joutuneiden hlbtiq+-henkilöiden suojelemiseksi ja kansainvälisen yhteisön solidaarisuuden lisäämiseksi vastattaessa uudelleensijoittamistarpeisiin maailmanlaajuisesti, sillä nämä tarpeet ovat edelleen huomattavasti suuremmat kuin käytettävissä olevien paikkojen todellinen määrä;

13.  kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti EU:n Afrikka-hätärahaston täytäntöönpanosta ja ohjelmasuunnittelusta ja vaatii komissiota toteuttamaan perusoikeusviraston tuella erityisen vaikutustenarvioinnin sen ihmisoikeusvaikutuksista; kehottaa komissiota esittämään tällaisten vaikutustenarviointien tulokset ajoissa parlamentille, myös ulkoasiainvaliokunnan ja kehitysvaliokunnan ulkoisen rahoituksen välineitä käsittelevän työryhmän puitteissa;

14.  kehottaa EU:ta jatkamaan tiivistä yhteistyötä Kenian hallituksen, UNHCR:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa, jotta voidaan auttaa löytämään ratkaisuja alueen pitkittyneeseen pakolaistilanteeseen; kehottaa EU:ta edistämään ihmisoikeuksien puolustamista ja edistämistä Keniassa;

15.  muistuttaa, että Euroopan unionissa seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa vainoa pidetään turvapaikkahakemuksen ja turvapaikan myöntämisen kriteerinä; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita noudattamaan tätä periaatetta; kehottaa EU:ta ja erityisesti EU:n edustustoja ja ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n erityisedustajaa hyödyntämään tehokkaasti hlbti-keinovalikoimaa ja siihen liittyviä suuntaviivoja vuoropuhelussaan kaikkien niiden Afrikan maiden kanssa, joissa homoseksuaalisuus on edelleen kriminalisoitu, ja yleisemmin vuoropuhelussa kaikkien niiden maiden kanssa, joissa hlbtiq+-henkilöiden vainoaminen tai heihin kohdistuva väkivalta on yleistä;

16.  vaatii, että EU:n Kenian-edustusto seuraa edelleen tiiviisti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti hlbtiq+-henkilöiden ja mustaihoisten afrikkalaisten naisten, tilannetta ja tukee aktiivisesti kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia ja hlbtiq+‑henkilöitä paikan päällä;

17.  kehottaa EU:ta jatkamaan pyrkimyksiään saada sekä Kenian hallitus että Afrikan unioni harkitsemaan uudelleen lähestymistapaansa hlbtiq+-henkilöihin ja toteaa, että niiden kanta saattaa tavalla tai toisella asettaa hlbtiq+-henkilöt alttiiksi epäinhimilliselle ja halventavalle kohtelulle, joka on vastoin lainsäädännössä vahvistettuja yhdenvertaisuuden ja yhdenvertaisen suojelun arvoja;

18.  muistuttaa Kenian viranomaisia niiden sitoutumisesta kunnioittamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa vahvistettua oikeutta mielipiteen- ja sananvapauteen ja velvoitteesta taata perusoikeudet Afrikan peruskirjan ja muiden kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeusvälineiden, Cotonoun sopimus ja erityisesti sen 8 ja 96 artikla mukaan lukien, mukaisesti; kehottaa Kenian hallitusta takaamaan kaikissa olosuhteissa kaikkien pakolaisten fyysisen koskemattomuuden ja henkisen hyvinvoinnin riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan;

19.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä takaamaan, että pakolaiset kuuluvat covid-19-rokotusohjelmien piiriin; korostaa, että se, että pakolaiset voivat hyötyä kansallisista palveluista, ja pakolaisten sisällyttäminen kansallisiin kehityssuunnitelmiin on olennaisen tärkeää sekä pakolaisille että heitä vastaanottaville yhteisöille ja vastaa kestävän kehityksen toimintaohjelmaan Agenda 2030 sisältyvää sitoumusta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen;

20.  toteaa jälleen, että kehitys ei ole mahdollista, jollei alueen turvallisuus parane; korostaa kuitenkin painokkaasti, että rahoitus on käytettävä taloudelliseen, inhimilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen alueella, keskittyen erityisesti erityisrahaston perustamispäätöksessä määritettyihin kehityshaasteisiin; muistuttaa, että EKR:n ja virallisen kehitysavun (ODA) varoja olisi käytettävä yksinomaan kehitystavoitteisiin;

21.  korostaa, että on tärkeää osoittaa merkittävä osuus NDICI – Globaali Eurooppa ‑välineestä kolmansien maiden, Kenia mukaan lukien, kansalaisyhteiskunnan järjestöille avun antamiseksi sekä maahanmuuttajien oikeuksien suojelemiseksi ja valvomiseksi; kehottaa EU:ta varmistamaan, että merkittävä osa tämän välineen kautta toteutettavasta ohjelmasuunnittelusta varataan pakolaisten ihmisoikeuksien ja kansainvälisen suojelun parantamiseen erityisesti Keniassa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisvaltuutetulle, Kenian parlamentin puhemiehelle, Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestölle (IGAD), IGADin jäsenvaltioiden hallituksille, Afrikan unionille, yleisafrikkalaiselle parlamentille ja AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

(1) EUVL C 346, 21.9.2016, s. 51.
(2) EUVL C 307, 30.8.2018, s. 131.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0108.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0042.
(5) EUVL L 209, 14.6.2021, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö