Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2878(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0465/2021

Rozpravy :

PV 14/09/2021 - 9
CRE 14/09/2021 - 9

Hlasování :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0394

Přijaté texty
PDF 167kWORD 58k
Čtvrtek, 16. září 2021 - Štrasburk
Situace v Libanonu
P9_TA(2021)0394RC-B9-0465/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2021 o situaci v Libanonu (2021/2878(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Libanonu, zejména na své usnesení ze dne 22. května 2008 o situaci v Libanonu(1),

–  s ohledem na předchozí rezoluce Rady bezpečnosti OSN, zejména na rezoluce č. 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020) a 2591 (2021),

–  s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/860/ES ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Libanonu(3),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise Evropské unie v Libanonu z roku 2018,

–  s ohledem na závazky přijaté v listopadu 2016 v rámci partnerských priorit EU-Libanon, dne 6. dubna 2018 na konferenci CEDRE, v prosinci 2020 na základě libanonského rámce pro reformy, oživení a obnovu (3RF) a ve dnech 11. prosince 2019, 23. září 2020 a 19. května 2021 na jednáních Mezinárodní podpůrné skupiny pro Libanon;

–  s ohledem na prohlášení komisaře pro řešení krizí Janeze Lenarčiče ze dne 5. srpna 2020 o explozi v Bejrútu,

–  s ohledem na mezinárodní konferenci na pomoc a podporu Bejrútu a libanonskému lidu, která se konala dne 9. srpna 2020, a na konferenci na podporu libanonského lidu, která se konala dne 2. prosince 2020, jež uspořádaly Francie a OSN,

–  s ohledem na společné prohlášení mezinárodní skupiny pro podporu Libanonu ze dne 23. září 2020,

–  s ohledem na prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem EU ze dne 28. září 2020 ohledně demise nově jmenovaného předsedy libanonské vlády,

–  s ohledem na zprávu o rámci pro reformy, oživení a obnovu Libanonu (3RF), kterou přijaly EU, OSN a Světová banka v prosinci 2020,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady o Libanonu ze dne 7. prosince 2020,

–  s ohledem na libanonský ekonomický monitor Světové banky (LEM) ze dne 1. června 2021 a na rychlou analýzu škod a potřeb v Bejrútu (RDNA), které vypracovala skupina Světové banky ve spolupráci s EU a OSN,

–  s ohledem na prohlášení a poznámky místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella ze dne 19. června 2021 pronesené během jeho návštěvy v Libanonu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Josepa Borrella ze dne 16. července 2021 k odstoupení navrženého předsedy vlády Saqada Harírího,

–  s ohledem na výzvu předsedy Výboru pro zahraniční věci Davida McAllistera a předsedy delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku Isabel Santosové ze dne 16. července 2021, aby libanonské politické vedení vyřešilo patovou situaci po odstoupení nově jmenovaného předsedy vlády,

–  s ohledem na tiskovou zprávu UNICEF ze dne 23. července 2021 nazvanou „Libanon: veřejná vodovodní síť na pokraji kolapsu, UNICEF varuje“,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 26. července 2021 o procesu sestavování vlády,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů druhé schůze konzultační skupiny 3RF ze dne 28. července 2021,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1277 ze dne 30. července 2021 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Libanonu(4),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Borrella ze dne 3. srpna 2021 k prvnímu výročí výbuchu v bejrútském přístavu,

–  s ohledem na konferenci na podporu libanonského lidu, která se konala dne 4. srpna 2021 formou videokonference, a na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Borrella pronesené během této konference,

–  s ohledem na dopis generálního tajemníka OSN předsedovi Rady bezpečnosti OSN ze dne 4. srpna 2021 o prodloužení mandátu prozatímních sil OSN v Libanonu (UNIFIL),

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady ze dne 4. srpna 2021 učiněné na třetí mezinárodní konferenci na podporu libanonského lidu, která se konala na základě společného pozvání generálního tajemníka OSN a prezidenta Francouzské republiky,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost ze dne 7. srpna 2021 odsuzující odpalování raket z jižního Libanonu,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese ze dne 26. srpna 2021 o zhoršující se sociálně-ekonomické situaci v Libanonu,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady přidružení EU–Libanon č. 1/2016 ze dne 11. listopadu 2016 o prioritách partnerství EU–Libanon a na návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé k prodloužení priorit partnerství EU–Libanon do doby, než EU a Libanon přijmou nové aktualizované společné dokumenty (COM(2021)0406),

–  s ohledem na incidenty, které se odehrály od srpna do září 2019, 14. dubna 2020, 17. dubna 2020, 27. července 2020, v květnu 2021, 20. července 2021 a mezi 4. až 6. srpnem 2021 a při kterých došlo k porušení tzv. modré linie;

–  s ohledem na společné sdělení ze dne 9. února 2021 nazvané „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství – nová agenda pro Středomoří“ (JOIN(2021)0002),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná situace v Libanonu je mimořádně znepokojivá z důvodu politické, hospodářské, sociální, finanční a zdravotní krize a také kvůli míře selhání institucí; vzhledem k tomu, že Libanon je pro Evropskou unii blízkým a důležitým partnerem; vzhledem k tomu, že toto partnerství se zakládá na společných zájmech, dlouhodobých historických a kulturních vazbách, pravidelném politickém a sociálním dialogu a širokých mezilidských stycích;

B.  vzhledem k tomu, že Libanon má živou občanskou společnost s četnými aktivisty, představiteli komunit, akademickými pracovníky, umělci a mládežnickými organizacemi, kteří se mobilizují a volají po provedení bezodkladných reforem;

C.  vzhledem k tomu, že situace v Libanonu se stala kritickou a na konci roku 2019 vedla k finanční krizi; vzhledem k tomu, že již 17. října 2019 proběhly masové protesty požadující sociální a hospodářská práva, odpovědnost, skoncování s korupcí a odstoupení všech politických představitelů a tyto protesty byly též nazvány „libanonská říjnová revoluce“; vzhledem k tomu, že dne 29. října 2019 oznámil tehdejší libanonský předseda vlády Saad Harírí rezignaci vlády;

D.  vzhledem k tomu, že dne 4. srpna 2020 způsobil ničivý výbuch velkého množství dusičnanu amonného v bejrútském přístavu více než 200 úmrtí, tisíce osob byly v jeho důsledku zraněny a bylo poškozeno více než 74 000 domů, což přímo postihlo 300 000 osob; vzhledem k tomu, že poté odstoupil tehdejší předseda vlády Hassan Diab; vzhledem k tomu, že ani rok po explozi nebylo dokončeno vyšetřování jejích příčin – zejména z důvodu korupce – a nepodařilo se nalézt a potrestat viníky; vzhledem k tomu, že zpráva organizace Human Rights Watch, která byla zveřejněna dne 3. srpna 2021, přináší důkazy o podílu některých veřejných představitelů na výbuchu; vzhledem k tomu, že 4. srpna 2021 došlo v Bejrútu k dalším masovým pouličním protestům, jež požadovaly potrestání těch, kteří mají výbuch v přístavu na svědomí; vzhledem k tomu, že z oficiálních dokumentů, které unikly na veřejnost, vyplývá, že ačkoli libanonské celní, vojenské a bezpečnostní orgány i soudy varovaly několik po sobě následujících vlád před nebezpečnými zásobami výbušných chemických látek v bejrútském přístavu, a to nejméně 10krát v průběhu šesti let, nebyla přijata žádná opatření; vzhledem k tomu, že klíčové politické osobnosti Libanonu bránily místnímu vyšetřování následného výbuchu, kdy orgány propustily prvního vyšetřujícího soudce poté, co předvolal politické představitele k výslechu, a zamítly žádosti druhého vyšetřujícího soudce o zbavení podezřelých členů parlamentu imunity a o vyslechnutí vysoce postavených členů bezpečnostních sil;

E.  vzhledem k tomu, že k nejzávažnějším problémům bránícím Libanonu v rozvoji a prosperitě patří korupce, která prohlubuje pocit odcizení vůči politickému systému a nedůvěru v něj; vzhledem k tomu, že korupce je v Libanonu široce rozšířená a prostupuje všemi vrstvami společnosti, což se promítá do celkových i průměrných výsledků, jichž země dosahuje ve většině oblastí veřejné správy; vzhledem k tomu, že státní protikorupční úřad stále nezahájil provoz, protože zatím nebyli jmenováni jeho komisaři;

F.  vzhledem k tomu, že v Libanonu nakonec dne 10. září 2021 vznikla vláda poté, co se u moci vystřídali tři navržení předsedové vlády – Mustafa Adib, Saad Harírí a Nadžib Mikati; vzhledem k tomu, že nová vláda bude muset urychleně provést nezbytný balíček zásadních reforem, aby mohl Libanon postupovat proti korupci a chránit svou stabilitu, jednotu, svrchovanost, politickou nezávislost a územní celistvost;

G.  vzhledem k tomu, že v květnu a říjnu 2022 mají v Libanonu proběhnout obecní, parlamentní a prezidentské volby; vzhledem k tomu, že je velmi důležité, aby všichni vrcholní političtí představitelé respektovali volební kalendář na rok 2022 a zajistili inkluzivní, transparentní a spravedlivé volby, při nichž budou mít všichni rovný přístup k možnostem provádět politickou kampaň a svůj hlas budou moci odevzdat všichni libanonští občané včetně občanů pobývajících v zahraničí, jak nově stanovil zatím poslední volební zákon přijatý v roce 2017 a jak stanovuje i libanonská ústava; vzhledem k tomu, že komise pro dohled nad průběhem voleb postrádá nezbytné prostředky k výkonu svých úkolů, což vyvolává pochybnosti ohledně transparentnosti a spravedlivosti kampaně a voleb naplánovaných na příští rok;

H.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po masivní explozi provedla EU společně se Světovou bankou a OSN rychlou analýzu škod a potřeb s cílem odhadnout dopad na obyvatelstvo, hmotná aktiva, infrastrukturu a poskytování služeb; vzhledem k tomu, že analýza odhadla mimo jiné škody ve výši 3,8 až 4,6 miliardy USD v nejvíce postižených odvětvích bydlení a kultury, sumu 2,9 až 3,5 miliardy USD v podobě ztrát, přičemž po odvětví bydlení byly nejvíce zasaženy doprava a kultura, a 1,8 až 2,0 miliardy USD je třeba vynaložit na prioritní potřeby obnovy a rekonstrukce s tím, že největší jsou potřeby v oblasti dopravy, kterou následují kultura a bydlení; vzhledem k tomu, že hlavním výsledkem bylo vytvoření rámce pro reformu, obnovu a rekonstrukci (3RF), který je spravován společně s libanonskou vládou; vzhledem k tomu, že v rámci 3RF nedošlo k žádnému pokroku v reformách kvůli tomu, že bylo zablokováno vytvoření vlády; vzhledem k tomu, že v květnu 2021 oznámil hlavní libanonský výrobce elektrické energie Electricité du Liban, že již nemá dostatek finančních prostředků na nákup paliva; vzhledem k tomu, že Libanon oslovil několik zemí za účelem řešení svých bezprostředních energetických potřeb;

I.  vzhledem k tomu, že navzdory pozastavení zákona o bankovním tajemství forenzní audit Centrální banky nijak nepokročil; vzhledem k tomu, že podle zpráv o švýcarském vyšetřování transakcí, do nichž byl údajně zapojen guvernér Centrální banky Rijád Salamé a jeho bratr, přistoupilo libanonské státní zastupitelství k vyšetřování a francouzští státní zastupitelé proti němu zahájili přípravné řízení ve věci údajného praní peněz; vzhledem k tomu, že guvernér Centrální banky všechna obvinění popírá;

J.  vzhledem k tomu, že se EU zavázala podporovat stabilitu a jednotu této země prostřednictvím hospodářské pomoci; vzhledem k tomu, že EU poskytla v návaznosti na explozi značnou pomoc při řešení bezprostředních důsledků a potřeb; vzhledem k tomu, že Unie uvolnila 33 milionů EUR na naléhavé potřeby a vyslala více než 250 záchranářů z členských států; vzhledem k tomu, že EU za samotný rok 2021 přispěla na humanitární pomoc Libanonu více než 55,5 miliony EUR; vzhledem k tomu, že v létě 2021 bylo uvolněno dalších 5,5 milionu EUR na posílení boje Libanonu proti pandemii COVID-19; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy uvolnily od roku 2011 částku 24 miliard EUR;

K.  vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 zhoršila již probíhající a všeobecnou krizi v Libanonu, kde na všech úrovních společnosti panuje všudypřítomná korupce; vzhledem k tomu, že byly vážně postiženy zranitelné i stabilní skupiny obyvatel; vzhledem k tomu, že od začátku pandemie bylo v Libanonu zaznamenáno více než 610 000 případů koronaviru a 8 150 úmrtí na něj; vzhledem k tomu, že čtvrti nejvíce postižené zničením obydlí v důsledku výbuchu jsou Gemmayze Ashrafiedh, Mar Mikhael a Rmeil Medawar a že skutečnost, že dnes chybějí alternativy pro ty, jejichž domovy byly zničeny, by mohla mít dopad na historickou sociální strukturu, uspořádání a soudržnost Libanonu;

L.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady ze dne 30. července 2021 stanovilo rámec pro cílené sankce proti osobám a subjektům odpovědným za oslabování demokracie nebo právního státu v Libanonu; vzhledem k tomu, že mezi ně patří zákaz cestování do EU a zmrazení majetku, které jsou reakcí na to, že tyto osoby či subjekty setrvale brání sestavování vlády nebo vážně narušují konání voleb, cíleně zpomalují nebo podkopávají provádění plánů schválených libanonskými orgány a podporovaných EU s cílem posílit odpovědnost a zdokonalit řádnou správu věcí veřejných, a to i v bankovním a finančním sektoru, nebo se dopouštějí závažných finančních pochybení týkajících se veřejných prostředků, pokud jde o činy, na něž se vztahuje Úmluva OSN proti korupci, a provádějí nepovolený vývoz kapitálu;

M.  vzhledem k tomu, že podle zjištění Hospodářské a sociální komise OSN pro západní Asii se míra chudoby již v letech 2019 až 2020 zvýšila z 28 % na 55 %; vzhledem k tomu, že úroveň vícerozměrné chudoby se v Libanonu téměř zdvojnásobila ze 42 % v roce 2019 na 82 % v roce 2021 a extrémní vícerozměrná chudoba dnes postihuje 34 % obyvatelstva; vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti vzrostla na více než 40 % pracovní síly a rostoucí podíl domácností má potíže s přístupem k základním službám, jako jsou potraviny, voda a zdravotní péče; vzhledem k tomu, že Světová banka ve své zprávě o libanonské ekonomice z června 2021 uvedla, že Libanon prožívá vážnou a dlouhotrvající hospodářskou depresi, která se pravděpodobně řadí mezi celosvětově nejzávažnější krize od poloviny devatenáctého století;

N.  vzhledem k tomu, že válka v sousední Sýrii přinutila mnoho obyvatel uprchnout do Libanonu, který přijal odhadem 1,5 milionu syrských uprchlíků, kromě přibližně 15 800 uprchlíků etiopského, iráckého, súdánského a jiného původu registrovaných u UNHCR a přibližně 207 700 palestinských uprchlíků; vzhledem k tomu, že podle Světového potravinového programu v roce 2021 hrozí 22 % Libanonců, 50 % syrských uprchlíků a 33 % uprchlíků jiných národností nedostatek potravin; vzhledem k tomu, že Libanon je jednou ze dvou zemí Blízkého východu, kde se nachází velký počet migrujících pracovníků v domácnosti regulovaných podle systému „kafala“; vzhledem k tomu, že od roku 2011 poskytla EU na pomoc syrským a palestinským uprchlíkům 2,4 miliardy EUR, a to prostřednictvím různých nástrojů, jako je regionální svěřenský fond Evropské unie zřízený v reakci na krizi v Sýrii a evropský nástroj sousedství;

O.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2020 libanonská vláda schválila hospodářský plán a požádala na základě nezbytných reforem o pomoc z programu MMF; vzhledem k tomu, že jednání s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) stále probíhají; vzhledem k tomu, že podle MMF musí Libanon urychleně zahájit komplexní reformy s cílem uvést veřejné finance do pořádku, restrukturalizovat veřejný dluh, obnovit bankovní systém, rozšířit sociální záchranné sítě, reformovat státní podniky a zlepšit správu věcí veřejných; vzhledem k tomu, že MMF stanovil zvláštní práva pro čerpání částky ve výši 860 milionů USD na posílení vyčerpaných rezerv země a na pomoc s mnoha naléhavými potřebami; vzhledem k tomu, že finanční výbor libanonského parlamentu odmítl vládní plán rekapitalizace z vnitřních zdrojů, který by umožnil ochránit úspory 98 % obyvatelstva tím, že by zaručil aktiva na bankovních účtech s úsporami nižšími než 500 000 USD; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond (MMF) v reakci na kritiku plánu obnovy ze strany poslanců zveřejnil tři prohlášení na podporu navrhovaného vládního plánu; vzhledem k tomu, že poslanci, kteří odmítli ozdravný plán, mají osobní zájem na ochraně zájmů libanonských bank vzhledem k tomu, že jsou sami akcionáři těchto bank nebo mají na takové akcionáře vazby;

P.  vzhledem k tomu, že je stále využíván článek 534 libanonského trestního zákoníku ke stíhání a zatýkání osob LGBTI; vzhledem k tomu, že v některých oblastech země jsou muži podezřelí ze vztahů mezi osobami stejného pohlaví běžně zatýkáni a podrobováni ponižujícímu zacházení na policejních stanicích;

Q.  vzhledem k tomu, že dne 30. června 2021 schválil libanonský parlament zákon o výjimečném úvěru ve výši 556 milionů USD na financování systému přídělových karet, který poskytne hotovostní podporu nejzranitelnějším rodinám a nahradí stávající systém dotací; vzhledem k tomu, že zavedení přídělových karet by se mělo řídit zásadami nediskriminace;

R.  vzhledem k tomu, že Evropsko-středomořská dohoda je založena na dodržování demokratických zásad a základních lidských práv, jak je stanoveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, což představuje zásadní prvek této dohody;

S.  vzhledem k tomu, že poslední rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Libanonu – rezoluce 2591 (2021), jednomyslně přijatá dne 30. srpna 2021 – prodlužuje mandát jednotek UNIFIL o další rok a připomíná potřebu trvalého příměří v souladu se zásadami a prvky stanovenými v rezoluci 1701 (2006);

T.  vzhledem k tomu, že neutralita Libanonu je klíčem k jeho budoucí stabilitě; vzhledem k tomu, že stabilní, plně svrchovaný, sjednocený a demokratický Libanon má klíčový význam pro stabilitu, bezpečnost a mírový vývoj celého Blízkého východu; vzhledem k tomu, že nedávno vytvořená vláda a její ministři musí dosáhnout politické nezávislosti a odolat jakémukoli vnějšímu vměšování zemí z libanonského sousedství či ze vzdálenějších zemí; vzhledem k tomu, že tyto vnější zásahy jsou pro rozvoj a stabilitu Libanonu škodlivé; vzhledem k tomu, že Hizballáh stále kontroluje klíčová ministerstva libanonské vlády; vzhledem k tomu, že Hizballáh jako celek byl několika členskými státy označen za teroristickou organizaci; vzhledem k tomu, že Hizballáh opakovaně prokázal svou silnou ideologickou spřízněnost s Íránem, který destabilizuje libanonskou vládu a narušuje její tolik potřebnou soudržnost;

1.  domnívá se, že současná situace v Libanonu je katastrofou způsobenou člověkem, kterou zapříčinilo několik mužů napříč vládnoucí politickou třídou; bere na vědomí nedávné sestavení vlády po 13 měsících patové politické situace; lituje, že v novém kabinetu je jen jediná žena; naléhavě vyzývá libanonské vedoucí představitele, aby dodrželi své sliby a byli funkční vládou, která se bude řídit svým posláním, bude důvěryhodnou a odpovědnou, ponechá stranou parlamentní rozpory a nebude podléhat zahraničnímu vlivu; je přesvědčen, že prosazování odpovědnosti, zajišťování svobodných a spravedlivých voleb a poskytování základních veřejných služeb musí převážit nad veškerými osobními ohledy libanonských politiků; připomíná, že volby, které se budou konat v květnu 2022, nesmí být za žádných okolností odkládány, ale naopak uspíšeny vzhledem k politické patové situaci a rostoucí nefunkčnosti státních institucí a musí být spravedlivé a transparentní a dodržet demokratické standardy;

2.  vyzývá libanonské orgány, aby požádaly místopředsedu Komise, vysokého představitele o vyslání volební pozorovatelské mise nebo, bude-li to považováno za nutné, volební odborné mise měsíce před volbami; požaduje, aby libanonská vláda plně provedla doporučení vyplývající z volební pozorovatelské mise EU v roce 2018; žádá Komisi a členské státy, aby poskytovaly veškerou technickou a finanční pomoc k tomu, aby volby mohly proběhnout za co nejlepších podmínek a aby byla zaručena spravedlivost a transparentnost celého procesu; žádá novou libanonskou vládu, aby komisi pro dohled nad volbami poskytla finance, personál a vybavení nezbytné k tomu, aby mohla beze zbytku plnit své úkoly; vyzývá k vytvoření mezinárodní humanitární pracovní skupiny pod záštitou OSN, která by podporovala provádění humanitární pomoci a dohlížela na využívání finančních prostředků; připomíná, že Organizace spojených národů podpořila větší účast žen v politickém procesu tím, že vypracovala rámec na podporu žen jakožto kandidátek a voliček, a vyzývá k tomu, aby byl tento rámec plně začleněn do plánů volební reformy;

3.  vyzývá EU, aby Libanonu nabídla vyslání komplexní administrativní poradní mise EU za účelem řešení naléhavé potřeby čelit zrychlujícímu se úpadku veřejné správy a základních služeb; žádá novou vládu, aby rychle realizovala nejdůležitější reformy státní správy a hospodářství, které zajistí politickou a hospodářskou obnovu, včetně řádné regulace hlavních hospodářských odvětví, zejména výroby elektřiny;

4.  připomíná, že transparentní, nezávislé, neutrální a nestranné efektivní vyšetřování výbuchu v bejrútském přístavu představuje prioritu a musí být zajištěno; naléhá na libanonské státní orgány, aby respektovaly justiční postupy a nezávislost justice a napomáhaly veškerým snahám o to, aby byly osoby odpovědné za rozhodnutí, jež vedla k výbuchu v bejrútském přístavu, podrobeny řádnému vyšetřování a aby nesly za svá rozhodnutí odpovědnost; vyzývá k uspořádání nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise v Libanonu, která by v rámci OSN vyšetřila výbuch v Bejrútu; trvá na tom, že osoby, které byly shledány přímo či nepřímo odpovědnými, musí být pohnány k odpovědnosti za ztracené životy a škody způsobené libanonskému lidu;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vzhledem ke kritické situaci na místě uvolnily další humanitární pomoc, zejména potravinovou pomoc a nemocniční a farmaceutický materiál, a aby všem školám a nemocnicím poskytly alternativní zdroje energie (včetně solárních panelů) prostřednictvím jiných než veřejných subjektů, například známých nevládních organizací, organizací občanské společnosti a náboženských organizací; trvá na tom, že je třeba zapojit místní organizace občanské společnosti do navrhování, plánování, koordinace, provádění a hodnocení všech intervencí mezinárodní spolupráce s Libanonem; vyzývá Komisi, aby nalezla mechanismy, které budou strategicky a pružně uplatňovat kritéria umožňující organizacím rychle získat přístup k finančním prostředkům, aby bylo možné řešit bezprostřední potřeby, a to vždy v souladu s Evropským konsensem o humanitární pomoci a mezinárodním humanitárním právem; zdůrazňuje, že pomoc poskytovaná Evropskou unií musí být pečlivě monitorována, aby bylo zajištěno, že bude vždy směřovat přímo k těm, kteří ji potřebují; vyjadřuje hluboké politování nad extrémně vysokou mírou špatného hospodaření a nedostatečným finančním dohledem nad finančními prostředky poskytnutými v minulosti;

6.  vyzývá Komisi a členské státy EU, aby s novou libanonskou vládou konstruktivně spolupracovala při provádění strukturálních a odvětvových reforem, které jsou podmínkou uvolnění značného objemu makrofinanční pomoci Evropské unie, a rovněž při prohlubování našich obchodních vztahů, zejména cestou rozšiřování preferenčního obchodu a usnadňování celního styku;

7.  vyzývá libanonské orgány, aby co nejdříve obnovily rozhovory s MMF v zájmu provedení hmatatelných reforem ve prospěch těch, kteří se potýkají v Libanonu s problémy; vyzývá libanonské orgány, aby splnily předchozí závazky přijaté v souvislosti s hospodářskou konferencí o rozvoji prostřednictvím reforem se soukromým sektorem, která se konala v dubnu 2018 za pomoci mezinárodní skupiny na podporu Libanonu, a na základě dohody všech libanonských politických představitelů, přičemž tyto závazky zahrnují smysluplné a důkladné hospodářské a správní reformy, včetně obnovení hospodářské stability a důvěryhodnosti finančního sektoru, zaručení nezávislosti soudnictví, zajištění dodržování lidských práv a právního státu a boje proti korupci; vyzývá libanonské státní orgány, aby poskytovaly podporu nejzranitelnějším libanonským komunitám, a to mimo jiné pomocí systémů sociální podpory; vyzývá libanonské státní orgány, aby schválily rozpočet na rok 2021 a vypracovaly návrh rozpočtu na rok 2022, jehož součástí bude i rozsáhlý program sociální ochrany, kterým bude realizován program nouzové záchranné sítě a národní program boje proti chudobě; žádá libanonské orgány, aby na volby v roce 2022 poskytly dostatečné rozpočtové prostředky;

8.  zdůrazňuje, že v návaznosti na rozsáhlé represe Asádova režimu namířené proti lidovému povstání v Sýrii v roce 2011 přijal Libanon největší podíl syrských uprchlíků na světě; poukazuje na zvláštní odpovědnost syrského režimu za pokračování této dramatické humanitární situace; připomíná, že pokud mají být pro vysídlené osoby nalezena dlouhodobá řešení, je nezbytné, aby na podporu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků existovalo dostatečné dlouhodobé financování a programy nad rámec humanitárního programového cyklu; připomíná zranitelnost syrských a palestinských uprchlíků v Libanonu a zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby Agentura OSN pro pomoc a práci ve prospěch palestinských uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA) a jiné subjekty pracující s uprchlíky měly k dispozici adekvátní, předvídatelné, víceúrovňové financování, s cílem zajistit poskytování veškerých nezbytných služeb uprchlickým komunitám v zemi; zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit spolupráci a dialog s nevládními organizacemi a ostatními poskytovateli služeb, kteří pomáhají uprchlíkům v zemi;

9.  naléhavě vyzývá novou libanonskou vládu a prezidenta, aby přijali veškerá nezbytná opatření k odstranění korupčních praktik, včetně převodů veřejného kapitálu a daňových úniků, s cílem zajistit plnou nezávislost budoucích členů Národního ústavu pro boj proti korupci a aby požádali mezinárodní společenství o technickou podporu prostřednictvím mechanismů OSN a Úmluvy OSN proti korupci s cílem zaručit transparentnost i plnou odpovědnost vůči libanonskému lidu; připomíná, že EU, Světová banka a OSN žádaly o zřízení nezávislého a transparentního soudního orgánu, přijetí moderních právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek a prosazení protikorupční strategie, a odsuzuje, že jednotlivé po sobě jdoucí libanonské vlády v posledních letech nepodnikly žádné kroky v tomto směru;

10.  zdůrazňuje zvláštní odpovědnost Hizballáhu a dalších frakcí za potlačení libanonského lidového hnutí v roce 2019 a za libanonskou politickou a hospodářskou krizi; vyzývá všechny vnější mocnosti, aby se zdržely vměšování se do vnitřních záležitostí Libanonu, a žádá, aby byla respektována svrchovanost a politická nezávislost země; naléhavě vyzývá všechny politické frakce ve vládě, aby skoncovaly se sektářstvím a provedly reformy ve prospěch všech osob žijících v Libanonu bez náboženské nebo etnické diskriminace;

11.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad stále nedostatečným pokrokem směrem k trvalému příměří a při naplňování dalších klíčových ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1701 (2006) s ohledem na nedávné a přetrvávající napětí podél jižní hranice Libanonu; opětovně potvrzuje svou silnou podporu územní celistvosti, svrchovanosti a politické nezávislosti Libanonu v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2591 (2021); připomíná postoj EU, podle nějž třeba plně dodržovat příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1559 (2005) a 1701 (2006);

12.  vyzývá mezinárodní společenství, aby poskytlo nezbytnou finanční podporu, která libanonským ozbrojeným silám a vnitřním bezpečnostním silám umožní plnit jejich zásadní úlohu při předcházení dalšímu zhroucení státních institucí, zabezpečení humanitární pomoci a zajištění bezpečnosti a stability, přičemž je zajištěno právo na protestování a svobodu projevu; opakuje, že odpovědnost státních úředníků má zásadní význam, a odsuzuje veškeré násilí vůči demonstrantům;

13.  vyzývá ESVČ, aby ve spolupráci s členskými státy navrhla seznam odpovědných orgánů v Libanonu; vyzývá k tomu, aby byly v rámci přijatém Radou dne 30. července 2021 uplatňovány cílené sankce vůči všem osobám nebo subjektům, které splňují kritéria tohoto rámce; zdůrazňuje, že zavedení cílených sankcí za narušování či oslabování demokratického politického procesu zůstává jednou z možností, které by mohly využity, pokud by odpovědní činitelé v Libanonu nadále odsouvali reformy a zákroky proti korupci; vyzývá všechny členské státy EU bez výjimky, aby plně spolupracovaly s novými cílenými sankcemi EU namířenými proti zkorumpovaným vůdcům a osobám odpovědným za oslabování demokracie a právního státu v Libanonu a s nimi spojeným subjektům a aby tyto sankce posílily; naléhavě vyzývá ESVČ a Radu, aby urychleně přidělily dostatečné zdroje na účinný rozvoj nového mechanismu; vyzývá členské státy EU a jejich partnery, jako jsou Spojené království a Švýcarsko, aby spolupracovali v boji proti údajnému zneužití veřejných prostředků řadou libanonských úředníků; vyzývá členské státy, aby ve svých jurisdikcích činily právní kroky proti držitelům nezákonně nabytého kapitálu nacházejícího se na jejich území a aby podporovaly snahy směřující k navrácení nezákonných prostředků obyvatelům Libanonu;

14.  připomíná, že dohoda o přidružení mezi EU a Libanonskou republikou poskytuje prostor pro politický dialog mezi Evropským parlamentem a libanonským parlamentem na základě zahájení politické spolupráce mezi oběma institucemi, což může sloužit jako dodatečný rámec pro podporu nedávno sestavené vlády a pro řešení institucionálního úpadku, pokud o to libanonské orgány požádají;

15.  připomíná, že jednoznačně podporuje všechny obránce lidských práv v Libanonu a jejich činnost; vybízí občanskou společnost a sociální a hospodářské partnery, aby plnili svou úlohu v rámci národního dialogu tím, že vysloví své ambice a předloží návrhy, jak dosáhnout míru a rozvoje v zemi a jak zajistit její budoucnost a oceňuje iniciativy místních komunit a občanské společnosti; je mimořádně znepokojen rostoucí emigrací libanonského obyvatelstva a následným odlivem mozků, což má dopad na lidské zdroje nezbytné pro opětovné vybudování a obnovu Libanonu a jeho demokracie;

16.  vyzývá Libanon, aby v zájmu řešení vykořisťování spojeného se systémem kafala zajistil nezbytnou ochranu před nucenou prací, která je obsažena v libanonském pracovním právu a v mezinárodních lidskoprávních normách včetně základních zásad a práv na pracovišti a Úmluvy Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti (č. 189 z r. 2011);

17.  potvrzuje svou podporu Evropské unii v její snaze pomáhat Libanonu restrukturalizovat ekonomiku a obnovit infrastrukturu; vyzývá Komisi, aby reformovala dlouhodobé fondy a přeformulovala strategii a plán obnovy pro Libanon v rámci priorit partnerství EU-Libanon na základě nového Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa a aby zvážila poskytnutí financí dalším potenciálním partnerům, zejména s cílem urychleně nalézt řešení nedostatku energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely;

18.  vyzývá ke zrušení článku 534 libanonského trestního zákoníku a ke skoncování se všemi formami právního a institucionálního pronásledování LGBTI osob a páchání násilí na těchto osobách; vyzývá ke zrušení dalších diskriminačních zákonů, jako jsou zákony, které brání palestinským uprchlíkům požívat stejných práv, jaká mají ostatní zahraniční rezidenti;

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby navýšily svou podporu libanonské očkovací kampani, která mezinárodní podporu potřebuje, a aby přispěly ke zmírnění zdravotní krize v Libanonu; vyzývá k vyčlenění podpory na platy zaměstnanců nemocnic a nákup nelékařských zdravotnických prostředků;

20.  opětovně potvrzuje své silné partnerství s Libanonem a jeho obyvateli, které je založeno na společných hodnotách demokracie, pluralismu, právního státu a úctě k lidským právům; opětovně vyjadřuje podporu odhodlání EU pomoci Libanonu při restrukturalizaci jeho hospodářství; projevuje úctu obětem výbuchu v bejrútském přístavu; opětovně potvrzuje svou podporu libanonské občanské společnosti a svou solidaritu s ní, zejména pokud jde o novináře a oznamovatele; vyzývá Radu a Komisi, aby nadále podporovaly rekonstrukci a hospodářskou obnovu Libanonu a aby usilovaly o navázání užší spolupráce s občanskou společností v této zemi i o její financování;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, předsedovi Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění a vládě a parlamentu Libanonu.

(1) Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 69.
(2) Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.
(3) Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 111.
(4) Úř. věst. L 277 I, 2.8.2021, s. 16.

Poslední aktualizace: 12. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí