Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2878(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0465/2021

Keskustelut :

PV 14/09/2021 - 9
CRE 14/09/2021 - 9

Äänestykset :

PV 16/09/2021 - 8
PV 16/09/2021 - 15

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0394

Hyväksytyt tekstit
PDF 144kWORD 52k
Torstai 16. syyskuuta 2021 - Strasbourg
Libanonin tilanne
P9_TA(2021)0394RC-B9-0465/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. syyskuuta 2021 Libanonin tilanteesta (2021/2878(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Libanonista ja erityisesti 22. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Libanonin tilanteesta(1),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston aiemmat päätöslauselmat, erityisesti päätöslauselmat 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020) ja 2591 (2021),

–  ottaa huomioon Euro–Välimeri-sopimuksen Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta(2),

–  ottaa huomioon 10. joulukuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/860/EY yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille(3),

–  ottaa huomioon Libanoniin vuonna 2018 lähetetyn Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan loppuraportin,

–  ottaa huomioon sitoumukset, joista sovittiin EU:n ja Libanonin välisen kumppanuuden painopisteiden puitteissa marraskuussa 2016, CEDRE-konferenssissa 6. huhtikuuta 2018, Libanonin uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehyksessä joulukuussa 2020 ja Libanonin kansainvälisen tukiryhmän kokouksissa 11. joulukuuta 2019, 23. syyskuuta 2020 ja 19. toukokuuta 2021,

–  ottaa huomioon kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Janez Lenarčičin 5. elokuuta 2020 antaman julkilausuman Beirutissa tapahtuneesta räjähdyksestä,

–  ottaa huomioon Ranskan ja YK:n 9. elokuuta 2020 järjestämän kansainvälisen konferenssin Beirutille ja Libanonin kansalle annettavasta avusta ja tuesta ja 2. joulukuuta 2020 Libanonin kansan tukemiseksi järjestämän konferenssin,

–  ottaa huomioon Libanonin kansainvälisen tukiryhmän 23. syyskuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 28. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Libanonin pääministeriksi nimitetyn henkilön erosta,

–  ottaa huomioon EU:n, YK:n ja Maailmanpankin joulukuussa 2020 hyväksymän Libanonin uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehystä koskevan raportin,

–  ottaa huomioon 7. joulukuuta 2020 annetut neuvoston päätelmät Libanonista,

–  ottaa huomioon Maailmanpankin 1. kesäkuuta 2021 julkaiseman Lebanon Economic Monitor -katsauksen ja Maailmanpankkiryhmän yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa laatiman Beirutia koskevan nopean vahinkojen ja tarpeiden arvioinnin (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA),

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 19. kesäkuuta 2021 maassa vieraillessaan antamat lausumat ja kommentit,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Borrellin 16. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman pääministeriksi nimitetyn Saad Haririn vetäytymisestä tehtävästä,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan David McAllisterin ja suhteista Mashrek-maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtajan Isabel Santosin 16. heinäkuuta 2021 Libanonin poliittiselle johdolle esittämän vetoomuksen ratkaista pääministeriksi nimitetyn Haririn vetäytymisestä johtuva pattitilanne,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2021 julkaistun Unicefin lehdistötiedotteen Libanonin vesihuoltojärjestelmän huonosta tilasta ”Lebanon: Public water system on the verge of collapse, UNICEF warns”,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 26. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman hallituksen muodostamisprosessista,

–  ottaa huomioon uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehystä käsittelevän neuvoa-antavan ryhmän toisessa kokouksessa 28. heinäkuuta 2021 annetun yhteispuheenjohtajien lausunnon,

–  ottaa huomioon Libanonin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 30. heinäkuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/1277(4),

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Borrellin 3. elokuuta 2021 Beirutin sataman räjähdyksen vuosipäivän johdosta antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon videokokouksena 4. elokuuta 2021 Libanonin kansan tukemiseksi järjestetyn konferenssin ja varapuheenjohtajan / korkean edustajan Borrellin konferenssissa antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 4. elokuuta 2021 päivätyn kirjeen YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajalle YK:n Libanonissa olevien valvontajoukkojen (UNIFIL) toimeksiannon jatkamisesta,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 4. elokuuta 2021 antaman julkilausuman Libanonin kansan tukemiseksi järjestetyssä kolmannessa kansainvälisessä konferenssissa, joka pidettiin YK:n pääsihteerin ja Ranskan tasavallan presidentin yhteisestä kutsusta,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan 7. elokuuta 2021 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan rakettien ampuminen Libanonin eteläosasta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin António Guterresin 26. elokuuta 2021 antaman julkilausuman Libanonin sosioekonomisen tilanteen heikentymisestä,

–  ottaa huomioon EU:n ja Libanonin välisen kumppanuuden painopisteistä sopimisesta 11. marraskuuta 2016 annetun EU–Libanon-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/2016 ja ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyllä Euro–Välimeri-sopimuksella perustetussa assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta EU:n ja Libanonin välisen kumppanuuden painopisteiden voimassaolon jatkamiseen siihen saakka, kunnes EU ja Libanon ovat hyväksyneet uudet päivitetyt yhteiset asiakirjat (COM(2021)0406),

–  ottaa huomioon ns. sinisellä linjalla elo-syyskuussa 2019, 14. huhtikuuta 2020, 17. huhtikuuta 2020, 27. heinäkuuta 2020, toukokuussa 2021, 20. heinäkuuta 2021 ja 4.–6. elokuuta 2021 sattuneet välikohtaukset,

–  ottaa huomioon 9. helmikuuta 2021 annetun yhteisen tiedonannon ”Uudistettu kumppanuus eteläisten naapurimaiden kanssa – Uusi Välimeren alueen toimintaohjelma” (JOIN(2021)0002),

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Libanonin tämänhetkinen tilanne on äärimmäisen hälyttävä ja erittäin huolestuttava, sillä maassa vallitsee poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kriisi sekä rahoitus- ja terveyskriisi ja valtion instituutiot ovat luhistumassa; ottaa huomioon, että Libanon on Euroopan unionin läheinen ja tärkeä kumppani; toteaa, että kumppanuus perustuu yhteisiin etuihin, pitkäaikaisiin historiallisiin siteisiin ja kulttuurisiteisiin, säännölliseen poliittiseen ja sosiaaliseen vuoropuheluun ja laaja-alaisiin ihmisten välisiin yhteyksiin;

B.  ottaa huomioon, että Libanonissa on elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ja lukuisia aktivisteja, yhteisöjen johtajia, tiedeyhteisön edustajia, taiteilijoita ja nuorisoryhmiä, jotka ovat lähteneet liikkeelle ja vaativat kiireellisiä uudistuksia;

C.  ottaa huomioon, että Libanonin tilanne ajautui kriittiseksi ja johti finanssikriisiin vuoden 2019 lopussa; huomauttaa, että jo 17. lokakuuta 2019 pidettiin joukkomielenosoituksia, joissa vaadittiin sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia, vastuuvelvollisuutta, korruption kitkemistä ja kaikkien poliittisten edustajien eroa ja joita kutsutaan myös Libanonin lokakuun vallankumoukseksi; ottaa huomioon, että 29. lokakuuta 2019 Libanonin silloinen pääministeri Saad Hariri ilmoitti hallituksen erosta;

D.  toteaa, että Beirutin satamassa räjähti 4. elokuuta 2020 suuri määrä ammoniumnitraattia ja tuhoisassa räjähdyksessä kuoli yli 200 ihmistä ja loukkaantui yli 6 500 ja se vaurioitti yli 74 000:ta asuntoa ja vaikutti välittömästi 300 000 ihmiseen; ottaa huomioon, että räjähdyksen jälkiselvittely johti pääministeri Hassan Diabin eroon; ottaa huomioon, että vaikka räjähdyksestä on kulunut jo vuosi, sen syitä koskevaa tutkintaa ei ole saatu päätökseen – mikä johtuu etenkin korruptiosta – eikä siitä vastuussa olevia henkilöitä ole osoitettu eikä saatettu vastuuseen; toteaa, että Human Rights Watchin 3. elokuuta 2021 julkaistussa raportissa tuotiin esille todisteita, joiden mukaan viranomaiset olisivat syyllisiä räjähdykseen; ottaa huomioon, että 4. elokuuta 2021 Beirutissa järjestettiin jälleen kerran mielenosoitus, jossa vaadittiin syyllisten saattamista vastuuseen satamassa tapahtuneesta räjähdyksestä; ottaa huomioon, että vuodettujen virallisten asiakirjojen mukaan Libanonin tulli-, sotilas- ja turvallisuusviranomaiset sekä oikeuslaitos olivat varoittaneet peräkkäisiä hallituksia Beirutin satamassa olevasta vaarallisesta räjähtävien kemikaalien varastosta ainakin kymmenen kertaa kuuden vuoden aikana mutta mihinkään toimiin ei ollut ryhdytty; ottaa huomioon, että Libanonin keskeiset poliittiset toimijat ovat estäneet Beirutin satamassa tapahtuneen räjähdyksen paikallisen tutkinnan ja että viranomaiset erottivat ensimmäisen tutkintatuomarin tämän kutsuttua poliittisia toimijoita kuulusteltavaksi ja hylkäsivät toisen tutkintatuomarin pyynnöt pidättää epäiltyjen parlamentin jäsenten koskemattomuus ja kuulustella turvallisuusjoukkojen korkea-arvoisia jäseniä;

E.  ottaa huomioon, että korruptio on yksi keskeisistä haasteista, jotka rapauttavat Libanonin kehitystä ja vaurautta ja syventävät vieraantumista poliittisesta järjestelmästä ja epäluottamusta siihen; ottaa huomioon, että korruptio on laajalle levinnyttä ja läpäisee yhteiskunnan kaikki tasot, mikä näkyy maan yleisessä ja keskimääräisessä suorituskyvyssä useimmilla hallinnon aloilla; ottaa huomioon, että kansallinen korruptiontorjuntaelin ei ole vieläkään toiminnassa, sillä siihen ei ole vielä nimitetty jäseniä;

F.  ottaa huomioon, että Libanoniin muodostettiin lopulta hallitus 10. syyskuuta 2021 Mustafa Adibin, Saad Haririn ja Najib Mikatin toimittua pääministereinä; toteaa, että uuden hallituksen täytyy kiireellisesti toteuttaa tarvittava merkittäviä uudistuksia sisältävä toimenpidepaketti, jotta Libanon voi torjua korruptiota sekä säilyttää vakautensa, yhtenäisyytensä, itsemääräämisoikeutensa, poliittisen riippumattomuutensa ja alueellisen koskemattomuutensa;

G.  ottaa huomioon, että Libanonissa on määrä pitää kunta-, parlamentti- ja presidentinvaalit touko- ja lokakuussa 2022; pitää ratkaisevan tärkeänä, että kaikki poliittiset johtajat noudattavat vuoden 2022 vaalikalenteria ja varmistavat osallistavat, avoimet ja rehelliset vaalit siten, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kampanjoida ja että mahdollisuus äänestää on kaikilla Libanonin kansalaisilla, myös maan ulkopuolella asuvilla, joille tämä Libanonin perustuslaissa säädetty mahdollisuus annettiin vuonna 2017 hyväksytyssä uusimmassa vaalilaissa; ottaa huomioon, ettei vaalivalvontalautakunnalla ole tarvittavia keinoja hoitaa tehtäväänsä, mikä herättää huolta kampanjan ja ensi vuonna pidettävien vaalien avoimuudesta ja rehellisyydestä;

H.  huomauttaa, että välittömästi Beirutin valtavan räjähdyksen jälkeen EU teki yhdessä Maailmanpankin ja YK:n kanssa nopean vahinkojen ja tarpeiden arvioinnin arvioidakseen väestöön, aineellisiin hyödykkeisiin, infrastruktuuriin ja palvelujen tarjoamiseen kohdistuvat vaikutukset; toteaa, että arvioinnin tulosten mukaan räjähdys aiheutti 3,8–4,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin vahingot, joista kärsivät pahimmin asunnot ja kulttuuriala, 2,9–3,5 miljardin dollarin tappiot, jotka kohdistuivat eniten asumiseen ja sen jälkeen liikenteeseen ja kulttuuriin, ja 1,8–2,0 miljardin dollarin suuruiset ensisijaiset elpymis- ja jälleenrakennustarpeet, joita oli eniten liikenteen ja sen jälkeen kulttuurin ja asumisen aloilla; huomauttaa, että tärkeimpänä tuloksena on saatu aikaan uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehys, jonka hallinnointiin Libanonin hallitus osallistuu; toteaa, että uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehyksen uudistukset eivät ole edistyneet, koska hallituksen muodostaminen oli kuukausia umpikujassa; ottaa huomioon, että Libanonin tärkein sähköntuottaja Électricité du Liban ilmoitti toukokuussa 2021, ettei sillä ollut enää tarpeeksi rahaa ostaa polttoainetta; toteaa, että Libanon yrittää saada välittömiin energiatarpeisiinsa apua useilta mailta;

I.  ottaa huomioon, että pankkisalaisuuslain soveltamisen keskeyttämisestä huolimatta keskuspankin rikosteknisessä tarkastuksessa ei ole edistytty; panee merkille sveitsiläistutkimuksen liiketoimista, joihin keskuspankin pääjohtajan Riad Salamehin ja hänen veljensä väitetään osallistuneen, ja toteaa, että tutkimuksesta saatujen tietojen perusteella Libanonin yleinen syyttäjä käynnisti tutkinnan ja ranskalaiset syyttäjät aloittivat esitutkinnan Salamehia koskevista rahanpesuväitteistä; ottaa huomioon, että keskuspankin pääjohtaja kiistää kaikki väitteet;

J.  toteaa, että EU on sitoutunut tukemaan maan vakautta ja yhtenäisyyttä antamalla taloudellista apua; ottaa huomioon, että EU on antanut huomattavaa apua räjähdyksen välittömiin seurauksiin ja siitä johtuviin tarpeisiin vastaamiseksi; toteaa, että se on toimittanut 33 miljoonaa euroa hätäaputarpeisiin ja lähettänyt yli 250 pelastustyöntekijää EU:n jäsenvaltioista; huomauttaa, että pelkästään vuonna 2021 EU antoi Libanonille 55,5 miljoonan euron edestä humanitaarista apua; ottaa huomioon, että kesällä 2021 käyttöön asetettiin vielä 5,5 miljoonaa euroa covid-19-pandemian torjunnan tehostamiseksi Libanonissa; huomauttaa, että vuodesta 2011 lähtien EU ja sen jäsenvaltiot ovat antaneet käyttöön 24,0 miljardia euroa;

K.  ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on pahentanut jo meneillään ollutta kokonaisvaltaista kriisiä Libanonissa, joka kärsii laajalle levinneestä korruptiosta yhteiskunnan kaikilla tasoilla; toteaa, että tämä on vaikuttanut vakavasti niin haavoittuvassa asemassa oleviin kuin muihinkin ryhmiin; ottaa huomioon, että pandemian alkamisen jälkeen Libanonissa on kirjattu yli 610 000 koronavirustapausta ja 8 150 kuolemantapausta; ottaa huomioon, että räjähdyksen aiheuttamista asuntotuhoista pahimmin kärsineet kaupunginosat olivat Gemmayze Ashrafiedh, Mar Mikhael ja Rmeil Medawar ja että niillä, joiden kodit tuhoutuivat, on tällä hetkellä pulaa asumisvaihtoehdoista, mikä saattaa vaikuttaa Libanonin perinteiseen yhteiskuntarakenteeseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen;

L.  toteaa, että 30. heinäkuuta 2021 annetulla neuvoston päätöksellä vahvistettiin puitteet kohdennetuille pakotteille Libanonin demokratian tai oikeusvaltion heikentämisestä vastuussa olevia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä vastaan; toteaa, että niihin kuuluvat EU:n matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen ja niitä voidaan määrätä hallituksen muodostamisen jatkuvasta estämisestä tai vaalien järjestämisen vakavasta haittaamisesta, Libanonin viranomaisten hyväksymien ja EU:n tukemien vastuuvelvollisuuden ja hyvän hallintotavan parantamista koskevien suunnitelmien täytäntöönpanon estämisestä tai horjuttamisesta, myös pankki- ja rahoitusalalla, sekä vakavista julkisiin varoihin kohdistuvista taloudellisista väärinkäytöksistä, YK:n korruptiosopimuksen piiriin kuuluvista teoista ja pääoman luvattomasta viennistä;

M.  toteaa, että YK:n Länsi-Aasian talous- ja sosiaalikomission mukaan köyhyysrajan alapuolella elävien määrä oli jo vuosina 2019–2020 kivunnut 28 prosentista 55 prosenttiin; ottaa huomioon, että moniulotteinen köyhyys on Libanonissa miltei kaksinkertaistunut, sillä se oli 42 prosenttia vuonna 2019 ja 82 prosenttia vuonna 2021, ja äärimmäinen moniulotteinen köyhyys koskettaa nykyisin 34:ää prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että työttömyysaste on noussut yli 40 prosenttiin työvoimasta ja yhä suuremmalla osalla kotitalouksista on vaikeuksia saada peruspalveluja, kuten elintarvikkeita, vettä ja terveydenhuoltoa; huomauttaa, että Maailmanpankki totesi kesäkuussa 2021 julkaisemassaan Lebanon Economic Monitor -katsauksessa, että Libanonissa vallitsee vakava ja pitkittynyt lama, joka on todennäköisesti yksi vakavimmista kriiseistä maailmassa sitten 1800-luvun puolivälin;

N.  huomauttaa, että sota naapurimaassa Syyriassa on pakottanut monet pakenemaan Libanoniin, joka on ottanut vastaan arviolta 1,5 miljoonaa syyrialaispakolaista sen lisäksi, että YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) rekisterissä on noin 15 800 Etiopiasta, Irakista, Sudanista ja muista maista tullutta pakolaista, ja tähän lukuun on vielä lisättävä noin 207 700 palestiinalaispakolaista; ottaa huomioon, että Maailman ruokaohjelman mukaan 22 prosenttia Libanonin kansalaisista, 50 prosenttia Syyrian pakolaisista ja 33 prosenttia muunmaalaisista pakolaisista kärsii elintarvikepulasta vuonna 2021; ottaa huomioon, että Libanon on toinen niistä kahdesta Lähi-idän maasta, joissa on paljon kafala-järjestelmän piiriin kuuluvia muuttajataustaisia kotitaloustyöntekijöitä; ottaa huomioon, että EU on vuodesta 2011 lähtien myöntänyt 2,4 miljardia euroa syyrialais- ja palestiinalaispakolaisten auttamiseen eri välineistä, kuten Syyrian kriisin johdosta perustetusta EU:n alueellisesta erityisrahastosta ja Euroopan naapuruusvälineestä (ENI);

O.  ottaa huomioon, että Libanonin hallitus hyväksyi huhtikuussa 2020 taloussuunnitelman ja pyysi IMF:n ohjelmaa tarvittavien uudistusten pohjalta; toteaa, että keskustelut IMF:n kanssa ovat vielä meneillään; huomauttaa, että IMF:n mukaan Libanonin on kiireellisesti käynnistettävä kattavia uudistuksia, jotta se voi saattaa kuntoon julkisen taloutensa, järjestellä uudelleen valtionvelkansa, tervehdyttää pankkijärjestelmänsä, laajentaa sosiaaliturvaverkkojaan, uudistaa valtionyrityksiään ja parantaa hallintoaan; ottaa huomioon, että IMF on varannut 860 miljoonan Yhdysvaltain dollarin edestä erityisiä nosto-oikeuksia vahvistaakseen maan huvenneita varantoja ja auttaakseen sen monissa kiireellisissä tarpeissa; ottaa huomioon, että Libanonin parlamentin valtiovarainvaliokunta hylkäsi velkakirjojen arvon alaskirjausta koskevan hallituksen suunnitelman, jonka avulla 98 prosenttia väestöstä olisi voinut säilyttää säästönsä siten, että olisi turvattu sellaisten pankkitilien varat, joilla olevien säästöjen määrä on alle 500 000 Yhdysvaltain dollaria; ottaa huomioon, että vastauksena parlamentin jäsenten elvytyssuunnitelmaa kohtaan esittämään kritiikkiin IMF julkaisi kolme lausuntoa, joissa tuettiin hallituksen ehdottamaa suunnitelmaa; toteaa, että elvytyssuunnitelman hylänneiden parlamentin jäsenten edun mukaista on säilyttää Libanonin pankkien edut, sillä he ovat näiden pankkien osakkeenomistajia tai heillä on suhteita näihin;

P.  ottaa huomioon, että Libanonin rikoslain 534 pykälän perusteella edelleenkin asetetaan syytteeseen ja pidätetään hlbti-henkilöitä; ottaa huomioon, että maan joillakin alueilla miehiä, joilla epäillään olevan suhde samaa sukupuolta olevan kanssa, pidätetään rutiininomaisesti ja kohdellaan halventavasti poliisiasemilla;

Q.  ottaa huomioon, että Libanonin parlamentti hyväksyi 30. kesäkuuta 2021 lain 556 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta poikkeusluotosta, jolla rahoitetaan säännöstelykorttijärjestelmää, josta jaetaan käteisapua kaikkein heikoimmassa asemassa olevien perheiden tukemiseksi ja joka korvaa nykyisen tukijärjestelmän; toteaa, että säännöstelykorttijärjestelmän toteutuksessa on määrä noudattaa syrjimättömyyden periaatetta;

R.  toteaa, että Euro–Välimeri-sopimus perustuu demokraattisten periaatteiden ja perusihmisoikeuksien, sellaisena kuin ne vahvistetaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, kunnioittamiseen ja että tämä on olennainen osa sopimusta;

S.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston viimeisimmässä Libanonia koskevassa päätöslauselmassa 2591 (2021), joka hyväksyttiin yksimielisesti 30. elokuuta 2021, jatkettiin UNIFILin toimeksiantoa vielä yhdellä vuodella ja muistutettiin tarpeesta saada aikaan pysyvä tulitauko päätöslauselmassa 1701 (2006) esitettyjen periaatteiden ja osatekijöiden mukaisesti;

T.  katsoo, että Libanonin puolueettomuus on avainasemassa sen tulevan vakauden kannalta; ottaa huomioon, että vakaa, kaikilta osin täysivaltainen, yhtenäinen ja demokraattinen Libanon on olennaisen tärkeä koko Lähi-idän vakaudelle, turvallisuudelle ja rauhanomaiselle kehitykselle; toteaa, että äskettäin muodostetun hallituksen ja sen ministerien on saavutettava poliittinen riippumattomuus ja vastustettava sen lähialueella tai kauempana sijaitsevien maiden mahdollisesti harjoittamaa ulkopuolista asioihin puuttumista; toteaa, että ulkopuolinen asioihin puuttuminen on haitallista Libanonin kehitykselle ja vakaudelle; huomauttaa, että Libanonin hallituksen keskeisiä ministeriöitä on yhä Hizbollahin määräysvallassa; toteaa, että monessa EU:n jäsenvaltiossa Hizbollah on luokiteltu terroristijärjestöksi; panee merkille, että Hizbollah on toistuvasti tuonut esille vahvan ideologisen liittolaisuutensa Iranin kanssa, mikä horjuttaa Libanonin hallitusta ja heikentää sen kipeästi kaivattua yhtenäisyyttä;

1.  pitää Libanonin nykytilannetta ihmisen aikaan saamana katastrofina, johon syylliset kuuluvat hallitsevaan poliittiseen luokkaan ja ovat laskettavissa yhden käden sormilla; panee merkille, että maahan muodostettiin äskettäin hallitus 13 kuukautta kestäneen poliittisen pattitilanteen jälkeen; pitää valitettavana, että uudessa hallituksessa on vain yksi nainen; kehottaa painokkaasti Libanonin johtajia pitämään lupauksensa ja olemaan toimiva, asiakeskeinen, uskottava ja vastuuvelvollinen hallitus, jossa unohdetaan parlamentaariset jakolinjat ja joka on vapaa ulkovaltojen vaikutuksesta; katsoo, että vastuuvelvollisuuden noudattamisen, vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämisen ja julkisten peruspalvelujen tarjoamisen on oltava tärkeämpiä kuin mitkään Libanonin poliittisen luokan henkilökohtaiset seikat; muistuttaa, ettei toukokuussa 2022 pidettäviä vaaleja saa missään nimessä lykätä, kun otetaan huomioon poliittinen pattitilanne ja valtion instituutioiden paheneva sekasorto, ja toteaa, että vaalien on oltava demokraattisten vaatimusten mukaisesti vapaat, rehelliset ja avoimet;

2.  kehottaa Libanonin viranomaisia pyytämään, että korkea edustaja / varapuheenjohtaja lähettäisi paikalle kuukausia ennen vaaleja vaalitarkkailuvaltuuskunnan tai vaihtoehtoisesti vaaliasiantuntijoiden valtuuskunnan, jos se katsotaan tarpeelliseksi; kehottaa Libanonin uutta hallitusta panemaan EU:n vaalitarkkailuvaltuuskunnan vuonna 2018 antamat suositukset kokonaisuudessaan täytäntöön; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan kaiken teknisen ja taloudellisen tuen, jotta vaalit voidaan järjestää parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, ja pyrkimään takaamaan koko prosessin rehellisyyden ja avoimuuden; kehottaa Libanonin uutta hallitusta antamaan vaalivalvontalautakunnalle kaikki tarvittavat varat, henkilöstön ja välineet, jotta se voi hoitaa tehtävänsä täysipainoisesti; kehottaa perustamaan YK:n johdolla toimivan humanitaarisen avun työryhmän, joka tukee humanitaarisen avun täytäntöönpanoa ja valvoo varojen käyttöä; muistuttaa, että YK on kehittänyt kehyksen, jolla tuetaan naisia ehdokkaina ja äänestäjinä ja edistetään siten naisten laajempaa osallistumista poliittiseen prosessiin, ja kehottaa sisällyttämään tämän kehyksen täysimääräisesti vaaliuudistussuunnitelmiin;

3.  kehottaa EU:ta tarjoamaan Libanonille EU:n kattavan hallinnollisen neuvontaoperaation toteuttamista, jotta voidaan puuttua kiireelliseen tarpeeseen pysäyttää julkishallinnon ja peruspalvelujen kiihtyvä rapautuminen; kehottaa uutta hallitusta panemaan ripeästi täytäntöön keskeiset hallinto- ja talousuudistukset, joilla varmistetaan poliittinen ja taloudellinen elpyminen, mukaan lukien keskeisten talouden alojen, kuten sähköalan, uskottava sääntely;

4.  palauttaa mieliin, että Beirutin sataman räjähdyksen avoin, riippumaton, puolueeton ja tehokas tutkinta on ensisijainen asia ja se on varmistettava; kehottaa Libanonin viranomaisia kunnioittamaan oikeudellisia menettelyjä ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja auttamaan kaikissa toimissa, joiden avulla Beirutin sataman räjähdykseen johtaneista päätöksistä vastuussa olevat voidaan asettaa asianmukaisen tutkinnan kohteeksi ja saattaa vastuuseen; kehottaa lähettämään Libanoniin riippumattoman kansainvälisen tiedonkeruuvaltuuskunnan tutkimaan Beirutin räjähdystä YK:n puitteissa; vaatii, että tapahtuneesta suoraan tai välillisesti vastuussa olevat saatetaan vastuuseen ihmishenkien menetyksistä ja libanonilaisille aiheutuneista vahingoista;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vapauttamaan paikalla vallitsevien ankarien olojen vuoksi lisää humanitaarista apua, erityisesti ruoka-apua sekä sairaala- ja lääketarvikkeita, ja tarjoamaan vaihtoehtoisia energiaresursseja, kuten aurinkopaneeleja kaikille kouluille ja sairaaloille, sekä kanavoimaan nämä muiden kuin julkisten yhteisöjen kautta, kuten Libanonissa toimivien tunnettujen valtiosta riippumattomien järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja vakaumuksellisten järjestöjen kautta, jotka kykenevät toteuttamaan uudistuksia; toteaa painokkaasti, että paikalliset kansalaisyhteiskunnan järjestöt on otettava mukaan Libanonin avustusohjelmien suunnitteluun, koordinointiin, täytäntöönpanoon ja arviointiin; kehottaa komissiota etsimään mekanismeja, jotta kriteerejä voidaan soveltaa strategisesti ja joustavasti niin, että nämä järjestöt saavat varat ripeästi käyttöön välittömien tarpeiden täyttämiseksi, humanitaarista apua koskevaa eurooppalaista konsensusta ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta koko ajan kunnioittaen; korostaa, että EU:n apua täytyy seurata tarkasti, jotta varmistetaan, että se siirretään suoraan sitä tarvitseville; pitää erittäin valitettavana, että aiemmin myönnettyjä varoja on hallinnoitu erittäin huonosti ja niiden varainhoidon valvonta on ollut erittäin puutteellista;

6.  kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioita tekemään rakentavaa yhteistyötä Libanonin uuden hallituksen kanssa merkittävän EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun käyttöön saamiseksi tarvittavien rakenteellisten ja alakohtaisten uudistusten toteuttamiseksi sekä EU:n ja Libanonin välisten kauppasuhteiden vahvistamiseksi sillä edellytyksellä, että uudistus-, elpymis- ja jälleenrakennuskehykseen sisältyvien tarpeellisten uudistusten toteutuksessa tapahtuu konkreettista edistystä;

7.  kehottaa Libanonin viranomaisia jatkamaan keskusteluja IMF:n kanssa mahdollisimman pian, jotta saataisiin aikaan Libanonin vaikeuksissa olevan väestön kannalta tuntuvia uudistuksia; kehottaa Libanonin viranomaisia panemaan täytäntöön yksityisen sektorin kanssa toteutettavien uudistusten kautta tapahtuvaa kehitystä koskevan taloudellisen konferenssin (CEDRE) yhteydessä huhtikuussa 2018 tehdyt aiemmat sitoumukset, joille kansainvälinen Libanonin tukiryhmä on antanut tukensa ja jotka kaikki Libanonin poliittiset johtajat ovat hyväksyneet, ja toteaa tämän pitävän sisällään merkittäviä ja perusteellisia taloudellisia ja hallinnollisia uudistuksia, jotta voidaan muun muassa saavuttaa taloudellinen vakaus ja palauttaa rahoitusalan luotettavuus, taata oikeuslaitoksen riippumattomuus, varmistaa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen sekä torjua korruptiota; kehottaa Libanonin viranomaisia tukemaan maan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä muun muassa sosiaalisten turvaverkkojen avulla; kehottaa Libanonin viranomaisia hyväksymään vuoden 2021 talousarvion ja valmistelemaan vuoden 2022 talousarvion, johon sisältyy vahva sosiaalista suojelua koskeva ohjelma, jolla pannaan täytäntöön hätätilanteiden sosiaalisen turvaverkon ohjelma ja köyhyyden vähentämistä koskeva kansallinen ohjelma; kehottaa Libanonin viranomaisia varaamaan vuoden 2022 vaaleja koskevaan budjettikohtaan riittävät määrärahat;

8.  painottaa, että Libanon on ottanut vastaan eniten syyrialaispakolaisia koko maailmassa Assadin hallinnon Syyrian vuoden 2011 kansannousuun kohdistaman totaalisen sorron vuoksi; korostaa Syyrian hallinnon erityistä vastuuta tämän dramaattisen humanitaarisen tilanteen jatkumisesta; muistuttaa, että kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä varten tarvitaan ehdottomasti riittävää pitkän aikavälin rahoitusta ja ohjelmasuunnittelua, jotta voidaan tukea maan sisäisesti siirtymään joutuneita ja pakolaisia laajemmin kuin humanitaarisessa ohjelmassa; muistuttaa Libanonissa olevien syyrialais- ja palestiinalaispakolaisten haavoittuvasta asemasta ja korostaa tarvetta varmistaa riittävä, ennakoitavissa oleva ja monikerroksinen rahoitus YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimelle (UNRWA) ja muille pakolaisten kanssa työskenteleville toimijoille, jotta voidaan varmistaa keskeisten palvelujen kattava tarjoaminen maan pakolaisyhteisöille; korostaa tarvetta tehostaa yhteistyötä ja vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen ja muiden maassa olevia pakolaisia avustavien palveluntarjoajien kanssa;

9.  kehottaa Libanonin uutta hallitusta ja presidenttiä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan lopettaa korruptoituneet käytännöt, kuten julkisen pääoman siirrot ja verovilppi, varmistamaan kansallisen korruptiontorjuntaelimen tulevien jäsenten täydellinen riippumattomuus ja pyytämään kansainväliseltä yhteisöltä teknistä tukea YK:n mekanismien ja korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen kautta, jotta taataan sekä avoimuus että täysi vastuuvelvollisuus Libanonin kansalle; muistuttaa, että EU, Maailmanpankki ja YK ovat vaatineet riippumattoman ja avoimen oikeuslaitoksen perustamista, nykyaikaisen julkisia hankintoja koskevan lain hyväksymistä ja korruption vastaisen strategian laatimista, ja tuomitsee sen, että Libanonin viime vuosien hallitukset eivät ole toteuttaneet näitä;

10.  korostaa Hizbollahin ja muiden ryhmittymien erityistä vastuuta Libanonin vuoden 2019 kansanliikkeen tukahduttamisesta ja Libanonin poliittisesta ja taloudellisesta kriisistä; kehottaa kaikkia ulkovaltoja olemaan sekaantumatta Libanonin sisäisiin asioihin ja kehottaa kunnioittamaan sen itsemääräämisoikeutta ja poliittista riippumattomuutta; kehottaa kaikkia hallituksen poliittisia ryhmiä luopumaan nurkkakuntaisuudesta ja toteuttamaan elintärkeitä uudistuksia kaikille Libanonissa asuville ihmisille ilman uskonnollista tai etnistä syrjintää;

11.  ilmaisee vakavan huolensa siitä, että pysyvän tulitauon aikaansaamisessa ja päätöslauselman 1701 (2006) muiden keskeisten kehotusten toteuttamisessa ei ole edelleenkään edistytty, mistä on osoituksena tilanteen kiristyminen jälleen Libanonin etelärajan tuntumassa; vahvistaa voimakkaan tukensa Libanonin alueelliselle koskemattomuudelle, itsemääräämisoikeudelle ja poliittiselle riippumattomuudelle YK:n turvallisuusneuvoston äskettäisen päätöslauselman 2591 (2021) mukaisesti; palauttaa mieliin EU:n kannan, että asiaan liittyviä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1559 (2005) ja 1701 (2006) on noudatettava kaikilta osin;

12.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä tarjoamaan tarvittavaa rahoitustukea, jotta Libanonin asevoimat ja sisäiset turvallisuusjoukot voivat täyttää keskeisen tehtävänsä eli estää valtion instituutioiden romahtamisen jatkumisen, turvata humanitaarisen avun ja varmistaa turvallisuuden ja vakauden siten, että oikeutta osoittaa mieltään ja sananvapautta kunnioitetaan; toteaa jälleen, että virkamiesten vastuuvelvollisuus on olennaisen tärkeää ja tuomitsee kaiken mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan;

13.  kehottaa EUH:ta ehdottamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa Libanonin vastuuvelvollisten viranomaisisten luetteloa; kehottaa käyttämään neuvoston 30. heinäkuuta 2021 hyväksymään kehykseen kuuluvia kohdennettuja pakotteita kaikkiin henkilöihin tai yhteisöihin, jotka täyttävät kehyksen kriteerit; korostaa, että kohdennettujen pakotteiden käyttöönotto demokraattisen poliittisen prosessin estämisen tai heikentämisen johdosta on edelleen vaihtoehto, joka voitaisiin ottaa käyttöön, jos Libanonin vastuulliset toimijat jatkavat uudistusten ja korruption torjunnan jarruttamista; kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita poikkeuksetta tekemään täysimääräistä yhteistyötä ja vahvistamaan EU:n uusia kohdennettuja pakotteita, jotka kohdistuvat korruptoituneisiin johtajiin ja demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä vastuussa oleviin henkilöihin ja heidän liittolaisiinsa Libanonissa; kehottaa EUH:ta ja neuvostoa osoittamaan kiireellisesti riittävästi resursseja, jotta uutta mekanismia voidaan kehittää tehokkaasti; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja niiden kumppaneita, kuten Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Sveitsiä, tekemään yhteistyötä, jotta voidaan torjua useiden libanonilaisten virkamiesten väitettyä julkisten varojen väärinkäyttöä; kehottaa jäsenvaltioita käynnistämään kansallisella lainkäyttöalueellaan oikeustoimia sellaisia henkilöitä vastaan, joiden omistuksessa on niiden alueella olevaa laittomasti hankittua pääomaa, ja edistämään toimia laittomien varojen palauttamiseksi Libanonin väestölle;

14.  muistuttaa, että EU:n ja Libanonin tasavallan välisessä assosiaatiosopimuksessa määrätään poliittisesta vuoropuhelusta Euroopan parlamentin ja Libanonin uuden parlamentin välillä näiden kahden toimielimen poliittisen yhteistyön perustamisen pohjalta, ja toteaa, että tämä voi toimia täydentävänä kehyksenä, jos Libanonin viranomaiset tätä pyytävät, tuettaessa äskettäin muodostettua hallitusta ja puututtaessa instituutioiden toiminnan jähmeyteen;

15.  muistuttaa tukevansa voimakkaasti kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia Libanonissa ja heidän työtään; kannustaa kansalaisyhteiskuntaa sekä talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia tekemään oman osuutensa kansallisessa vuoropuhelussa tuomalla esiin tavoitteensa ja tekemällä ehdotuksia maan rauhan, kehityksen ja tulevaisuuden eteen ja antaa tunnustusta paikallisyhteisöjen ja kansalaisyhteiskunnan aloitteille; on erittäin huolestunut libanonilaisten kasvavasta maastamuutosta ja siitä johtuvasta aivovuodosta, jolla on vaikutusta Libanonin jälleenrakennuksessa ja elpymisessä ja sen demokraattisessa elämässä välttämättömiin inhimillisiin resursseihin;

16.  kehottaa Libanonia varmistamaan tarvittavat suojatoimet pakkotyötä vastaan, sellaisina kuin ne on vahvistettu kansallisessa työlainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeusnormeissa, mukaan lukien työelämän perusperiaatteet ja -oikeudet, sekä kotitaloustyöntekijöitä koskevassa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksessa nro 189 vuodelta 2011, jotta voidaan puuttua kafala-järjestelmän riistoluonteeseen;

17.  ilmaisee jälleen tukensa EU:n aikomukselle auttaa Libanonia määrätietoisesti sen talouden rakenneuudistuksessa ja infrastruktuurin jälleenrakentamisessa; kehottaa komissiota uudistamaan pitkän aikavälin rahoitusta ja muotoilemaan uudelleen Libanonia koskevan strategian ja elpymissuunnitelman EU:n ja Libanonin välisen kumppanuuden painopisteiden puitteissa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen uudessa Globaali Eurooppa -ohjelmassa ja harkitsemaan mahdollisten uusien kumppanien rahoittamista kansalaisyhteiskunnassa, jotta voidaan erityisesti löytää kiireellisiä ratkaisuja energian niukkuuteen uusiutuvien energialähteiden, kuten aurinkopaneelien, avulla;

18.  kehottaa kumoamaan Libanonin rikoslain 534 pykälän ja lopettamaan kaikenlaisen oikeusjärjestelmässä esiintyvän ja institutionaalisen väkivallan ja hlbti-henkilöiden vainoamisen; kehottaa kumoamaan muut syrjivät lait, esimerkiksi lait, joiden perusteella palestiinalaispakolaisilta evätään muille maassa asuville ulkomaalaisille myönnetyt oikeudet;

19.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan tukeaan Libanonin rokotuskampanjalle, joka tarvitsee kansainvälistä tukea, ja lievittämään Libanonin terveyskriisiä; kehottaa tukemaan sairaalatyöntekijöiden palkkoja ja ensiaputarvikkeiden ostoa;

20.  toistaa, että sillä on Libanonin ja sen kansan kanssa vahva kumppanuus, jonka perustana ovat demokratian, moniarvoisuuden, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen yhteiset arvot; toistaa tukensa EU:n päättäväisyydelle auttaa Libanonia maan talouden rakenneuudistuksessa; muistaa Beirutin satamaräjähdyksen uhreja; vahvistaa solidaarisuutensa ja tukensa Libanonin kansalaisyhteiskunnalle ja erityisesti toimittajille ja väärinkäytösten paljastajille; kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan toimiaan Libanonin jälleenrakennuksen ja taloudellisen elpymisen tukemiseksi sekä toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan kanssa ja rahoittamaan sitä enemmän;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Arabiliiton pääsihteerille, Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajalle sekä Libanonin hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 69.
(2) EUVL L 143, 30.5.2006, s. 2.
(3) EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111.
(4) EUVL L 277 I, 2.8.2021, s. 16.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö