Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/0289(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0152/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0152/2021

Rasprave :

PV 19/05/2021 - 18
CRE 19/05/2021 - 18

Glasovanja :

PV 20/05/2021 - 12
PV 20/05/2021 - 20
CRE 20/05/2021 - 12
PV 05/10/2021 - 9

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0254
P9_TA(2021)0397

Usvojeni tekstovi
PDF 135kWORD 46k
Utorak, 5. listopada 2021. - Strasbourg
Okoliš: Aarhuška uredba ***I
P9_TA(2021)0397A9-0152/2021
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. listopada 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0642),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0321/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 27. siječnja 2021.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 23. srpnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za pravna pitanja,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0152/2021),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(2);

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 123, 9.4.2021., str. 66.
(2)Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 20. svibnja 2021. (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2021)0254).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 5. listopada 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice
P9_TC1-COD(2020)0289

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/1767.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija će se i dalje predano zalagati da EU poštuje svoje međunarodne obveze u pitanjima povezanima s Aarhuškom konvencijom i u tom kontekstu uvažava pitanja koja su izazivala zabrinutost Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom i nalaze koje je donio 17. ožujka 2021. u vezi s predmetom ACCC/C/2015/128(1) kad je riječ o državnim potporama. U nalazima se EU poziva da poduzme potrebne zakonodavne, regulatorne i druge mjere za izmjenu Aarhuške uredbe ili donošenje novog zakonodavstva Europske unije kako bi se javnosti jasno omogućio pristup upravnim ili sudskim postupcima radi osporavanja odluka o mjerama državne potpore koje donosi Europska komisija na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a, a koje su u suprotnosti s pravom EU-a u području okoliša, u skladu s člankom 9. stavcima 3. i 4. Konvencije.

Komisija trenutačno analizira implikacije nalaza i procjenjuje mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju. Komisija će tu procjenu dovršiti i objaviti do kraja 2022. Prema potrebi, Komisija će do kraja 2023. predstaviti mjere za rješavanje tog pitanja s obzirom na obveze EU-a i njegovih država članica na temelju Aarhuške konvencije i uzimajući u obzir odredbe prava Unije o državnim potporama.

(1)Za predmet ACCC/C/2015/128 vidjeti https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union, točku 131.

Posljednje ažuriranje: 16. prosinca 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti