Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2917(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0479/2021

Внесени текстове :

B9-0479/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2021 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2021)0398

Приети текстове
PDF 119kWORD 44k
Вторник, 5 октомври 2021 г. - Страсбург
Създаване на делегация в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав
P9_TA(2021)0398B9-0479/2021

Решение на Европейския парламент от 5 октомври 2021 г. относно създаването и числения състав на Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство (2021/2917(RSO))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–  като взе предвид Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна(1) (Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство), и по-специално член 11 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2021 г. относно резултата от преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство(2), и по-специално параграфи 8 и 9 от нея,

–  като взе предвид своето решение от 17 април 2019 г. относно броя на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и делегациите в многостранните парламентарни асамблеи(3),

–  като взе предвид своето решение от 17 юли 2019 г. относно числения състав на междупарламентарните делегации(4),

–  като взе предвид член 223 от своя Правилник за дейността,

1.  отбелязва, че член 11 от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство предвижда създаването на Парламентарна асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство, съставена от членове на Европейския парламент и от членове на парламента на Обединеното кралство, която:

   а) може да поиска съответна информация относно изпълнението на това споразумение и всяко допълващо споразумение на Съвета за партньорство между ЕС и Обединеното кралство, изготвено съгласно член 7 от споразумението, като след това предостави исканата информация на Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство;
   б) трябва да бъде информирана за решенията и препоръките на Съвета за партньорство между ЕС и Обединеното кралство; и
   в) може да отправя препоръки към Съвета за партньорство между ЕС и Обединеното кралство;

2.  решава да създаде делегация в Парламентарната асамблея за партньорство между ЕС и Обединеното кралство, състояща се от 35 членове;

3.  решава, във връзка с решението на Председателския съвет от 11 юли 2019 г. относно състава на бюрата на делегациите, че бюрото на делегацията ще включва двама заместник-председатели;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение за сведение съответно на Съвета, на Комисията и на парламента на Обединеното кралство.

(1) ОВ L 149, 30.4.2021 г., стр. 10.
(2) Приети текстове, P9_TA(2021)0141.
(3) OВ C 158, 30.4.2021 г., стр. 536.
(4) ОВ C 165, 4.5.2021 г., стр. 23.

Последно осъвременяване: 16 декември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност