Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2917(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0479/2021

Esitatud tekstid :

B9-0479/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/10/2021 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0398

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 43k
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg
ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees osaleva delegatsiooni moodustamine ning selle arvulise koosseisu kindlaksmääramine
P9_TA(2021)0398B9-0479/2021

Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2021. aasta otsus ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees osaleva delegatsiooni moodustamise ja selle liikmete arvu kindlaksmääramise kohta (2021/2917(RSO))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja‑Iiri Ühendkuningriigi vahelist kaubandus- ja koostöölepingut(1) (edaspidi „ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleping“), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse oma 28. aprilli 2021. aasta resolutsiooni ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkimiste tulemuste kohta(2), eriti selle punkte 8 ja 9,

–  võttes arvesse oma 17. aprilli 2019. aasta otsust parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arvu kohta(3),

–  võttes arvesse oma 17. juuli 2019. aasta otsust parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu kohta(4),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 223,

1.  märgib, et ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostöölepingu artiklis 11 nähakse ette Euroopa Parlamendi ja Ühendkuningriigi parlamendi liikmetest koosneva ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarse partnerlusassamblee asutamine ja sätestatakse, et pärast seda

   a) võib parlamentaarne partnerlusassamblee nõuda ülalnimetatud lepingu artikli 7 kohaselt asutatud ELi ja Ühendkuningriigi partnerlusnõukogult asjakohast teavet lepingu ja selle lisalepingute rakendamise kohta ning partnerlusnõukogu esitab seejärel ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarsele partnerlusassambleele nõutud teabe;
   b) teavitatakse teda ELi ja Ühendkuningriigi partnerlusnõukogu otsustest ja soovitustest ning
   c) võib ta anda ELi ja Ühendkuningriigi partnerlusnõukogule soovitusi;

2.  otsustab moodustada ELi ja Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees osaleva 35‑liikmelise delegatsiooni;

3.  otsustab, viidates esimeeste konverentsi 11. juuli 2019. aasta otsusele delegatsioonide juhatuste koosseisu kohta, et delegatsiooni juhatusse võib kuuluda kuni kaks asejuhti;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile ning Ühendkuningriigi parlamendile.

(1) ELT L 149, 30.4.2021, lk 10.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0141.
(3) ELT C 158, 30.4.2021, lk 536.
(4) ELT C 165, 4.5.2021, lk 23.

Viimane päevakajastamine: 16. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika