Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/0037(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0233/2021

Teksty złożone :

A9-0233/2021

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2021 - 9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0399

Teksty przyjęte
PDF 123kWORD 43k
Wtorek, 5 października 2021 r. - Strasburg
Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią ***
P9_TA(2021)0399A9-0233/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 5 października 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06566/2021),

–  uwzględniając umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską, z jednej strony, a Rządem Grenlandii i Rządem Danii, z drugiej strony, oraz protokół wykonawczy do tej umowy (06380/2021),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0073/2020),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia 5 października 2021 r.(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Budżetową,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0233/2021),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy i protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Grenlandii i Danii.

(1) Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0400.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności