Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 27. huhtikuuta 2021 - Bryssel
 Filip De Manin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Zdzisław Krasnodębskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 EU:n ja Norjan sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista ***
 EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus ***
 Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus
 Kemialliset jäämät Itämeressä vetoomusten nro 1328/2019 ja 0406/2020 perusteella (työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohta)
 Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***II
 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti Eurooppa” täytäntöönpanoa koskeva erityisohjelma *
 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti ***I
 Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin strateginen innovaatio-ohjelma ***I
 Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I
 EU:n ja Hondurasin vapaaehtoinen kumppanuussopimus
 Toimielinten välinen sopimus pakollisesta avoimuusrekisteristä
 Tehokkaampi ja puhtaampi meriliikenne
 Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, mukaan lukien lufenuron
 Täytäntöönpanosäädöksen vastustaminen: Jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa, mukaan lukien flonikamidi
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkiminen
 Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä, kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehualaa ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma (sisämarkkinaohjelma) 2021 – 2027 ***II
 Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) työttömiksi jääneille työntekijöille (2021–2027) ***II
 Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma 2021–2027 ***II
 Oikeusalan ohjelma 2021–2027 ***II
 Unionin avaruusohjelma 2021–2027 ja Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto ***II
Tekstit (279 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö