Ar ais 
 Ar aghaidh 
MiontuairiscíVótaíVótaí trí ghlaoch rollaTéacsanna atá glacthaTuarascálacha focal ar fhocal
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 27 Aibreán 2021 - Brussels
 Iarraidh ar dhíolúine Filip De Man a tharscaoileadh
 Iarraidh ar dhíolúine Zdzisław Krasnodębski a tharscaoileadh
 Iarratas ar dhíolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh
 Iarratas ar dhíolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh
 Comhaontú AE/An Iorua: modhnú lamháltas ar na cuótaí rátaí taraife go léir atá san áireamh i Sceideal AE CLXXV mar thoradh ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach ***
 Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí AE/Hondúras ***
 Tuarascáil cur chun feidhme ar na gnéithe den Phacáiste Ródacmhainneachta a bhaineann le sábháilteacht ar bhóithre
 Fís Eorpach a bhunú - a rialacha maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh a leagan síos ***II
 Clár sonrach lena gcuirtear Fís Eorpach chun feidhme – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht *
 An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht ***I
 Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht ***I
 Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta ***I
 Comhaontú Comhpháirtíochta Deonaí AE / Hondúras
 Comhaontú idirinstitiúideach maidir le clár trédhearcachta sainordaitheach
 Muiriompar níos éifeachtúla agus níos glaine
 Agóid i gcoinne gnímh cur chun feidhme: Uasleibhéil iarmhar do shubstaintí áirithe, lena n-áirítear lúifeanúróin
 Agóid i gcoinne gnímh cur chun feidhme: Uasleibhéil iarmhar do shubstaintí áirithe, lena n-áirítear flonicamid
 Clár don mhargadh inmheánach, d’iomaíochas fiontar, do réimse na bplandaí, na n-ainmhithe, an bhia agus na beatha (Clár an Margaidh Aonair) 2021-2027***II
 Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú d’Oibrithe Iomarcacha (CED) 2021-2027 ***II
 An Clár um Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus Luachanna 2021-2027 ***II
 An Clár um Cheartas2021-2027 ***II
 Clár spáis 2021-2027 agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis ***II
Téacsanna (277 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais