Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Utorak, 27. travnja 2021. - Bruxelles
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Filipu De Manu
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Zdzisławu Krasnodębskom
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu
 Sporazum između EU-a i Norveške: izmjena koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ***
 Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu između EU-a i Hondurasa ***
 Izvješće o provedbi aspekata sigurnosti na cestama iz paketa o tehničkoj ispravnosti
 Ostaci kemikalija u Baltičkom moru, na temelju predstavki 1328/2019 i 0406/2020 u skladu s člankom 227. stavkom 2. Poslovnika
 Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***II
 Poseban program za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije *
 Europski institut za inovacije i tehnologiju ***I
 Strateški inovacijski program Europskog instituta za inovacije i tehnologiju ***I
 Mehanizam Unije za civilnu zaštitu ***I
 Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između EU-a i Hondurasa
 Međuinstitucijski sporazum o obveznom registru transparentnosti
 Učinkovitiji i čišći pomorski promet
 Prigovor na provedbeni akt: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući lufenuron
 Prigovori provedbenom aktu: maksimalne razine ostataka za određene tvari, uključujući flonikamid
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: razmatranje izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje u promet lijekova za humanu primjenu i veterinarsko-medicinskih proizvoda
 Program za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, područje bilja, životinja, hrane i hrane za životinje te europsku statistiku (Program za jedinstveno tržište) za 2021. - 2027. ***II
 Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF), 2021. - 2027. ***II
 Program za građane, ravnopravnost, prava i vrijednosti za 2021. - 2027. ***II
 Program Pravosuđe za 2021. - 2027. ***II
 Svemirski program Unije za 2021. - 2027. i Agencija Europske unije za svemirski program ***II
Tekstovi (260 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti