Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2021. gada 27. aprīlis - Brisele
 Pieprasījums atcelt Filip De Man imunitāti
 Pieprasījumu atcelt Zdzisław Krasnodębski imunitāti
 Pieprasījumu atcelt Ioannis Lagos imunitāti
 Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti
 ES un Norvēģijas Nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ***
 ES un Hondurasas Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums ***
 Īstenošanas ziņojums par transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa paketes ceļu satiksmes drošības aspektiem
 Ķīmiskās atliekvielas Baltijas jūrā - pamatojoties uz lūgumrakstiem Nr. 1328/2019 un Nr. 0406/2020 (saskaņā ar Reglamenta 227. panta 2. punktu)
 Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***II
 Īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa" *
 Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts ***I
 Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma ***I
 Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I
 ES un Hondurasas Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgums
 Iestāžu nolīgums par obligātu pārredzamības reģistru
 Efektīvāks un tīrāks jūras transports
 Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: konkrētu vielu, tostarp lufenurona, maksimālie atlieku līmeņi
 Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: konkrētu vielu, tostarp flonikamīda, maksimālie atlieku līmeņi
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: izmaiņu izskatīšana cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos
 Iekšējā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas, augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības jomas un Eiropas statistikas programma (Vienotā tirgus programma) (2021-2027) ***II
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds darbu zaudējušiem darba ņēmējiem (EGF) (2021-2027) ***II
 Programma “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021-2027) ***II
 Programma “Tiesiskums” (2021-2027) ***II
 Savienības kosmosa programma (2021-2027) un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūra ***II
Teksti (279 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika