Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 27 ta' April 2021 - Brussell
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Filip De Man
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zdzisław Krasnodębski
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' de Ioannis Lagos
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos
 Ftehim bejn l-UE u n-Norveġja: modifika ta' konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
 Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Honduras ***
 Rapport ta' implimentazzjoni dwar l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-Pakkett dwar l-Affidabbiltà Stradali -
 Ir-residwi kimiċi fil-Baħar Baltiku abbażi tal-petizzjonijiet 1328/2019 u 0406/2020 skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura
 L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***II
 Programm Speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni *
 L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I
 L-Aġenda Strateġika ta' Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija ***I
 Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili ***I
 Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-UE u l-Honduras
 Ftehim interistituzzjonali dwar reġistru obbligatorju ta' trasparenza
 Trasport marittimu aktar effiċjenti u aktar nadif
 Oġġezzjoni għal att ta’ Implimentazzjoni: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-lufenuron
 Oġġezzjoni għal att ta’ implimentazzjoni: Il-livelli massimi ta' residwi għal ċerti sustanzi, inkluż il-flonikamid
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: Eżami ta' varjazzjonijiet fit-termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq tal-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem u tal-prodotti mediċinali veterinarji
 Il-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, għall-qasam tal-pjanti, l-annimali, l-ikel u l-għalf u għall-istatistika Ewropea (Programm tas-Suq Uniku) 2021-2027 ***II
 Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għall-Ħaddiema Ssensjati (FEG) 2021-2027 ***II
 Il-Programm Ċittadini, Ugwaljanza, Drittijiet u Valuri 2021-2027 ***II
 Il-Programm Ġustizzja 2021-2027 ***II
 Il-Programm Spazjali 2021-2027 u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ***II
Testi (292 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza