Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Texte adoptate
Marţi, 27 aprilie 2021 - Bruxelles
 Cerere de ridicare a imunității lui Filip De Man
 Cerere de ridicare a imunității lui Zdzisław Krasnodębski
 Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos
 Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos
 Acordul UE-Norvegia: modificarea concesiilor privind toate contingentele tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană ***
 Acordul de parteneriat voluntar UE/Honduras ***
 Raport referitor la punerea în aplicare în ceea ce privește aspectele de siguranță rutieră ale pachetului privind inspecția tehnică a autovehiculelor
 Reziduurile chimice din Marea Baltică, pe baza petițiilor nr. 1328/2019 și 0406/2020, în temeiul articolului 227 alineatul (2) din Regulamentul de procedură
 Instituirea programului-cadru Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***II
 Programul specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa *
 Institutul European de Inovare și Tehnologie ***I
 Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie ***I
 Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I
 Acordul de parteneriat voluntar UE/Honduras
 Acordul internațional privind un registru de transparență obligatoriu
 Un transport maritim mai eficient și mai curat
 Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv lufenuron
 Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru anumite substanțe, inclusiv flonicamid
 Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: examinarea modificărilor termenilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate medicamentelor de uz uman și veterinar
 Programul privind piața internă, competitivitatea întreprinderilor, domeniul plantelor, animalelor, produselor alimentare și hranei pentru animale și statisticile europene (Programul privind piața unică) 2021-2027 ***II
 Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2021-2027 ***II
 Programul „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” 2021-2027 ***II
 Programul „Justiție” 2021-2027 ***II
 Programul spațial 2021-2027 și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***II
Texte (291 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate