Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 27. april 2021 - Bruselj
 Zahteva za odvzem imunitete Filipu De Manu
 Zahteva za odvzem imunitete Zdzisławu Krasnodębskemu
 Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
 Zahteva za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)
 Sporazum med EU in Norveško: sprememba koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ***
 Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom ***
 Poročilo o izvajanju vidikov varnosti v cestnem prometu iz svežnja o tehničnih pregledih
 Ostanki kemikalij v Baltskem morju na podlagi peticij št. 1328/2019 in št. 0406/2020 v skladu s členom 227(2) Poslovnika
 Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***II
 Posebni program za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa *
 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo ***I
 Strateški inovacijski program Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ***I
 Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I
 Prostovoljni sporazum o partnerstvu med EU in Hondurasom (resolucija)
 Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost
 Učinkovitejši in čistejši pomorski promet
 Nasprotovanje izvedbenemu aktu: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s lufenuronom
 Nasprotovanje izvedbenemu aktu: mejne vrednosti ostankov za nekatere snovi, vključno s flonikamidom
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: pregled sprememb pogojev dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini
 Program za notranji trg, konkurenčnost podjetij, področje rastlin, živali, hrane in krme in evropsko statistiko (program Enotni trg) 2021–2027 ***II
 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji za presežne delavce (ESPG) za obdobje 2021–2027 ***II
 Program Državljani, enakost, pravice in vrednote 2021–2027 ***II
 Program za pravosodje 2021–2027 ***II
 Vesoljski program 2021–2027 in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***II
Besedila (252 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov