Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 - Βρυξέλλες
 Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ ***
 Η έκβαση των διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ
 Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I
 Προστασία του εδάφους
 Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***II
Κείμενα (640 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου