Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 28 april 2021 - Bryssel
 Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket ***
 Resultatet av förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket
 Flerårig förvaltningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I
 Markskydd
 Åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online ***II
Texter (367 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy