Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 29. dubna 2021 - Brusel
 Digitální zelený certifikát – občané Unie
 Digitální zelený certifikát - státní příslušníci třetích zemí
 Zdanění digitální ekonomiky: jednání OECD, daňové rezidentství digitálních společností a případné evropské zdanění digitální ekonomiky
 Vražda Daphne Caruanové Galiziové a právní stát na Maltě
 Program Unie pro boj proti podvodům na období 2021–2027 ***II
 Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***II
 Evropský obranný fond ***II
 Program Digitální Evropa ***II
 Zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2021–2027 ***II
 Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru *
 Pandemie COVID-19 v Latinské Americe
 Bolívie a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších činitelů
 Zákony proti rouhání v Pákistánu, zejména případ Šagufty Kausarové a Šafkata Emmanuela
 Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2022
 Rusko: případ Alexeje Navalného, posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruský útok v České republice
 Páté výročí mírové dohody v Kolumbii
 Evropská záruka pro děti
 Přístup k testům na COVID-19 a jejich cenová dostupnost
 Vztahy mezi EU a Indií
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro životní prostředí
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Udělení absolutoria za rok 2019: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro železnice
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura pro evropský GNSS
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropská agentura pro chemické látky
 Udělení absolutoria za rok 2019: Zásobovací agentura Euratomu
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
 Udělení absolutoria na rok 2019: Evropský institut pro rovnost žen a mužů
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro bankovnictví
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura na podporu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřad BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský inovační a technologický institut
 Udělení absolutoria za rok 2019: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
 Udělení absolutoria za rok 2019: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik SESAR
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik pro palivové články a vodík 2
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik Shift2Rail
 Udělení absolutoria za rok 2019: společný podnik ECSEL
 Udělení absolutoria za rok 2019: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF
 Udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2019: výkonnost, finanční řízení a kontrola
Texty (2918 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí