Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 29. april 2021 - Bruxelles
 Digitalt grønt certifikat - unionsborgere ***I
 Digitalt grønt certifikat - tredjelandsstatsborgere
 Digital beskatning: OECD-forhandlinger, digitale virksomheders skattemæssige hjemsted og en eventuel europæisk digital skat
 Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i Malta
 EU-programmet for bekæmpelse af svig 2021-2027 ***II
 Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser***II
 Den Europæiske Forsvarsfond ***II
 Programmet for et digitalt Europa ***II
 Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) 2021-2027 ***II
 Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet: indholdet af elektroniske registre *
 Covid-19-pandemisituationen i Latinamerika
 Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Áñez og andre embedsmænd
 Blasfemilove i Pakistan, navnlig sagen om Shagufta Kausar og Shafqat Emmanuel
 Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022
 Rusland, sagen om Aleksej Navalnyj, militær opbygning langs Ukraines grænse og russiske angreb i Tjekkiet
 5-året for fredsaftalen i Colombia
 Europæisk børnegaranti
 Adgang til covid-testning til overkommelige priser
 Forbindelserne mellem EU og Indien
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Den Europæiske Unions Domstol
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Revisionsretten
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Regionsudvalg
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2019: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
 Decharge 2019: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2019: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2019: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2019: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2019: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2019: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2019: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
 Decharge 2019: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2019: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2019: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA)
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
 Decharge 2019: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
 Decharge 2019: Det Europæiske GNSS-Agentur
 Decharge 2019: Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
 Decharge 2019: Det Europæiske Kemikalieagentur
 Decharge 2019: Euratoms Forsyningsagentur
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
 Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
 Decharge 2019: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
 Decharge 2019: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
 Decharge 2019: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
 Decharge 2019: Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret)
 Decharge 2019: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
 Decharge 2019: Det Europæiske Asylstøttekontor
 Decharge 2019: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2019: Det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
 Decharge 2019: SESAR-fællesforetagendet
 Decharge 2019: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2019: Fællesforetagendet for biobaserede industrier
 Decharge 2019: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2
 Decharge 20109: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2
 Decharge 2019: Fællesforetagendet Shift2Rail
 Decharge 2019: Fællesforetagendet ECSEL
 Decharge 2019: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
 Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2019: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol
Tekster (2729 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik