Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 29 april 2021 - Brussel
 Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie
 Digitaal groen certificaat - onderdanen van derde landen
 Digitale belastingheffing: OESO-onderhandelingen, fiscale woonplaats van digitale ondernemingen en een mogelijke Europese digitale belasting
 De moord op Daphne Caruana Galizia en de rechtsstaat in Malta
 Fraudebestrijdingsprogramma van de Unie 2021-2027 ***II
 Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***II
 Europees Defensiefonds ***II
 Programma Digitaal Europa ***II
 Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) 2021-2027 ***II
 Administratieve samenwerking op het gebied van accijnzen: inhoud van elektronische registers *
 De COVID-19-pandemie in Latijns-Amerika
 Bolivia en de arrestatie van voormalig president Jeanine Añez en andere functionarissen
 Wetgeving inzake godslastering in Pakistan, in het bijzonder de zaak Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel
 Raming van het Parlement van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2022
 Rusland, de zaak Aleksej Navalny, de troepenopbouw aan de Oekraïense grens en de Russische aanslag in de Tsjechische Republiek
 Vijfde verjaardag van het vredesakkoord in Colombia
 Europese kindergarantie
 De toegankelijkheid en betaalbaarheid van COVID-tests
 De betrekkingen tussen de EU en India
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie van de Europese Unie
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2019: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
 Kwijting 2019: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
 Kwijting 2019: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
 Kwijting 2019: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
 Kwijting 2019: Europees Milieuagentschap
 Kwijting 2019: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
 Kwijting 2019: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
 Kwijting 2019: Europees Geneesmiddelenbureau
 Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
 Kwijting 2019: Europese Stichting voor opleiding
 Kwijting 2019: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Kwijting 2019: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2019: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2019: Spoorwegbureau van de Europese Unie
 Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)
 Kwijting 2019: Europees Grens- en kustwachtagentschap
 Kwijting 2019: Europees GNSS-Agentschap
 Kwijting 2019: Europees Bureau voor visserijcontrole
 Kwijting 2019: Europees Agentschap voor chemische stoffen
 Kwijting 2019: Voorzieningsagentschap van Euratom
 Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)
 Kwijting 2019: Europees Instituut voor gendergelijkheid
 Kwijting 2019: Europese Bankautoriteit
 Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen
 Kwijting 2019: Europese Autoriteit voor effecten en markten
 Kwijting 2019: Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators
 Kwijting 2019: Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)
 Kwijting 2019: Europees Instituut voor innovatie en technologie
 Kwijting 2019: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
 Kwijting 2019: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2019: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming SESAR
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof 2
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail
 Kwijting 2019: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
 Kwijting 2019: Algemene begroting van de EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF
 Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: functioneren, financieel beheer en controle
Teksten (2921 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid