Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 29 kwietnia 2021 r. - Bruksela
 Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele Unii
 Zielone zaświadczenie cyfrowe - obywatele państw trzecich
 Opodatkowanie gospodarki cyfrowej: negocjacje OECD, rezydencja podatkowa przedsiębiorstw cyfrowych i ewentualny europejski podatek cyfrowy
 Zabójstwo Daphne Caruany Galizii i praworządność na Malcie
 Unijny program zwalczania nadużyć finansowych na lata 2021-2027 ***II
 Prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym ***II
 Europejski Instytut Innowacji i Technologii ***II
 Program „Cyfrowa Europa” ***II
 Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) na lata 2021-2027 ***II
 Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznych rejestrów *
 Sytuacja związana z pandemią COVID-19 w Ameryce Łacińskiej
 Boliwia i aresztowanie byłej prezydent Jeanine Añez i innych urzędników państwowych
 Prawo zakazujące bluźnierstwa w Pakistanie, w szczególności sprawa Shagufty Kausar i Shafqata Emmanuela
 Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2022
 Rosja, sprawa Aleksieja Nawalnego, gromadzenie oddziałów wojska na granicy z Ukrainą i rosyjski zamach w Republice Czeskiej
 5. rocznica porozumienia pokojowego w Kolumbii
 Europejska gwarancja dla dzieci
 Dostępność i przystępność cenowa testów na COVID-19
 Stosunki UE–Indie
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Środowiska
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2019: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2019: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Europejskiego GNSS
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa
 Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Chemikaliów
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL)
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 Absolutorium za rok 2019: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Instytut Innowacji i Technologii
 Absolutorium za rok 2019: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 Absolutorium za rok 2019: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2019: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER)
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (SESAR)
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie – Lotnictwo i środowisko (CLEAN SKY)
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii
 Absolutorium za rok 2019: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
 Absolutorium za rok 2019: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL)
 Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – 8., 9., 10. i 11. Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) -
 Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola
Teksty (2870 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności