Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 29. apríla 2021 - Brusel
 Digitálne zelené osvedčenie – občania Únie
 Digitálne zelené osvedčenie – štátni príslušníci tretích krajín
 Zdaňovanie digitálneho hospodárstva: rokovania OECD, daňová rezidencia digitálnych spoločností a prípadná európska digitálna daň
 Vražda Daphne Caruanovej Galiziovej a právny štát na Malte
 Program EÚ pre boj proti podvodom na roky 2021 – 2027 ***II
 Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***II
 Európsky obranný fond***II
 Program Digitálna Európa ***II
 Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) 2021 – 2027 ***II
 Administratívna spolupráca v oblasti spotrebných daní: obsah elektronických registrov *
 Pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 v Latinskej Amerike
 Bolívia a zatknutie bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov
 Pakistanský zákon o rúhaní, najmä prípad Šagufty Kausarovej a Šafkata Emmanuela
 Odhady príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2022 – Európsky parlament
 Rusko, prípad Alexeja Navaľného, koncentrácia vojenských síl na ukrajinských hraniciach a ruský útok v Českej republike
 Piate výročie mierovej dohody v Kolumbii
 Európska záruka pre deti
 Prístup k testom na COVID-19 a ich cenová dostupnosť
 Vzťahy medzi EÚ a Indiou
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2019: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre základné práva
 Absolutórium za rok 2019: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2019: Európska environmentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2019: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
 Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2019: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2019: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2019: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2019: Železničná agentúra Európskej únie
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra pre európsky GNSS
 Absolutórium za rok 2019: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
 Absolutórium za rok 2019: Európska chemická agentúra
 Absolutórium za rok 2019: Zásobovacia agentúra Euratomu
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol)
 Absolutórium za rok 2019: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
 Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre bankovníctvo
 Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov
 Absolutórium za rok 2019: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC)
 Absolutórium za rok 2019: Európsky inovačný a technologický inštitút
 Absolutórium za rok 2019: Európsky podporný úrad pre azyl
 Absolutórium za rok 2019: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2019: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik SESAR
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Čisté nebo 2
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik Shift2Rail
 Absolutórium za rok 2019: spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2019: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
 Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola
Texty (2796 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia