Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2171(INS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0478/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0478/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2021 - 9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0401

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 42k
Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
Ανανέωση του διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P9_TA(2021)0401B9-0478/2021

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την πρόταση διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021/2171(INS))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (B9‑0478/2021),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Julia Laffranque πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 255 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  προτείνει να διοριστεί η Julia Laffranque μέλος της επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου