Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2171(INS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0478/2021

Ingivna texter :

B9-0478/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0401

Antagna texter
PDF 108kWORD 42k
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg
Förnyande av utnämningen av Julia Laffranque till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
P9_TA(2021)0401B9-0478/2021

Europaparlamentets beslut av den 5 oktober 2021 med förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2021/2171(INS))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 128 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (B9‑0478/2021), och av följande skäl:

A.  Julia Laffranque uppfyller kraven i artikel 255 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet föreslår att Julia Laffranque utnämns till ledamot av kommittén.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till domstolens ordförande.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy