Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0902(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0272/2021

Indgivne tekster :

A9-0272/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2021 - 9

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0402

Vedtagne tekster
PDF 117kWORD 43k
Tirsdag den 5. oktober 2021 - Strasbourg
Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Europa-Parlamentets afgørelse af 5. oktober 2021 om forslaget om udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den endelige liste over egnede kandidater til stillingen som formand for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed af 26. november 2020, der blev udarbejdet af dens tilsynsråd,

–  der henviser til Rådets skrivelse af 29. september 2021 med forslag til at udnævne Verena Ross som formand for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (C9-0369/2021),

–  der henviser til artikel 48, stk. 2, 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(1),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 131,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0272/2021),

A.  der henviser til, at embedsperioden for formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed udløb den 31. marts 2021;

B.  der henviser til, at Rådet den 29. september 2021 foreslog at udnævne Verena Ross til formand for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for en periode på fem år i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, og 3 i forordning (EU) nr. 1095/2010;

C.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 30. september 2021 afholdt en høring med Verena Ross, hvor hun efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender udnævnelsen af Verena Ross som formand for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT C 23 af 21.1.2021, s. 105.
(3) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 16. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik