Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0902(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0272/2021

Esitatud tekstid :

A9-0272/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/10/2021 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0402

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 43k
Teisipäev, 5. oktoober 2021 - Strasbourg
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametisse nimetamine
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2021. aasta otsus ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja (N9‑0058/2021 – C9‑0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja ametikohale sobivate kandidaatide nimekirja, mille järelevalvenõukogu koostas 26. novembril 2020,

–  võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2021. aasta kirja, milles tehakse ettepanek nimetada Verena Ross Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistujaks (C9‑0369/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ) artikli 48 lõiget 2(1),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(2),

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni majandus- ja rahaliidu institutsioonide ja asutuste kohta: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0272/2021),

A.  arvestades, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistuja ametiaeg lõppes 31. märtsil 2021;

B.  arvestades, et nõukogu tegi 29. septembril 2021 ettepaneku nimetada Verena Ross Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistujaks viieaastaseks ametiajaks vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 48 lõigetele 2 ja 3;

C.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon korraldas 30. septembril 2021 Verena Rossi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel nimetatud komisjoni liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Verena Rossi nimetamiseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve eesistujaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ning liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.
(2) ELT C 23, 21.1.2021, lk 105.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0017.

Viimane päevakajastamine: 16. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika