Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/0902(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0272/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0272/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/10/2021 - 9

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0402

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 39k
Tiistai 5. lokakuuta 2021 - Strasbourg
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan nimittäminen
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Euroopan parlamentin päätös 5. lokakuuta 2021 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston laatiman 26. marraskuuta 2020 päivätyn luettelon pätevistä hakijoista viranomaisen puheenjohtajan tehtävään,

–  ottaa huomioon neuvoston 29. syyskuuta 2021 päivätyn kirjeen, jossa esitetään Verena Rossia Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajaksi (C9-0369/2021),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(1) 48 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0272/2021),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan toimikausi päättyi 31. maaliskuuta 2021;

B.  ottaa huomioon, että neuvosto esitti 29. syyskuuta 2021 Verena Rossin nimittämistä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajaksi viiden vuoden toimikaudeksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 48 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 30. syyskuuta 2021 Verena Rossin kuulemistilaisuuden, jossa tämä piti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Verena Rossin nimityksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) EUVL C 23, 21.1.2021, s. 105.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.

Päivitetty viimeksi: 16. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö