Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2021/0902(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0272/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0272/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 05/10/2021 - 9

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0402

Téacsanna atá glactha
PDF 113kWORD 43k
Dé Máirt, 5 Deireadh Fómhair 2021 - Strasbourg
Ceapachán Chathaoirleach an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (ESMA)
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Deireadh Fómhair 2021 ar an togra le haghaidh cheapachán Chathaoirleach an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (ESMA) (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Formheas)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint do ghearrliosta na n-iarrthóirí cáilithe don phost mar Chathaoirleach ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí arna tharraingt suas ag a Bhord Maoirseoirí an 26 Samhain 2020,

–  ag féachaint do litir ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2021 ina moltar go gceapfaí Verena Ross ina Cathaoirleach ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (C9-0369/2021),

–  ag féachaint d’Airteagal 48(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/77/CE ón gCoimisiún(1),

–  ag féachaint do rún uaithi an 14 Márta 2019 maidir le cothromaíocht inscne in ainmniúcháin ghnóthaí eacnamaíocha agus airgeadaíochta AE(2),

–  ag féachaint do rún uaithi an 16 Eanáir 2020 maidir le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta: coinbhleachtaí leasa tar éis fostaíocht phoiblí a chosc(3),

–  ag féachaint do Riail 131 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0272/2021),

A.  de bhrí gur tháinig deireadh le téarma oifige Chathaoirleach an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí an 31 Márta 2021;

B.  de bhrí, an 29 Meán Fómhair 2021, gur mhol an Chomhairle Verena Ross a cheapadh ina Cathaoirleach ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí go ceann téarma oifige cúig bliana, i gcomhréir le hAirteagal 48(2) agus (3) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010;

C.  de bhrí, an 30 Meán Fómhair 2021, gur reáchtáil an Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta éisteacht le Verena Ross, ina ndearna sí ráiteas tosaigh agus inar fhreagair sí ceisteanna ó chomhaltaí an Choiste ina dhiaidh sin;

1.  ag formheas cheapachán Verena Ross mar Chathaoirleach ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí agus chuig rialtais na mBallstát.

(1) IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.
(2) IO C 23, 21.1.2021, lch. 105.
(3) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0017.

An nuashonrú is déanaí: 16 Nollaig 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais