Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0902(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0272/2021

Pateikti tekstai :

A9-0272/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/10/2021 - 9

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0402

Priimti tekstai
PDF 118kWORD 43k
Antradienis, 2021 m. spalio 5 d. - Strasbūras
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko skyrimas
P9_TA(2021)0402A9-0272/2021

2021 m. spalio 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) pirmininko skyrimo (N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Priežiūros tarybos sudarytą galutinį 2020 m. lapkričio 26 d. kvalifikuotų kandidatų į jos pirmininko pareigas sąrašą,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. rugsėjo 29 d. Tarybos laišką, kuriame į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininko pareigas siūloma skirti Vereną Ross (C9-0369/2021),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(1), 48 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0272/2021),

A.  kadangi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininko kadencija baigėsi 2021 m. kovo 31 d.;

B.  kadangi 2021 m. rugsėjo 29 d. Taryba pasiūlė skirti Vereną Ross Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininke penkerių metų kadencijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 48 straipsnio 2 ir 3 dalis;

C.  kadangi 2021 m. rugsėjo 30 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Verena Ross, per kurį ji pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1.  pritaria tam, kad Verena Ross būtų paskirta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pirmininke;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(2) OL C 23, 2021 1 21, p. 105.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika