Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0209(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0267/2021

Ingivna texter :

A9-0267/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/10/2021 - 9

Antagna texter :

P9_TA(2021)0403

Antagna texter
PDF 111kWORD 43k
Tisdagen den 5 oktober 2021 - Strasbourg
Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna *
P9_TA(2021)0403A9-0267/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2021 om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för import av vissa industriprodukter till Kanarieöarna (COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2021)0392),

–  med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C9-0351/2021),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0267/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy