Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2038(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0250/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0250/2021

Συζήτηση :

PV 05/10/2021 - 2
CRE 05/10/2021 - 2

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2021 - 2
PV 06/10/2021 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0410

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 358kWORD 93k
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
P9_TA(2021)0410A9-0250/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2021/2038(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 2 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή (JOIN(2020)0022),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου, της 24ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, με θέμα τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ,

–  έχοντας υπόψη την κατάθεση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Anthony Blinken, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας στις 19 Ιανουαρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα,

–  έχοντας υπόψη το κοινό δελτίο Τύπου που εξέδωσαν η πρόεδρος της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Anthony Blinken, στις 24 Μαρτίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 24ης Μαρτίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, της 26ης Απριλίου 2021, με τίτλο «U.S. Commitment to the Western Balkans» (Η δέσμευση των ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: Μια ισχυρότερη Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ, την οποία υπέγραψαν στη Βαρσοβία, στις 8 Ιουλίου 2016, οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποιήθηκε, στις 15 Μαρτίου 2021, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη τη συμμετοχή του ΑΠ/ΥΕ στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου 2021, και στη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2021,

–   έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουνίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ, της 15ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Προς μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 για τις σχέσεις ΕΕ-NATO(1),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, και ιδίως το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ(2), το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης(3), και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας – ετήσια έκθεση 2020(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με την απόφαση του ΔΕE της 16ης Ιουλίου 2020 – Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland Limited και Maximillian Schrems («Schrems II») – υπόθεση C-311/18(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0250/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για 75 έτη η διατλαντική εταιρική σχέση υπερασπίζεται την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, καθώς και την ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο στενότερος και σημαντικότερος στρατηγικός εταίρος της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εταιρική σχέση βασίζεται σε ισχυρούς πολιτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς και κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, και έχει μεγάλες δυνατότητες διαλόγου, συνεργασίας και υλοποίησης σε θέματα, στόχους και προτεραιότητες κοινού ενδιαφέροντος ή προβληματισμού σε όλο το φάσμα πολιτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινές αξίες και ένα θεμελιώδες κοινό συμφέρον να διαμορφώσουν ένα διεθνές περιβάλλον που θα βασίζεται σε κανόνες και θα ενισχύει την πολυμέρεια και τις δημοκρατικές αξίες, θα προασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο και θα προάγει μια βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, καθώς και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του Joe Biden ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και της Kamala Harris ως Αντιπροέδρου δημιούργησε νέες ευκαιρίες για τη συνέχιση και την αναζωογόνηση αυτής της ουσιαστικής διατλαντικής εταιρικής σχέσης, για την επανεκκίνηση των εργασιών και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας και για καλύτερη συνεργασία σε πολυμερή ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η δημοκρατία και η διεθνής ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτήν την ανανεωμένη ευκαιρία για στενό διάλογο και συνεργασία ώστε να εκπληρώσουν τις πάγιες υποχρεώσεις τους έναντι των διεθνών οργανισμών των οποίων είναι αμφότερες μέλη και να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό και επιμερισμό των βαρών σε ένα ευρύ φάσμα εξελισσόμενων γεωπολιτικών ζητημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί σταθερό στόχο της ΕΕ, ανεξάρτητα από την εκάστοτε ηγεσία των ΗΠΑ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Biden ανήγγειλε την πρόθεσή της να ενισχύσει τις σχέσεις με την ΕΕ και άλλους δημοκρατικούς συμμάχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη ήταν ο προορισμός της πρώτης επίσκεψης του Προέδρου Biden στο εξωτερικό, κατά την οποία συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις Βρυξέλλες στις 14-15 Ιουνίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιβεβαιώνει τη βαθιά δέσμευση των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και την προσήλωσή τους στο μέλλον της κοινής ασφάλειας και άμυνας στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Biden πρότεινε να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής για τη δημοκρατία, στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιωχθεί η ανάληψη κοινών δεσμεύσεων με την ΕΕ και άλλες δημοκρατίες για την ενίσχυση των δημοκρατιών μας και την προώθηση της βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ δημοκρατικών κρατών, καθώς και για την καταπολέμηση του αυταρχισμού και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται συνεχής, εποικοδομητικός και ισόρροπος διάλογος βάσει κοινών στόχων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και φιλόδοξης διατλαντικής ατζέντας και για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων στα οποία υπάρχουν διατλαντικές διαφορές, μέσω βαθύτερης συνεργασίας —μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι σχέσεις με την Κίνα και τη Ρωσία, οι αμυντικές δεσμεύσεις και ικανότητες, και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και σε άλλα ζητήματα ασφάλειας και σταθερότητας—, καθώς και για τον εντοπισμό κοινών προσεγγίσεων όπου είναι δυνατόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές ότι η διατλαντική συμμαχία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι πρέπει να αναζωογονείται και να ενισχύεται διαρκώς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνέχισης και της εμβάθυνσης της διατλαντικής συνεργασίας, η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώκει μια εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ στην άσκηση ηγεσίας, εστιάζοντας στην επιδίωξη κοινών συμφερόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προωθήσει τη στρατηγική αυτονομία της στους τομείς της άμυνας και των οικονομικών σχέσεων ως μέσο για την επιδίωξη των δικών της νόμιμων συμφερόντων σε ό,τι αφορά τη διπλωματία, την ασφάλεια και την οικονομία και για την παράλληλη ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την αύξηση της από κοινού επιρροής της ΕΕ και των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή, αλλά και με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητά της να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων και να αποφασίζει και να ενεργεί αυτόνομα, εάν χρειάζεται, σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων, ασφάλειας και άμυνας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση και την πιο ολοκληρωμένη οικονομική σχέση στον κόσμο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ορισμένες νέες κοινές προκλήσεις, όπως η κακόβουλη επιρροή αυταρχικών καθεστώτων, τα οποία υπονομεύουν τους πολυμερείς θεσμούς, οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, η προώθηση της παγκόσμιας υγείας, η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη προώθησης μέτρων για τον μετριασμό της, η ανάσχεση του παγκόσμιου κύματος αυταρχισμού, η καταπολέμηση των παγκόσμιων εγκληματικών δικτύων και της τρομοκρατίας, η πραγμάτωση της ισότητας των φύλων και της απαγόρευσης των διακρίσεων, η αντιμετώπιση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ μητροπολιτικών και αγροτικών περιοχών, καθώς και η επιδίωξη του ψηφιακού και του πράσινου μετασχηματισμού ως μέσων βιώσιμου εκσυγχρονισμού, η προώθηση της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, η φοροαποφυγή, καθώς και ευρύτερες προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανανεωμένη ώθηση στη διατλαντική σχέση θα δημιουργούσε ένα ευνοϊκό πολιτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων με εποικοδομητικό τρόπο και για τη διευθέτηση των ζητημάτων στα οποία αποκλίνουν οι θέσεις μας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) παρουσίασαν μια νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, στόχος της οποίας είναι η ΕΕ «να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο όσον αφορά τους διεθνείς κανόνες και τα διεθνή πρότυπα στον κυβερνοχώρο και να εντείνει τη συνεργασία με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο για την προώθηση ενός παγκόσμιου, ανοικτού, σταθερού και ασφαλούς κυβερνοχώρου, βασισμένου στο κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τις δημοκρατικές αξίες»(8)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή δικομματική υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη συνεργασίας με δημοκρατικούς συμμάχους με στόχο την αύξηση της ανθεκτικότητας της διατλαντικής κοινότητας έναντι υβριδικών απειλών από αυταρχικά καθεστώτα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες και οι δημοκρατικές αξίες τίθενται υπό αμφισβήτηση με την άνοδο του επιθετικού αυταρχισμού και την παρακμή της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες, καθώς και από το εσωτερικό της ΕΕ και των ΗΠΑ εξαιτίας της ανόδου αντιδημοκρατικών λαϊκιστικών και ακροδεξιών κινημάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό του στρατηγικού τοπίου, όχι μόνο όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στις ομάδες χωρών G7 και G20 και σε άλλους πολυμερείς σχηματισμούς·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λατινική Αμερική είναι μια περιοχή που μοιράζεται με την ΕΕ και τις ΗΠΑ πολλές αξίες, συμφέροντα, ιστορικούς δεσμούς καθώς και οικονομικές και ανθρώπινες σχέσεις μεγάλης σημασίας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας ενέκριναν τον Δεκέμβριο του 2020 νέα πρόταση σχετικά με ένα θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή, ως σχέδιο στρατηγικής για μια ανανεωμένη και ενισχυμένη διατλαντική εταιρική σχέση·

2.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για την ισχυρή διατλαντική συνεργασία, εταιρική σχέση και φιλία ΕΕ-ΗΠΑ, η οποία τα τελευταία 70 έτη έχει συμβάλει στην ανάπτυξη, την ευημερία και την επιτυχή ολοκλήρωση της Ευρώπης και αποτελεί τη βάση για τη σταθερότητα και την ασφάλειά της από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου· υπογραμμίζει ότι η σχέση της ΕΕ με τις ΗΠΑ βασίζεται σε κοινές αξίες· υπενθυμίζει ότι τα πολιτικά συστήματα τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ εδράζονται στις δημοκρατικές αρχές, στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών· είναι πεπεισμένο ότι, μέσω της διατλαντικής συνεργασίας, μπορούμε να συμβάλουμε με τον καλύτερο τρόπο στην ειρηνική, βιώσιμη και εποικοδομητική επίλυση των υφιστάμενων παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων, μεταξύ άλλων εστιάζοντας σε μια βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, και αντιμετωπίζοντας την περιφερειακή, κοινωνική, φυλετική και έμφυλη αδικία· επιμένει ότι η ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση θα πρέπει να βασίζεται στην ισότητα των εταίρων· τονίζει παράλληλα ότι η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ δεν μπορεί να επιδιωχθεί χωρίς ποιοτική βελτίωση στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων και αρχών της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της ΕΕ, και στην ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί αυτόνομα, όποτε το χρειάζεται, προς επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων της, στα οποία περιλαμβάνεται η φιλόδοξη εταιρική σχέση και συνεργασία με τους στενότερους συμμάχους της Ένωσης, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες·

3.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να επιβεβαιώσουν εκ νέου τη συνεχιζόμενη σημασία της στρατηγικής διατλαντικής σχέσης για την ανασυγκρότηση και την αναζωογόνηση της πολυμερούς διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες, με επίκεντρο το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αξιών σε παγκόσμιο επίπεδο και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την αντιμετώπιση της κακόβουλης επιρροής και παραπληροφόρησης εκ μέρους αυταρχικών καθεστώτων, καθώς και για τη διαμόρφωση των κανόνων του ψηφιακού και τεχνολογικού μέλλοντος σύμφωνα με κοινές αξίες, για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη συμπεριληπτική οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση παγκοσμίως, για μια συντονισμένη θέση έναντι της Ρωσίας και της Κίνας και για μια κοινή προσφορά επενδύσεων σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες υποδομών σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα· υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα και ζητεί να αναπτυχθεί ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον βασικό τομέα της συνδεσιμότητας· υποστηρίζει τις διατλαντικές προσπάθειες για την αποφυγή της ενεργειακής εξάρτησης μέσω της προώθησης της ενεργειακής διαφοροποίησης και, γενικότερα, της συνδεσιμότητας με κάθε δυνατό μηχανισμό, όπως αποτυπώνεται επίσης στο ανακοινωθέν της G7 με τίτλο «Our shared agenda for global action to build back better» (Το κοινό μας θεματολόγιο για παγκόσμια δράση με στόχο την καλύτερη ανοικοδόμηση)·

4.  σημειώνει και υποστηρίζει επίσης τη νέα διατλαντική αποφασιστικότητα για τη στήριξη της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω, ιδίως, της υπεράσπισης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και της προστασίας και της υπεράσπισης των δημοσιογράφων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σαφή δέσμευση των ΗΠΑ να ενισχύσουν και να διευρύνουν περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις, η οποία σηματοδοτείται από την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ να επιλέξει την Ευρώπη για το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό και να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2021· υποστηρίζει τα επιχειρησιακά συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στη δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ με τίτλο «Προς μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση», η οποία εκδόθηκε στις 15 Ιουνίου 2021 και βεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση και των δύο μερών να επιδιώξουν συνέργειες και να εμβαθύνουν τον διατλαντικό διάλογο και τη συνεργασία· σημειώνει ειδικότερα τη διατλαντική αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών και την προάσπιση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, καθώς και για τη διεύρυνση της βάσης πόρων για ανθρωπιστική δράση· σημειώνει επίσης και υποστηρίζει την πρόθεση να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία στη χρήση κυρώσεων για την επιδίωξη κοινών στόχων εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας·

5.  ζητεί ένα νέο διατλαντικό θεματολόγιο που θα επιδιώκει κοινά συμφέροντα και θα αξιοποιεί τη συλλογική ισχύ, ενώ θα προωθεί την πολυμερή συνεργασία για έναν πιο δίκαιο και υγιή κόσμο, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ειρηνική και βιώσιμη επίλυση των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση τις αρχές τους διεθνούς δικαίου, τον έλεγχο των εξοπλισμών, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό· τονίζει ότι το θεματολόγιο αυτό θα πρέπει να θέτει στο επίκεντρο τους κοινούς στρατηγικούς στόχους μας, όπως η ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού φαρμάκων και η μεταρρύθμιση του ΠΟΥ, η εξασφάλιση επαρκούς πρόσβασης σε εμβόλια για τις ευάλωτες χώρες, η μείωση της εξάρτησής μας από εξωτερικά ενεργειακά αποθέματα, η αύξηση των επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η προώθηση του οικολογικού μετασχηματισμού και η συνεργασία με οικείες τρίτες χώρες, με επίκεντρο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας της ΕΕ, των Δυτικών Βαλκανίων και της αφρικανικής ηπείρου·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εμβαθυνθεί η νομοθετική συνεργασία και να δημιουργηθούν ισχυρότερες δομές για τη συνεργασία αυτή και έναν διατλαντικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς που θα βασίζεται στα νομοθετικά σκέλη τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, όπως μια διατλαντική συνέλευση των νομοθετών· σημειώνει ότι, χάρη στην ευαισθητοποίηση σχετικά με δομές όπως ο Διατλαντικός Νομοθετικός Διάλογος, και στη διοργάνωση —από κοινού με τις αντίστοιχες επιτροπές στις ΗΠΑ— τακτικότερων συνεδριάσεων και επισκέψεων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, για παράδειγμα με αφορμή τις τακτικές ετήσιες επισκέψεις των αντίστοιχων επιτροπών, θα αποκατασταθούν η εμπιστοσύνη στη διατλαντική συνεργασία καθώς και η ανθεκτικότητα και η αποτελεσματικότητά της· παροτρύνει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να ενισχύσει τον Διατλαντικό Νομοθετικό Διάλογο, εγκρίνοντάς τον ως επίσημο όργανο με μόνιμα μέλη και στόχο την προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ως φυσικό ομόλογο της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με το Κογκρέσο των ΗΠΑ· χαιρετίζει την επανεκκίνηση της ομάδας του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας και σύνδεσης με τις δραστηριότητες του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου· επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η διευθύνουσα επιτροπή του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου στη διασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατλαντική συνεργασία για νομοθετικές προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας·

7.  χαιρετίζει τον πλούσιο διατλαντικό διάλογο σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν περαιτέρω τον εν λόγω διάλογο και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων στη συζήτηση για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων· είναι της άποψης ότι, για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένας τακτικός διατλαντικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών· τονίζει ότι οι επαφές μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ σε επίπεδο πολιτών συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινών αξιών, εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των διατλαντικών εταίρων· ζητεί, επομένως, να ενισχυθεί η στήριξη για την προώθηση και τη διευκόλυνση προγραμμάτων κινητικότητας και ανταλλαγών, όπως το Erasmus+, καθώς και ανταλλαγών για σκοπούς πρακτικής άσκησης μεταξύ Κογκρέσου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης των διαπροσωπικών επαφών στην επιστήμη, την έρευνα και την εκπαίδευση·

8.  ζητεί να ενισχυθεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των μελών του Κογκρέσου, των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, και των μελών των διαφόρων πολιτειακών νομοθετικών σωμάτων των 50 ομοσπονδιακών πολιτειών των ΗΠΑ, σε διάφορους θεματικούς τομείς όπου θα μπορούσε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων διαλόγων σε υποεθνικό επίπεδο όπως στο πλαίσιο της συμμαχίας «Under2 Coalition», καθώς και να ενισχυθεί ο συντονισμός για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, αλλά και κοινών, εγχώριων προκλήσεων, όπως η αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών προτύπων έναντι των αυξανόμενων αντιδημοκρατικών απειλών, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών, η προάσπιση του διεθνούς δικαίου και η διασφάλιση νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, η προώθηση κοινών στρατηγικών συμφερόντων, της καθολικής υγειονομικής κάλυψης, της νομοθετικής σύγκλισης ως προς την ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη σε όλες της τις μορφές, της στήριξης για τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, της καινοτομίας και άλλων τεχνολογιών αιχμής όπως τα δίκτυα 5G και 6G και οι βιοτεχνολογίες, της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και η φορολόγηση των εταιρειών τεχνολογίας, η ευθύνη και η λογοδοσία των διαδικτυακών πλατφορμών, μεταξύ άλλων μέσω της εξασφάλισης της αναγκαίας εποπτείας ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικές των διαδικτυακών πλατφορμών ευθυγραμμίζονται με τις βασικές δημοκρατικές αξίες, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων ως απειλής στον τομέα της ασφάλειας, και ο στόχος της δίκαιης μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, η προστασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και η προστασία των δημοκρατικών μας εκλογών από ξένες παρεμβάσεις· επαναλαμβάνει τη σημασία της διαστημικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ και του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για το διάστημα· χαιρετίζει την εξαγγελθείσα δέσμευση για ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος με βάση τη συμφωνία Galileo-GPS· πιστεύει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για το διάστημα θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση προτύπων και βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια στο διάστημα, σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

9.  παροτρύνει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων φορολογικών προκλήσεων, βασιζόμενες στις εργασίες του ΟΟΣΑ, όπως η μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος εταιρικής φορολόγησης, με στόχο την εξάλειψη της δυνατότητας των οικονομικών φορέων να χρησιμοποιούν στρατηγικές διάβρωσης της βάσης και μετατόπισης των κερδών (BEPS) για την αποφυγή της καταβολής εταιρικών φόρων· υποστηρίζει, εν προκειμένω, τις εργασίες του Πλαισίου χωρίς αποκλεισμούς των ΟΟΣΑ/G20 για την BEPS· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες μεταρρύθμισης πρέπει να περιλαμβάνουν την εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων· υπογραμμίζει ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων· επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για δίκαιη φορολόγηση στην ψηφιακή οικονομία, όπως ζητείται στο νέο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή·

10.  τονίζει τη σημασία της αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, και ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση μέσω ενεργής διπλωματικής δέσμευσης που θα επιτρέπει ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη της Πολωνίας στο αμερικανικό πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, καθώς και για την επιβεβαίωση ότι και η Κροατία πληροί όλες τις απαιτήσεις για συμπερίληψη· καλεί τις ΗΠΑ να επιταχύνουν τη διαδικασία ένταξης της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

Αποκατάσταση της πολυμερούς προσέγγισης

11.  χαιρετίζει την εκ νέου δέσμευση των ΗΠΑ στην πολυμερή προσέγγιση που βασίζεται σε κανόνες και στις συμμαχίες με τους εταίρους τους, και τονίζει ότι η δέσμευση αυτή προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για εκ νέου συνεργασία με τις ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση, την εδραίωση και την περαιτέρω διεύρυνση της διατλαντικής σχέσης, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η πολυμερής προσέγγιση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και για την από κοινού ενίσχυση, σε μια βάση ισοτιμίας μεταξύ εταίρων, της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, στο πνεύμα των κοινών φιλελεύθερων δημοκρατικών αξιών μας· υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλα ομόφρονα κράτη για τον εκσυγχρονισμό των πολυμερών οργανισμών, προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για τον σκοπό που εξυπηρετούν και να βελτιωθεί η προσπάθεια προαγωγής της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των καθολικών αξιών και του διεθνούς δικαίου· τονίζει επίσης ότι σε αυτές τις προσπάθειες πρέπει να συμμετέχουν και χώρες του νότιου ημισφαιρίου· υπογραμμίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας και συντονισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ, των οργάνων, των οργανισμών και των αποστολών του, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη στελέχωση ηγετικών θέσεων·

12.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ ως απαραίτητου φόρουμ για πολυμερείς λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις και για την προβολή των πολιτικών, την ανάπτυξη πολιτικού διαλόγου και την επίτευξη συναίνεσης σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα·

13.  ζητεί να αυξηθούν η από κοινού χρηματοδότηση ΕΕ-ΗΠΑ για έργα αιχμής που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, οι κοινές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι διαπροσωπικές ακαδημαϊκές ανταλλαγές σε τομείς STEM, καθώς και η κοινή στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα της τεχνολογίας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της κυβέρνησης Biden να προσχωρήσει εκ νέου στη συμφωνία του Παρισιού, καθώς και για τον διορισμό ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για το κλίμα, του John Kerry· χαιρετίζει την ανακοίνωση για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για τη δράση για το κλίμα· προτρέπει την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον οικολογικό προσανατολισμό του εμπορίου, και για την προώθηση της πρακτικής αξιοποίησης της πράσινης τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων του υδρογόνου, της βιώσιμης χρηματοδότησης και της βιοποικιλότητας·

15.  τονίζει τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας για την αντιμετώπιση των διακρατικών προκλήσεων στον τομέα της προώθησης της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της νεολαίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας και του πολιτιστικού διαλόγου· καλεί τις ΗΠΑ να προσχωρήσουν εκ νέου στην Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO)·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση των ΗΠΑ να προσχωρήσουν εκ νέου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας· ζητεί να επιδειχθεί διατλαντική ηγεσία όσον αφορά τη διπλωματία στον τομέα της υγείας για τον συντονισμό της προσέγγισης για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και πιθανών μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας, όπως και για την ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας στον τομέα της υγείας, και ιδίως σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και την κοινή διατλαντική προσπάθεια να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις θεραπευτικές αγωγές για τη νόσο COVID-19 καθώς και δίκαιη κατανομή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδίως σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος· επιμένει στην ενίσχυση της συνεργασίας για τη θέσπιση καλύτερων διαδικασιών προετοιμασίας για μελλοντικές πανδημίες, μεταξύ άλλων μέσω μιας συνεκτικής κλινικής και ρυθμιστικής προσέγγισης που θα είναι συμπληρωματική στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με στόχο την εξασφάλιση ευελιξίας και ανθεκτικότητας· ζητεί την αμερόληπτη, ανεξάρτητη διερεύνηση της προέλευσης και της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, καθώς και του χειρισμού της από τον ΠΟΥ κατά την έναρξή της·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη δημόσια διπλωματία για το θέμα των εμβολίων, στην οποία η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο, καθώς ο παγκόσμιος εμβολιασμός είναι ο μοναδικός τρόπος να σταματήσει η πανδημία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις χρηματοδοτικές συνεισφορές της ΕΕ και των ΗΠΑ στον μηχανισμό COVAX και για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας των εμβολίων παγκοσμίως, μέσω της υιοθέτησης μιας συντονισμένης προσέγγισης κατά την εξέταση της πρότασης για τη χαλάρωση των κανόνων περί προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια· παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, τους διατλαντικούς εταίρους να συνεργαστούν για να καταστήσουν δυνατή την ταχεία παραγωγή και παράδοση εμβολίων, όπου χρειάζεται· ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τη διάθεση εμβολίων, προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη ετοιμότητα και ανθεκτικότητα για το μέλλον·

18.  ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του ως πολυμερούς οργανισμού, της διαφάνειας του ως θεσμικού οργάνου, καθώς και της αξιοπιστίας του· ζητεί συντονισμένες προσπάθειες για την επίτευξη φιλόδοξων δεσμεύσεων στις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα το 2021 (COPS 26)· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, καθώς και σε άλλα φόρουμ όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία στους τομείς της καθαρής ενέργειας και της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και των τεχνολογιών και προϊόντων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, όπως και η συνεργασία σε άλλα πιεστικά ζητήματα, όπως η μη διάδοση, η επίλυση συγκρούσεων και η καταπολέμηση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, η Κίνα έχει τριπλασιάσει τις ανθρακούχες εκπομπές της και ευθύνεται πλέον για το 27 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες της ΕΕ και των ΗΠΑ για τη διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να καθίστανται σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκείς χωρίς σαφή δέσμευση και υλοποίηση από την πλευρά της Κίνας·

19.  επιμένει στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να κυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας· καλεί τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει, στην επόμενη Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, τη θέσπιση διεθνούς συνθήκης κατά των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά απορρίμματα· καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

20.  σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Biden εξήγγειλε νέο στόχο για την απανθρακοποίηση, της τάξης του 50-52 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005· σημειώνει επίσης ότι ο Πρόεδρος Biden πραγματοποίησε μια εικονική σύνοδο κορυφής των ηγετών για το κλίμα με στόχο να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των μεγάλων οικονομιών για τη δράση για το κλίμα·

21.  αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις ΗΠΑ κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική βελτίωση και στην καινοτομία στον τομέα της ενέργειας·

22.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιβεβαιώσει εκ νέου, από κοινού με τις ΗΠΑ, τον κεντρικό ρόλο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ως πλαισίου για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία, με τη συμμετοχή και της Κίνας όποτε είναι δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πραγματική δέσμευση της Κίνας να συνεχίσει τον διάλογο και τη συνεργασία χωρίς αντιπαράθεση και με ένα θεματολόγιο που θα ενισχύει τις βασικές δομές και στόχους της Ατζέντας 2030·

23.  ζητεί ενισχυμένο συντονισμό όσον αφορά τη χρήση περιοριστικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και παροτρύνει το Συμβούλιο να εγκρίνει μια συνιστώσα σχετικά με τη διαφθορά στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συντονίζουν τις πολιτικές τους στον τομέα των κυρώσεων, όποτε αυτό είναι εφικτό και χρήσιμο·

24.  χαιρετίζει την εξαγγελθείσα δέσμευση της κυβέρνησης Biden να συνεργαστεί εκ νέου με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία σηματοδοτεί την ανανεωμένη πρόθεση των ΗΠΑ να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με την ελπίδα να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως και να αποτραπεί ο επαναπροσδιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό ένα αυταρχικό πρίσμα ως έννοιας με κεντρικό άξονα το κράτος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ, από κοινού με ομόφρονες συμμάχους, να εργαστούν για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα να καθορίσουν σαφή κριτήρια συμμετοχής σε αυτό·

25.  ζητεί την ενίσχυση της δέσμευσης ΕΕ-ΗΠΑ για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, καθώς και για την καταπολέμηση της ανόδου του αυταρχισμού και των ανελεύθερων καθεστώτων· ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κοινής εργαλειοθήκης ΕΕ-ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν στενά με τις υπόλοιπες δημοκρατίες με στόχο την προάσπιση και την προαγωγή των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών σε διεθνές επίπεδο μέσω μιας ενισχυμένης στενής συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ· είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο και το Κογκρέσο θα μπορούσαν να συνεργάζονται σε περιπτώσεις όπου υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών διώκονται και φυλακίζονται χωρίς αιτία ή για την καταστολή των ενεργειών τους·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) από την κυβέρνηση Biden· καλεί τις ΗΠΑ να προσχωρήσουν στο Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του ΔΠΔ και να συνεργαστούν εποικοδομητικά με το Δικαστήριο στο πλαίσιο των εν εξελίξει ερευνών και νομικών διαδικασιών του·

27.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή και να μεταρρυθμίσουν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης τους·

28.  ζητεί να υπάρξει διάλογος και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την προώθηση της φυλετικής ισότητας και της ισότητας των φύλων· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του συστημικού ρατσισμού, όπως αντικατοπτρίζεται στην αστυνομική βία που στοχεύει δυσανάλογα σε εθνοτικές και φυλετικές μειονότητες, καθώς και για την αντιμετώπιση παγιωμένων ανισοτήτων οι οποίες τροφοδοτούν νόμιμες ειρηνικές διαμαρτυρίες·

29.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ μπορούν από κοινού να προωθήσουν την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι αυτά αντικατοπτρίζονται και υποστηρίζονται δεόντως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των πολυμερών φόρουμ· προτείνει, συνεπώς, να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας μόνιμης πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων κατά των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, και ζητεί στενότερη πολυμερή συνεργασία στον εν λόγω τομέα με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, ο ΟΑΚ και το Συμβούλιο της Ευρώπης· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διοργανώσουν από κοινού μια παγκόσμια σύνοδο κορυφής κατά του ρατσισμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο·

30.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την έγκριση, εκ μέρους του κοινοβουλίου του Τέξας, του νόμου Texas Heartbeat Act, που απαγορεύει στην πράξη την άμβλωση, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος συνιστά σοβαρή προσβολή των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία, αρνήθηκε να αποφανθεί σχετικά με την έγκριση αυτού του πρωτοφανούς νόμου·

31.  τονίζει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

32.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ όσον αφορά την προαγωγή της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να μεριμνήσουν για την αμοιβαία προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της Ευρώπης και των ΗΠΑ στις ΗΠΑ και στην ΕΕ·

33.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση Biden να υλοποιήσει γρήγορα τα εξαγγελθέντα σχέδιά της για το κλείσιμο της εγκατάστασης κράτησης στο Γκουαντάναμο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σχεδόν 20 έτη μετά τη δημιουργία της εγκατάστασης, 40 κρατούμενοι παραμένουν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων πέντε που έλαβαν άδεια απόλυσης υπό την κυβέρνηση Ομπάμα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προσφέρουν τη βοήθειά τους για τη διευκόλυνση της διαδικασίας·

34.  ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να εγγυηθούν δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού· ενθαρρύνει τη νεοδιορισθείσα κυβέρνηση Biden να αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες για τη ρύθμιση της κατοχής όπλων μεταξύ των πολιτών των ΗΠΑ·

35.  τονίζει ότι η διατλαντική κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ευρύ φάσμα πρωτοφανών κοινών προκλήσεων, από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έως τις υβριδικές απειλές, την κλιματική αλλαγή, την παραπληροφόρηση, τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τις αναδυόμενες και ανατρεπτικές τεχνολογίες (EDTs) και, τέλος, τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια ισορροπία ισχύος με όλες τις απειλές κατά της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης που αυτή συνεπάγεται·

Ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων

36.  τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τις ΗΠΑ, με βάση τη θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί, για την ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος και τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου· χαιρετίζει το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 15ης Ιουνίου 2021 με τίτλο «Προς μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση» ως ένδειξη μιας ανανεωμένης και εποικοδομητικής δέσμευσης· επικροτεί τη συμφωνία σχετικά με ένα συνεργατικό πλαίσιο για τα μεγάλα πολιτικά αεροσκάφη· σημειώνει το γεγονός ότι η δήλωση της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ αναγνωρίζει πως η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ στο πλαίσιο του «US Section 232» έχει προκαλέσει εντάσεις στη διατλαντική σχέση και χαιρετίζει τη ρητή δέσμευση, στην ίδια δήλωση, για επίλυση των υφιστάμενων διαφορών όσον αφορά την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα και αλουμινίου πριν από το τέλος του έτους· θεωρεί ουσιώδη τη δημιουργία διαφόρων πλατφορμών για μόνιμη συζήτηση, όπως το Συμβούλιο Εμπορίου & Τεχνολογίας και ο Κοινός Διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνολογίας, δεδομένου ότι θα διευκολύνουν περαιτέρω το διατλαντικό εμπόριο, και ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει μια αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς δομή από την πλευρά της ΕΕ για το Συμβούλιο Εμπορίου & Τεχνολογίας το συντομότερο δυνατόν· επικροτεί τη σύσταση κοινής ειδικής ομάδας ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού για την αντιμετώπιση της νόσου COVID·

37.  τονίζει ότι το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας εντάσσεται στο θετικό διατλαντικό θεματολόγιο για το εμπόριο, με απώτερο στόχο του να εμφυσήσει δημοκρατικές αξίες και δεοντολογικές αρχές στις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να καταστεί μια διαφανής θεσμική δομή και να ηγηθεί του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η εναρκτήρια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί παρά τις εντάσεις, οι οποίες πρέπει να συζητηθούν με ανοικτό και ειλικρινή τρόπο· επισημαίνει ότι θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν ορισμένα γρήγορα οφέλη που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το διμερές εμπόριο και, ως εκ τούτου, παροτρύνει και τις δύο πλευρές να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα της πρώτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πίτσμπουργκ, και στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν συγκεκριμένα θέματα για καθεμία από τις δέκα ομάδες εργασίας· υποστηρίζει, μεταξύ των δεσμεύσεων, τη δέσμευση για συνεργασία για την αποφυγή νέων και περιττών φραγμών στο εμπόριο νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, για τον έλεγχο των επενδύσεων και για την εξαγωγή αγαθών διπλής χρήσης, καθώς και τη δέσμευση για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών που αφορούν πολιτικές και πρακτικές που δεν βασίζονται στην αγορά και στρεβλώνουν το εμπόριο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων θεμάτων, όπως η αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι οικονομίες που δεν στηρίζονται στην αγορά και η συνεργασία για τα εργασιακά δικαιώματα και τις σχετικές με το εμπόριο πολιτικές για το κλίμα, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τις παγκόσμιες εμπορικές προκλήσεις· υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας για τον καθορισμό διεθνών προτύπων στον τομέα της τεχνολογίας· ζητεί τη σύσταση υποεπιτροπής για το εμπόριο και την τεχνολογία στο πλαίσιο του διατλαντικού νομοθετικού διαλόγου, η οποία θα συμπληρώνει τα εκτελεστικά καθήκοντα του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας και θα ασκεί δημοκρατικό έλεγχο σε αυτό· τονίζει ότι το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας δεν αποτελεί φόρουμ για τη διαπραγμάτευση εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, με την επιφύλαξη μελλοντικών σχετικών πρωτοβουλιών·

38.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πιο ολοκληρωμένη οικονομική σχέση στον κόσμο, η οποία είναι επίσης η μεγαλύτερη και βαθύτερη διμερής εμπορική και επενδυτική σχέση, καθώς οι εμπορευματικές συναλλαγές και οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο EUR ετησίως· υπενθυμίζει ότι οι οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εμπορικών ροών·

39.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναζωογονηθούν οι διατλαντικές εμπορικές μας σχέσεις ως ιστορικών συμμάχων και εμπορικών εταίρων, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας κρίσης COVID-19, με στόχο την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης, την προαγωγή ενός ανοικτού εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και την εξεύρεση κοινών λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας υγείας·

40.  σημειώνει τις προτάσεις Αμερικανών ομολόγων και τις δηλώσεις της αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ, Katherine Tai, κατά την ακρόαση σχετικά με το θεματολόγιο της κυβέρνησης Biden για το εμπόριο για το 2021·

41.  επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, τη στήριξή του για τη νέα εμπορική στρατηγική της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί, μεταξύ άλλων μέσω της διατλαντικής ατζέντας της Ένωσης, σε συνέργειες μεταξύ των στόχων εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ·

42.  αναγνωρίζει την εμπορική πολιτική ως στρατηγικό γεωπολιτικό εργαλείο για τη διατλαντική ατζέντα· τονίζει ότι οι ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας εμπορικός εταίρος και, ως εκ τούτου, χαιρετίζει τα θετικά μηνύματα της κυβέρνησης Biden όσον αφορά τα σχέδιά της για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων με την ΕΕ, και ζητεί να ανανεωθεί η συνεργασία που αναμένεται να αποφέρει διαρκή και απτά αποτελέσματα τα επόμενα έτη, λαμβανομένου υπόψη ότι οι οικονομικές μας σχέσεις επηρεάζονται επίσης από τα συμφέροντα όσον αφορά την ασφάλεια στο πλαίσιο της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας·

43.  τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστούν κοινές δράσεις που θα βασίζονται σε κοινά συμφέροντα και αξίες, καθώς και σε κοινούς κινδύνους και απειλές, προκειμένου να συμβάλουν σε μια παγκόσμια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19·

44.  τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, και συνεργασίας για την ανάπτυξη νέων κανόνων, ιδίως όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δεδομένου ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους μας·

45.  υποστηρίζει την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης στην άσκηση ηγεσίας με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας συντονισμένης στάσης έναντι της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία θα επικεντρώνεται στην επιδίωξη κοινών συμφερόντων στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας, καθώς και σε κοινές πρωτοβουλίες όσον αφορά την παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών· τονίζει ότι στην ατζέντα αυτή περιλαμβάνονται «εργαζόμενοι και μισθοί», καθώς και πιο ανθεκτικές, βιώσιμες και υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού· εν προκειμένω, ενθαρρύνει αμφότερες τις πλευρές να συντονίσουν την προσέγγισή τους όσον αφορά την αναγκαστική εργασία και τις εργασιακές συνθήκες εκμετάλλευσης και να συνεργαστούν για την καλύτερη τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών προτύπων στις εμπορικές συμφωνίες, καθώς και σε πολυμερές επίπεδο, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας η μία πλευρά την εμπειρία της άλλης, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιβολή των εν λόγω διατάξεων·

46.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καταδειχθεί ότι οι βελτιωμένες εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα ωφελήσουν τους πολίτες, ιδίως εκείνους που μένουν στο περιθώριο εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν και να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους ώστε να δημιουργηθούν επενδυτικές συνέργειες, ιδίως δε να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των οικονομιών τους·

47.  επισημαίνει ότι οι κοινές προκλήσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερο μη στρατιωτικό χαρακτήρα και εμπίπτουν στην οικονομική εταιρική μας σχέση· ζητεί, συνεπώς, συνεχή και ενισχυμένο διατλαντικό κοινοβουλευτικό διάλογο για το εμπόριο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ με την αλληλεπίδραση μεταξύ επιτροπών, συγκεκριμένα, μεταξύ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά της ΕΕ, και της Επιτροπής Ways & Means, της υποεπιτροπής της για το εμπόριο και της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, από την πλευρά των ΗΠΑ, καθώς και στο πλαίσιο του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου·

48.  επικροτεί ένθερμα τη στήριξη των ΗΠΑ προς τη νέα Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Ngozi Okonjo-Iweala, και την επάνοδο των ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού· χαιρετίζει την τετράμηνη προσωρινή αναστολή των δασμών για τις Airbus-Boeing, που είχαν δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, ως θετικό βήμα προς την εξεύρεση διαρκούς λύσης για τις επιδοτήσεις των πολιτικών αεροσκαφών· σημειώνει ότι η αναστολή των δασμών θα λήξει τον Ιούλιο του 2021 και ζητεί μετ’ επιτάσεως την εξεύρεση λύσης που θα οδηγήσει σε μόνιμη άρση των εν λόγω δασμών·

49.  χαιρετίζει την προθυμία των ΗΠΑ να αρχίσουν συζητήσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα και αλουμινίου· σημειώνει την απόφαση της Επιτροπής να αναστείλει την αύξηση των δασμών κατά των αμερικανικών εισαγωγών προς αντιστάθμιση των αμερικανικών μέτρων·

50.  εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή του για την ταχεία σύναψη της συμφωνίας για τις δασμολογικές ποσοστώσεις του ΠΟΕ, η οποία ήταν η πρώτη συμφωνία με τις ΗΠΑ υπό τη νέα κυβέρνηση Biden και καταδεικνύει την προθυμία της νέας αυτής κυβέρνησης να επιδιώξει συμφωνίες με την ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

51.  αναγνωρίζει, ταυτόχρονα, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα αποκλίνοντα συμφέροντα· στο πλαίσιο αυτό, παροτρύνει και τις δύο πλευρές να επιλύσουν τις διμερείς διαφορές· ζητεί από τις ΗΠΑ να άρουν τα μονομερή εμπορικά μέτρα και τις απειλές για πρόσθετα μέτρα σχετικά με φόρους ψηφιακών υπηρεσιών, να απόσχουν από τη λήψη περαιτέρω μέτρων και να εστιάσουν περισσότερο σε αυτά που μας ενώνουν· θεωρεί εξόχως σημαντική τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2021 ως εφαλτήριο για τη συνέχιση των εμπορικών μας σχέσεων και τη συζήτηση σχετικά με τομείς που παρουσιάζουν αναξιοποίητες δυνατότητες για μεγαλύτερη συνεργασία·

52.  παροτρύνει τις ΗΠΑ, παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες, να καταργήσουν αμέσως τους δασμούς του άρθρου 232 για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να θεωρούνται από τις ΗΠΑ απειλή για την εθνική ασφάλεια, και τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν από κοινού οι ανησυχίες που αφορούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα και αλουμινίου από τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταργήσει τους δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

53.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ολοκλήρωση των ερευνών βάσει του άρθρου 301 σχετικά με τους ψηφιακούς φόρους, εν τούτοις, χαιρετίζει την αναστολή, για έξι μήνες, των εμπορικών αντιποίνων σε οικονομικούς τομείς όπως ο τομέας των υποδημάτων στα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ· εκφράζει την ανησυχία του για τον προκαταρκτικό κατάλογο ανταποδοτικών δασμών της αντιπροσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ που αποτελεί προϊόν των ερευνών βάσει του άρθρου 301 σχετικά με τους διάφορους φόρους ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΕ, οι οποίοι αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς μεταποίησης, όπως οι βιομηχανίες υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, που ενδέχεται εν τέλει να αποκλειστούν από την αγορά των ΗΠΑ σε περίπτωση έγκρισης πρόσθετων δασμών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της πρότασης του ΟΟΣΑ για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και να επιδιώξουν με όλους τους δυνατούς τρόπους την αποφυγή περαιτέρω οικονομικής ζημίας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19· θεωρεί ότι, δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής και των απειλών αντιποίνων των ΗΠΑ όσον αφορά τη νομοθεσία για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, είναι προτιμότερη μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ έναντι μεμονωμένων προσεγγίσεων σε εθνικό επίπεδο, και δη προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω εκατέρωθεν κλιμάκωση των διατλαντικών δασμών·

54.  αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται αναξιοποίητες ευκαιρίες για σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και για την ενίσχυση της διατλαντικής οικονομικής εταιρικής σχέσης· στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου τεχνολογικού ανταγωνισμού, τονίζει πόσο σημαντικός είναι ένας στενός διατλαντικός χώρος κανονιστικής ρύθμισης για τις επιχειρήσεις μας, ιδίως για τις αναδυόμενες ψηφιακές, ενεργειακές και κλιματικές τεχνολογίες· αναμένει από αμφότερες τις πλευρές να εξετάσουν στο πλαίσιο διαλόγου τις ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τον νόμο «Buy American» και τον νόμο Jones των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την πρόσβαση στις αγορές υπηρεσιών·

55.  τάσσεται υπέρ μιας κοινής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19, με την αύξηση, μεταξύ άλλων μέτρων, της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των εμβολίων· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν και να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων εμβολίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εμβόλια παραδίδονται σε όλο τον κόσμο και στον μέγιστο αριθμό το ταχύτερο δυνατόν· χαιρετίζει την εξαγγελία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για την προώθηση της παγκόσμιας προσπάθειας εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 με τον εμβολιασμό του 70 % των ανθρώπων παγκοσμίως έως τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του επόμενου έτους· υπενθυμίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει έλλειψη εμβολίων σε παγκόσμια κλίμακα· συνεπώς, προκειμένου να επιτευχθεί ισότητα όσον αφορά τα εμβόλια, καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με τους παρασκευαστές με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας ικανότητας παρασκευής εμβολίων και των συστατικών τους· καλεί και τις δύο πλευρές να απόσχουν από οποιαδήποτε μέτρα περιορισμού των εξαγωγών, να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες μεταφορές τεχνολογίας και να βελτιώσουν την ετοιμότητα για μελλοντικές παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να αυξήσουν τη ρυθμιστική συνεργασία προκειμένου να διευκολυνθεί η ουσιαστική πρόσβαση σε φάρμακα·

56.  καλεί την Επιτροπή και την κυβέρνηση Biden να υποστηρίξουν ενεργά τις νέες πρωτοβουλίες της Γενικής Διεύθυνσης του ΠΟΕ, ιδίως όσον αφορά την υγεία· επισημαίνει, εν προκειμένω, τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με πιθανή παρέκκλιση από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), η οποία διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 10ης Ιουνίου 2021(9)·

57.  θεωρεί, μολονότι αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η προστασία των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διατηρηθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων να καινοτομούν, ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες οι εφαρμόσιμες δυνατότητες ευελιξίας στο πλαίσιο της συμφωνίας TRIPS με στόχο την αύξηση της παγκόσμιας ικανότητας παρασκευής εμβολίων και συστατικών εμβολίων· τονίζει ότι η εξεύρεση λύσεων όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει μόνο ένα στοιχείο της κοινής παγκόσμιας αντίδρασης·

58.  υπογραμμίζει ότι ο ΠΟΕ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος ενός πολυμερούς συστήματος για το εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες· ζητεί ενισχυμένη συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης των τριών βασικών λειτουργιών του, η οποία συνεπάγεται την επείγουσα μεταρρύθμιση και επαναφορά του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και την ενίσχυση των λειτουργιών παρακολούθησης και διαβούλευσης του ΠΟΕ, μεταξύ άλλων, με την προώθηση ανοικτών πολυμερών συμφωνιών·

59.  ζητεί και από τις δύο πλευρές να συνεργαστούν για τη ρύθμιση του εμπορίου υγειονομικών προϊόντων, την ανάπτυξη κανόνων για το ψηφιακό εμπόριο και τον καθορισμό ενός φιλόδοξου θεματολογίου για το κλίμα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων ενεργειών, με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά, και να επεξεργαστούν κοινές προτάσεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τους κανόνες για τις επιδοτήσεις και τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα·

60.  αναμένει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σχετικά με συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα εν όψει της 12ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (MC12) με στόχο την προετοιμασία του ΠΟΕ για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, που θα συμπεριλαμβάνουν μια συμφωνία για την αλιεία, μια δήλωση για το εμπόριο και την υγεία, ένα πρόγραμμα εργασίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών, ένα πρόγραμμα εργασίας για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και τις κρατικές επιχειρήσεις και την επίτευξη ουσιαστικής προόδου στις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

61.  ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να εργαστούν από κοινού για την επικαιροποίηση των κανόνων του ΠΟΕ σχετικά με τις κρατικές επιχειρήσεις, τις βιομηχανικές επιδοτήσεις, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τη μεταφορά τεχνολογίας, προκειμένου να καταστεί, κατά τρόπο αποδοτικό, ο οργανισμός κατάλληλος για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα· στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει επίσης την επέκταση της τριμερούς πρωτοβουλίας με την Ιαπωνία και καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ηγηθούν ενός συνασπισμού ομοφρόνων χωρών στο πλαίσιο του ΠΟΕ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με νέους κανόνες, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα αυτοτελές μέσο κατά των αθέμιτων ξένων επιδοτήσεων· αναμένει από αμφότερες τις πλευρές να προωθήσουν πολυμερείς συμφωνίες και να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξή τους· καλεί τις ΗΠΑ να ανανεώσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις·

62.  σημειώνει το αποτέλεσμα της πρώτης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα, όπου οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι οι εμπορικές σχέσεις τους με την Κίνα είναι πολύπλευρες και περιλαμβάνουν στοιχεία συνεργασίας, ανταγωνισμού και συστημικής αντιπαλότητας· υποστηρίζει, όπου είναι δυνατόν, μια κοινή στρατηγική προσέγγιση έναντι της Κίνας, καθώς και τη συνεργασία εντός πολυμερών πλαισίων για κοινές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επιφέρουν στρεβλώσεις της αγοράς και η έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

63.  εφιστά την προσοχή στη σημασία μιας συντονισμένης θέσης για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών βιομηχανικών επιδοτήσεων – ιδίως εκείνων που αφορούν τις κρατικές επιχειρήσεις και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε κρίσιμους τομείς, της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας, της κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας, των υποχρεωτικών κοινών επιχειρήσεων, των φραγμών στην αγορά και την απαγόρευση της αναγκαστικής εργασίας, μέσω συζήτησης για τη συμφωνία πρώτης φάσης των ΗΠΑ με την Κίνα και τη συνολική συμφωνία της ΕΕ για τις επενδύσεις·

64.  επισημαίνει ότι τέτοιου τύπου ζητήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μονομερώς ούτε διμερώς και απαιτούν τον συνασπισμό ομοφρόνων εταίρων σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

65.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην κοινή στρατηγική ΕΕ-ΗΠΑ και στο πλαίσιο του ΠΟΕ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και στη λειτουργία των διεθνών επιχειρήσεων· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη για δεσμευτική νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια και καλεί τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν και να υποστηρίξουν την προσέγγιση αυτή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού·

66.  είναι της άποψης ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να ενισχύσουν τη διατλαντική συνεργασία για τη βιώσιμη συνδεσιμότητα που βασίζεται σε κανόνες ως απάντηση στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας και ελπίζει για μελλοντική συνεργασία με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας·

67.  καλεί την Επιτροπή, παράλληλα με την προώθηση του διαλόγου και της κοινής δράσης, να προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της ΕΕ και την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της και να αντιδράσει στα αδικαιολόγητα αμερικανικά τέλη, στην εξωεδαφική εφαρμογή κυρώσεων, η οποία αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, και στους φραγμούς στην αγορά· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των αυτόνομων εμπορικών μέτρων της ΕΕ·

68.  ζητεί, ειδικότερα, από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων είναι διαφανείς, ανοικτές και προβλέψιμες βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

69.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει την πρότασή της σχετικά με ένα μέσο για την αποτροπή και την αντιμετώπιση μέτρων εξαναγκασμού από τρίτες χώρες και νομοθεσία για τη στήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών τις οποίες στοχοποιούν οι εν λόγω κυρώσεις και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

70.  ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να συμμετάσχουν σε φιλόδοξο διάλογο, να βρουν ένα πλαίσιο κοινής δράσης και να αναζητήσουν επιλεκτικές εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με την επανέναρξη στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου·

71.  ζητεί μια ισχυρότερη, ρυθμιστική, πράσινη και ψηφιακή εταιρική σχέση μέσω του Συμβουλίου Εμπορίου & Τεχνολογίας· ζητεί μια συμφωνία σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, η οποία θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, μια συντονισμένη προσέγγιση για τον καθορισμό διεθνών προτύπων για κρίσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και ρυθμιστική συνεργασία όσον αφορά τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και τους ψηφιακούς και παγκόσμιους φόρους· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά πιθανές επιθετικές εξαγορές·

72.  ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βέλτιστες ρυθμιστικές πρακτικές· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, προκειμένου να άρουν τους οικονομικά επαχθείς μη δασμολογικούς φραγμούς· τονίζει ότι είναι σημαντικό και οι δύο πλευρές να ευθυγραμμιστούν και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε ένα συνασπισμό ομοφρόνων εταίρων, ώστε να ενισχυθεί η χρήση των διατλαντικών προτύπων από διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

73.  καλεί και τις δύο πλευρές να χρησιμοποιήσουν το εμπόριο ως μέσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη ανοδικής σύγκλισης· εν προκειμένω, ζητεί και από τις δύο πλευρές να συνεργαστούν για την τιμολόγηση του άνθρακα και, ειδικότερα, να συντονιστούν για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, καθώς και για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων κατά του παράνομου εμπορίου όπλων και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά το εμπόριο όπλων, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ·

74.  καλεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ να εργαστούν από κοινού για έναν παγκόσμιο φόρο εταιρειών στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, ενώ επικροτεί τη συμφωνία που επετεύχθη από τις χώρες της G7 σχετικά με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση και επισημαίνει τη συμφωνία για έναν παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας εταιρειών της τάξης τουλάχιστον του 15 %, καθώς και να συνεργαστούν για την καταπολέμηση των δόλιων και επιβλαβών εμπορικών πρακτικών·

75.  υπογραμμίζει ότι ισχυρότεροι εμπορικοί και οικονομικοί εταίροι συγκροτούν ισχυρότερες συμμαχίες· επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλουν και οι δύο πλευρές για να καταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους πιο ανθεκτικές, ιδίως όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες·

76.  ζητεί ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στην Αρκτική, εν όψει της διάνοιξης νέων οδών ναυσιπλοΐας και της πιθανής διαθεσιμότητας φυσικών πόρων λόγω της κλιματικής αλλαγής και δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος άλλων χωρών για την Αρκτική, όπως η Κίνα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επίσης αυτές τις δυνατότητες και τις προκλήσεις στην επικείμενη στρατηγική της για την Αρκτική·

77.  καλεί την Επιτροπή, κατά συνήθη πρακτική, να είναι διαφανής στη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων δημοσιεύοντας όλες τις προτάσεις που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ και διασφαλίζοντας τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση αυτών των προτάσεων, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των πολιτών·

Από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

78.  υπογραμμίζει ότι η διατλαντική συμμαχία παραμένει θεμελιώδους σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς το ΝΑΤΟ αποτελεί το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας της Ευρώπης και βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας· επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι οι σύμμαχοι και οι εταίροι του ΝΑΤΟ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταβάλλουν μεγαλύτερες συλλογικές προσπάθειες για να ανταποκριθούν σε εύλογες προσδοκίες ως αξιόπιστοι και ισότιμοι διατλαντικοί εταίροι που είναι ικανοί και πρόθυμοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να διαχειριστούν κρίσεις σε χώρες της γειτονίας τους, πρωτοστατώντας παράλληλα όταν είναι απαραίτητο, αλλά σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες· υποστηρίζει την επανεξισορρόπηση των ευθυνών στο πλαίσιο της διατλαντικής σχέσης ασφάλειας μέσω της ενίσχυσης της αυτάρκειας των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα άμυνας, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των ΗΠΑ και κατά τρόπο που θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ και των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ· τονίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ βασίζεται σε 74 κοινώς συμφωνημένες δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς· υπενθυμίζει ότι αμφότεροι οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά καθήκοντα και προτεραιότητες, με το ΝΑΤΟ να είναι επιφορτισμένο με τη συλλογική εδαφική άμυνα των μελών του, και την ΕΕ να είναι υπεύθυνη για τη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων στο εξωτερικό, με δυνατότητες για περαιτέρω διάλογο και συνεργασία σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και τη στρατηγική εταιρική σχέση στη βάση της κοινής στήριξης των βασικών αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της προαγωγής της ειρήνης· τονίζει ότι η στενότερη συνεργασία και η αύξηση της συγκέντρωσης και της ανταλλαγής, καθώς και η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού και διαφανούς ευρωπαϊκού τομέα άμυνας, ενισχύουν επίσης τις ικανότητες που υπάρχουν διαθέσιμες για το ΝΑΤΟ· υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης της ΕΕ και ισχυρότερων στρατιωτικών ικανοτήτων σε επίπεδο ΕΕ και η επένδυση στη στρατιωτική κινητικότητα και διαλειτουργικότητα όχι μόνο θα ενδυναμώσουν την ΕΕ αλλά θα ενισχύσουν παράλληλα και τη διατλαντική συμμαχία και θα δημιουργήσουν συνέργειες με τον ρόλο και τη σημασία της ΕΕ και των κρατών μελών της στο ΝΑΤΟ· εκφράζει, συνεπώς, την πλήρη προσήλωσή του στις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες, ιδίως στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, στη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO) και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, μεταξύ άλλων· υπογραμμίζει ότι η διατλαντική εταιρική σχέση μπορεί να είναι επιτυχής μόνον εφόσον όλα τα κράτη μέλη εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών υποσχέσεων στον τομέα της άμυνας, και εφόσον αλληλοϋποστηρίζονται ενεργά και καταβάλλουν προσπάθειες για μια πιο ισορροπημένη κατανομή των βαρών· υπογραμμίζει ότι όλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ πρέπει να επενδύσουν οικονομικά στην ανάπτυξη, την απόκτηση και τη διατήρηση των ικανοτήτων τις οποίες χρειάζεται το ΝΑΤΟ για να μπορεί να υπερασπίζεται τους πολίτες του· επισημαίνει επίσης την εν εξελίξει διαδικασία χάραξης του στρατηγικού προσανατολισμού της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει ορόσημο για ισχυρότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, και υπογραμμίζει ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός θα πρέπει να συνδεθεί στενά με την κατάρτιση του στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ και εκφράζει την πεποίθησή του ότι αυτές οι παράλληλες διαδικασίες προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για τη σημαντική προώθηση και επικαιροποίηση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της πολιτικής και της ασφάλειας, καθώς και μια μοναδική ευκαιρία ώστε η εν λόγω εταιρική σχέση να καταστεί κατάλληλη για την αντιμετώπιση των τρεχουσών παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ· τονίζει ότι η φιλοδοξία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν υπονομεύει καθόλου το ΝΑΤΟ, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτό· ζητεί τη σύναψη διοικητικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως αποτυπώνεται στη δήλωση, που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνόδου κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου 2021, να ξεκινήσουν συζητήσεις το συντομότερο δυνατόν· προωθεί τη θέσπιση διαδικασιών συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου·

79.  επικροτεί τη θετική απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, με την οποία εξουσιοδοτείται ο συντονιστής του έργου στρατιωτικής κινητικότητας, ήτοι οι Κάτω Χώρες, να προσκαλέσει τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Νορβηγία, κατόπιν των αντίστοιχων αιτημάτων τους, στο έργο της PESCO για τη στρατιωτική κινητικότητα· τονίζει ότι αυτή η συμμετοχή θα ενισχύσει τη συνοχή των ικανοτήτων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και τη διαλειτουργικότητα, ετοιμότητα και ανθεκτικότητα των διατλαντικών δυνάμεων·

80.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με τους ανατολικούς μας γείτονες, και ιδίως τη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών αυτών, καθώς και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους έναντι απειλών στον κυβερνοχώρο, απειλών στον τομέα της πληροφόρησης, της κατασκοπείας, καθώς και άλλων απειλών που στρέφονται εναντίον τους·

81.  χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την ΕΕ και να εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στα κράτη μέλη της ΕΕ ως ένδειξη δέσμευσης για τη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς το πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ που συνέβαλε στη διαφύλαξη της ασφάλειας και της προστασίας της Ευρώπης και των πολιτών της κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

82.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη στενή συνεργασία όχι μόνο σε σχέση με παραδοσιακές απειλές κατά της ασφάλειας, αλλά και αναδυόμενες, όπως η εχθρική εξωτερική τεχνολογική κυριαρχία, οι υβριδικές απειλές, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και οι κακόβουλες παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αναπτύξουν στενή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από την ΕΕ να αναπτύξει αποτελεσματικότερες ικανότητες στον κυβερνοχώρο, ώστε να ενισχύσει την ικανότητά της να αμύνεται έναντι των κυβερνοαπειλών· χαιρετίζει τη νέα στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Επιτροπής ως βάση για τον καθορισμό διεθνών κανόνων και προτύπων για τον κυβερνοχώρο· ζητεί να αναπτυχθούν, να αποκτηθούν και να διατηρηθούν οι αναγκαίες ικανότητες, και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ, όπως ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), και των ομολόγων οργάνων τους στις ΗΠΑ· αναγνωρίζει ότι, σε κάποιο βαθμό, η άμυνα στον κυβερνοχώρο είναι αποτελεσματικότερη εάν περιλαμβάνει και ορισμένα επιθετικά μέσα και μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο· υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μιας κοινής προσέγγισης όσον αφορά την απαγόρευση φονικών αυτόνομων όπλων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο, τη ρύθμιση της αυτονομίας των οπλικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τον περιορισμό της εξαγωγής και της διασποράς των κυβερνοεργαλείων και των τεχνολογιών μαζικής παρακολούθησης· υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος των όπλων σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να εκσυγχρονιστεί, ώστε να καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τους διατλαντικούς εταίρους να υποστηρίξουν και να συμβάλουν ενεργά στην έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για παγκόσμια κατάπαυση του πυρός·

83.  είναι της άποψης ότι η προστασία των δημοκρατικών και εκλογικών διαδικασιών αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας ασφάλειας· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, την από κοινού ανάπτυξη ενός διαρθρωμένου πλαισίου για την αντιμετώπιση των παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες, το οποίο θα βασίζεται σε έναν Διατλαντικό Κώδικα Πρακτικών για Ελεύθερες και Ανθεκτικές Δημοκρατικές Διαδικασίες, στόχος του οποίου θα είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών και ολοκληρωμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του υβριδικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων, σε στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΑΣΕ· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη στενότερη και περισσότερο φιλόδοξη διεθνή συνεργασία σχετικά με την παρακολούθηση εκλογών από κοινού με όλους τους σχετικούς εταίρους, ειδικότερα με τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν εγκρίνει τη «Διακήρυξη αρχών για τη διεθνή παρακολούθηση εκλογών», με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών για τη δημόσια ασφάλεια εις βάρος των εκλογικών διαδικασιών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί από κοινού το αυξανόμενο φαινόμενο της ψευδούς εσωτερικής παρακολούθησης εκλογών, το οποίο υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού στην παρακολούθηση εκλογών εν γένει, καθώς και να αξιολογηθούν ενδελεχώς οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που ενέχονται στην αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις εκλογικές διαδικασίες· επιμένει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η απαραίτητη συνεργασία με τους σχετικούς εγχώριους οργανισμούς παρακολούθησης εκλογών σε όλα τα επίπεδα, καθώς και η προστασία τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους·

84.  υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κβαντική υπολογιστική θα υλοποιηθεί πρώτα μεταξύ των εταίρων που έχουν θερμές σχέσεις και μοιράζονται κοινούς στόχους·

85.  τονίζει τη στρατηγική σημασία των υποθαλάσσιων καλωδίων τηλεπικοινωνιών στον Βόρειο Ατλαντικό, τα οποία υποστηρίζουν πάνω από το 95 % των διεθνών τηλεπικοινωνιών· επαναλαμβάνει τη σημασία της ενισχυμένης διατλαντικής συνεργασίας για την προστασία και διασφάλιση του σεβασμού των διεθνών μέσων που διέπουν τα υποθαλάσσια καλώδια, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS·

86.  υποστηρίζει τη θέσπιση του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια και την άμυνα και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να τον δρομολογήσει το συντομότερο δυνατόν· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν επίσης εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ στον εν λόγω διάλογο, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες με τη εν εξελίξει συνεργασία στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και να αποφευχθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις πολιτικών απαντήσεων· υπογραμμίζει ότι ο διάλογος ΕΕ-ΗΠΑ για την ασφάλεια και την άμυνα θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεργασία για πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, διαχείριση κρίσεων, στρατιωτικές επιχειρήσεις και διμερή θέματα ασφάλειας, όπως αναφέρεται στο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή· υπογραμμίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα αποτελούσε σημαντικό μέρος αυτού του διαλόγου·

87.  τονίζει την κοινή ανάγκη να ξεκινήσουν οι κοινωνίες μας μια διαδικασία ενδοσκόπησης σχετικά με τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες και τον σεβασμό προς τον πλησίον και την πολυμορφία των απόψεων, προκειμένου να αναζωογονήσουν και να υπερασπιστούν την παγκόσμια δημοκρατία έναντι του αυξανόμενου αυταρχισμού, όπως προωθείται τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα, αλλά και εντός της διατλαντικής κοινότητας, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τη λογοδοσία και την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών μας συστημάτων, αντιμετωπίζοντας τις εξτρεμιστικές απόψεις και τον ρατσισμό που παρέχουν γόνιμο έδαφος για την άνθηση αντιδημοκρατικών κινημάτων, αντιτασσόμενες με ενιαία φωνή στην κακόβουλη επιρροή αυταρχικών παραγόντων σε γεωπολιτικό επίπεδο, συμμετέχοντας στον διατλαντικό διάλογο και προωθώντας κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίες να αντιμετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια των ανισοτήτων· υπογραμμίζει την αξία του διατλαντικού διαλόγου και της συνεργασίας πάνω σε πολιτικές που στηρίζουν τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και καταπολεμούν την παραπληροφόρηση και τις ξένες παρεμβάσεις· υπογραμμίζει ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να αντιμετωπίσουν τους παράγοντες που οδηγούν σε μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην πολιτική και τους θεσμούς· τονίζει ότι οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην επιστήμη και τα γεγονότα, την επέκταση ενός διχτυού ασφαλείας βασιζόμενου σε πολιτικές κατά των διακρίσεων, καθώς και την απόρριψη και αντιμετώπιση των φυλετικών και θρησκευτικών διακρίσεων·

88.  επιπλέον, καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να παράσχουν από κοινού οικονομική, πολιτική και επιχειρησιακή υποστήριξη στους υφιστάμενους περιφερειακούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Αφρική, όπως η Αφρικανική Ένωση, η ομάδα των 5 για το Σαχέλ (G5 Σαχέλ) και η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS)·

89.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και να διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται υποστηρίζονται από τους αναγκαίους πόρους και είναι σύμμετρες προς τις απειλές που συνιστούν αυτά τα φαινόμενα· θεωρεί ότι και οι δύο εταίροι θα πρέπει να προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις τρέχουσες πρακτικές ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη καλύτερης, κοινής επίγνωσης της κατάστασης σε καίριους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ασφαλών καταφυγίων και της χρήσης αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών (EDT) από τους τρομοκράτες, καθώς και των υβριδικών τακτικών·

90.  ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποριζοσπαστικοποίηση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στις οποίες περιλαμβάνεται η δημιουργία κοινών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, κοινών μαθημάτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προγραμμάτων ανταλλαγής για αξιωματούχους, ασκήσεων τακτικής και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών·

91.  υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία των δημοκρατικών αρχών, οι οποίες αποτελούν τη βάση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου μας και των ελεύθερων κοινωνιών μας· υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου Biden να διοργανωθεί σύνοδος κορυφής για τη δημοκρατία με στόχο την προαγωγή των οικουμενικών αξιών· καλεί τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν την εμπειρία της Διάσκεψης της ΕΕ για το Μέλλον της Ευρώπης και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία της συνόδου κορυφής τόσο πολιτικά όσο και πρακτικά· είναι της άποψης ότι η προτεινόμενη σύνοδος κορυφής για τη δημοκρατία θα πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της βασιζόμενης σε αξίες πολυμέρειας και αλληλεγγύης μεταξύ των δημοκρατιών, όταν αυτές βρίσκονται υπό πίεση, στην ενίσχυση της δημοκρατίας σε εσωτερικό και παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως δε στην αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην έκφραση ανησυχιών και την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων απέναντι στην καταστολή των δημοκρατικών κινημάτων και στην προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών του περιβάλλοντος, σε όλον τον κόσμο, επιπλέον της αντιμετώπισης της αυξανόμενης επιρροής των αυταρχικών καθεστώτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η εν λόγω προσπάθεια θα μπορούσε να συμβάλει στη χάραξη σαφούς πορείας για την αντιμετώπιση του λαϊκισμού και του αυταρχισμού και για την προστασία των θεμελιωδών δημοκρατικών αξιών και των αξιών που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· προτείνει να συγκροτήσει η ΕΕ, από κοινού με τις ΗΠΑ, διατλαντική συμμαχία για την υπεράσπιση της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και για τον σχεδιασμό ενός συνόλου μέσων προάσπισης της δημοκρατίας, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινές δράσεις σχετικά με τις κυρώσεις, πολιτικές για την πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κανόνες για τις προϋποθέσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής συνδρομής, διεθνείς ανακριτικές έρευνες και υποστήριξη των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υπερασπιστών της δημοκρατίας· ζητεί καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες και μεταξύ αυτών και στις δύο πλευρές όσον αφορά τη διαρκή σημασία των διατλαντικών δεσμών και τον σημαντικό χαρακτήρα που έχουν σήμερα· επαναβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, την αξία των ανταλλαγών απόψεων μεταξύ νομοθετών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών·

Στενότερος συντονισμός της εξωτερικής πολιτικής

92.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί περισσότερο με τις ΗΠΑ και να ανανεώσει τη στρατηγική εταιρική σχέση όσον αφορά την Ανατολική Εταιρική Σχέση και τα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να δημιουργηθούν στην περιοχή αυτή ανθεκτικές, ευημερούσες και δημοκρατικές πολυεθνικές κοινωνίες, ικανές να αντισταθούν στην ανατρεπτική επιρροή τόσο των τοπικών όσο και εξωτερικών αυταρχικών δυνάμεων· υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης αποτελεί ζήτημα ειρήνης και ασφάλειας τόσο για την περιοχή όσο και για την ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ιδιαίτερα αυξημένο συντονισμό των ΗΠΑ με την ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ένταξη στην ΕΕ· είναι της άποψης ότι ο τακτικός και θεσμοθετημένος συντονισμός μεταξύ του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ σε αυτό και σε άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ενδυναμώσει τον διατλαντικό διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος και θα ενισχύσει περαιτέρω τη σύγκλιση των πολιτικών θέσεων σε διατλαντικό επίπεδο· υπενθυμίζει την πρότασή του να δημιουργηθεί ένα Διατλαντικό Πολιτικό Συμβούλιο (ΔΠΣ) για τη συστηματική διαβούλευση και τον συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, του οποίου θα προΐστανται ο ΑΠ/ΥΕ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και το οποίο θα στηρίζεται από τακτικές επαφές με τους πολιτικούς διευθυντές· ζητεί ισχυρή ηγεσία της ΕΕ και αποτελεσματικό συντονισμό με τις ΗΠΑ, προκειμένου να απωθηθούν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επαναχάραξη των συνόρων και παρόμοιες υποεθνικές πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση του εθνοτικού χάσματος και διαχωρισμού, καθώς και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των κινεζικών επενδύσεων και της κινεζικής χρηματοδότησης σε ολόκληρη την περιοχή και ο αντίκτυπός τους στη δημοκρατική διακυβέρνηση και το περιβάλλον· τονίζει τη σημασία της ύπαρξης στενής συνεργασίας και συντονισμού ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την καταπολέμηση της άλωσης του κράτους, της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, των ξένων παρεμβάσεων και των επιθέσεων εις βάρος της ελευθερίας των μέσων επικοινωνίας, καθώς και για την προαγωγή του κράτους δικαίου, ριζικών μεταρρυθμίσεων, σχέσεων καλής γειτονίας και συμφιλίωσης και του στόχου για ευρωατλαντική ολοκλήρωση· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου·

93.  τονίζει ότι συνιστά κοινό συμφέρον η στήριξη μιας μακρόπνοης βιώσιμης ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας, της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Νότιο Καύκασο· χαιρετίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ στην περιοχή, σε συνεργασία με την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών όπως η Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ·

94.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν συνεργατικά τις συνεχείς και αυξανόμενες απειλές για την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης διακίνησης πολιτισμικών αγαθών, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων· ζητεί με έμφαση την υιοθέτηση μιας στρατηγικής η οποία θα περιλαμβάνει ισχυρές εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, την καθολική καταδίκη της διακίνησης αρχαιοτήτων αγνώστου προελεύσεως, τη θέσπιση ενός ενιαίου κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των χώρων πολιτισμού, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των καλλιτεχνικών και αρχαιολογικών κοινοτήτων·

95.  σημειώνει ότι η οικονομική επιρροή, η γεωπολιτική ισχύς και οι διάφορες μορφές προβολής ισχύος της Κίνας, καθώς και η στρατιωτική ισχύς της, έχουν θέσει το σύστημα αυταρχικής διακυβέρνησης της χώρας σε σύγκρουση με τα δυτικά συστήματα διακυβέρνησης, τα οποία βασίζονται σε φιλελεύθερες δημοκρατικές αξίες· υπενθυμίζει την αυξημένη παρουσία της Κίνας στη διεθνή σκηνή και στην Ευρώπη μέσω της πρωτοβουλίας της «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» και των δραστηριοτήτων της στον κυβερνοχώρο, στις αρκτικές περιοχές και στην Αφρική· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Κίνα έχει μετατραπεί σε συστημικό αντίπαλο και ανταγωνιστή, αλλά ότι θα πρέπει επίσης να αποτελέσει σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προβλημάτων· είναι πεπεισμένο ότι μια κοινή διατλαντική προσέγγιση για συνεργασία με την Κίνα αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να διασφαλιστεί μια ειρηνική, βιώσιμη και αμοιβαία επωφελής μακροπρόθεσμη σχέση με την Κίνα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόσφατη επανεκκίνηση ενός συνολικού στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα και θεωρεί ότι αυτός θα πρέπει να αποτελέσει βασικό μηχανισμό για την προώθηση των συμφερόντων μας και τη διαχείριση των διαφορών μας και για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας σε πολυμερή πλαίσια σχετικά με τις κοινές και παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι υγειονομικοί κίνδυνοι, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κυβερνοχώρος, ο έλεγχος των όπλων, η μη διασπορά και οι αναδυόμενες ανατρεπτικές τεχνολογίες· τονίζει την ανάγκη να περιλαμβάνει ο εν λόγω διάλογος ισχυρότερη κοινοβουλευτική διάσταση· ζητεί να αναπτυχθεί ευρεία δέσμη μέσων πολιτικής και, εφόσον είναι εφικτό, να αναζητηθούν διατλαντικές συνέργειες όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κοινότητα των Ουιγούρων· πιστεύει σθεναρά ότι οι σχέσεις με τη ΛΔΚ, τόσο οι διμερείς όσο και οι λοιπές σχέσεις, πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν τη διασφάλιση και την προώθηση κοινών δημοκρατικών αξιών και ότι οποιαδήποτε πολυμερής ατζέντα πρέπει να έχει στον πυρήνα της την έννοια της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

96.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διερευνηθούν τομείς σύγκλισης και πιθανής συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού και διαβούλευσης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με την Κίνα, προκειμένου να αποφευχθούν διατλαντικές εντάσεις, όπως αυτές που ακολούθησαν την έγκριση της τριμερούς συμφωνίας ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου-Αυστραλίας για την ασφάλεια, γνωστής ως AUKUS, χωρίς διαβούλευση με τους συμμάχους της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Νότια και Ανατολική Σινική Θάλασσα, στο Χονγκ Κονγκ και στα στενά της Ταϊβάν· τονίζει τη σημασία της UNCLOS ως νομικής βάσης για την επίλυση συγκρούσεων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα της συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της προσφάτως ανακοινωθείσας στρατηγικής της ΕΕ «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway)·

97.  επικροτεί την πρόσφατη πρόοδο που σημειώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ινδοειρηνικού· ζητεί την άμεση και ολοκληρωμένη εφαρμογή της, καθώς τούτη είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και θα προωθούσε τις αξίες της, τονίζει τη γεωστρατηγική σημασία της εν λόγω περιοχής, όπου βρίσκονται κοινοί διατλαντικοί δημοκρατικοί φίλοι και εταίροι, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, καθώς και η Ταϊβάν, και ζητεί την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και του συντονισμού ΕΕ-ΗΠΑ για την περιοχή του Ινδοειρηνικού· υπενθυμίζει τη σημασία της προώθησης στρατηγικών δεσμών με τα μέλη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και με το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού (PIF)·

98.  επισημαίνει ότι μη δημοκρατικά καθεστώτα, όπως η Κίνα, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο την τεχνολογία για τον έλεγχο και την καταστολή των πολιτών τους, περιορίζοντας την άσκηση των θεμελιωδών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ανάπτυξη ανθρωποκεντρικής τεχνολογίας που θα σέβεται την ιδιωτική ζωή και θα μειώνει τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις·

99.  αναγνωρίζει ότι οι αγορές πνευματικής ιδιοκτησίας από την Κίνα και η τεχνολογική πρόοδος από κορυφαία κινεζικά ερευνητικά κέντρα χρησιμοποιούνται συχνά με στόχο την προώθηση των στρατιωτικών επιδιώξεών της, και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΕ θα πρέπει να εργαστεί για να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προς αντιμετώπιση της στρατηγικής για την πολιτικοστρατιωτική σύντηξη (MCF) της Κίνας στην Ευρώπη·

100.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συντονίζονται σε ζητήματα όπου οι ενέργειες της Κίνας είναι αντίθετες με τα ευρωατλαντικά συμφέροντα ασφάλειας· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε προκλήσεις στους τομείς του κυβερνοχώρου, των υβριδικών τεχνολογιών, των αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών, του διαστήματος, του ελέγχου των όπλων και της μη διασποράς·

101.  εκφράζει ανησυχία για τον οικονομικό εξαναγκασμό που ασκεί η Κίνα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες· στηρίζει την ιδέα της συλλογικής οικονομικής άμυνας μέσω της συνεργασίας με τις ομόφρονες δημοκρατίες κατά του οικονομικού εξαναγκασμού που ασκεί η Κίνα·

102.  εκφράζει την ανησυχία του για τους στενούς δεσμούς μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και της βιομηχανίας στην Κίνα, ιδίως των εταιρειών ασφαλείας· συστήνει στα κράτη μέλη να διενεργήσουν εσωτερικό έλεγχο των πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που εντάσσονται στα οικεία εθνικά δίκτυα και τα θεσμικά όργανα στον τομέα της άμυνας δεν περιλαμβάνουν τεχνολογίες που προέρχονται από εταιρείες στην Κίνα·

103.  ζητεί στενή συνεργασία για την εκπόνηση κοινού σχεδίου συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία και, παράλληλα, για την από κοινού αντιμετώπιση του φάσματος των απειλών που προέρχονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η συνεχιζόμενη αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η στήριξη της παράνομης κυβέρνησης του Λουκασένκο στη Λευκορωσία, ο ρόλος και η επιρροή της Ρωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια και στον Εύξεινο Πόντο, η αποδοκιμαστέα παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των εκλογών, η χρηματοδότηση εξτρεμιστικών πολιτικών κομμάτων και αναθεωρητικών πολιτικών, οι υβριδικές απειλές και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, με παράλληλη συνέχιση της επιλεκτικής συνεργασίας κοινού διατλαντικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα της αρχιτεκτονικής ελέγχου των όπλων, περιλαμβανομένης της Συνθήκης για τις πυρηνικές δυνάμεις μέσου βεληνεκούς, καθώς και της κλιματικής διπλωματίας, της αναζωογόνησης του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPOA) και της σταθεροποίησης στο Αφγανιστάν· επικροτεί την απόφαση που έλαβε η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τη διεύρυνση της Συνθήκης New START για τον έλεγχο των όπλων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να δοθεί νέα ώθηση στις συνομιλίες για τον έλεγχο των όπλων μεταξύ των βασικών παγκόσμιων παραγόντων, όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και να συμπεριληφθεί η Κίνα σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο των όπλων· τονίζει την ανάγκη για επείγουσα ανοικοδόμηση της συμβατικής αρχιτεκτονικής ελέγχου των όπλων, ώστε να περιοριστεί το εύρος των ανταγωνισμών των εξοπλισμών και των απρόβλεπτων συμβάντων· χαιρετίζει την προθυμία της κυβέρνησης Biden να επαναφέρει τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και υποστηρίζει το σχέδιο της ΕΕ και των ΗΠΑ για την καθιέρωση διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τη Ρωσία· θεωρεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να υποστηρίζουν ενεργά την αναζήτηση τρόπων για την εμβάθυνση του διαλόγου και θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης· τονίζει, παράλληλα, τη σημασία του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και της στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη Ρωσία που επιδιώκουν την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τον πολιτικό πλουραλισμό, τη συμμετοχή στα κοινά και τις θεμιτές δημοκρατικές προσδοκίες του ρωσικού λαού·

104.  θεωρεί ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να συντονίσουν τη διττή τους προσέγγιση αποτροπής και διαλόγου με τη Ρωσία εντός των παραμέτρων που συμφωνήθηκαν στις συνόδους κορυφής της Ουαλίας και της Βαρσοβίας·

105.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να δρουν έγκαιρα και αποφασιστικά έναντι ενεργειών των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών οι οποίες επιφέρουν διαταράξεις στην επικράτεια της ΕΕ· συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών αντικατασκοπείας·

106.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, η οποία πρέπει να υποστηρίζει καλύτερα την κοινωνία των πολιτών, να ενισχύει τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της Ρωσίας, να χαράσσει σαφείς κόκκινες γραμμές για τη συνεργασία με τους ρωσικούς κρατικούς παράγοντες, να χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά πρότυπα και το ανοικτό διαδίκτυο για να υποστηρίζει τους ελεύθερους χώρους και να περιορίζει τις καταπιεστικές τεχνολογίες, και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τους ανατολικούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων, σε θέματα ασφάλειας και ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων· υπογραμμίζει ότι οποιοσδήποτε διάλογος της ΕΕ και των ΗΠΑ με τη Ρωσία πρέπει να βασίζεται στην σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

107.  υπογραμμίζει τη σημασία και το αίτημα της συνεργασίας και του συντονισμού ΗΠΑ-ΕΕ έναντι της αφρικανικής ηπείρου, των διαφόρων περιφερειών και χωρών της, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μια ισχυρή και δίκαιη εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Αφρικής, λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και των δημογραφικών της επιπτώσεων, της κατάρρευσης της βιοποικιλότητας, της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Αφρικής από την Κίνα, της εκπαίδευσης σε θέματα βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης, του κράτους δικαίου, της προαγωγής της δημοκρατίας και της ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνίας των πολιτών και της ισότητας των φύλων· πιστεύει ότι οποιαδήποτε παροχή βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να βασίζεται στην προσέγγιση της ανθρώπινης ασφάλειας και τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών, να συνάδει πλήρως με το διεθνές δίκαιο και να περιλαμβάνει ισχυρή λογοδοσία και μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής εποπτείας· επικροτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης Biden να ενισχύσει τη συνεργασία με τον Διεθνή Συνασπισμό για το Σαχέλ· ζητεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ να εργαστούν από κοινού για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του βίαιου εξτρεμισμού, την τρομοκρατία του ISIS και των οργανώσεων που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα καθώς και τις ανθρωπιστικές και οικονομικές προκλήσεις και τις προκλήσεις διακυβέρνησης τόσο στην περιοχή του Σαχέλ όσο και στην περιοχή ΜΑΒΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) εν γένει· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου και του συντονισμού όσον αφορά τη θέση των διατλαντικών εταίρων έναντι των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράν και η Λιβύη·

108.  ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία στην Αρκτική, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον άλλων χωρών για την Αρκτική, όπως είναι η Κίνα, και τις δραστηριότητες και τη στρατιωτική εξάπλωση της Ρωσίας στην Αρκτική· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαιώνεται από τη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου 2021, να συνεργαστούν για να διατηρηθεί η Αρκτική ως περιοχή ειρήνης και σταθερότητας και να συνεργαστούν μέσω του Αρκτικού Συμβουλίου·

109.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθούν και, κατά περίπτωση, να ενισχυθούν οι διαρθρωτικές στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση τις κοινές αξίες μας, τα συμφέροντα και τις προκλήσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά θέματα ασφάλειας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της αυτονομίας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

110.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη βίαιη κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν μετά την απόσυρση των αμερικανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων και για τις επακόλουθες εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των κοριτσιών, των γυναικών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και για την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στη χώρα· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η διατλαντική κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης, σταθερότητας και προόδου στο Αφγανιστάν, στηρίζοντας την αφγανική κοινωνία των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, τους πολιτικούς ακτιβιστές, τους δημοσιογράφους, τους πανεπιστημιακούς, τους καλλιτέχνες και άλλες ομάδες και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο· ζητεί ισχυρό διατλαντικό συντονισμό και διαβούλευση για την απόκτηση, διατήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατική απειλή που προέρχεται από το Αφγανιστάν, ιδίως από το ISIS, την Αλ Κάιντα και τους συμμάχους τους· ζητεί μια συντονισμένη διατλαντική προσέγγιση που θα συνδυάζει την ανάγκη για επιχειρησιακή συνεργασία με τους Ταλιμπάν για ανθρωπιστικούς και αντιτρομοκρατικούς σκοπούς με σαφείς προϋποθέσεις για τη μελλοντική συνεργασία με την κυβέρνηση υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί βαθύ διατλαντικό προβληματισμό σχετικά με τα διδάγματα από την αποστολή στο Αφγανιστάν, με στόχο την εξαγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων για μελλοντικές προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της χρηστής διακυβέρνησης ανά τον κόσμο· καλεί επίσης τους διατλαντικούς εταίρους να συνεργαστούν με όλους τους γείτονες του Αφγανιστάν, λαμβάνοντας υπόψη τη δεινή θέση του αφγανικού λαού που αναζήτησε καταφύγιο εκεί και την ανάγκη που έχει για βοήθεια·

111.  εκφράζει ικανοποίηση για την ανανεωμένη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μέσω της Πράξης για την Ανατολική Μεσόγειο του 2019, με την οποία εγκρίνεται η παροχή νέας βοήθειας για την ασφάλεια στην Κύπρο και την Ελλάδα και ενισχύεται κάθε είδους συνεργασία μεταξύ περιφερειακών παραγόντων· χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαιώνεται από τη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 15 Ιουνίου 2021, να εργαστούν χέρι-χέρι για μια βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές θα πρέπει να διευθετηθούν μέσω καλόπιστου διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· υποστηρίζει τη δήλωση της ΕΕ και των ΗΠΑ ότι προτίθενται να επιδιώξουν μια συνεργατική και αμοιβαία επωφελή σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία·

112.  υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης, των δημοκρατικών αξιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προτύπων του διεθνούς δικαίου, της οικονομικής ανάπτυξης, της καταπολέμησης των ανισοτήτων, της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, της βιοποικιλότητας και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να συνεργαστούν πιο ενεργά με τη Λατινική Αμερική και την περιοχή της Καραϊβικής, που αποτελούν σημαντικούς συμμάχους στα διεθνή φόρουμ και στρατηγικούς εταίρους για την υπεράσπιση της πολυμέρειας· ζητεί να αναπτυχθεί μια «τριγωνική συμμαχία του Ατλαντικού» μεταξύ ΕΕ, ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής, η οποία θα δώσει στις δύο περιοχές τη δυνατότητα να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο σε τομείς όπως η δημοκρατία, η ασφάλεια και το εμπόριο ναρκωτικών, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η αναπτυξιακή συνεργασία· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η εν λόγω συνεργασία με τις ΗΠΑ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα μετουσιωθεί σε κοινές προσπάθειες με σκοπό τη στήριξη των αντιπολιτευομένων και των αντιφρονούντων οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίποινα σε διάφορες χώρες επειδή υπερασπίστηκαν τις αξίες της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τις ΗΠΑ και την ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους και με άλλες χώρες για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα μέσω πραγματικά ελεύθερων, αξιόπιστων, διαφανών και πλήρως δημοκρατικών εκλογών χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και μέσω της στήριξης των νόμιμων πολιτικών δυνάμεων που αναγνωρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επαναλαμβάνει επίσης τη δέσμευσή του για προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής· ζητεί να ενισχυθεί ο συντονισμός ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά τις κυρώσεις· επαναλαμβάνει την πρότασή του για τη διεξαγωγή τακτικών ανταλλαγών απόψεων μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τις αντίστοιχες συνόδους κορυφής τους με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η σύνοδος ΕΕ-CELAC και η σύνοδος του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών·

113.  επισημαίνει τη σημασία της περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για την ευρωπαϊκή και, κατ’ επέκταση, τη διατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα· ζητεί, ως εκ τούτου, ενισχυμένο διάλογο και συντονισμό όσον αφορά τη θέση των διατλαντικών εταίρων έναντι της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, μεταξύ άλλων με την ανάληψη δράσης κατά των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου που έχουν σημειωθεί στην περιοχή· ζητεί από τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν εκ νέου στο κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) ως ακρογωνιαίο λίθο ενός παγκόσμιου καθεστώτος μη διασποράς και ως βάση για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Περσικού Κόλπου· υποστηρίζει την έκκληση των ΗΠΑ για «μεγαλύτερη και ισχυρότερη» πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και ζητεί τη διατλαντική συνεργασία στο θέμα αυτό ως επόμενο βήμα· χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ να ανανεώσουν τη χρηματοδότησή τους στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· ζητεί να καταβληθούν νέες διατλαντικές προσπάθειες για την ουσιαστική αναζωογόνηση και την επιτυχή ολοκλήρωση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, η οποία θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση δύο κρατών· χαιρετίζει την υπογραφή και την εφαρμογή των συμφωνιών Abraham και ενθαρρύνει τη διατλαντική συνεργασία για την εμβάθυνση αυτών των δεσμών·

o
o   o

114.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και, προς ενημέρωση, στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 49.
(2) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 198.
(3) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120.
(4) ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 89.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0012.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0013.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0256.
(8) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2391
(9) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την COVID-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της COVID-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0283).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου