Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0239/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0239/2021

Συζήτηση :

PV 05/10/2021 - 14
CRE 05/10/2021 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2021 - 12
PV 07/10/2021 - 2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0413

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 86k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 - Στρασβούργο
Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας
P9_TA(2021)0413A9-0239/2021

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας (2020/2112(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα άρθρα 21, 22, 34 και 36 αυτής, καθώς και το πέμπτο τμήμα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με την αρκτική διακυβέρνηση(1), της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά(2), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική(3), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική(4), της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος(5) και της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης(6),

–  έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP), η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιοχή της Αρκτικής» (COM(2008)0763), και τις κοινές ανακοινώσεις της 26ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Ανάπτυξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αρκτικής: συντελεσθείσα πρόοδος από το 2008 και επόμενα βήματα» (JOIN(2012)0019) και της 27ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική» (JOIN(2016)0021),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της Αντιπροσωπείας για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας καθώς και τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (DEEA)

–  έχοντας υπόψη την περίληψη των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης του Ιανουαρίου του 2021 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020(8), και την από 11ης Δεκεμβρίου 2019 ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2019)0640) σχετικά με τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 κατά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC (συμφωνία του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τα ζητήματα της Αρκτικής, της 12ης Μαΐου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αρκτικής, της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την Αρκτική, της 21ης Νοεμβρίου 2019 με θέμα «Διαστημικές λύσεις για μια βιώσιμη Αρκτική» και της 9ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2017 για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τους αυτόχθονες λαούς (SWD(2016)0340),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή της Αρκτικής (COM(2008)0763),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ilulissat μεταξύ των πέντε αρκτικών παράκτιων κρατών (των ΗΠΑ, της Ρωσίας, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Δανίας), η οποία ανακοινώθηκε στις 28 Μαΐου 2008 και επιβεβαιώθηκε τον Μάιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την ίδρυση του Συμβουλίου των Χωρών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) και του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/137/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2014, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, του Ιουνίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές στρατηγικές για την Αρκτική και δη των αρκτικών κρατών, συγκεκριμένα του Βασιλείου της Δανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς και αυτές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στη θάλασσα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση με θέμα «Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη» που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2016 (COM(2016)0705),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία συνήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και ετέθη σε εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου 1994,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου 1972,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) του 1989 για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό, της 3ης Οκτωβρίου 2018 (συμφωνία CAO για την αλιεία),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR),

–  έχοντας υπόψη τον διεθνή κώδικα για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα (Πολικός Κώδικας) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) του 1974, τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL) του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 και το πρωτόκολλο του 1997, τη διεθνή σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW) του 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995 και το 2010, τη σύμβαση για τους διεθνείς κανονισμούς για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (COLREGs) του 1972, τη σύμβαση για τη διευκόλυνση της διεθνούς θαλάσσιας κυκλοφορίας (FAL) του 1965 και την διεθνή σύμβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση (SAR) του 1979,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Svalbard (προηγουμένως Συνθήκη για το Αρχιπέλαγος του Spitsbergen), της 9ης Φεβρουαρίου 1920,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Οτάβα, της 19ης Σεπτεμβρίου 1996, για την ίδρυση του Αρκτικού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που ενέκρινε το Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τη Βόρεια Διάσταση στο Bodø, Νορβηγία, τον Νοέμβριο του 2019, στις Βρυξέλλες τον Νοέμβριο του 2017, στο Reykjavik, Ισλανδία, τον Μάιο του 2015, στο Archangelsk, Ρωσία, τον Νοέμβριο του 2013, στο Tromsø, Νορβηγία, τον Φεβρουάριο του 2011 και στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τις τρεις νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση υπό την αιγίδα του Αρκτικού Συμβουλίου, ήτοι της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Αεροναυτική και Ναυτική Έρευνα και Διάσωση στην Αρκτική, του 2011, της Συμφωνίας Συνεργασίας για την ετοιμότητα και αντιμετώπιση της θαλάσσιας πετρελαϊκής ρύπανσης στην Αρκτική, του 2013, και της Συμφωνίας για την Ενίσχυση της Διεθνούς Αρκτικής Επιστημονικής Συνεργασίας, του 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 14ης Διάσκεψης της Μόνιμης Επιτροπής των Βουλευτών της Περιοχής της Αρκτικής που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Απριλίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την από 3ης Σεπτεμβρίου 2020 ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα» (COM(2020)0474),

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ ΕΕ-Αρκτικής που πραγματοποιήθηκε στην Umeå, Σουηδία, το 2019,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και ιδίως την ειδική έκθεση με τίτλο «Οι ωκεανοί και η κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» και την ειδική έκθεση για την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C,

–  έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση των διαβουλεύσεων του Αρκτικού φόρουμ Ενδιαφερόμενων Μερών για τον καθορισμό βασικών επενδυτικών προτεραιοτήτων στην Αρκτική και τρόπων επίτευξης καλύτερης ευθυγράμμισης των μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ για την περιοχή, που δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής Στρατηγικής, του Ιουλίου του 2019, με τίτλο «Walking on Thin Ice: A Balanced Arctic Strategy for the EU» (Περπατώντας πάνω σε λεπτό πάγο: Μια ισορροπημένη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική),

–  έχοντας υπόψη το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της Βαρσοβίας, που εξέδωσαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στη Βαρσοβία στις 8 και 9 Ιουλίου 2016, καθώς και την ανάλυση και τις συστάσεις στις οποίες προέβη η ομάδα προβληματισμού που συγκρότησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με τίτλο «NATO 2030: Ενωμένοι για μια Νέα Περίοδο»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0239/2021),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τις τελευταίες δεκαετίες, η Αρκτική είναι μια περιοχή στην οποία επικρατούν η ειρήνη, οι χαμηλές εντάσεις και η εποικοδομητική διεθνής συνεργασία μεταξύ των οκτώ Αρκτικών κρατών (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ρωσία, Καναδάς και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Αρκτικής και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να την κρατήσουν έτσι και να συνεχίσουν να επιδεικνύουν πολιτική βούληση για συνεργασία και επίλυση των σημείων τριβής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική σημασία της περιοχής αυξάνεται και ότι το μέλλον της Αρκτικής και οι παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή της Αρκτικής, οι οποίες υπερβαίνουν εκείνες των χωρών που βρέχονται από τον Αρκτικό Ωκεανό, απαιτούν, ως εκ τούτου, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, και επιβάλλουν την επιδίωξη περιφερειακών συνεργασιών και διεθνών λύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική κατάσταση και η ασφάλεια της Αρκτικής συνδέονται άμεσα με την περιβαλλοντική της κατάσταση, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται σημαντικά από τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας σε άλλες περιοχές του πλανήτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ολοκληρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης της Αρκτικής, που έχει ως πυρήνα το διεθνές δίκαιο, έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία είναι αποδεδειγμένα ο χρησιμότερος τρόπος για τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των αρκτικών κρατών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πλαίσιο διακυβέρνησης της Αρκτικής, με επίκεντρο το Αρκτικό Συμβούλιο, έχει σημαντική συμβολή στη σταθερότητα της περιοχής τα τελευταία 25 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αρκτικό Συμβούλιο αποτελεί το κατ’ εξοχήν δημόσιο βήμα για τη συνεργασία στην Αρκτική και ότι οι ομάδες εργασίας του λειτουργούν ως πεδίο θετικής και εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του Αρκτικού Συμβουλίου στάθηκε ζωτικής σημασίας στην προσπάθεια εξασφάλισης ειρηνικής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Αρκτικής, έχοντας γίνει αιτία για μια σειρά δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν η περιοχή της Αρκτικής παρέμεινε σχετικά ανεπηρέαστη από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά η στρατιωτική της σημασία και ο γεωπολιτικός στρατηγικός της ρόλος αυξάνονται πλέον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια και η πολιτική της Αρκτικής συνδέονται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό με παγκόσμια προβλήματα, δεδομένου ότι οι εξελίξεις εκτός Αρκτικής επηρεάζουν κατά πάσα πιθανότητα τα κράτη της Αρκτικής και αντιστρόφως, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την προσπάθεια να αποφύγει η Αρκτική οποιεσδήποτε δευτερογενείς επιπτώσεις προϊόντα γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων σε άλλες περιοχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση του Αρκτικού Συμβουλίου υπέρ της ευημερίας των κατοίκων της Αρκτικής, της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής και την προστασίας του αρκτικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της υγείας των οικοσυστημάτων, της συντήρησης και διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων, τυγχάνει της πλήρους υποστήριξης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ταχθεί εδώ και πολύ καιρό υπέρ της στενής συνεργασίας στην περιοχή της Αρκτικής και δραστηριοποιείται ενεργά στην Αρκτική εδώ και δεκαετίες, όπως το πιστοποιούν η συμμετοχή της στην χάραξη της πολιτικής για τη Βόρεια Διάσταση με τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, η παρουσία της στη σύσταση του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS), η συνεργασία της στην Ευρωαρκτική περιοχή του Μπάρεντς με ειδική αναφορά στο Ευρωαρκτικό Συμβούλιο του Μπάρεντς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Μπάρεντς, οι στρατηγικές εταιρικές της σχέσεις με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, και η συμμετοχή της με την ιδιότητα του de facto ενεργού παρατηρητή στο Συμβούλιο της Αρκτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεισέφερε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο EUR στην περιφερειακή ανάπτυξη και διασυνοριακή συνεργασία στις ευρωπαϊκές περιοχές της Αρκτικής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο σχηματίζει τη βάση των διεθνών δεσμεύσεων και συνεργασιών στην Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ιδίως ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και οι συμβάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), οι οποίες δημιουργούν το πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και δράσης σε θέματα που σχετίζονται με τον Αρκτικό Ωκεανό, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εκ νέου και να ενισχυθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCLOS καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται όλες οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες, χορηγεί οικονομικά δικαιώματα στα παράκτια κράτη στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους, καθώς και στην υφαλοκρηπίδα τους, και ορίζει ότι οι ανοικτές θάλασσες δεν υπόκεινται σε καμία κρατική κυριαρχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αρκτικά παράκτια κράτη επιβεβαίωσαν στη Διακήρυξη του Ilulissat ότι θα τηρούν το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα την UNCLOS, στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Αρκτικού Ωκεανού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο IMO θεσπίζει παγκόσμια κανονιστικά πρότυπα για την ασφάλεια, την προστασία και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της διεθνούς ναυτιλίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική έχει επηρεαστεί σημαντικά και εξακολουθεί να επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της θερμοκρασίας, των αλλαγών στις συνθήκες πάγου, των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, των αυξανόμενων επιπέδων της θάλασσας, των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών, των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, των σοβαρών απωλειών βιοποικιλότητας και του λιωσίματος του περμαφρόστ, οι οποίες επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη αλλά απειλούν επίσης τις τοπικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές στρατηγικές προσαρμογής και η προστασία του αρκτικού οικοσυστήματος δεν μπορούν να υλοποιηθούν ανεξάρτητα από το παγκόσμιο πλαίσιο κλιματικής δράσης και ότι η Συμφωνία του Παρισιού βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας συνεργασίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέρη της Αρκτικής έχουν την υψηλότερη συγκέντρωση πλαστικών απορριμμάτων στον κόσμο, η οποία ήδη επηρεάζει τα αρκτικά είδη πανίδας και απειλεί με μόλυνση του τροφικού δικτύου και θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανησυχητικός ρυθμός με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στην Αρκτική οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και σε παράγοντες που πηγάζουν κυρίως πέρα από την Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να θεωρείται πολλαπλασιαστής απειλών, κάτι που επιδεινώνει τις υπάρχουσες τάσεις, εντάσεις και αστάθειες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής και η επακόλουθη άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις, καθώς και επιπτώσεις στην ανθρώπινη ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της στάθμης της θάλασσας σε όλο τον κόσμο, έως και κατά 7,2 μέτρα, βυθίζοντας πολλές περιοχές του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι πληθυσμοί της Αρκτικής βιώνουν ήδη τις συνέπειες που προκαλεί το λιώσιμο των πάγων, γεγονός που έχει προκαλέσει μεταναστευτικές ροές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας αλλοιώνει επίσης τη βιοποικιλότητα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των διαφόρων απειλών στις οποίες είναι εκτεθειμένη η Αρκτική λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, εκείνη η απειλή που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι το λιώσιμο του περμαφρόστ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περμαφρόστ καλύπτει περίπου το 24 % του εδάφους του βόρειου ημισφαιρίου και κυρίως μεγάλες εκτάσεις της βόρειας Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περμαφρόστ περιέχει μεγάλες ποσότητες επικίνδυνου μεθανίου και Co2 και ότι, καθώς λιώνει, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου, γεγονός που συμβάλλει στην υπερθέρμανση του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιώσιμο του περμαφρόστ μπορεί να αλλάξει οικοσυστήματα και να επηρεάσει την ασφάλεια με μη αναμενόμενους τρόπους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρκτική προκαλούνται κυρίως από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή και από δραστηριότητες εκτός της περιοχής της Αρκτικής, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ιδιαιτέρως ορατές στην Αρκτική, δεδομένου ότι η Αρκτική θερμαίνεται τρεις φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και ο θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής λιώνει με πρωτοφανή ρυθμό, με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας να έχει καταστροφικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις όχι μόνο στην ίδια την περιοχή αλλά και παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτές μεταβάλλουν το περιφερειακό οικοσύστημα, τη γεωγραφία και την οικονομία διότι θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε νέες θαλάσσιες οδούς μεταφορών, ενισχυμένο εμπόριο, πρόσβαση σε σπάνιους φυσικούς πόρους και εντατικοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, της αλιείας και του τουρισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις αλλαγές προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για τεχνολογικά προηγμένη, φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αρκτική και ιδίως η κλιματική αλλαγή αποτελούν ευθύνη όλου του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων τόσο μέσω των δικών της δεσμεύσεων όσο και μέσω της παροχής βοήθειας σε άλλους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δύσκολη η ανάσχεση και η διαχείριση των περιβαλλοντικών καταστροφών που προκαλεί ο άνθρωπος στην Αρκτική και δη κατά την εξόρυξη πετρελαίου και άλλων αρκτικών πόρων, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών μπορεί επίσης να αποδειχθεί πολυδάπανη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα της Αρκτικής έχει καταγραφεί στη Σιβηρία τον Μάιο του 2020, όταν περισσότεροι από 20 000 τόνοι καυσίμου ντίζελ απελευθερώθηκαν στα γειτονικά εδάφη και ύδατα κοντά στην ρωσική πόλη Norilsk, με τις εργασίες απορρύπανσης να συνεχίζονται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ως επί το πλείστον εξωγενής αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική και η επανεμφάνιση του γεωπολιτικού ανταγωνισμού στην περιοχή περιπλέκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διατήρηση των παραδοσιακών τρόπων ζωής στο εύθραυστο περιβάλλον της Αρκτικής και θα επηρεάσουν ενδεχομένως την ασφάλεια και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωοικονομική σημασία της περιοχής κλιμακώνεται με γοργούς ρυθμούς εξαιτίας του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τους πλούσιους και άφθονους φυσικούς της πόρους, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων πρώτων υλών, για τις νέες θαλάσσιες οδούς που αναμένεται ότι θα προκύψουν και για τις αντίστοιχες δυνατότητες θαλάσσιων μεταφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της Αρκτικής, μολονότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τους πόρους της επικράτειάς τους, έχουν επίσης καθήκον να το πράττουν με υπεύθυνο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξερεύνηση και εκμετάλλευση των πόρων της Αρκτικής συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τους τοπικούς πληθυσμούς της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγαν ένα μεγάλο μερίδιο από τις εξαγωγές ενέργειας, μετάλλων, ορυκτών και ιχθύων των κρατών της Αρκτικής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βορειοδυτικό Πέρασμα, το Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα και η μελλοντική Διαπολική Θαλάσσια Διαδρομή ανοίγουν σταδιακά ως συνέπεια του λιωσίματος των πάγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικοί πόροι της αρκτικής περιοχής σε μεγάλο βαθμό εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία των αρκτικών κρατών και ότι η ιδιοκτησία αυτών των πόρων είναι αδιαμφισβήτητη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για ανάπτυξη και εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στην παραγωγή ενέργειας και στις μεταφορές έχει αυξήσει την παγκόσμια ζήτηση για σπάνιες γαίες, γεγονός που έχει στρέψει την προσοχή στους φυσικούς πόρους της Αρκτικής, οι οποίοι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Αρκτικής έχει τεράστιο απόθεμα ορυκτών σπάνιων γαιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90 % της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών προέρχεται επί του παρόντος από την Κίνα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Αρκτικής φέρουν την κύρια ευθύνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αρκτικής χωρίς ωστόσο να μπορεί να αμφισβητηθεί ο σημαντικός αντίκτυπος που έχουν οι εξωτερικοί παράγοντες, κάτι που σημαίνει ότι η διεθνής κοινότητα έχει υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσει τις αρκτικές περιοχές και να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλειά τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πέριξ του πόλου Αρκτική ζουν πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πάνω από 40 διαφορετικοί αυτόχθονες πληθυσμοί και τοπικές κοινότητες και μισό εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μόνος αναγνωρισμένος αυτόχθων λαός της ΕΕ, ο λαός των Σάμι, ζει στις αρκτικές περιοχές της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και στη Νορβηγία και τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφία είναι σημαντική για την περιφερειακή ανάπτυξη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας είναι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν η σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει συνεισφέρει περισσότερα από 200 εκατομμύρια EUR για την έρευνα στην Αρκτική μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιδιώξει έναν ανοικτό και ασφαλή παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και τη στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή παρουσία της ΕΕ στην Αρκτική εδράζεται στην ιστορία, τη γεωγραφία, την οικονομία και την έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναδειχθεί η σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, της πολιτικής συνοχής και της διασυνοριακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, δρώντας σε παγκόσμια κλίμακα, επιδεικνύει με συνέπεια τη δέσμευσή της υπέρ μιας ειρηνικής, περιβαλλοντικά καθαρής, συνεργατικής, βιώσιμης και ευημερούσας Αρκτικής, και επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τους κατοίκους της Αρκτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δώσει ξεκάθαρα δείγματα της ετοιμότητάς της να αναλάβει ακόμη πιο εξέχοντα ρόλο·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει την ικανότητα να συμβάλλει με διάφορους τρόπους στην επίλυση πιθανών αναδυόμενων προκλήσεων και στην αποτροπή οποιωνδήποτε συγκρούσεων στην Αρκτική·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημα της ΕΕ για καθεστώς πλήρους παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε επισήμως παραδεκτό από τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου το 2013, συνεχίζει επί του παρόντος να εκκρεμεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη οριστικής απόφασης έχει αναβληθεί εξαιτίας της αντίστασης που προβάλλουν ορισμένα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της εν λόγω αίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμμετέχει ενεργά στις εργασίες επιμέρους ομάδων, ειδικών ομάδων και ομάδων εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρύ φάσμα περιφερειακών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, οι γνώσεις των εμπειρογνωμόνων και οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν το πλαίσιο για κοινά σχέδια·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Ιταλία - όλες με την ιδιότητα του παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο - επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Αρκτική και έντονη προθυμία για ένα μελλοντικό διάλογο και συνεργασία με το Αρκτικό Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εσθονία και η Ιρλανδία έχουν υποβάλει αίτημα για να αποκτήσουν καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία και η Νορβηγία είναι συνδεδεμένες με την ΕΕ μέσω του ΕΟΧ και της Συμφωνίας Σένγκεν, ως υπεύθυνοι και αξιόπιστοι εταίροι·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Αρκτική έχει παραμείνει σχετικά σταθερή εδώ και πολύ καιρό αλλά επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από το κλιμακούμενο διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής επαναστρατιωτικοποίησης της περιοχής από τη Ρωσική Ομοσπονδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και στρατιωτικές επενδύσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αρκτική υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες των υπόλοιπων αρκτικών κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει δημιουργήσει νέες και έχει εκσυγχρονίσει παλαιές στρατιωτικές βάσεις στις βόρειες περιοχές και έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα άρνησης πρόσβασης/απαγόρευσης χρήσης περιοχής (A2/AD) που περιορίζει τα δικαιώματα ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα (NSR), το οποίο η Ρωσία ψευδώς ισχυρίζεται ότι αποτελεί εσωτερική πλωτή οδό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναβαθμίσει τον τομέα ευθύνης του Βόρειου Στόλου της σε Στρατιωτική Περιοχή και έχει εκσυγχρονίσει τους διάφορους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεών της, προμηθεύοντας τους, μεταξύ άλλων, με νέα υποβρύχια, παγοθραυστικά πυρηνικής και συμβατικής πρόωσης, ραντάρ σε πολεμική ετοιμότητα και πυραυλικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει αναβιώσει την αμυντική αντίληψη της «έπαλξης» για την προστασία των στρατηγικών ικανοτήτων της από τη Θάλασσα Μπάρεντς ως τον Βερίγγειο πορθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες, την υποβρύχια δράση και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, εξέλιξη ιδιαιτέρως ανησυχητική· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν γίνει αιτία να αυξηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις, οι στρατιωτικές δυνάμεις, οι περιπολίες και οι επενδύσεις σε ικανότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατιωτικοποίηση της περιοχής αντιβαίνει στο πνεύμα συνεργασίας που διέκρινε μέχρι πρότινος τις διακρατικές σχέσεις στην Αρκτική·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της Θάλασσας Μπάρεντς έχει αποτελέσει βασικό πεδίο δοκιμών τόσο για βαλλιστικά πυραυλικά συστήματα όσο και για πυραυλικά συστήματα Κρουζ, ενώ η περιοχή ανατολικά της Noveya Zemlya έχει υπάρξει κύριο πεδίο πυρηνικών δοκιμών·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία παραβιάζει την κρατική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα των φιλειρηνικών γειτόνων της όταν παρεμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας στην Αζοφική Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και στη Βαλτική Θάλασσα, γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί όταν εξετάζονται μελλοντικά σενάρια σχετικά με τη διαφύλαξη της σημερινής ειρηνικής συνύπαρξης στην Αρκτική·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μεγαλεπήβολα σχέδια και οι πρωτοβουλίες της Κίνας προκαλούν σοβαρές ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη Λευκή Βίβλο με θέμα την αρκτική πολιτική που έδωσε στη δημοσιότητα η Κίνα τον Ιανουάριο του 2018 και τις μακράς πνοής προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει τη θέση της στην Αρκτική, αυτοανακηρυσσόμενη σε «σχεδόν αρκτική χώρα» και τρέφοντας τη φιλοδοξία να καταστεί «πολική δύναμη» ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία της στην Αρκτική με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει συλλάβει τον «Πολικό Δρόμο του Μεταξιού», ως εμπορικό δίαυλο που διασχίζει την περιοχή της Αρκτικής και συνιστά προέκταση της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη - Ένας δρόμος», και έχει επίσης διοργανώσει περιφερειακές επιστημονικές εξερευνητικές αποστολές, έχει διοργανώσει ερευνητικά κέντρα στην Αρκτική και έχει αναπτύξει 24 δορυφόρους πολικών παρατηρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα συμμετέχει ενεργά στο Αρκτικό Συμβούλιο και έχει διμερή συνεργασία με μεμονωμένα αρκτικά κράτη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να συγκεντρώσει στήριξη για τις πρωτοβουλίες της·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι αρκτικοί παράγοντες έχουν επικαιροποιήσει τις στρατηγικές τους με βάση την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση στην Αρκτική και την αυξανόμενη οικονομική και γεωστρατηγική σημασία της περιοχής·

Η διεθνής συνεργασία ως το θεμέλιο μιας ασφαλούς, σταθερής, ευημερούσας, προσβάσιμης και ειρηνικής Αρκτικής

1.  επιβεβαιώνει ξανά την στρατηγική και πολιτική σημασία που έχει η Αρκτική για μια ΕΕ με συμφέροντα στην Αρκτική και με πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο, και υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΕΕ να ενεργεί με αίσθημα ευθύνης και να επιδιώκει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη και ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής σε πλήρη συνεργασία με διεθνείς εταίρους· εκτιμά ότι πρόκειται για ζωτικής σημασίας ανάγκη να ενεργούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, για τη διαφύλαξη μιας ειρηνικής διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας υψηλών ρυθμών, της επιστημονικής έρευνας, της ευημερίας και των χαμηλών εντάσεων στην Αρκτική, καθώς και για την αντιμετώπιση των πολύ ανησυχητικών επιπτώσεων και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή· εκτιμά ότι η Αρκτική παίζει κρίσιμο ρόλο στην διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας του πλανήτη και εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η περιοχή αποτελεί επί μακρόν τόπο ειρήνης και εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και συγχαίρει το Αρκτικό Συμβούλιο για την 25η επέτειό του ως πρωταρχικού φόρουμ για την αρκτική συνεργασία, το οποίο έχει αποδείξει την ικανότητά του να διατηρεί ένα εποικοδομητικό και θετικό πνεύμα συνεργασίας·

2.  τάσσεται υπέρ της συνεχιζόμενης ισχύος των τριών θεμελιωδών πυλώνων της ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, οι οποίοι περιλαμβάνουν φιλόδοξες απαντήσεις στην κλιματική αλλαγή και στη διαφύλαξη του αρκτικού περιβάλλοντος, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας· επισημαίνει τη σημασία μιας ισόρροπης ενωσιακής πολιτικής για την Αρκτική και συντάσσεται με την άποψη ότι η ΕΕ κατέχει μοναδική θέση ώστε να συμβάλει στον συντονισμό και την συμπλήρωση των πολιτικών των κρατών μελών για την Αρκτική, και κατά συνέπεια τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ όσον αφορά τα θέματα της Αρκτικής· προτρέπει την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει, όπου δει, την αρκτική διάσταση στις τομεακές πολιτικές της·

3.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο Αρκτικό Συμβούλιο όσα κράτη-παρατηρητές διαθέτουν εκτενή εμπειρία και μακροχρόνια συμμετοχή στην επιστημονική και πολιτική συνεργασία στην Αρκτική· χαιρετίζει εν προκειμένω τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ των κρατών-παρατηρητών και της Προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου· τάσσεται υπέρ της αίτησης της ΕΕ για απόκτηση του καθεστώτος πλήρους παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο και ενθαρρύνει τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου να ανταποκριθούν θετικά στο αίτημα της ΕΕ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η ΕΕ ήδη είναι εκ των πραγμάτων παρατηρητής του Αρκτικού Συμβουλίου, με δυνατότητα συμμετοχής και συνεισφοράς υπό τους ίδιους όρους με άλλα μέλη παρατηρητές·

4.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεισφέρει στην ενισχυμένη πολυμερή διακυβέρνηση της Αρκτικής, να φροντίσει για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης πόρων και για την προστασία και διατήρηση της Αρκτικής από κοινού με τον πληθυσμό της· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να συνεισφέρει εμπειρογνωμοσύνη και χρηματοδότηση στο Αρκτικό Συμβούλιο αυξάνοντας τη συμμετοχή της στις ομάδες εργασίας και στα διάφορα σχέδια του Αρκτικού Συμβουλίου· πιστεύει ότι η βόρεια περιοχή θα πρέπει να εξετάζεται ως μέρος της βόρειας γειτονίας της ΕΕ, με αυξημένη συμμετοχή στα υπάρχοντα φόρουμ· επισημαίνει ότι η Βόρεια Διάσταση λειτουργεί ως εποικοδομητικό πεδίο διασυνοριακής συνεργασίας στη βάση ενός επιτυχημένου μοντέλου τομεακής συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου η ΕΕ συμβάλει εξίσου στην κοινή πολιτική με τη Ρωσία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, καθώς και άλλους παρατηρητές· προσβλέπει σε περαιτέρω πρακτική συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων· επισημαίνει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και εθνικών παραγόντων, κρατικών και μη, στο πλαίσιο του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας Μπάρεντς, του οποίου η ΕΕ είναι πλήρες μέλος, και σε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την περιοχή του Μπάρεντς· σημειώνει ότι το Ευρωαρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας Μπάρεντς έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας κατανόησης στον Βορρά και παράλληλα έχει εργαστεί για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρκτικών χωρών· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει τη συμμετοχή της και σε άλλα πολιτικά φόρουμ που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Αρκτικής·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη διαδικασία επικαιροποίησης της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον της ΕΕ για την Αρκτική και να επιδιώκει λύσεις για τις συνδυασμένες προκλήσεις της αυξημένης διεθνούς προσοχής και των κλιματικών, περιβαλλοντικών, γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αλλαγών στην περιοχή· εκτιμά ότι η πολιτική θα πρέπει να συμπεριλάβει νέους παράγοντες, όπως είναι η Κίνα, και θεωρεί ότι η διάσταση της ασφάλειας της Αρκτικής θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ· πιστεύει πιο συγκεκριμένα ότι θα πρέπει αυτή να ενσωματώνει μια ολοκληρωμένη αντίληψη περί ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων του περιβάλλοντος και της υγείας αλλά και ζητημάτων σχετικών με την ασφάλεια στη θάλασσα· σημειώνει ότι μια τέτοια ολοκληρωμένη επικαιροποιημένη πολιτική, βασισμένη στη συναίνεση όλων των κρατών μελών, θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαδραματίσει αποτελεσματικό, προορατικό και πιο φιλόδοξο ρόλο στην περιοχή, λαμβανομένων υπόψη των πιεστικών προκλήσεων που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας της Αρκτικής, αλλά και θα υπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και δη όσων ζουν στην Αρκτική και μάλιστα των αυτοχθόνων πληθυσμών· τονίζει ότι μια τέτοια πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική διάσταση των σχέσεων της ΕΕ με την Αρκτική και θα πρέπει να περιλαμβάνει παράμετρο βιώσιμης συνδεσιμότητας προκειμένου να επιλυθούν βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Αρκτικής, όπως είναι εκείνο της εγγυημένης παροχής διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ποιότητας·

6.  είναι της άποψης ότι η νέα αρκτική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα ως έναυσμα για αυξημένη συνειδητοποίηση και για κινητοποίηση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, των πανεπιστημιακών και των επιχειρήσεων σχετικά με τα ζητήματα της Αρκτικής· ζητεί τη δημιουργία μιας ενιαίας πύλης για την Αρκτική η οποία θα καλύπτει όλες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την Αρκτική·

7.  σημειώνει ότι βαίνει αυξανόμενο το ενδιαφέρον για την Αρκτική και τους πόρους της· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και δη για την ταχεία τήξη των πάγων και την υπερεκμετάλλευση των πόρων, καταστάσεις που δημιουργούν νέα στοιχεία και πραγματικότητες για ορισμένες μορφές οικονομικής ανάπτυξης και προξενούν περαιτέρω διατάραξη των ολοένα και πιο ευαίσθητων οικοσυστημάτων της Αρκτικής·

8.  τονίζει ότι το μοντέλο ολοκληρωμένης διακυβέρνησης που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο έχει ωφελήσει όλα τα κράτη της Αρκτικής και την περιοχή στο σύνολό της και έχει προσφέρει προβλεψιμότητα και σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει ότι οι υπάρχουσες περιφερειακές δομές ενισχύουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των αρκτικών κρατών· τονίζει ότι τα κράτη της Αρκτικής φέρουν την κύρια ευθύνη για την επίλυση προβλημάτων εντός της επικράτειάς τους· επισημαίνει ωστόσο ότι εξωτερικές δυνάμεις έχουν καίριο αντίκτυπο στις σημερινές και στις μελλοντικές προκλήσεις της περιοχής· επαναλαμβάνει ότι το διεθνές δίκαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του νομικού πλαισίου που διέπει τις διεθνείς σχέσεις στην Αρκτική και υπογραμμίζει τη σημασία της UNCLOS ως βάσης για οποιαδήποτε ναυτική δραστηριότητα, με ειδική αναφορά στο Παράρτημα XV αυτής, όσον αφορά την ειρηνική διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών και τις διαφορετικές διαδικασίες επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την οριοθέτηση της αρκτικής υφαλοκρηπίδας και κατά την διευθέτηση των ζητημάτων κυριαρχίας μεταξύ των χωρών της Αρκτικής όσον αφορά τα χωρικά ύδατα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στην αποτελεσματική υλοποίηση των διεθνών συμβάσεων και ζητεί κύρωση της UNCLOS από τις ΗΠΑ· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των διεθνών φορέων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της UNCLOS, συμπεριλαμβανομένων της Επιτροπής για τα όρια της υφαλοκρηπίδας (CLCS), της Διεθνούς Αρχής για το Θαλάσσιο Βυθό (ISA) και του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας (ITLOS), καθώς και πλατφορμών όπως είναι το Αρκτικό Συμβούλιο, η Διάσκεψη των Βουλευτών της Αρκτικής Περιοχής, το Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο του Μπάρεντς, η Βόρεια Διάσταση και τα Ηνωμένα Έθνη, και δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο σε μια ισχυρή και ενεργό συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνεργασία σε θέματα Αρκτικής·

9.  αναγνωρίζει τόσο το καθεστώς της κυριαρχίας των κρατών της Αρκτικής, όσο και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα βάσει διεθνούς δικαίου· πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η διασφάλιση όσων έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών ειρηνικής συνεργασίας· τονίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ικανότητα της ΕΕ να παρέχει λύσεις σε πιθανές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι, δεδομένης της πληθώρας των πολύπλοκων και αλληλένδετων ζητημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη της Αρκτικής σε επίπεδο οικονομίας, περιβάλλοντος και ασφάλειας, χρειάζονται παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά φόρουμ για να διεξαχθεί ο διάλογος σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας της περιοχής·

Κλιματική αλλαγή στην Αρκτική

10.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα ευρήματα της ειδικής έκθεσης της IPCC με τίτλο «Οι ωκεανοί και η κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα», σύμφωνα με την οποία κατά τις περασμένες δεκαετίες η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει οδηγήσει σε ευρεία συρρίκνωση της κρυόσφαιρας, με τεράστια απώλεια στρωμάτων πάγου και παγετώνων, μείωση της χιονοκάλυψης και της έκτασης και του πάχους των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής και αύξηση της θερμοκρασίας του περμαφρόστ· ανησυχεί βαθιά για τις συνέπειες που θα έχει στη δημόσια υγεία και την ασφάλεια, καθώς λιώνει, το περμαφρόστ, αφού θα έρθουν στην επιφάνεια βακτήρια και ιοί που ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση για αιώνες ή χιλιετίες·

11.  τονίζει ότι η Αρκτική χάνει βιοποικιλότητα με ανησυχητικούς ρυθμούς, και εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα συμπεράσματα της έκθεσης της IPBES με θέμα την παγκόσμια αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος· υπογραμμίζει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στις εξορυκτικές δραστηριότητες στους ωκεανούς, για τις οποίες η IPBES σημειώνει ότι ενδέχεται να επεκταθούν στην περιοχή της Αρκτικής καθώς θα λιώνουν οι πάγοι·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις εκθέσεις που αναφέρουν ότι τα βακτήρια που απελευθερώνονται από το λιώσιμο του περμαφρόστ απελευθερώνουν άνθρακα που είναι καταστροφικός για το περιβάλλον αλλά μπορεί, σε συνδυασμό με ιούς, να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων καθώς και των ανθρώπων· σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο του περμαφρόστ έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ικανότητα διαβίωσης και εργασίας στην περιοχή, καθώς έχουν και τα δύο οδηγήσει στην απώλεια ή υποβάθμιση υπαρχουσών υποδομών, οδών και κτιρίων, καθώς και ένα κύμα βιομηχανικών ατυχημάτων και ατυχημάτων σε μεταφορές, και απειλούν τοποθεσίες πολιτισμικής κληρονομιάς και τον τρόπο ζωής των αυτόχθονων πληθυσμών·

13.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα για να καμφθούν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων πληθυσμών, με στόχο την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής·

14.  παροτρύνει την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός φιλόδοξου σχεδίου δράσης για το κλίμα στην Αρκτική, με μέτρα για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και παράλληλα με τη στήριξη καινοτόμων λύσεων για την Αρκτική·

Γεωπολιτικές εξελίξεις στην Αρκτική

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η σταθερότητα της Αρκτικής έχει επί μακρόν παραμείνει σχετικά ανεπηρέαστη από συγκρούσεις σε άλλα μέρη του κόσμου και υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η αποτροπή δευτερογενών επιπτώσεων στην Αρκτική από τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε άλλες περιοχές· σημειώνει ωστόσο ότι η κατάσταση στην Αρκτική από άποψη ασφαλείας και από στρατιωτική άποψη έχει μεταβληθεί ριζικά τα τελευταία χρόνια και αναγνωρίζει την στρατηγική σημασία της περιοχής· σημειώνει τον καίριο ρόλο μιας ασφαλούς, σταθερής, βιώσιμης, ειρηνικής και ευημερούσας Αρκτικής στην εν γένει ασφάλεια της Ευρώπης και στο στρατηγικό της πλαίσιο· τονίζει επιπλέον ότι η στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή πρέπει να διακρίνεται για την προβλεψιμότητα και τη διαφάνειά της και να διεξάγεται κατά τρόπο που προάγει την ασφάλεια και την σταθερότητα, δεδομένου ότι η προϊούσα στρατιωτικοποίηση, σε συνδυασμό με την επιδείνωση των γεωπολιτικών σχέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε θερμά επεισόδια και αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια· ζητεί, ως εκ τούτου, ενισχυμένο περιφερειακό διάλογο, διασυνοριακή συνεργασία και αυτοσυγκράτηση στον στρατιωτικό πεδίο, και προτρέπει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αποβλέπουν μακροπρόθεσμα στη μείωση των οπλοστασίων στην περιοχή·

16.  σημειώνει την ιδιαίτερη γεωγραφική κατάσταση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της οποίας τα χωρικά ύδατα και οι οικονομικές ζώνες υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα όλων των άλλων κρατών της Αρκτικής· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι χάρη στα μοναδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της, η Ρωσία μετατρέπεται σε κατεξοχήν συνομιλητή αλλά και σε παράγοντα με αυξημένη ευθύνη·

17.  σημειώνει την εξέχουσα θέση της Αρκτικής στον στρατιωτικό στρατηγικό σχεδιασμό όλων των κρατών που ενεργούν στην περιοχή και τους προτρέπει να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους για την Αρκτική με πνεύμα πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη σταδιακή στρατιωτικοποίηση που έχει ξεκινήσει η Ρωσία, μακράν η πλέον εκτεταμένη μεταξύ των κρατών της Αρκτικής, και η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων A2/AD αλλά και την επανενεργοποίηση και αναβάθμιση πυρηνοκίνητων πολεμικών σκαφών και τη συγκρότηση στόλου παγοθραυστικών, με ορισμένα από αυτά τα σκάφη να φέρουν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ρωσίας, πυραύλους Κρουζ και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου· εκτιμά ότι παρόμοιες ενέργειες δεν δικαιολογούνται από την επιτόπου στρατιωτική κατάσταση και υπερβαίνουν σημαντικά οποιεσδήποτε θεμιτές αμυντικές επιδιώξεις, αντικατοπτρίζοντας έτσι τη βούληση της Ρωσίας να επιτύχει στρατηγική στρατιωτική υπεροχή στην περιοχή, γεγονός που θα οδηγήσει σε αστάθεια και αυξημένο κίνδυνο αντιπαράθεσης, κατ’ απόκλιση από την πρωτοβουλία Murmansk του 1987 που αποσκοπούσε στη μετατροπή της Αρκτικής σε διεθνή «ζώνη ειρήνης»· προτρέπει τα κράτη που περιβάλλουν τον Βόρειο Πόλο να μην δημιουργήσουν στρατιωτικές ή επιστημονικές προκεχωρημένες βάσεις υπό την προστασία στρατιωτικών δυνάμεων·

18.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Ρωσία, παραγνωρίζοντας τα οφέλη των στενών επαφών σε πνεύμα συνεργασίας, έχει υιοθετήσει μια σαφώς ανταγωνιστικότερη και ενδεχομένως συγκρουσιακή θεώρηση για την Αρκτική, αντιμετωπίζοντας την ως σφαίρα στρατιωτικής, εδαφικής και οικονομικής επέκτασης, πεδίο αυτοκρατορικών φιλοδοξιών και βλέψεων·

19.  καλεί όλα τα κράτη της Αρκτικής να λάβουν μέρος σε έναν εποικοδομητικό και αμοιβαίως επωφελή διάλογο εφ’ όλης της ύλης, από την προστασία του περιβάλλοντος έως την οικονομική ανάπτυξη και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις; υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η Ρωσία έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα σε αρκετούς από τους τομείς που σχετίζονται με την Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων του τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα περιβάλλοντος· τονίζει ωστόσο ότι μια εποικοδομητική συνεργασία θα πρέπει να συνάδει με την αρχή της επιλεκτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του κλίματος και του περιβάλλοντος, θα πρέπει να μην υπονομεύει τον σκοπό των κυρώσεων και των περιοριστικών μέτρων που έχουν εγκριθεί εξαιτίας των πράξεων της ρωσικής κυβέρνησης σε άλλα σημεία του κόσμου και θα πρέπει να συνάδει με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας· σημειώνει ότι το Αρκτικό Συμβούλιο θα πρέπει να θεωρείται ως πλατφόρμα διατήρησης και συνέχισης του ανοικτού διαλόγου με τη Ρωσία σε θέματα που είναι σημαντικά και για την ΕΕ·

20.  θεωρεί ότι η εκ μέρους της Κίνας συμπερίληψη της Αρκτικής στα προγράμματά της για οικονομική ανάπτυξη, με την φιλοδοξία να ενσωματωθεί το Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα της Αρκτικής στην πρωτοβουλία της «Μία ζώνη - Ένας δρόμος» (ως ένας «Πολικός Δρόμος του Μεταξιού»), χρήζει προσεκτικής παρατήρησης από την ΕΕ, η οποία οφείλει να την λάβει σοβαρά υπόψη της στην επικαιροποιημένη της αρκτική πολιτική, δεδομένου ότι αντιστρατεύεται οποιαδήποτε σκέψη ότι θα μπορούσε η Αρκτική να θεωρηθεί αυτοτελής περιοχή, ανεπηρέαστη από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τις επενδύσεις της Κίνας στην έρευνα, σε νέα παγοθραυστικά και σε έργα στρατηγικών υποδομών στην Αρκτική, οι οποίες θυμίζουν τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η χώρα σε άλλα μέρη του κόσμου, και υπενθυμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να προσέξει ώστε να μην απωλέσει πολύτιμο έδαφος έναντι τρίτων χωρών στον τομέα αυτό· εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες της Κίνας για επενδύσεις στα θαλάσσια λιμάνια κατά μήκος του Βόρειου Θαλάσσιου Περάσματος και για την απόκτηση μεταλλευτικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, ως τρόπο παγίωσης της παρουσίας της στην Αρκτική, και παροτρύνει τα κράτη της Αρκτικής να πραγματοποιούν εμπεριστατωμένο έλεγχο των ξένων επενδύσεων στις οντότητες και στις υποδομές στρατηγικής σημασίας που διαθέτουν·

Διαφύλαξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση και την έναρξη ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 2017, του διεθνούς κώδικα για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα (Πολικός Κώδικας)·

22.  ζητεί αξιολόγηση της εφαρμογής του Πολικού Κώδικα του ΙΜΟ αλλά και της εφαρμογής των προτύπων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις SOLAS και MARPOL, και τούτο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υλοποιούνται πλήρως από τις οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική και προκειμένου να εντοπιστούν κενά και αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω· παροτρύνει όλα τα παράκτια κράτη της Αρκτικής να λάβουν ταχέως τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του Πολικού Κώδικα· ενθαρρύνει τα πλοία που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της σύμβασης SOLAS να εφαρμόσουν αυτοβούλως αυτά τα μέτρα ασφαλείας και να θεσπίσουν άλλα μέτρα και άλλες οδηγίες για μια ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον ναυσιπλοΐα και δραστηριότητα στην Αρκτική·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, η Σύμβαση της Μιναμάτα, η Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Gothenburg, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, ο Πολικός Κώδικας, η Σύμβαση του Aarhus και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα·

24.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να αναληφθεί από κοινού η ευθύνη για την προστασία της ζωής στη θάλασσα και για τη βιωσιμότητα των πολικών περιβαλλόντων, δεδομένου ότι ο όγκος της πολικής ναυτιλίας αυξάνεται αλλά και διαφοροποιείται η φύση κατά τα προσεχή έτη· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του διότι, επιπλέον του Πολικού Κώδικα, επιδοκιμάζει τα μέτρα δρομολόγησης πλοίων που έχουν στόχο τη μείωση των κινδύνων πρόκλησης συμβάντων καθώς και τις απαγορευμένες ζώνες για τη βελτίωση της ασφάλειας της πλοήγησης και την προστασία του εύθραυστου και μοναδικού περιβάλλοντος· τονίζει τον ρόλο της ΕΕ και των κρατών μελών της στην προσπάθεια αποτροπής και επίλυσης συγκρούσεων στην Αρκτική, στη συνεισφορά τους στην οικοδόμηση μη στρατιωτικών μηχανισμών ασφάλειας και στην ενίσχυση ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων και υποδομών έρευνας και διάσωσης· επισημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει την εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα, με τις ικανότητες και τις γνώσεις της στη ναυτιλία και τη ναυσιπλοΐα· αναγνωρίζει ότι υπάρχει ήδη σημαντική διασυνοριακή συνεργασία στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· ενθαρρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τη συμβολή της στην πρόληψη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στην ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστροφές, στο πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου, του Φόρουμ Ακτοφυλακής της Αρκτικής.και του Ευρωαρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας Μπάρεντς· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία την αναπτυσσόμενη και διογκούμενη σε γοργούς ρυθμούς θαλάσσια κυκλοφορία και τις ενεργειακές εξορύξεις κατά μήκος του Βόρειου Θαλάσσιου Περάσματος, το οποίο έχει μετατραπεί σε πηγή γεωπολιτικών εντάσεων και περιβαλλοντικών ανησυχιών· σημειώνει το αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Βόρειου Θαλάσσιου Περάσματος και δη εκ μέρους της Ρωσίας και της Κίνας, διότι μπορεί να αποτελέσει μέσο ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης και να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό εθνικό δίκτυο μεταφορών παγκόσμιας κλίμακας· σημειώνει την ανάπτυξη ενεργειακών σχεδίων μεγάλης κλίμακας, όπως η τρέχουσα ρωσοκινεζική συνεργασία για το Yamal LNG και το Arctic LNG 2, και εκφράζει την ανησυχία του διότι παρόμοια έργα αυξάνουν σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα και συνεπάγονται σημαντική πίεση για το ήδη απειλούμενο οικοσύστημα της Αρκτικής·

25.  αναγνωρίζει το μεγάλο αριθμητικό πλεονέκτημα της Ρωσίας και την εκπόνηση προγραμμάτων παγοθραυστικών από τη Κίνα και ενθαρρύνει κράτη μέλη και άλλες χώρες εταίρους να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες στο πεδίο αυτό· εκτιμά ότι οφείλει η ΕΕ να προωθήσει την κατασκευή και ανάπτυξη περισσότερων παγοθραυστικών και λοιπών σκαφών ανθεκτικών στον πάγο με σημαία ΕΕ·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της θαλάσσιας επιτήρησης και ανταλλαγής πληροφοριών στην περιοχή της Αρκτικής· τάσσεται υπέρ της υλοποίησης περαιτέρω επενδύσεων στην παρακολούθηση του διαστήματος και την πλοήγηση σε αυτό, μέσω των δορυφορικών δικτύων Copernicus και Galileo, καθώς και στην επιτόπια ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet) προκειμένου να βελτιωθεί η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η ασφαλής πλοήγηση και γνώση της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει ότι η αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του τουρισμού, προκαλεί σοβαρή ανησυχία σχετικά με την ανθρώπινη ασφάλεια, ιδίως στο πλαίσιο των δυσχερών καιρικών συνθηκών και περιορισμένων ικανοτήτων έρευνας και διάσωσης (SAR)· είναι της άποψης ότι η διεθνής συνεργασία καθώς και οι στενές εταιρικές σχέσεις μεταξύ του στρατιωτικού, του δημόσιου τομέα και του τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι απαραίτητες για την παροχή επαρκούς πολιτικής προστασίας στην περιοχή· υπογραμμίζει την ανάγκη για προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την έρευνα και διάσωση, καθώς και την ανάγκη για συμβολή στη διαλειτουργικότητα των μονάδων έρευνας και διάσωσης μέσω κοινών ασκήσεων· συνιστά να εξετάσουν τα κράτη μέλη το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν νέα σχέδια μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, για παράδειγμα σχέδια που αφορούν έρευνα και διάσωση ή περιβαλλοντική ανταπόκριση και τα οποία θα στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στην Αρκτική· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν ασκήσεις προσομοίωσης του τρόπου με τον οποίο ο Μηχανισμός πολιτικής προστασίας μπορεί να υλοποιηθεί ευρέως στην Αρκτική·

27.  επιμένει ότι είναι ζωτικής σημασίας ο πλήρης σεβασμός στην Αρκτική, των δικαιωμάτων των ξένων πλοίων σύμφωνα με την UNCLOS, ιδίως τα άρθρα 17-21 και 37-41, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης, του δικαιώματος διέλευσης διαμετακόμισης και της ελευθερίας ναυσιπλοΐας· καταδικάζει τις ρωσικές ενέργειες που περιορίζουν το δικαίωμα ελεύθερης ναυσιπλοΐας στις διόδους του Βόρειου Θαλάσσιου Περάσματος μέσω του προσδιορισμού αυτών ως εσωτερικών υδάτων υπό τον απόλυτο κυριαρχικό της έλεγχο, μέσω της καθιέρωσης κανονιστικών και διοικητικών φραγμών στην ξένη ναυσιπλοΐα κατά μήκος του Περάσματος και μέσω της θέσπισης απαίτησης για λήψη άδειας από τη Ρωσία για είσοδο και διέλευση από την αποκλειστική της οικονομική ζώνη και τα χωρικά της ύδατα, καθώς και μέσω της απουσίας οποιασδήποτε ρητής εξαίρεσης για κρατικά πλοία που απολαμβάνουν ετεροδικίας· τονίζει ότι οποιοδήποτε περιοριστικό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέτρο θα πρέπει να συνάδει με την UNCLOS και με το εθιμικό διεθνές δίκαιο· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συμμορφωθεί με τους κανόνες που κωδικοποιούνται στην UNCLOS και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει όταν συμμετέχει στις ετήσιες εκκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών προς τα συμβαλλόμενα κράτη να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των ναυτικών τους αξιώσεων με την UNCLOS·

28.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η ανάπτυξη βόρειων εμπορικών περασμάτων να είναι βιώσιμη και να συμβάλλει σε μια πιο πράσινη μετάβαση· σημειώνει ότι, συγκεκριμένα, οι νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις του βορρά μπορούν να δώσουν ώθηση στις οικονομίες των βόρειων κρατών και των κρατών της Βαλτικής και να βελτιώσουν τη διάσταση Βορρά-Νότου της πρόσβασης στην αγορά· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να εξετάσει τα ζητήματα των μεταφορών του Βορρά και να εντοπίσει ευκαιρίες στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης της Βόρειας Διάστασης για τις μεταφορές και την υλικοτεχνική υποστήριξη (NDPTL)· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται καλύτερες συνδέσεις εντός της περιοχής της Βόρειας Διάστασης ώστε να αμβλυνθεί η γεωγραφική απομόνωση και να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα ως απάντηση στην παγκόσμια ανάπτυξη·

Βιώσιμη ανάπτυξη και εκμετάλλευση στρατηγικών πόρων

29.  υπογραμμίζει τη σημασία της Αρκτικής για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, επιμένει σθεναρά σε μια βιώσιμη και επιστημονικά τεκμηριωμένη εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων στην Αρκτική, και τονίζει την ανάγκη για μια ενισχυμένη πολιτική παραγόμενων στην ΕΕ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για ενεργειακή αποδοτικότητα που θα μειώνει σημαντικά την εξάρτηση της Ένωσης από εξωτερικές πηγές και, ως εκ τούτου, θα βελτιώνει τη θέση της από άποψη ασφάλειας· τονίζει την ανάγκη για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της σταθερής επιδίωξης των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού·

30.  σημειώνει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της συνεπαγόμενης μείωσης των πάγων, η αυξημένη προσπελασιμότητα στους τεράστιους πόρους υδρογονάνθρακα στην περιοχή της Αρκτικής μεταβάλλει τη γεωστρατηγική σημασία της περιοχής με επιπτώσεις ενδεχομένως για τη διεθνή σταθερότητα· καλεί τα κράτη της περιοχής να συνεχίσουν να επιλύουν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική σύγκρουση σχετικά με την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους της Αρκτικής με εποικοδομητικό διάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα της UNCLOS και στο πνεύμα της διακήρυξης του Ilulissat του 2008·

31.  αναγνωρίζει την περιβαλλοντική απειλή που συνιστά η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στην Αρκτική· τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής, και συγκεκριμένα η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην Αρκτική, θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο αλλά και με τις συναφείς διεθνείς συμβάσεις και διατάξεις και να συμμορφώνεται με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα προφύλαξης και ζητεί τον καθορισμό αυστηρών απαιτήσεων για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση νέων αποθεμάτων υδρογονάνθρακα στην περιοχή· εκφράζει επ’ αυτού την ανησυχία που του προξενούν οι απόπειρες, ιδίως της Ρωσίας, αλλά και από ιδιωτικές επιχειρήσεις από άλλες χώρες, για την υλοποίηση έργων εκμετάλλευσης μεγάλης εμβέλειας και υψηλού αντικτύπου χωρίς να προηγηθεί η δέουσα αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων· παροτρύνει συνεπώς όλα τα κράτη της Αρκτικής να διασφαλίσουν κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οποιωνδήποτε έργων εκμετάλλευσης και υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πρότυπα·

32.  τονίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση της ρύπανσης που προκαλείται από τον άνθρωπο θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο στην Αρκτική· τάσσεται κατά της εκμετάλλευσης των πόρων της Αρκτικής εάν αποδειχθεί επιστημονικά ότι αυτή προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο οικοσύστημα της Αρκτικής και άλλων περιοχών·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο του συμβουλίου της Αρκτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση της ρύπανσης στην Αρκτική και καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και να παράσχει βοήθεια για τον σκοπό αυτό·

34.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την πρόσφατη περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε η Norilsk Nickel, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε ποτέ στην πολική Αρκτική, καθώς και για την άντληση τοξικών αποβλήτων από μια λεκάνη καθιζήσεως στην τούνδρα αλλά και για άλλες κηλίδες που προκαλούνται τακτικά και παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην περιλαμβάνονται στις επίσημες στατιστικές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του δικαστηρίου να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία που ευθύνεται για την καταστροφή αλλά ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόσβαση δημοσιογράφων και εμπειρογνωμόνων στους τόπους του ατυχήματος και καλεί τις ρωσικές αρχές να αναπτύξουν διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναφορά και τον εντοπισμό τέτοιων περιβαλλοντικών καταστροφών· εκφράζει τη λύπη του διότι τέτοια ατυχήματα συχνά συμβαίνουν στα εδάφη των αυτόχθονων πληθυσμών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους· ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει τους υπερασπιστές των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους που διερευνούν παρόμοιες υποθέσεις και να χρησιμοποιήσει τα δικά της μέσα, όπως είναι το σύστημα Copernicus, για τον εντοπισμό αυτού του είδους της ρύπανσης στην Αρκτική και για τη διενέργεια εμπεριστατωμένης αξιολόγησης των οικολογικών και ανθρώπινων συνεπειών της εκμετάλλευσης που υλοποιείται με μοναδικό σκοπό το κέρδος· τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με τα κράτη της Αρκτικής σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων άμεσης ανταπόκρισης για τη διαχείριση σε πραγματικό χρόνο των περιβαλλοντικών καταστροφών, ιδίως των πετρελαιοκηλίδων·

35.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι ρωσικές εταιρείες εξακολουθούν να μειώνουν στο ελάχιστο δυνατό τις επενδύσεις τους σε υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος και σε υποδομές παραγωγής προκειμένου να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος εντός της μικρότερης δυνατής προθεσμίας, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να εκπέμπονται τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα που έχουν καταστρέψει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και τις περισσότερες πόλεις της Αρκτικής, όπως το Norilsk, τοποθετώντας τις μεταξύ των πόλεων του κόσμου με τη μεγαλύτερη ρύπανση·

36.  συντάσσεται με την άποψη ότι η Αρκτική θα πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή συμμαχία για τις πρώτες ύλες, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή ορυκτών κρίσιμης σημασίας, μειώνοντας την εξάρτηση από την Κίνα για τα μέταλλα σπάνιων γαιών και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πράσινη οικονομική ανάπτυξη, το οποίο είναι και το κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης τεχνολογίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που είναι και η βασική απειλή για την περιοχή· συντάσσεται με την άποψη ότι οι αποφάσεις των τοπικών αρχών σχετικά με την εξόρυξη ορυκτών πόρων θα πρέπει να λαμβάνονται με διαφάνεια· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή Αρκτική σχετικά με τις βιώσιμες εξορύξεις και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω, λόγου χάρη, της πρώτης παραγωγής σιδήρου στον κόσμο που είναι απαλλαγμένη από ορυκτά καύσιμα, του λεγόμενου σχεδίου HYBRIT, με δεδομένη την αυξανόμενη ζήτηση για χάλυβα και τις ανάγκες μιας κοινωνίας με ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια·

37.  σημειώνει ότι η Αρκτική διαθέτει μεγάλο ορυκτό πλούτο και υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την τροφοδοσία της ΕΕ με πρώτες ύλες και, μεταξύ άλλων, με τους απαραίτητους πόρους, την τεχνολογία και τεχνογνωσία που απαιτείται για την επίτευξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης· σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις κρίσιμες πρώτες ύλες της ΕΕ βρίσκονται στην Αρκτική, γεγονός που θα μπορούσε να ενισχύσει την στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ εάν αυτές τύχουν κατάλληλης και βιώσιμης διαχείρισης· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι ένα από τα κίνητρα του Πεκίνου στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο των αποθεμάτων της Αρκτικής είναι η επιθυμία του να διατηρήσει δεσπόζουσα θέση στις αλυσίδες εφοδιασμού με ζωτικούς πόρους και με βασικά στοιχεία απαραίτητα στις αναδυόμενες τεχνολογίες·

38.  ζητεί αυξημένη προσβασιμότητα των ψηφιακών υποδομών στην Αρκτική προκειμένου να δοθεί ώθηση στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε απομακρυσμένες κοινότητες της Αρκτικής· τάσσεται υπέρ της συνέχισης των προσπαθειών για καινοτόμες ενεργειακές λύσεις και για την δημιουργία των αντίστοιχων υποδομών στην Αρκτική και τούτο με σκοπό την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και έχοντας λάβει υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας· τονίζει τη στρατηγική σημασία των υποθαλάσσιων καλωδίων τηλεπικοινωνιών στον Βόρειο Ατλαντικό, τα οποία υποστηρίζουν πάνω από το 95 % των διεθνών τηλεπικοινωνιών· τονίζει εκ νέου τη σημασία της ενισχυμένης διατλαντικής συνεργασίας για την προστασία και διασφάλιση του σεβασμού των διεθνών μέσων που διέπουν τα υποθαλάσσια καλώδια, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η Αρκτική με γνώμονα το κλιματολογικό και γεωγραφικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ Βόρειας Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας καθώς και ως τοποθεσία εγκατάστασης κέντρων αποθήκευσης δεδομένων· σημειώνει ότι οι νέες ψηφιακές αρτηρίες μέσω εκτεταμένων συστημάτων και υποδομών καλωδίωσης οπτικών ινών θα πρέπει επίσης να καθιστούν δυνατή την καλύτερη ψηφιακή συνδεσιμότητα για τις κοινότητες της Αρκτικής και να παρέχουν στήριξη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες τηλεϋγείας), εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου και γενικά πιο εύκολη πρόσβαση στην παγκόσμια οικονομία·

39.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις στην περιοχή της Αρκτικής είναι ανεπαρκείς· πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος των κοινοτήτων της Αρκτικής και δη στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υποδομών· παρατηρεί ότι στις περιοχές της Αρκτικής εδρεύουν καινοτόμοι βιομηχανικοί κλάδοι απαραίτητοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

40.  τονίζει ότι οι μεγάλες αποστάσεις, οι αραιοκατοικημένες περιοχές, οι δυσχερείς κλιματικές συνθήκες και οι δημογραφικές ανισορροπίες σημαίνουν ότι η αύξηση της συνδεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και σε υποδομές μεταφορών (σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, χερσαίων και αεροπορικών) είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του εμπορίου εντός και πέρα από την Αρκτική· πιστεύει ότι καλύτερες μεταφορές και μια βελτιωμένη ευρυζωνική συνδεσιμότητα θα ενισχύσουν επίσης τις ευκαιρίες για διασυνοριακή απασχόληση, κινητικότητα των σπουδαστών και πιο εκτεταμένη συνεργασία· τονίζει τη χρησιμότητα τοπικών μηχανισμών, όπως στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και εδαφικής συνεργασίας για την προσαρμογή βιώσιμων επενδύσεων στην Αρκτική, και πιστεύει ότι αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και να συνδεθούν με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική· ζητεί τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας επενδύσεων, η οποία θα διευκόλυνε τη στενότερη οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των οικονομιών της Αρκτικής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

41.  επισημαίνει τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την Αρκτική· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών σε βασικούς τομείς όπως είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η εφοδιαστική και η ανάπτυξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προσδιορίζοντας παράλληλα επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο των επενδυτικών και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και τούτο προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών στην αγορά της Αρκτικής· επισημαίνει τη σημασία του εμπορίου και των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη στην Αρκτική, με στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, ακαδημαϊκών κύκλων και επιχειρήσεων· ζητεί από την ΕΕ να μειώσει τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και να ενισχύσει τη συνεργασία της με εκπροσώπους επιχειρήσεων, ενώ τάσσεται υπέρ της παροχής περαιτέρω στήριξης στο Αρκτικό Οικονομικό Συμβούλιο· επιμένει ότι οι εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σχέσεις με την περιοχή της Αρκτικής, καθώς και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων και διαδικασιών περιβαλλοντικής δέουσας επιμέλειας· ζητεί από αυτές τις οντότητες να διασφαλίσουν αποτελεσματικές, ουσιαστικές και ενημερωμένες διαβουλεύσεις, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, με ενδιαφερόμενες πλευρές τις οποίες επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων πληθυσμών· τονίζει ότι οι οικονομικές δραστηριότητες στην Αρκτική θα πρέπει να είναι βιώσιμες και να λαμβάνουν υπόψη τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και δη σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, καθώς και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης προς όφελος των πληθυσμών της Αρκτικής, των δραστηριοτήτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της οικονομίας της γνώσης και της κυκλικής οικονομίας·

42.  συντάσσεται κατά κανόνα με την άποψη που εκφράζεται στη συμφωνία CAO για την Αλιεία, σύμφωνα με την οποία η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον και υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής μιας προληπτικής προσέγγισης, σε όλα τα στάδια, για την αλιεία σε αρκτικές και υποαρκτικές περιοχές· τονίζει τη σημασία των μέτρων διαχείρισης της αλιείας σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές για τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας· σημειώνει ότι τα παράκτια κράτη της Αρκτικής έχουν συμφωνήσει σχετικά με ένα πλαίσιο διαχείρισης δραστηριοτήτων στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για διευθέτηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αξιώσεων σε θαλάσσιες εκτάσεις· εκφράζει την υποστήριξή του προς τις υπάρχουσες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και παγκόσμιες συμφωνίες σε θέματα αλιείας, ναυτιλίας και θαλάσσιου περιβάλλοντος· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμετέχει στη διαχείριση των αποθεμάτων σύμφωνα με την UNCLOS·

43.  σημειώνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών ιχθύων της ΕΕ προέρχεται από την Αρκτική και αντιλαμβάνεται ότι οι αντιπαραθέσεις σχετικά με την αλιεία κατά πάσα πιθανότητα θα ενταθούν, μεταξύ άλλων και λόγω της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων σε ορισμένες περιοχές και της μετανάστευσής τους σε άλλες περιοχές, κάτι που οφείλεται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή· επικροτεί συνεπώς την υπογραφή της συμφωνίας CAO για την Αλιεία, στόχος της οποίας είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Αρκτική και η υιοθέτηση μιας προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας στις ανοικτές θάλασσες του κεντρικού Αρκτικού Ωκεανού, και ζητεί να τεθεί γρήγορα αυτή σε εφαρμογή· αναγνωρίζει τη σημασία της Διακήρυξης του Όσλο στην επίτευξη αυτής της δεσμευτικής συμφωνίας για την πρόληψη της άναρχης αλιείας ανοιχτής θαλάσσης στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή εκπροσώπων αυτόχθονων οργανισμών στις αντιπροσωπείες· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του διότι η συμμετοχή τους, καθώς και η συμμετοχή των ΜΚΟ, περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο σε ρόλο παρατηρητή·

Στην υπηρεσία των τοπικών κοινοτήτων και για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα όσα έχουν επιτευχθεί αλλά υπενθυμίζει ότι στις περισσότερες χώρες του Βορρά, οι μέσοι όροι της Αρκτικής εξακολουθούν να υπολείπονται των εθνικών μέσων όρων όσον αφορά τη φτώχεια, το χαμηλό προσδόκιμο ζωής και την πολύ περιορισμένη ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη· αντιλαμβάνεται ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή επηρεάζουν τους παραδοσιακούς τρόπους ζωής και τον τρόπο ζωής των αυτοχθόνων πληθυσμών και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενεργό συμμετοχή όλων των κοινοτήτων και των κατοίκων της Αρκτικής και δη των αυτοχθόνων πληθυσμών, που διαθέτουν τοπικές και πρακτικές γνώσεις, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές επιλογές· τάσσεται από αυτή την άποψη αναφανδόν υπέρ της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του άρθρου 19 της UNDRIP και δη σε ό,τι αφορά την ανάγκη λήψης της ελεύθερης, εκ των προτέρων και εν επιγνώσει συναίνεσης των αυτοχθόνων πληθυσμών πριν από την υιοθέτηση και υλοποίηση νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που ενδέχεται να τους επηρεάσουν·

45.  αναγνωρίζει ότι οι επιπτώσεις από το λιώσιμο των πάγων και την άνοδο της θερμοκρασίας αναγκάζουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς να μετακινηθούν και απειλούν έτσι τον τρόπο ζωής τους· αναγνωρίζει την επιθυμία των κατοίκων και των κυβερνήσεων της περιοχής της Αρκτικής με κυριαρχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις να συνεχίσουν να επιδιώκουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, προστατεύοντας ταυτόχρονα παραδοσιακές πηγές βιοπορισμού των αυτοχθόνων πληθυσμών και τον πολύ ευαίσθητο χαρακτήρα των οικοσυστημάτων της Αρκτικής, αξιοποιώντας την πείρα τους στη χρήση και ανάπτυξη των διάφορων πόρων της περιοχής με βιώσιμο τρόπο·

46.  τονίζει ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η διατήρηση του πολιτισμού, των παραδόσεων και των γλωσσών των αυτοχθόνων πληθυσμών, μέσω της δημιουργίας προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων για αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποικιλομορφία, την ιστορία και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και τούτο όχι μόνο για τους αυτόχθονες νέους αλλά και για μη αυτόχθονες πληθυσμούς στην περιοχή· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στα κράτη της Αρκτικής να ξεκινήσουν αυθεντικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο με τους αυτόχθονες πληθυσμούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και να αποτελέσουν σημεία εστίασης για τα ζητήματα των αυτοχθόνων πληθυσμών· τονίζει ότι είναι απαραίτητο το προσωπικό αυτών των αντιπροσωπειών της ΕΕ να έχει γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, όπως έχουν κατοχυρωθεί αυτά στο πλαίσιο της UNDRIP· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ· ζητεί αυξημένη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για την Αρκτική, στον τομέα αυτό·

47.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να επιδιωχθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των κατοίκων της Αρκτικής, οι οποίοι έχουν γνώση της περιοχής καθώς και πρακτικές γνώσεις, και δη των αυτοχθόνων πληθυσμών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αναπτυξιακές επιλογές·

48.  εκφράζει τη λύπη του για τις προσπάθειες της Ρωσικής κυβέρνησης να θέσει υπό τον έλεγχό της την κοινωνία των πολιτών, γεγονός που έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στους αυτόχθονες πληθυσμούς αφού περιορίζει την αυτονομία των αντιπροσωπειών και των συμπράξεών τους σε διεθνή φόρουμ και καθιστά αδύνατη την πρόσβασή τους σε εξωτερικά κονδύλια· σημειώνει ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν άλλες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών του περιβάλλοντος·

49.  δηλώνει ότι όλες οι δραστηριότητες στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων όσων άπτονται της διαχείρισης και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων της Αρκτικής, θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και να υλοποιούνται προς όφελος των αυτοχθόνων πληθυσμών και των λοιπών κατοίκων της περιοχής· τάσσεται, στο πλαίσιο αυτό, υπέρ μιας ισχυρότερης σύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αρκτική και τοπικών κοινοτήτων προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομικές και ερευνητικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας και προκειμένου να εδραιωθεί η βιώσιμη ανάπτυξη πόρων, και υποστηρίζει την εφαρμογή προτύπων όπως είναι το αρκτικό επενδυτικό πρωτόκολλο και η πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο» του ΟΗΕ· υπενθυμίζει τις υπάρχουσες διεθνείς πράξεις που θεσπίζουν τις δικαιοδοσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών για τη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και επιμένει ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να εξακολουθούν να τηρούνται πλήρως· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διαπροσωπική συνεργασία, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και η στήριξη των νέων στην Αρκτική·

50.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι προσδοκίες, οι ανάγκες και τα προβλήματα των τοπικών πληθυσμών και δη σε ό,τι αφορά τη διαπροσωπική συνεργασία, τη συνδεσιμότητα, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και απασχόληση, ιδίως για τους νέους και τις περιθωριοποιημένες ομάδες· επισημαίνει την ανάγκη για επικαιροποίηση της πολιτικής για την Αρκτική, ώστε να ενσωματώνει μια φιλόδοξη διάσταση σχετικά με τα φύλα· ζητεί να ενισχυθεί η χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως είναι το «North2North» και άλλα προγράμματα κινητικότητας που απευθύνονται ιδίως στους νέους που ζουν στην Αρκτική και ζητεί αυξημένη στήριξη και περισσότερους πόρους προκειμένου να βοηθηθούν οι λαοί της Αρκτικής να προσαρμοστούν στις βαθιές αλλαγές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή·

51.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να επικυρώσουν χωρίς χρονοτριβή τη σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς·

Επιστήμη και γνώση

52.  ζητεί από τα κράτη της Αρκτικής να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα και δη σε ό,τι αφορά την επιτόπια διατήρηση· ζητεί από όλα τα κράτη να μεριμνήσουν ώστε οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες της Αρκτικής να συμπεριληφθούν στις συζητήσεις και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οικείων διεθνών φόρουμ διπλωματίας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· τάσσεται υπέρ της σύστασης που διατύπωσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί για άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα για τις βιώσιμες πρωτοβουλίες τους στο πεδίο του μετριασμού και της προσαρμογής·

53.  υπογραμμίζει τις σημαντικές συνεισφορές από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην πολική επιστήμη, κάτι που θα αποδειχθεί απαραίτητο προκειμένου να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, καθώς και τη σημασία της γνώσης ως βάσης για τις πολιτικές αποφάσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Αρκτική· επαναλαμβάνει την έκκληση που διατυπώθηκε στο πλαίσιο της 14ης Διάσκεψης των βουλευτών της Αρκτικής για ενίσχυση της γνωστικής βάσης και για βελτίωση της επιστημονικής συνεργασίας με μια νέα πρωτοβουλία για «Διεθνές πολικό έτος»· τάσσεται υπέρ των διεθνών προσπαθειών για την επιστήμη, τη γνώση και την καινοτομία με αρκτική διάσταση, καθώς και για τη συνεργασία σχετικά με την έρευνα στην Αρκτική, όπως είναι η σύναψη και η υλοποίηση της Συμφωνίας για την ενίσχυση της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στην Αρκτική·

54.  σημειώνει ότι η ΕΕ έχει υπάρξει σημαντικός χρηματοδότης της έρευνας στην Αρκτική, στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως το «Ορίζων 2020»· τονίζει την ανάγκη για αύξηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στην Αρκτική· ζητεί περισσότερη προβολή και καλύτερο συντονισμό της έρευνας και καινοτομίας που αφορά την Αρκτική, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για την περιοχή και τις αρκτικές συνιστώσες των οριζόντιων προγραμμάτων της ΕΕ και προτρέπει την ΕΕ να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο, μακρόπνοο και περιβαλλοντικά βιώσιμο επενδυτικό σχέδιο για την Αρκτική· πιστεύει ότι ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να αυξήσει την χρηματοδότηση σε καίριας σημασίας τομείς όπως είναι η επιστημονική έρευνα και να διοχετεύσει περισσότερα κονδύλια στην αρκτική έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, στο διάστημα, στις ψηφιακές και στις μεταφορικές υποδομές, στις διαστημικές τεχνολογίες, στη βιώσιμη ναυτιλία, στη βιώσιμη εξόρυξη και μεταποίηση πρώτων υλών, στην ανανεώσιμη ενέργεια και άλλες δραστηριότητες χαμηλών εκπομπών, καθώς και στον τουρισμό· επισημαίνει την ανάγκη για βελτίωση των συνεργιών μεταξύ των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να αποτραπούν πιθανές αλληλεπικαλύψεις και να μεγιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ·

55.  σημειώνει ότι η Αρκτική προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για καινοτομία και βιώσιμη χρήση των πόρων, υλοποιήσιμες στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελεί πεδίο δοκιμών, μεταξύ άλλων, για γεωθερμικά, αιολικά και υδρολογικά σχέδια, για την παραγωγή χάλυβα χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, για την παραγωγή πιο οικολογικών συσσωρευτών· αναγνωρίζει τη συνεισφορά των διαστημικών προγραμμάτων της ΕΕ όπως είναι το Copernicus και το Galileo, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και των δορυφορικών επικοινωνιών στην περιβαλλοντική, ναυτιλιακή και ανθρώπινη ασφάλεια και προστασία στην Αρκτική, διότι επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της εξέλιξης των πάγων και τη βιώσιμη διαχείριση θαλάσσιων πόρων, τον εντοπισμό της ρύπανσης, τα συστήματα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της πορείας των πλοίων και τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης· τάσσεται υπέρ των διαρκών επενδύσεων στην ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων και προτείνει την εφαρμογή τους στην Αρκτική σε συνεργασία και υπό την ηγεσία των κρατών της Αρκτικής που είναι μέλη της ΕΕ ή/και του ΝΑΤΟ·

Περισσότερη ΕΕ στην Αρκτική, περισσότερη Αρκτική στην ΕΕ

56.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση θέσης Ειδικού απεσταλμένου για τα ζητήματα της Αρκτικής, το 2017· τάσσεται υπέρ της συνέχισης της εντολής του και εξαίρει το έργο που επιτέλεσε ο σημερινός Ειδικός Απεσταλμένος· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να βελτιώσουν την διϋπηρεσιακή συνεργασία και τη συνεκτικότητα μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων και επενδύσεων στην Αρκτική και τις παροτρύνει να διαθέσουν ικανοποιητική χρηματοδότηση αντάξια της φιλοδοξίας της ενωσιακής πολιτικής για την Αρκτική· παροτρύνει την Επιτροπή να συστήσει μια ειδική ομάδα εργασίας η οποία θα καλύπτει τη Βόρεια Ευρώπη και την Αρκτική με ολοκληρωμένο τρόπο· σημειώνει ότι ο εσωτερικός συντονισμός της ΕΕ για τα θέματα της Αρκτικής θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο σε επίπεδο ομάδας εργασίας της Επιτροπής όσο και μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών της ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να αναθέσει συντονιστικό ρόλο των αρκτικών πολιτικών της σε Αντιπρόεδρό της ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων· καλεί το Συμβούλιο να συστήσει ομάδα εργασίας για τη Βόρεια Ευρώπη και την Αρκτική, και καλεί την ΕΥΕΔ να δημιουργήσει παραπλήσια μονάδα εντός των δομών της· συντάσσεται με την άποψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική, και εκτιμά ότι πρέπει να αυξηθεί η ορατότητα της Αρκτικής στο |Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης ειδικής διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, με ειδική ευθύνη για την αρκτική συνεργασία· ζητεί ευρύτερο διάλογο για τα ζητήματα της Αρκτικής στους κόλπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στα κράτη μέλη της·

57.  πιστεύει ότι η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τρεχουσών πολιτικών της ΕΕ·

58.  συντάσσεται με την άποψη ότι η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας θα πρέπει να λάβει ενεργά μέρος σε διάλογο πολιτικής, να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη από στρατηγική άποψη σημασία της Αρκτικής και να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο της ως αποδεκτός και αξιόπιστος παράγοντας στην Αρκτική, με σεβασμό στο μοναδικό σύνολο των υπαρχόντων αρκτικών συμβουλευτικών φόρουμ και των επιτυχημένων μηχανισμών πλαισίων διακυβέρνησης. πιστεύει ότι η ΕΕ μπορεί να χρησιμεύσει ως αξιόπιστος διαμεσολαβητής για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ευημερίας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τον διάλογο και τις ενέργειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα υφιστάμενα πολυμερή πλαίσια και να συμπεριλάβει την Αρκτική ως προτεραιότητα στη συνολική στρατηγική της ΕΕ· ζητεί επιπλέον μια ειδική για την Αρκτική πολιτική συνδεσιμότητας (ψηφιοποίηση, πλοήγηση, υλικοτεχνική υποστήριξη, μεταφορές)· πιστεύει βαθιά ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει μια αναγκαία μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω ενός ενισχυμένου προγράμματος επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη και για τοπικές καινοτόμες πρωτοβουλίες ιδίως και ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση της στρατηγικής ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενσωμάτωση της διάστασης της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο Στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024, στη συνολική στρατηγική της ΕΕ, στη στρατηγική της ΕΕ για τη συνδεσιμότητα και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα·

59.  τονίζει την ανάγκη να διατηρήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της εποικοδομητικές σχέσεις με όλα τα μη ευρωπαϊκά κράτη της Αρκτικής και υπογραμμίζει την ανάγκη να επιδιώκει και προωθεί η ΕΕ μια προσέγγιση με βάση τα δικαιώματα στη συνεργασία της με τους αυτόχθονες λαούς της Αρκτικής· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα αρκτικά κράτη της ΕΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε μεγαλύτερο βαθμό σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις στην περιοχή, να βελτιώνουν τις ικανότητες υβριδικού πολέμου τους, να συνεχίσουν τις επενδύσεις στην άμυνα, να βελτιώσουν τη συνοχή όσον αφορά τις τρέχουσες δραστηριότητες στην Αρκτική και να αναπτύσσουν από κοινού τον θαλάσσιο και τον εναέριο τομέα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν στενότερα σε θέματα που αφορούν την Αρκτική στα περιφερειακά και διεθνή φόρα και καλεί την ΕΕ να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών επιπέδων διακυβέρνησης στην ανάπτυξη των πολιτικών της που επηρεάζουν την περιοχή·

60.  συντάσσεται με την άποψη ότι η καλύτερη απάντηση στην διευρυνόμενη σινορωσική συνεργασία στην Αρκτική είναι ένας καλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και οι διαβουλεύσεις με τις χώρες του ΕΟΧ, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, την Ινδία και άλλους εταίρους που δεσμεύονται για διασφάλιση της ειρηνικής συνεργασίας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση πιθανών συνεργιών·

61.  λαμβάνει υπόψη την Πρωτοβουλία των ΗΠΑ για την Αρκτική Ασφάλεια (ASI) και το Πλαίσιο Αρκτικής και Βόρειας Πολιτικής του Καναδά και ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεργαστεί με τους ομοϊδεάτες συμμάχους της, όπου ενδείκνυται, ώστε να διασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό στην περιοχή· ζητεί στο πλαίσιο αυτό έναν ισχυρό ευρωαρκτικό διάλογο προς υποστήριξη της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική·

62.  συντάσσεται με την άποψη ότι τα ζητήματα ασφαλείας στην Αρκτική θα πρέπει να αποτελούν τμήμα και των διαβουλεύσεων και της συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει το πλαίσιο που παρέχει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας για την επίλυση παρανοήσεων, την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την πρόληψη κρίσεων· αναγνωρίζει τη σημασία των επιχειρήσεων παρακολούθησης και αναγνώρισης στην περιοχή και της δημιουργίας μηχανισμών για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών· πιστεύει ότι η εκ των προτέρων κοινοποίηση της διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή της Αρκτικής μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια ως προς τις στρατιωτικές δραστηριότητες στην περιοχή·

63.  σημειώνει ότι ο Απώτατος Βορράς εμπίπτει στον χώρο ευθύνης του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης του NATO, και ότι η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη ώστε να διαμορφωθεί μία γενική αντίληψη περί ασφαλείας για την Αρκτική· έχοντας τούτο κατά νου, επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της ομάδας προβληματισμού, στην οποία ανατέθηκε από τον Γενικό Γραμματέα του NATO μια προορατική άσκηση προβληματισμού για την αξιολόγηση των τρόπων ενίσχυσης της πολιτικής διάστασης της νατοϊκής συμμαχίας, σύμφωνα με τα οποία συμπεράσματα οφείλει το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την επίγνωσή του για την κατάσταση που επικρατεί στον Απώτατο Βορρά και την Αρκτική και οφείλει να αναπτύξει μια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη ευρύτερης εμβέλειας σχέδια αποτροπής και άμυνας, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων για την ανάσχεση επιθετικών ενεργειών από κρατικούς παράγοντες·

64.  σημειώνει ότι η άσκηση «Trident Juncture 18», με την οποία το ΝΑΤΟ απέδειξε την επιχειρησιακή του ετοιμότητα στην Αρκτική και δη στον Απώτατο Βορρά (Νορβηγική Θάλασσα και Θάλασσα του Μπάρεντς), πέτυχε μέγιστα επίπεδα διαφάνειας· καλεί όλα τα μέρη που διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αρκτική να ακολουθούν αυτές τις πρακτικές, σε συνάρτηση με τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου της Βιέννης του ΟΟΣΑ, και τούτο προκειμένου να μειώνονται οι κίνδυνοι, να αποσαφηνίζονται ενδεχόμενες παρεξηγήσεις και να οικοδομείται η διαφάνεια των προθέσεων·

65.  τάσσεται υπέρ των προσπαθειών ενίσχυσης της ανθεκτικότητας έναντι πιθανών πιέσεων προερχόμενων από την Κίνα ή άλλους παράγοντες που δεν θεωρούν προτεραιότητά τους την εξόρυξη ορυκτών με φιλοπεριβαλλοντικές και βιώσιμες μεθόδους που σέβονται τους διεθνείς κανόνες και τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών· ζητεί από την Ειδική Ομάδα East StratCom της ΕΥΕΔ να παρακολουθεί τις εκστρατείες που αποσκοπούν στην άσκηση επιρροής επί των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τις εξορύξεις ορυκτών που πραγματοποιούνται στην περιοχή·

66.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να προωθούν από κοινού ΕΕ και ΗΠΑ την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Αρκτική ενώ παράλληλα επενδύουν και διευρύνουν τη μόνιμη επιστημονική παρουσία τους στην περιοχή·

67.  ζητεί να συμπεριληφθεί η Αρκτική στις συζητήσεις για τη στρατηγική πυξίδα της ΕΕ και τονίζει ότι η ανάπτυξη της Αρκτικής θα πρέπει επίσης να εξετάζεται τακτικά στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας και κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου· ζητεί τακτικότερες ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τα θέματα της Αρκτικής διότι αποτελούν σημαντικό τομέα των διαβουλεύσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ·

68.  ζητεί να αυξηθεί η προβολή της ΕΕ στην Αρκτική και να καθιερώσει η ΕΕ ενισχυμένο πολιτικό διάλογο σχετικά με τη διμερή συνεργασία με τις Φερόες Νήσους και τη Γροιλανδία και να εξετάσει, από κοινού με τις δανικές αρχές, τη δυνατότητα ίδρυσης γραφείων της ΕΕ στη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόε·

69.  ζητεί οι στόχοι της νέας στρατηγικής για την Αρκτική να αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα με ειδική χρηματοδότηση, στα έργα, στα οικονομικά και στη οικεία νομοθεσία της ΕΕ, καθώς και στο έργο των σχετικών οργανισμών της ΕΕ·

70.  συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει η θαλάσσια στρατηγική της ΕΕ να επικαιροποιηθεί για να αντικατοπτρίζει νέες ευκαιρίες και προκλήσεις· πιστεύει ότι παρόμοιες αξιολογήσεις και επισκοπήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και όσον αφορά άλλες πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαστημικής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο επέκτασης των σημερινών δορυφορικών προγραμμάτων ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της περιοχής της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προγράμματος Copernicus για την παρακολούθηση της ρύπανσης·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας.

(1) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 41.
(2) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 71.
(3) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 174.
(4) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 136.
(5) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 32.
(6) ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 28.
(7) ΕΕ C 118 της 8.4.2020, σ. 15.
(8) ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 2.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου