Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2905(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0502/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0417

Antagna texter
PDF 144kWORD 53k
Torsdagen den 7 oktober 2021 - Strasbourg
Människorättssituationen i Myanmar, inbegripet situationen för religiösa och etniska grupper
P9_TA(2021)0417RC-B9-0502/2021

Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 2021 om människorättssituationen i Myanmar, inbegripet situationen för religiösa och etniska grupper (2021/2905(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar och om situationen för rohingyafolket, särskilt resolutionerna av den 22 november 2012(1), den 20 april 2012(2), den 20 maj 2010(3), den 25 november 2010(4), den 7 juli 2016(5), den 15 december 2016(6), den 14 september 2017(7), den 14 juni 2018(8), den 13 september 2018(9), den 19 september 2019(10) och den 11 februari 2021(11),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 februari 2021 om Myanmar,

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 23 mars 2021 om upptrappningen av våldet i Myanmar och av den 19 april 2021, 30 april 2021, 12 maj 2021 och 27 juli 2021 om situationen i Myanmar,

–  med beaktande av förklaringen av den 30 april 2021 från den höga representanten på EU:s vägnar om resultatet av Aseanledarnas möte,

–  med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 3 mars 2021 om militärens fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av den 23 maj 2021 om den senaste utvecklingen i Myanmar,

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2021/1000 av den 21 juni 2021 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma(12),

–  med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2021/711 av den 29 april 2021 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Myanmar/Burma(13),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om främjande och skydd av religions- och trosfriheten,

–  med beaktande av artikel 34 i Myanmars konstitution från 2008, som erkänner religions- och trosfriheten och garanterar medborgarna rätten att fritt bekänna sig till och utöva sin religion,

–  med beaktande av Sydostasiatiska nationers förbunds samförstånd om fem punkter av den 24 april 2021,

–  med beaktande av rapporten av den 31 augusti 2021 från FN:s generalsekreterare om människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter i Myanmar,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 75/287 av den 18 juni 2021 om situationen i Myanmar,

–  med beaktande av rapporten av den 22 augusti 2019 från FN:s oberoende internationella undersökningsuppdrag om Myanmar Sexual and gender-based violence in Myanmar and the gendered impact of its ethnic conflicts (”Sexuellt och könsrelaterat våld i Myanmar och de könsspecifika konsekvenserna av landets etniska konflikter”),

–  med beaktande av rapporterna från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Myanmar, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och rapporterna från Internationella arbetsorganisationens övervakningsmekanism,

–  med beaktande av rapporten av den 16 september 2021 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om människorättssituationen i Myanmar,

–  med beaktande av uttalandet av den 23 september 2021 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter om Myanmar,

–  med beaktande av uttalandet av den 22 september 2021 från Thomas H. Andrews, FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Myanmar,

–  med beaktande av rapporterna från FN:s människorättsråd om Myanmar och människorättssituationen för rohingyamuslimer och andra minoriteter,

–  med beaktande av rapporten av den 1 juli 2021 från den oberoende utredningsmekanismen för Myanmar,

–  med beaktande av slutrapporten och rekommendationerna från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine (Annanrapporten),

–  med beaktande av föreläggandet av den 23 januari 2020 från Internationella domstolen med anledning av Republiken Gambias begäran om information om provisoriska åtgärder i fallet om tillämpning av konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (Gambia mot Myanmar),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dessa,

–  med beaktande av FN:s konvention från 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 1 februari 2021 grep militären i Myanmar, den så kallade Tatmadaw, i ett tydligt brott mot landets konstitution president Win Myint och statsrådgivare Aung San Suu Kyi samt ledande regeringsmedlemmar, tog genom en statskupp kontrollen över den lagstiftande, dömande och verkställande makten och utlyste ett ettårigt undantagstillstånd. I augusti 2021 meddelade överbefälhavaren, Min Aung Hlaing, att han utnämnde sig själv till premiärminister och att undantagstillståndet skulle förlängas till augusti 2023.

B.  FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Myanmar har i ett formellt uttalande uppgett att militärjuntans omfattande och systematiska angrepp på befolkningen i Myanmar sannolikt utgör brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser enligt internationell rätt. FN:s särskilda rapportör har uttryckligen förklarat att de som ligger bakom och har utfört kuppen och kränkningarna måste ställas till svars.

C.  I maj 2021 tog militärjuntan de första stegen för att upplösa Aung San Suu Kyis politiska parti, i regeringsställning fram till statskuppen i februari 2021.

D.  Kommittén som företräder Pyidaungsu Hluttaw och den nationella samlingsregeringen bildades för att ge uttryck för förhoppningarna om demokrati hos folket i Myanmar.

E.  Som en reaktion på kuppen bröt fredliga protester och demonstrationer ut i olika städer i Myanmar. Sedan den 1 februari 2021 har politiker, regeringstjänstemän, företrädare för det civila samhället, religiösa aktörer, fredliga demonstranter och författare olagligen gripits eller satts i husarrest. Enligt den senaste rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har mer än 1 120 människor dödats sedan kuppen, och militära myndigheter har gripit över 8 000 personer, däribland hundratals politiker, aktivister och statstjänstemän. Domstolarna har dömt 312 personer, varav 26 dömts till döden, däribland två barn. Enligt uppgift har minst 120 personer avlidit i fångenskap. I juli 2021 hade juntan dödat minst 75 barn.

F.  Militären har samtidigt ökat sitt förtryck mot medierna i Myanmar, och allt fler journalister har på godtyckliga grunder gripits, fängslats och åtalats i ett försök att tysta medierna och eliminera yttrandefriheten. Juntan använder sig allt oftare av övervaknings- och censurverktyg genom restriktioner för telekommunikation och internet.

G.  Tortyr används i stor utsträckning mot de fängslade personerna för att de deltagit i demonstrationer för demokrati. Tortyrmetoderna omfattar misshandel, skenavrättningar med skjutvapen, brännmärkning med cigaretter samt våldtäkt och hot om våldtäkt. Tortyr från polisens sida har tidigare varit ett problem i Myanmar, men Tatmadaw använder sig nu av systematiska hot om tortyr som ett led i sina försök att slå ned oppositionen.

H.  Juntan förlitar sig i allt högre grad på kollektiv bestraffning, inklusive bortförande av familjemedlemmarna till dem mot vilka arresteringsorder har utfärdats, men som polisen och militären inte kan lokalisera. Barn, även småbarn, har också dödats eller förts bort, förmodligen för att tvinga föräldrarna att överlämna sig själv till myndigheterna.

I.  Det finns etniska minoriteter som utövar kristendom (6,3 %, särskilt folkgrupperna Chin, Kachin och Karen), islam (2,1 %, särskilt rohingyafolket, malajer, personer från Yangon och andra minoriteter) och hinduism (0,5 %, särskilt burmesiska indier).

J.  Kränkningar av religions- och trosfriheten och andra mänskliga rättigheter begås mot religiösa och etniska minoriteter i Myanmar.

K.  Kyrkor har utsatts för granatbeskjutning och plundrats, och präster och pastorer har gripits. Militära trupper har också slagit läger i kyrkobyggnader, vilket gör det än svårare för människor i nöd att ta sin tillflykt till dem.

L.  Det finns många olika etniska grupper i Myanmar. Interna konflikter har lett till tragiska förluster av tusentals människoliv under de senaste årtiondena.

M.  Myanmars medborgarskapslag förklarar rohingyafolket vara ”utlänningar” eller ”utländska invånare” och förvägrar dem därmed medborgarskap, vilket ytterligare förvärrar deras otrygga situation. Förföljelsen av rohingyaminoriteten har inte upphört, trots många uppmaningar från det internationella samfundet.

N.  De omkring 600 000 rohingyer som finns kvar i delstaten Rakhine utsätts utan uppehåll för diskriminerande politik och praxis, systematiska kränkningar av sina grundläggande rättigheter, godtyckliga gripanden, isolering i överbefolkade läger och kraftigt begränsad tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. De förtryckande villkor som påtvingas rohingyafolket utgör brott mot mänskligheten.

O.  Rohingyafolket och andra etniska minoriteter, och i synnerhet kvinnor och flickor, löper fortfarande en betydande risk att utsättas för sexuellt våld, särskilt i samband med den utdragna konflikten mellan Tatmadaw och armén i Arakan.

P.  Den humanitära krisen i Myanmar blir allt värre, med mer än 210 000 personer som blivit internflyktingar enbart i år, tre miljoner människor i behov av humanitärt bistånd – ett antal som har tredubblats under de senaste åtta månaderna – och hälften av befolkningen, ungefär 20 miljoner människor, under fattigdomsgränsen.

Q.  FN:s generalsekreterare har slagit larm om att ”risken för en storskalig väpnad konflikt kräver en gemensam ansats för att förhindra en katastrof i flera dimensioner i hjärtat av Sydostasien och utanför”.

R.  Enligt Världslivsmedelsprogrammets uppskattningar riskerar 6,2 miljoner människor runt om i Myanmar att drabbas av otrygg livsmedelsförsörjning och hungersnöd, vilket är en ökning från 2,8 miljoner före militärkuppen.

S.  Den humanitära situationen i Myanmar har också förvärrats av covid-19-krisen. Det godtyckliga massgripandet av demonstranter, överfulla fängelser och den allmänna försumligheten av fångarnas hälsa har också bidragit till en ökning av antalet covid-19-infektioner.

T.  Militären har utnyttjat covid-19-åtgärder för att slå till mot demokratiförespråkare, människorättsförsvarare och journalister. Rätten till hälsa undergrävs. Juntan har stängt sjukhus och angripit sjukvårdspersonal, vilket har lett till att hälso- och sjukvårdssystemet kollapsat samtidigt som covid-19 härjar runt om i landet. Militären har förstört medicinska förnödenheter och medicinsk utrustning och har ockuperat dussintals sjukvårdsinrättningar, vilket har fått befolkningen i Myanmar att hålla sig borta från sjukvårdsinrättningar av rädsla för att gripas eller skjutas.

U.  Tatmadaw och dess generaler tillskansar sig medel i strid med lagen genom olaglig försäljning av timmer, ädelstenar, gas och olja och är föremål för omfattande anklagelser om korruption.

V.  Enligt FN har den humanitära åtgärdsplanen för Myanmar från 2021 hittills endast fått 46 % av de begärda medlen, och humanitära insatser blir lidande till följd av en stor brist på finansiering.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt statskuppen den 1 februari 2021, som utfördes av Tatmadaw under ledning av överbefälhavare Min Aung Hlaing. Parlamentet uppmanar Tatmadaw att till fullo respektera resultatet av det demokratiska valet i november 2020 och att omedelbart återinsätta den civila regeringen, upphäva undantagstillståndet, upphöra med våldet mot fredliga demonstranter, respektera rätten till yttrande- och föreningsfrihet och låta alla valda parlamentsledamöter inleda sina mandat. Parlamentet uppmanar Myanmars militär att frige alla politiska fångar, att upphäva begränsningarna av yttrande-, mötes- och föreningsfriheten och att respektera religions- och trosfriheten.

2.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av president Win Myint, statsrådgivare Aung San Suu Kyi och alla andra som gripits på grundlösa anklagelser. Parlamentet anser att frigivningen av alla politiska ledare och fångar är det första avgörande steget mot en fredlig lösning på krisen och återupprättande av de legitima myndigheterna.

3.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för folket i Myanmar i deras kamp för demokrati, frihet och mänskliga rättigheter.

4.  Europaparlamentet fördömer Tatmadaws utbredda våldsamma reaktion på alla slags protester och de grova människorättskränkningar som den begått och fortsätter att begå mot folket i Myanmar, däribland etniska och religiösa minoriteter, och som utgör brott mot mänskligheten. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de ständiga angreppen mot kyrkor, moskéer, skolor och sjukvårdsinrättningar och gripandena av religiösa ledare.

5.  Europaparlamentet stöder kommittén som företräder Pyidaungsu Hluttaw och den nationella samlingsregeringen som de enda legitima företrädarna för förhoppningarna om demokrati hos folket i Myanmar, och uppmanar Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) och det internationella samfundet att bjuda in och involvera dem i en verklig och inkluderande politisk dialog och insats som syftar till en fredlig lösning på krisen på grundval av respekt för rättsstaten.

6.  Europaparlamentet begär att Internationella rödakorskommittén omedelbart och regelbundet ska få besöka fångar och fängelser enligt vad som stadgas i Genèvekonventionerna. Parlamentet uppmanar militären och polisen att ge familjemedlemmarna till alla personer som fängslades i samband med säkerhetsstyrkornas operationer runt om i Myanmar före och efter den 1 februari 2021 fullständig information om vad som hänt dem och var de befinner sig.

7.  Europaparlamentet påminner om Myanmars multietniska karaktär. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Tatmadaw att fullt ut respektera varje etnisk grupps oförytterliga rättigheter. Parlamentet efterlyser en omedelbar, rigorös, oberoende och transparent utredning av de brott som militären har begått i landet och att förövarna ställs inför rätta.

8.  Europaparlamentet är bestört över Tatmadaws brott mot etniska och religiösa grupper i Myanmar. Parlamentet fördömer kraftfullt Tatmadaws attacker i delstaterna Kayin, Kayah, Kachin, Shan och Chin, som har lett till omfattande tvångsförflyttningar, dödsfall bland civila, däribland barn, förstörelse av religiösa byggnader och andra kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt.

9.  Europaparlamentet fördömer förföljelsen av kristna i landet. Parlamentet uppmanar kraftfullt Tatmadaw att upphöra med dödandet och gripandet av kristna och att sätta stopp för granatbeskjutningen och plundringen av kyrkor. Parlamentet betonar att det internationella samfundet har uttryckt sin djupa oro över de våldsamma angreppen på kristna samfund i Myanmar.

10.  Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av människorättskränkningarna och de systematiska och utbredda angreppen mot rohingyafolket. Parlamentet understryker att EU kommer att fortsätta att noga övervaka den militära ledningens agerande mot landets minoriteter, i synnerhet rohingyafolket. Parlamentet upprepar sin uppmaning till myndigheterna i Myanmar att skapa förutsättningar och garantier för ett säkert, frivilligt, värdigt och hållbart återvändande, under FN:s överinseende, för de rohingyer som vill återvända till sitt hemland.

11.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt den pågående diskrimineringen av etniska minoriteter, vars rörelsefrihet är starkt begränsad och som står utan grundläggande tjänster i Myanmar.

12.  Europaparlamentet fördömer all våldsanvändning av juntan mot medborgarna samt andra former av trakasserier, särskilt mot människorättsförsvarare, civilsamhällesaktivister och journalister. Juntan uppmanas kraftfullt att undanröja alla restriktioner för telekommunikation och internet, inbegripet webbplatser för oberoende medier och plattformar för sociala medier.

13.  Europaparlamentet efterlyser ett omedelbart slut på våldet mot arbetstagare och fackföreningar, och begär att fackföreningars och deras medlemmars rättigheter ska skyddas, bland annat rätten att verka fritt.

14.  Europaparlamentet efterlyser omedelbart humanitärt tillträde och bistånd till utsatta grupper, däribland kvinnor, barn och etniska minoriteter, och begär att organisationer i det civila samhället och etniskt baserade organisationer ska stärkas, i syfte att se till att humanitärt bistånd verkligen når de behövande. Parlamentet uppmanar kommissionen att omdirigera och öka det humanitära biståndet, inbegripet stöd till hälso- och sjukvården, via gränsöverskridande kanaler, lokala humanitära nätverk, etniska tjänsteleverantörer samt lokalt förankrade organisationer och organisationer i det civila samhället. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur utvecklingsprojekt kan genomföras på bästa sätt tillsammans med dessa grupper och att rikta utvecklingsbiståndet i enlighet med detta.

15.  Europaparlamentet noterar med stor oro att den humanitära krisen har förvärrats av en tredje våg av covid-19 i Myanmar, med särskilt oroande spridningsnivåer bland de mest marginaliserade befolkningsgrupperna, bland annat de i landets överfulla och hälsovådliga fängelser. Juntan uppmanas kraftfullt att återinföra en strategi för att begränsa smittspridningen och ett kontaktspårningssystem samt se till att människor har tillgång till hälso- och sjukvård och vacciner. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sitt stöd i detta avseende och garantera att detta stöd når medborgarna, bland annat genom att tillhandahålla doser av covid-19-vaccin.

16.  Europaparlamentet är förfärat över de angrepp, trakasserier och fängslanden och den tortyr som hälso- och sjukvårdspersonal utsätts för, särskilt under den pågående covid-19-hälsokrisen. Parlamentet uppmanar juntan att garantera säkerheten och tryggheten för all hälso- och sjukvårdspersonal och omedelbart upphöra med alla trakasserier och angrepp mot dessa personer. Parlamentet betonar att myndigheterna i Myanmar har ett ansvar för att garantera fullständig tillgång till hälso- och sjukvård.

17.  Europaparlamentet fördömer de militära myndigheternas angrepp på sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar och dessa myndigheters reaktion på covid-19-pandemin. Parlamentet framhåller att hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och vaccinering är universella mänskliga rättigheter.

18.  Europaparlamentet uppmanar Tatmadaw att upphöra med att förvägra befolkningen rätt till skydd mot och lämplig behandling för covid-19, som kan förorsaka betydande förluster av människoliv i Myanmar.

19.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt regeringarna i grannländerna att se till att deras myndigheter inte hindrar någon från att passera gränsen för att söka skydd. Parlamentet uppmanar dessa regeringar att se till att hjälporganisationer och lokala civilsamhällesorganisationer får tillträde till områden med internflyktingar längs deras gränser till Myanmar.

20.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för förespråkare för det civila samhället och demokratin i Myanmar, och uppmanar EU och dess institutioner att fortsätta sina ansträngningar för att hjälpa det civila samhället framåt, trots de rådande och eventuellt fortsatta begränsningar som införts av den nuvarande militärregimen.

21.  Europaparlamentet uppmanar Asean, dess medlemmar och i synnerhet dess särskilda sändebud för Myanmar att mer proaktivt utnyttja sin särskilda roll i Myanmar, att samarbeta med FN:s särskilda sändebud, att samverka med alla berörda parter, särskilt den nationella samlingsregeringen och företrädare för det civila samhället, i synnerhet kvinnor och etniska grupper, för att som ett minimum verka för ett faktiskt och meningsfullt genomförande av samförståndet om fem punkter i syfte att uppnå en hållbar och demokratisk lösning på den rådande krisen inom en snar framtid.

22.  Europaparlamentet uppmanar dessutom Kina och Ryssland att aktivt engagera sig i internationell diplomati och leva upp till sitt ansvar som ständiga medlemmar av FN:s säkerhetsråd. Parlamentet förväntar sig att de ska spela en konstruktiv roll i granskningen av situationen i Myanmar.

23.  Europaparlamentet uppmanar bestämt Myanmar att samarbeta med internationella insatser för att utkräva ansvarsskyldighet, bland annat genom att slutligen bevilja den oberoende utredningsmekanismen för Myanmar fullt tillträde till landet. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att se till att den oberoende utredningsmekanismen för Myanmar har det stöd som krävs för att utföra sitt uppdrag. Parlamentet påminner om att Myanmar är skyldigt att följa Internationella domstolens beslut om interimistiska åtgärder.

24.  Europaparlamentet välkomnar de sanktionsomgångar som rådet nyligen införde mot medlemmar av Tatmadaw och deras företag, och uppmanar rådet att fortsätta att införa riktade och kraftfulla sanktioner i syfte att kapa juntans livlinor, samtidigt som man ser till att detta inte drabbar folket i Myanmar. Parlamentet anser att det internationella samfundet måste fortsätta att vidta ytterligare åtgärder mot militären och dess ledare och se till att de får betala ett högt pris tills de gör en helomvändning och säkerställer en återgång till demokrati. Parlamentet betonar att alla EU:s medlemsstater måste stärka och verkställa sanktionerna mot alla statliga företag i Myanmar, särskilt inom timmer- och ädelstensindustrin. Parlamentet uppmanar kraftfullt kommissionen att se till att de nationella påföljderna för medlemsstater och associerade länder för brott mot EU:s sanktioner får effekt. Parlamentet betonar att detta skulle kräva särskilda frysningar av tillgångar och förbud mot internationella finansiella överföringar till de två statsägda bankerna, Myanmar Foreign Trade Bank och Myanmar Investment and Commercial Bank, genom vilka all utländsk valuta samlas in, och att det statsägda olje- och gasföretaget i Myanmar, som genererar juntans enskilt största inflöde av utländsk valuta, läggs till på sanktionsförteckningen.

25.  Europaparlamentet uppmanar rådet att fortsätta att införa riktade sanktioner mot dem som är ansvariga för kuppen i februari 2021 och att överväga andra möjliga åtgärder. Parlamentet uppmanar rådet att föra upp statsförvaltningsrådet som en enhet i stället för dess enskilda medlemmar på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av restriktiva åtgärder.

26.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU-baserade företag med verksamhet eller leveranskedjor i Myanmar att iaktta ökad tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter och säkerställa att de inte har några kopplingar till Myanmars säkerhetsstyrkor, enskilda medlemmar av dem eller enheter som ägs eller kontrolleras av dem, och att de inte direkt eller indirekt bidrar till juntans förtryck av demokratin och de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmanar EU-baserade företag att offentliggöra sina slutsatser och att arbeta för att kontinuerligt förbättra arbetsvillkoren och miljönormerna inom sina företag i Myanmar.

27.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning att fortsätta att genomföra riktade sanktioner mot dem som är ansvariga för illdåden mot rohingyafolket.

28.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att skyndsamt inleda en undersökning av de handelsförmåner som Myanmar gynnas av, särskilt när det gäller företag som ägs av medlemmar av Myanmars militär, inom specifika sektorer, och att hålla parlamentet vederbörligen informerat om vilka åtgärder som bör vidtas. Parlamentet konstaterar att förbättringar har gjorts sedan Myanmar återinfördes i handelsordningen ”Allt utom vapen” 2013, till exempel skapandet av arbetstillfällen inom klädsektorn, vilket särskilt har gynnat kvinnor. Parlamentet understryker dock att det förstärkta engagemanget inleddes redan 2018, med fokus på efterlevnad av internationella människorättskonventioner och arbetstagares rättigheter, och att kuppen kullkastade de framsteg som gjorts under demokratiseringsprocessen och därmed undergrävde villkoren för att bevilja ”Allt utom vapen”-förmåner.

29.  Europaparlamentet uppmanar EU:s delegation till Myanmar och medlemsstaternas ambassader att nära övervaka människorättssituationen och hälsosituationen i Myanmar samt fallen med de politiska ledare och andra som för närvarande är frihetsberövade och fängslade.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och associerade länder att upprätthålla embargot mot direkt och indirekt leverans, försäljning och överföring, inbegripet transitering, transport och förmedling, av alla vapen, all ammunition och alla andra utrustningar och system som används för militära ändamål, säkerhet och övervakning, liksom tillhandahållande av utbildning, underhåll och annat militärt och säkerhetsrelaterat stöd. Parlamentet betonar att Internationella brottmålsdomstolen behöver utreda situationen ytterligare.

31.  Europaparlamentet varnar för risken för en ännu större humanitär nödsituation till följd av upptrappningen av våldet och landets allvarliga ekonomiska kris, fattigdom och många internflyktingar. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och det internationella samfundet att utan dröjsmål uppfylla sina ekonomiska förpliktelser inom ramen för FN:s humanitära åtgärdsplan för Myanmar från 2021.

32.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna att kraftfullt ta itu med situationen i Myanmar, och uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att regelbundet rapportera till parlamentet, särskilt till dess utskott för utrikesfrågor, bland annat om situationen för religiösa och etniska grupper, för att säkerställa en adekvat parlamentarisk dialog om denna viktiga och oroande situation.

33.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Myanmars legitima president och nationella samlingsregering, kommittén som företräder Pyidaungsu Hluttaw, Myanmars statsrådgivare, Tatmadaw, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i Förenta staterna, Bangladesh, Förenade kungariket, Japan, Indien, Australien, Kanada, Aseans medlemsstater samt regeringarna och parlamenten i Ryssland och Kina, FN:s generalsekreterare, Aseans generalsekreterare, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om människorättssituationen i Myanmar, FN:s flyktingkommissarie och FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) EUT C 419, 16.12.2015, s. 189.
(2) EUT C 258 E, 7.9.2013, s. 79.
(3) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 154.
(4) EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 120.
(5) EUT C 101, 16.3.2018, s. 134.
(6) EUT C 238, 6.7.2018, s. 112.
(7) EUT C 337, 20.9.2018, s. 109.
(8) EUT C 28, 27.1.2020, s. 80.
(9) EUT C 433, 23.12.2019, s. 124.
(10) EUT C 171, 6.5.2021, s. 12.
(11) Antagna texter, P9_TA(2021)0054.
(12) EUT L 219 I, 21.6.2021, s. 57.
(13) EUT L 147, 30.4.2021, s. 17.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy