Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2910(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B9-0490/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0419

Texte adoptate
PDF 250kWORD 53k
Joi, 7 octombrie 2021 - Strasbourg
Legea privind avortul din Texas, SUA
P9_TA(2021)0419RC-B9-0490/2021

Rezoluția Parlamentului European din 7 octombrie 2021 referitoare la legea privind avortul din statul Texas, SUA (2021/2910(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 25 noiembrie 2020 privind Planul de acțiune al UE pentru egalitatea de gen (GAP) III – o agendă ambițioasă pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor în acțiunile externe ale UE (JOIN(2020)0017),

–  având în vedere orientările OMS intitulate „Avortul în condiții de siguranță: orientări tehnice și politice pentru sistemele de sănătate”,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 1966,

–  având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) din 1979,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989,

–  având în vedere Convenția din 1984 împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante,

–  având în vedere Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 2006,

–  având în vedere declarația Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din 14 septembrie 2021, intitulată „UN experts denounce further attacks against right to safe abortion and Supreme Court complicity” (Experții ONU denunță noi atacuri împotriva dreptului la avort în condiții de siguranță și complicitatea Curții Supreme),

–  având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU convenite în 2015 și, în special, obiectivele 3 și 5 privind promovarea sănătății și, respectiv, egalitatea de gen,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare (CIPD), care a avut loc la Cairo în 1994, programul său de acțiune, precum și rezultatele conferințelor sale de revizuire,

–  având în vedere declarația de la Nairobi cu ocazia celei de-a 25-a Conferințe Internaționale pentru Populație și Dezvoltare (CIPD25) din 1 noiembrie 2019, intitulată „Accelerating the Promise” (Accelerarea promisiunii), precum și angajamentele naționale și ale partenerilor și acțiunile de colaborare anunțate la summitul de la Nairobi,

–  având în vedere în special rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la situația sănătății sexuale și reproductive și a drepturilor aferente în UE, în contextul sănătății femeilor(1), în care se declară că accesul la servicii de sănătate reproductivă este un pilon fundamental al drepturilor fundamentale ale femeilor, iar refuzul acestui acces este o formă de violență împotriva femeilor și fetelor,

–  având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing și rezultatele conferințelor sale de revizuire,

–  având în vedere Constituția Statelor Unite ale Americii,

–  având în vedere hotărârea pronunțată în cauza Roe/Wade din 1973 și afirmată în hotărârile Planned Parenthood/Casey, și Whole Woman’s Health/Hellerstedt, care stabilesc dreptul constituțional al femeilor însărcinate din SUA de a decide dacă să continue sau nu o sarcină înainte de viabilitatea fătului,

–  având în vedere proiectul de lege nr. 8 din 2021 al Senatului din Texas (SB8) intitulat „Abortion, including abortions after detection of an unborn child’s heartbeat; authorizing a private civil right of action” (Avortul, inclusiv avortul după depistarea bătăilor inimii unui copil nenăscut; autorizarea exercitării unei acțiuni civile de către o persoană privată”),

–  având în vedere hotărârea Curții Supreme a SUA din 1 septembrie 2021 prin care se refuză să se blocheze legea texană SB8,

–  având în vedere articolul 144 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 1 septembrie 2021, statul Texas a promulgat SB8, interzicându-le femeilor accesul la îngrijiri pentru avort după primele impulsuri cardiace fetale, de facto la doar șase săptămâni de la ultimul ciclu menstrual, impunând două ecografii separate înainte de procedura de avort și nefăcând nicio excepție pentru cazurile în care sarcina rezultă din viol sau incest sau cazurile în care starea de sănătate fetală nu permite o viață durabilă după naștere; întrucât SB8 reprezintă o interdicție aproape totală a avortului;

B.  întrucât atât SUA, cât și UE trebuie să respecte principiul conform căruia drepturile omului sunt inalienabile și inerente tuturor ființelor umane;

C.  întrucât natura fundamentală a parteneriatului transatlantic presupune că acesta își are rădăcinile în valorile noastre comune, inclusiv în respectarea drepturilor omului;

D.  întrucât egalitatea de gen, capacitarea tuturor femeilor și fetelor, asigurarea unei vieți sănătoase, eradicarea sărăciei peste tot și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele sunt obiective fundamentale stabilite în ODD 1, 3 și 5; întrucât toate statele membre ale ONU și-au asumat sarcina și obligația de a respecta și de a promova aceste obiective stabilite în ODD, inclusiv țintele 3.7 și 5.6 privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SRHR);

E.  întrucât SRHR se întemeiază pe drepturile fundamentale ale omului, sunt protejate în legislația internațională și europeană privind drepturile omului, precum Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, CEDAW și Convenția europeană a drepturilor omului, și constituie un element esențial al asigurării unei asistențe medicale complete;

F.  întrucât Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor și Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilități au publicat o declarație comună în august 2018, în care au subliniat că accesul la avortul legal și în condiții de siguranță, precum și la serviciile și informațiile conexe, constituie un aspect esențial al sănătății reproductive a femeilor și au îndemnat țările să pună capăt restricțiilor care vizează sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și fetelor și drepturile aferente, deoarece acest lucru amenință sănătatea și viața acestora; întrucât accesul la avort constituie un drept fundamental, iar întârzierea sau refuzarea accesului la avort reprezintă o formă de violență pe criterii de gen și poate fi asimilată torturii și/sau tratamentelor crude, inumane și degradante; întrucât SRHR sunt ținte ale ODD 3 și 5 ale ONU și întrucât eliminarea violenței de gen și a tuturor practicilor dăunătoare împotriva femeilor reprezintă un obiectiv al ODD 5;

G.  întrucât accesul la o educație cuprinzătoare privind sexualitatea și relațiile, precum și SRHR, inclusiv planificarea familială, metodele contraceptive și avortul legal și în condiții de siguranță, precum și autonomia fiecărei persoane și capacitatea sa de a lua decizii libere și independente cu privire la corpul și viața sa reprezintă o condiție prealabilă pentru independența persoanei și, prin urmare, sunt esențiale pentru realizarea egalității de gen în toate domeniile vieții private și publice, inclusiv participarea la piața muncii și în politică și eliminarea violenței bazate pe gen; întrucât se aplică principiul „corpul lor, alegerea lor”;

H.  întrucât implicarea bărbaților și băieților pentru și în domeniul SRHR este atât un obiectiv, cât și o condiție prealabilă pentru realizarea unei egalități durabile;

I.  întrucât SRHR reprezintă un element esențial al demnității umane și este legat intrinsec de realizarea egalității de gen și de combaterea violenței pe criterii de gen; întrucât participarea femeilor și a fetelor la elaborarea legilor și a politicilor care le afectează și privesc drepturile lor fundamentale, inclusiv SRHR și avortul, precum și asigurarea accesului la justiție și la căi de atac atunci când drepturile lor sunt încălcate sunt esențiale pentru realizarea egalității de gen;

J.  întrucât dreptul la respectarea integrității fizice și psihice a unei persoane este un aspect esențial al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

K.  întrucât, în cauza de referință Roe/Wade, Curtea Supremă a legalizat avortul pe întregul teritoriu al SUA, stabilind dreptul constituțional pentru femeile însărcinate din SUA de a decide dacă să continue sau nu o sarcină înainte de viabilitatea fătului; întrucât acest lucru a fost afirmat și în cauzele Planned Parenthood/Casey și Whole Woman’s Health/Hellerstedt;

L.  întrucât alte 12 state din SUA au adoptat interdicții privind avortul la începutul sarcinii, dar aceste interdicții au fost împiedicate să intre în vigoare, fiind declarate neconstituționale de către instanțele federale;

M.  întrucât SB8 interzice avortul după aproximativ șase săptămâni de sarcină și întrucât, înainte de SB8, între 85 % și 90 % dintre femeile care au beneficiat de servicii de avort în Texas au fost însărcinate cel puțin în a șasea săptămână, legea va duce la încetarea de facto a avortului în acest stat;

N.  întrucât proiectul de lege SB8 este conceput pentru a scuti funcționarii guvernamentali de la aplicarea legii, dar, în schimb, îi stimulează pe cetățenii privați să solicite recompense în bani prin acționarea în justiție a oricărei persoane care oferă îngrijiri în caz de avort sau care asistă o persoană în vederea obținerii unei astfel de îngrijiri în statul Texas, ceea ce va conduce cel mai probabil la hărțuirea legalizată a furnizorilor de îngrijiri medicale, a femeilor care au nevoie de servicii de avort și a oricărei persoane care le ajută, inclusiv persoanele care le sunt cel mai apropiate; întrucât SB8 va descuraja, în orice caz, furnizorii de servicii medicale;

O.  întrucât Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a observat că incriminarea avortului nu are nicio valoare disuasivă; întrucât, după cum a remarcat Grupul de lucru privind discriminarea femeilor și a fetelor, atunci când există restricții legale privind avortul, întreruperea în condiții de siguranță a sarcinii devine un privilegiu al femeilor avantajate din punct de vedere socioeconomic, în timp ce femeile cu resurse limitate sunt obligate să recurgă la avorturi clandestine și nesigure, punându-și astfel în pericol viața și sănătatea; întrucât, după cum s-a observat deja în alte cazuri de restricții privind avortul, SB8 va afecta în mod disproporționat persoanele care se confruntă deja cu discriminare sau obstacole în ceea ce privește accesul la asistență medicală, inclusiv persoanele supuse unei optici rasiale, minoritățile etnice, femeile fără acte de identitate și persoanele care trăiesc cu venituri mici sau în zonele rurale care nu dispun de mijloacele necesare pentru a călători și a avea acces la aceste servicii;

P.  întrucât interzicerea avortului și, prin urmare, forțarea femeilor să recurgă la avorturi nesigure duce la creșterea mortalității materne, aceste decese putând fi prevenite în totalitate;

Q.  întrucât statul Texas a adoptat deja 26 de restricții privind avortul în ultimul deceniu, inclusiv, în acest an, interzicerea avortului după șase săptămâni și interzicerea avortului care ar intra în vigoare dacă hotărârea din cauza Roe/Wade ar fi revocată; întrucât, în această perioadă, numărul clinicilor de avort din acest stat a scăzut de la 46 în 2011 la doar 21 în 2017; întrucât acest lucru înseamnă că femeile nu pot avea acces la îngrijirile de care au nevoie;

R.  întrucât accesul la avort era deja dificil în Texas și în alte regiuni din Statele Unite, iar persoanele care se confruntă cu obstacole în obținerea de asistență medicală, inclusiv grupurile marginalizate și vulnerabile, în special cele cu venituri mai mici, sunt cele care resimt cel mai puternic impactul unei interdicții precum cea din SB8;

S.  întrucât, deoarece avortul în orice scop și interes este interzis în Texas, pacienții se îndreaptă spre clinici de sănătate reproductivă din statele învecinate și copleșesc infrastructura fragilă de avort din regiune; întrucât peste 56 000 de avorturi au loc în fiecare an în Texas; întrucât este puțin probabil ca statele vecine să fie în măsură să găzduiască toți pacienții care ar avea nevoie să beneficieze de avorturi după adoptarea SB8;

T.  întrucât, în rândul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, complicațiile legate de sarcină și naștere sunt principala cauză de deces la nivel mondial; întrucât Comitetul pentru drepturile copilului îndeamnă țările să dezincrimineze avortul și să se asigure că fetele au acces la servicii de avort în condiții de siguranță; întrucât sarcina în rândul adolescentelor exacerbează ciclul sărăciei; întrucât statul Texas se află pe locul al șaptelea în ierarhia statelor cu cele mai ridicate rate ale natalității în rândul adolescentelor din SUA și este statul cu cea mai mare rată a nașterilor repetate în rândul adolescentelor; întrucât în rândul fetelor hispanice și africano-americane se înregistrează rate deosebit de ridicate de sarcină în perioada adolescenței, precum și în rândul fetelor cu un nivel scăzut de educație, care trăiesc în zone rurale, în centre de plasament și care trăiesc în sărăcie; întrucât riscul ca mamele adolescente să își întrerupă studiile și să se confrunte cu problema șomajului este mult mai mare; întrucât 65 % dintre copiii născuți de părinții tineri din Texas trăiesc în sărăcie și se confruntă cu un risc mai mare de a avea o sănătate precară și un nivel scăzut de educație;

U.  întrucât SB8 este una dintre cele mai stricte măsuri de avort din SUA, deoarece interzice avorturile în Texas după detectarea unei activități cardiace fetale, unica excepție fiind urgențele medicale, dar nu și violurile, incestul sau afecțiunile fetale care nu permit o viață durabilă după naștere; întrucât acest lucru constituie o formă de violență de gen care poate fi considerată tortură sau tratament crud, inuman sau degradant;

V.  întrucât Centrul pentru drepturile de reproducere și partenerii săi au depus o cerere de urgență la Curtea Supremă a SUA la 30 august 2021 pentru a bloca intrarea în vigoare a legii din Texas;

W.  întrucât peste 300 de avocați din Texas s-au opus proiectului de lege, declarând că acesta subminează normele și principiile consacrate ale sistemului juridic; întrucât peste 200 de medici din Texas și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la capacitatea lor de a furniza asistență medicală, avertizând că proiectul de lege ar crea un „efect de descurajare” care i-ar împiedica pe medicii din peste 30 de specialități, inclusiv din asistența medicală primară, medicina de urgență, obstetrică-ginecologie și medicina internă, să le furnizeze pacienților informații cu privire la toate opțiunile de sarcină, de teama unor procese frivole;

X.  întrucât experții ONU în domeniul drepturilor omului au denunțat adoptarea SB8 ca fiind alarmantă, precum și prejudiciile pe care interdicția le va cauza femeilor însărcinate din Texas și, în special, femeilor din comunitățile marginalizate, femeilor cu venituri mici, femeilor care locuiesc în zonele rurale și femeilor care aparțin minorităților etnice și rasiale, precum și femeilor migrante, care vor fi afectate în mod disproporționat de această interdicție, și au solicitat guvernului SUA să prevină regresele în accesul la avort și să adopte măsuri pozitive pentru a asigura accesul la avort în condiții de siguranță și legale;

Y.  întrucât Curtea Supremă a SUA s-a pronunțat cu cinci voturi pentru și patru împotriva blocării legii din Texas, declarând că cei care contestă legea nu și-au asumat sarcina asupra „chestiunilor procedurale anterioare complexe și inedite” din acest caz;

Z.  întrucât, la 9 septembrie 2021, Departamentul de Justiție al SUA a intentat un proces împotriva statului Texas, argumentând că interdicția încalcă dreptul constituțional al unei persoane la avort înainte ca fătul să fie viabil și întrucât instanța districtuală federală a stabilit o audiere preliminară privind blocarea interdicției la 1 octombrie 2021;

AA.  întrucât președintele Biden a declarat că proiectul de lege reprezintă un „atac fără precedent asupra drepturilor constituționale ale unei femei”, promițând un „efort la nivelul întregii administrații” pentru a contracara legea și solicitând ca „femeile din Texas să aibă acces la avorturi legale și sigure” și a afirmat în declarația sa că administrația Biden-Harris va lupta întotdeauna pentru a proteja accesul la asistență medicală și va apăra dreptul unei femei de a lua decizii cu privire la corpul său și de a-și hotărî viitorul;

AB.  întrucât raportul Institutului Guttmacher din septembrie 2019 intitulat „Abortion Incidence and Service Availability in the United States, 2017” („Incidența avortului și disponibilitatea serviciului în Statele Unite, 2017”) a constatat o tendință ascendentă îngrijorătoare a tentativelor nemedicale potențial periculoase de avort autoindus în statele americane cu acces restrictiv la servicii de sănătate reproductivă,

1.  se alătură tuturor care condamnă ferm în SUA adoptarea de către organul legislativ din Texas a SB8, care, de facto, echivalează cu o interdicție totală a avortului, fără excepție pentru viol, incest sau pentru condiții de sănătate fetală incompatibile cu supraviețuirea după naștere, ca un atac puternic la adresa libertății femeilor și a SRHR, care sunt drepturi fundamentale ale omului, și ca o încălcare a drepturilor constituționale ale femeilor din SUA; este profund îngrijorat de măsura în care această interdicție va contribui la trauma suferită de victimele violurilor și ale incesturilor;

2.  invită guvernul statului Texas să abroge rapid SB8, să asigure servicii de avort sigure, legale, gratuite și de bună calitate în acest stat și să facă aceste servicii ușor accesibile tuturor femeilor și fetelor;

3.  își exprimă solidaritatea și sprijinul ferm față de femeile din Texas și față de cele implicate atât în furnizarea, cât și în promovarea asistenței medicale pentru avort în astfel de circumstanțe dificile;

4.  salută eforturile Președintelui Joe Biden de a îndruma Consiliul și Biroul Consilierului Casei Albe să lanseze un efort la nivelul întregii administrații pentru a răspunde acestei decizii, pentru a se asigura că femeile din Texas au acces la avorturi legale și sigure, astfel cum sunt protejate de decizia Roe/Wade; salută faptul că vineri, 1 octombrie 2021, administrația președintelui Joe Biden a îndemnat un judecător să blocheze interdicția avortului impusă de Texas;

5.  își exprimă sprijinul deplin și solidaritatea față de profesioniștii din domeniul medical și față de cei implicați în acțiuni în justiție împotriva proiectului de lege nr. 8 al Senatului, în speranța că activitatea lor va duce la restabilirea dreptului femeilor din Texas la asistență medicală reproductivă; recunoaște rolul jucat de ONG-uri în calitate de furnizori de servicii și, de asemenea, în calitate de susținători ai SRHR în SUA și le încurajează să își continue activitatea în calitate de apărători ai acestor drepturi fundamentale; afirmă că aceste ONG-uri au nevoie de un nivel adecvat de finanțare pentru a funcționa;

6.  subliniază că, la 14 septembrie 2021, experții ONU au subliniat că „drepturile femeilor sunt drepturi fundamentale care nu pot fi subordonate considerentelor culturale, religioase sau politice” și că „adăugând că influența ingerințelor motivate ideologic și religios în chestiunile de sănătate publică a fost deosebit de dăunătoare pentru sănătatea și bunăstarea femeilor și a fetelor”;

7.  regretă profund faptul că Curtea Supremă a SUA, printr-o decizie puternic divizată (patru la cinci), a refuzat să se pronunțe cu privire la blocarea introducerii legii SB8 fără precedent; reamintește că această decizie nu înseamnă că legea a fost considerată constituțională;

8.  invită președintele Joe Biden să își continue eforturile de a asigura accesul la avorturi legale și în condiții de siguranță; încurajează depunerea unor eforturi suplimentare pentru a se asigura că avortul și contracepția sunt integrate în furnizarea de informații și servicii cuprinzătoare în materie de SRHR, că acestea sunt universal accesibile și pentru a asigura accesul continuu în situații de urgență, cum ar fi pandemia de COVID-19;

9.  invită guvernul Statelor Unite să dezincrimineze complet avortul, ceea ce necesită nu numai încetarea penalizării femeilor și a fetelor însărcinate, a furnizorilor de servicii medicale și a altor persoane pentru accesarea, asistarea sau furnizarea de servicii de avort, ci și eliminarea avortului din dreptul penal și abolirea tuturor celorlalte legi, politici și practici punitive;

10.  invită guvernul Statelor Unite să instituie o protecție juridică federală pentru accesul universal la avort; subliniază că sănătatea este un drept al omului și că este obligația statului să ofere asistență medicală accesibilă tuturor;

11.  invită Congresul Statelor Unite să acorde protecție juridică federală pentru accesul la avort prin intermediul Legii privind protecția sănătății femeilor (WHPA), care a fost adoptată recent de Camera Reprezentanților din SUA în cadrul unui vot istoric și care protejează avortul împotriva impunerii interdicțiilor și a restricțiilor la nivel de stat;

12.  subliniază că legile extrem de restrictive care interzic avortul nu reduc necesitatea avorturilor, ci le determină pe femei să realizeze avorturi clandestine, să călătorească pentru a face avort sau să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor, ceea ce reprezintă o încălcare a drepturilor omului și o formă de violență bazată pe gen care afectează drepturile femeilor și fetelor la viață, integritate fizică și mentală, egalitate, nediscriminare și sănătate;

13.  subliniază că numai educația, informarea și accesul universal la contracepție, eradicarea violenței sexuale și responsabilitatea comună pentru contracepție pot reduce numărul sarcinilor nedorite; subliniază că ar trebui să se acorde prioritate accesului universal la educație sexuală și relațională adaptată vârstei și bazată pe date concrete, la o serie de metode și materiale contraceptive moderne de înaltă calitate și accesibile tuturor, la consiliere în materie de planificare familială și la informații privind contracepția, precum și garanțiilor de îngrijire a avortului în condiții de siguranță și legale;

14.  este profund îngrijorat de faptul că această lege va afecta în mod disproporționat persoanele care se confruntă cu dificultăți socioeconomice, persoanele care locuiesc în zone rurale, persoanele rasializate, persoanele LGBTIQ+ și persoanele care se confruntă cu discriminări multiple și intersecționale, în special grupurile vulnerabile de femei care, din cauza barierelor financiare sau logistice, nu își pot permite să se deplaseze la clinici de sănătate reproductivă din statele învecinate, ceea ce le expune unui risc mai mare de a fi supuse unor proceduri nesigure și care pun viața în pericol, precum și unui risc mai mare de a fi obligate să își ducă sarcina la termen împotriva voinței lor;

15.  pune sub semnul întrebării contextul moral și, în plus, este preocupat de modul în care a fost concepută această lege, care împuternicește cetățenii privați și le oferă stimulente financiare pentru a acționa în justiție orice persoană care ar fi putut ajuta femeile să facă un avort, cum ar fi furnizorii de servicii de avort sau susținătorii avortului, creând astfel un teren favorabil pentru hărțuire și procese abuzive din partea milițiilor împotriva avortului și punând bazele vânătorii de vrăjitoare în secolul XXI;

16.  invită guvernul Statelor Unite să pună capăt oricărui sistem bazat pe recompense sau aplicării individuale a interdicțiilor de avort care creează un climat de teamă și intimidare;

17.  este profund îngrijorat de efectul legii statului Texas asupra altor state din SUA, care vor fi încurajate de lipsa de acțiune a Curții Supreme a SUA și vor încerca să adopte interdicții ale avortului în întreaga țară, astfel cum s-a observat deja în Florida;

18.  afirmă că această lege, una dintre cele 26 de restricții privind avortul deja adoptate în Texas în ultimul deceniu, constituie o nouă încercare de subminare a drepturilor femeilor și a libertății lor reproductive, precum și a dreptului lor la asistență medicală și nu ține seama nici de drepturile constituționale ale femeilor, nici de voința poporului;

19.  este preocupat de faptul că această lege nu numai că duce la interzicerea de facto a avortului, ci și încalcă flagrant drepturile omului în cazul femeilor, încălcând în totalitate standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv principiul non-regresului, și că limitează accesul la asistență medicală prin reducerea numărului de unități de îngrijire care tratează femeile, conducând la un decalaj în materie de îngrijire pentru femei și punând în pericol și mai mult viața femeilor;

20.  condamnă cu fermitate regresele înregistrate în ceea ce privește drepturile femeilor și SRHR care au loc în SUA și la nivel mondial și invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisia și toate statele membre ale UE să utilizeze toate instrumentele de care dispun pentru a-și consolida acțiunile de contracarare a acestui fenomen; reamintește că SRHR sunt drepturi fundamentale ale omului care ar trebui consolidate și nu pot fi în niciun caz slăbite sau retrase;

21.  subliniază că, în conformitate cu Platforma de acțiune de la Beijing și cu Programul de acțiune al CIPD, trebuie protejat dreptul tuturor persoanelor la integritatea și autonomia corporală și trebuie garantat accesul la servicii esențiale care fac posibilă exercitarea acestui drept; solicită o abordare cuprinzătoare în pachetul esențial privind sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv măsuri de prevenire și evitare a avorturilor nesigure, precum și furnizarea de servicii de îngrijire post-avort, care să fie integrate în strategiile, politicile și programele naționale de asigurare universală de sănătate;

22.  este preocupat de viitoarea examinare de către Curtea Supremă a deciziei în cauza Roe/Wade și de faptul că această hotărâre inovatoare, care garantează drepturile femeilor, ar putea fi anulată în viitorul apropiat; își exprimă temerea că acest lucru va avea un impact grav și amplu asupra accesului la asistență medicală și asupra libertății de alegere a femeilor din alte state, având în vedere că alte 11 state au așa-numite legi declanșatoare care interzic dreptul la avort în vigoare în prezent, care ar intra automat în vigoare în cazul în care decizia Roe/Wade ar fi respinsă;

23.  salută ridicarea de către administrația Biden a regulii călușului mondial împotriva avortului și intenția sa de a restabili finanțarea SUA pentru Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Agenția ONU pentru sănătate sexuală și reproductivă; îndeamnă ca această restabilire a finanțării să intre în vigoare fără întârziere;

24.  reamintește că unul dintre cei cinci piloni ai GAP III al SEAE este promovarea SRHR; invită UE și statele sale membre să se asigure că clauzele privind drepturile omului, inclusiv dreptul la avort liber și în condiții de siguranță, sunt respectate și promovate în toate relațiile internaționale cu SUA;

25.  invită delegația UE în SUA să monitorizeze situația SRHR în Texas și în alte state și să acorde prioritate SRHR în colaborarea sa cu autoritățile relevante din SUA și în punerea în aplicare la nivel local a GAP III;

26.  solicită UE și statelor membre să ofere tot sprijinul posibil, inclusiv sprijin financiar, organizațiilor societății civile cu sediul în SUA care protejează și promovează SRHR în țară, ca expresie a angajamentului lor universal față de aceste drepturi; invită, de asemenea, statele membre să ofere un adăpost sigur pentru toți profesioniștii din domeniul medical care ar putea fi expuși riscului de hărțuire legală sau de altă natură ca urmare a activității lor legitime; reamintește că interzicerea totală a serviciilor de avort sau refuzul acestora reprezintă o formă de violență pe criterii de gen;

27.  invită reprezentantul special al UE pentru drepturile omului să denunțe această încălcare a drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor în discuțiile sale cu oficialii SUA;

28.  invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să condamne și să denunțe această încălcare a drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor și a dreptului lor la asistență medicală în discuțiile sale cu oficialii SUA;

29.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, președintelui Statelor Unite ale Americii și administrației sale, Congresului SUA și guvernatorului și organului legislativ al statului Texas.

(1) Texte adoptate, P9_TA(2021)0314.

Ultima actualizare: 16 decembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate