Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2881(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0482/2021

Forhandlinger :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Afstemninger :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0420

Vedtagne tekster
PDF 160kWORD 54k
Torsdag den 7. oktober 2021 - Strasbourg
Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned
P9_TA(2021)0420RC-B9-0482/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2021 om situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned (2021/2881(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 24. maj 2021 og 25. juni 2021 om Belarus,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 21. juni 2021 om Belarus,

–  der henviser til den tale om Unionens tilstand, som Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, holdt i 2021,

–  der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, af 26. Marts 2021 om EU's støtte til den internationale ansvarlighedsplatform for Belarus og af 15. juli 2021 om den hårde kurs over for civilsamfundet i Belarus, og til hans erklæringer på vegne af EU af 30. juli 2021 om regimets instrumentalisering af migranter og flygtninge og af 8. august 2021 om etårsdagen for det manipulerede præsidentvalg den 9. august 2020 i Belarus,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af den 6. juli 2021 om domsfældelsen af Viktar Babaryka og andre politiske retssager, af den 7. juli 2021 om begrænsning af Litauens diplomatiske tilstedeværelse, af den 30. august 2021 om undertrykkelsen af journalister og medier og af den 6. september 2021 om domfældelse af Maryja Kalesnikava og Maksim Znak,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og til samtlige menneskerettighedskonventioner, som Belarus er tiltrådt,

–  der henviser til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE's) Parischarter for et nyt Europa,

–  der henviser til rapporten af 5. juli 2021 fra Anaïs Marin, FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Belarus, til FN's Menneskerettighedsråd,

–  der henviser til FN's menneskerettighedsråds beslutning af 13. juli 2021 om menneskerettighedssituationen i Belarus,

–  der henviser til sin henstilling af 16. september 2021 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland(1),

–  der henviser til tildelingen af Europa-Parlamentets Sakharovpris for tankefrihed til den demokratiske opposition i Belarus i 2020,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at de belarusiske myndigheder over et år efter det såkaldte valg den 9. august 2020 fortsætter deres undertrykkelse af det belarusiske folk, og at mange borgere chikaneres, anholdes, tortureres og dømmes for at have givet udtryk for deres modstand mod regimet eller mod de udbredte menneskerettighedskrænkelser, der finder sted i Belarus; der henviser til, at EU og dets medlemsstater ikke anerkendte resultaterne af præsidentvalget;

B.  der henviser til, at det anslås, at næsten 40 000 belarusere på et eller andet tidspunkt har været tilbageholdt som straf for at protestere mod regimet; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere har dokumenteret hundredvis af tilfælde af tortur og mishandling, og at flere personer fortsat er meldt savnet og andre er blevet fundet døde; der henviser til, at umenneskelig behandling, tortur og bevidst nægtelse af lægebehandling fortsat finder sted i belarusiske detentionscentre og fængsler, hvor flere demonstranter er døde; der henviser til, at der er dokumenteret adskillige tilfælde af selvmordsforsøg i retten og i fængsler; der henviser til, at hele landets retsvæsen synes at være blevet omdannet til et instrument for regimet og anvendes til at sikre dets overlevelse; der henviser til, at der er mere end 720 politiske fanger i Belarus, og at der er indledt over 4 600 straffesager mod belarusiske borgere, samtidig med at der ikke er indledt en eneste sag mod de personer, der er ansvarlige for eller meddelagtige i volden og undertrykkelsen; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere, oppositionspolitikere, civilsamfundet, uafhængige journalister og andre aktivister systematisk udsættes for voldelig undertrykkelse; der henviser til, at tusindvis af belarusere er blevet tvunget til eller på anden måde har følt sig nødsaget til at forlade deres hjemland og søge sikkerhed i udlandet;

C.  der henviser til, at flere medlemsstater, navnlig Polen og Litauen, har givet husly, lægebehandling og stipendier til tusindvis af asylansøgere, der har måttet flygte fra Lukasjenkos forfølgelse på grund af deres demokratiske forhåbninger;

D.  der henviser til, at det belarusiske regime fører en undertrykkelseskampagne mod civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere med det formål at bringe alle tilbageværende uafhængige stemmer i Belarus til tavshed; der henviser til, at næsten 250 civilsamfundsorganisationer er blevet afviklet eller er ved at blive afviklet, herunder menneskerettighedscentret Viasna, som har været udsat for en hidtil uset undertrykkelse gennem anholdelsen og sigtelsen af dets ledelse, medarbejdere og frivillige, herunder Ales Bjaljatskij, formand for Viasna, Valiantsin Stefanovitj, medlem af Viasnas bestyrelse og næstformand for Den Internationale Menneskerettighedssammenslutning, Marfa Rabkova, koordinator for Viasnas netværk af frivillige, Andrej Tjepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marija Tarasenka, Vladimir Labkovitj og andre ansatte og frivillige i Viasna;

E.  der henviser til, at de belarusiske domstole har afsagt over 120 uretfærdige og vilkårlige domme i politisk motiverede retssager, der ofte afholdes bag lukkede døre og uden retfærdig rettergang; der henviser til, at den belarusiske oppositionspolitiker Viktar Babaryka er blevet idømt 14 års fængsel, og de belarusiske oppositionsledere og politiske fanger Maryia Kalesnikava, som er modtager af Sakharovprisen for tankefrihed og modtager af prisen "International Women of Courage Award", og Maksim Znak, en fremtrædende advokat, er blevet idømt henholdsvis 11 år og 10 år for angiveligt at have planlagt et kup; der henviser til, at næsten 500 journalister er blevet anholdt, og at de belarusiske myndigheder fortsætter deres undertrykkelse og chikane af uafhængige belarusiske journalister og deltager i bevidste forsøg på at hindre objektiv rapportering; der henviser til, at det belarusiske regime den 27. august 2021 beordrede lukningen af den belarusiske journalistsammenslutning, som er den største uafhængige journalistorganisation i landet, og som blev tildelt Sakharovprisen for tankefrihed i 2004; der henviser til, at to Belsat-journalister, Jekaterina Andrejeva og Darja Tjultsova, fortsat afsoner deres domme i en fangelejr i Belarus;

F.  der henviser til, at presset på de belarusiske fagforeninger er steget dramatisk i de seneste uger, idet ledere og medlemmer af den belarusiske uafhængige fagforening (BITU) og den belarusiske kongres af demokratiske fagforbund (BKDP) er blevet arresteret, idømt bøder og blevet ransaget af KGB; der henviser til, at Belarus er et af de værste lande for arbejdstagere ifølge ITUC's globale rettighedsindeks for 2021;

G.  der henviser til, at Alekandr Lukasjenko fortsætter sin kampagne mod det polske mindretal og har fængslet Andżelika Borys og Andrzej Poczobut – to fremtrædende figurer i det polske samfund – angrebet polsksprogede skoler og gennemført propagandakampagner baseret på fejlagtige historieopfattelser;

H.  der henviser til, at der ikke er tegn på, at de belarusiske myndigheder efterforsker de tusindvis af beretninger om politibrutalitet, der er registreret siden august 2020, eller drabene på demonstranter; der henviser til, at den udbredte straffrihed for menneskerettighedskrænkelser fastholder det belarusiske folks desperate situation; der henviser til, at fraværet af retsstatsprincippet hindrer deres ret til en retfærdig rettergang; der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, der stadig praktiserer dødsstraf;

I.  der henviser til, at Ryanair-flyet FR4978 den 23. maj 2021 på en international passagerrute mellem to EU-hovedstæder (fra Athen til Vilnius) blev tvangsomdirigeret til Minsk efter ordre fra Aleksandr Lukasjenko under falsk påskud af en bombetrussel, hvilket er i strid med internationale konventioner og bragte de over 170 ombordværende passagerer og besætningsmedlemmer i fare; der henviser til, at de belarusiske myndigheder i Minsk tilbageholdt Roman Protasevitj, en belarusisk journalist og aktivist, og hans ledsager Sofia Sapega;

J.  der henviser til, at Lukasjenko som gengældelse for EU's sanktioner, der blev pålagt som følge af den tvungne omdirigering af Ryanair-fly FR4978, offentligt truede med at oversvømme EU, navnlig nabolandene Litauen og Polen, med migranter og narkotika; der henviser til, at denne trussel blev gennemført ved at udnytte migranter til politiske formål; der henviser til, at Lukasjenkoregimet udarbejdede en ordning for at transportere migranter fra Irak, Tyrkiet og andre lande til Minsk og med hjælp fra hviderussiske grænsevagter lettede deres ulovlige passage til Den Europæiske Union; der henviser til, at dette fører til, at omkring 4 000 ulovlige migranter kommer ind i Litauen, over 1 400 kommer ind i Polen og ca. 400 kommer ind i Letland; der henviser til, at Litauen, Letland og Polen erklærede undtagelsestilstand ved deres grænse til Belarus; der henviser til, at antallet af irregulære indrejser i EU fortsat er højt, og at forsøg på at indrejse ulovligt fortsætter; der henviser til, at det belarusiske regime anvender magt til at skubbe migranter ind på EU's område og skaber propaganda og desinformation, der beskylder EU-medlemsstater for at lette ulovlig migration til Belarus; der henviser til, at Aliaksandr Lukasjenko foreslog at ophæve Belarus' forpligtelse til at modtage tilbagevendende migranter og har forelagt et lovforslag om suspension for det belarussiske parlament; der henviser til, at mindst fem migranter er døde som følge af hypotermi og udmattelse, og at adskillige migranter har været strandede i ugevis ved EU's ydre grænser til Belarus; der henviser til, at Polen har begrænset adgangen for civilsamfundsorganisationer og medier til grænseområdet, hvor der blev indført undtagelsestilstand; der henviser til, at situationen ved EU's grænse til Belarus fortsat er anspændt med mange og forskellige provokationer fra belarusiske officerer og soldater;

K.  der henviser til, at Kommissionens formand i sin tale om Unionens tilstand den 15. september 2021 kaldte instrumentaliseringen af migranter et hybridangreb fra Belarus' side med det formål at destabilisere EU;

L.  der henviser til, at Vitalij Sjisjov, grundlægger af det belarusiske hus i Ukraine, som er en gruppe, der hjælper personer, som har forladt Belarus, blev fundet hængt i en park i Kiev den 3. august 2021;

M.  der henviser til, at den belarusiske anklagemyndighed den 17. september 2021 suspenderede efterforskningen af Raman Bandarenkas død;

N.  der henviser til, at efter den nylige fatale skudepisode i Minsk, som kostede Andrej Zeltser og en KGB-agent livet, er over hundrede mennesker, der kommenterede begivenheden på de sociale medier, blevet arresteret af regimet og tvunget til at tilstå;

O.  der henviser til, at den belarusiske atlet Krystina Timanovskaja efter at have kritiseret sine trænere blev tvunget til at forlade De Olympiske Lege i Tokyo tidligt og af frygt for sin sikkerhed søgte politibeskyttelse i Tokyo lufthavn og accepterede et humanitært visum fra Polen; der henviser til, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) udviste de belarusiske trænere Artur Sjimak og Jurij Maisevitj fra De Olympiske Lege og indledte en undersøgelse;

P.  der henviser til, at Rusland og Belarus i september 2021 i et allerede anspændt klima afholdt den massive fælles militærøvelse Zapad 2021, der omfattede 200 000 medarbejdere, hvilket øgede presset på EU's grænser; der henviser til, at Rusland og Belarus har oprettet et fælles træningscenter for luftvåben og luftforsvar i Grodno, mindre end 15 kilometer fra grænsen til Polen; der henviser til, at Lukasjenko og Vladimir Putin den 9. september 2021 mødtes i Moskva og bebudede godkendelsen af yderligere 28 integrationsprogrammer på økonomisk og finanspolitisk plan samt oprettelsen af en "fælles forsvarssfære", hvilket er endnu et skridt på vejen mod en sammensmeltning af de belarusiske og russiske væbnede styrker og en mulig permanent placering af russiske tropper i Belarus; der henviser til, at Lukasjenko har bebudet planer om at købe våben til en værdi af 1 mia. USD fra Rusland inden 2025, herunder S-400-missilsystemer; der henviser til, at Lukasjenko og Putin den 9. september 2021 også blev enige om at oprette et fælles olie- og gasmarked og uddybe den økonomiske integration, hvilket øger risikoen for, at Lukasjenko vil blive ved med at afgive Belarus' suverænitet til gengæld for mere støtte fra Rusland;

Q.  der henviser til, at det belarusiske regime den 28. juni 2021 suspenderede sin deltagelse i initiativet Det Østlige Partnerskab;

R.  der henviser til, at Lukasjenko-regimet i det seneste år har beordret adskillige diplomater og ambassadeansatte fra EU og dets medlemsstater til at forlade landet og dermed har lukket yderligere diplomatiske kommunikationskanaler;

S.  der henviser til, at Den Internationale Valutafond (IMF) har besluttet at give Belarus adgang til næsten 1 mia. USD i nye særlige trækningsrettigheder (SDR) som led i en større tildeling på 650 mia. USD til alle IMF-medlemmer;

T.  der henviser til, at Belarus har iværksat den kommercielle drift af kernekraftværket i Astravjets uden at efterkomme alle sikkerhedsanbefalingerne i EU's stresstestrapport fra 2018; der henviser til, at den belarusiske side ikke er gennemsigtig og ikke giver pålidelige oplysninger om hændelser på kernekraftværket, hvilket bekræfter, at det belarusiske kernekraftværk er usikkert og udgør en alvorlig trussel mod den nukleare sikkerhed;

U.  der henviser til, at Rådet den 21. juni 2021 vedtog den fjerde pakke af restriktive foranstaltninger over for belarusiske enkeltpersoner og enheder efter den tvangslanding af Ryanairfly FR4978 i Minsk; der henviser til, at Rådet den 4. juni 2021 besluttede at indføre et forbud for alle belarusiske luftfartsselskaber mod at flyve ind i EU's luftrum og lande i lufthavne i EU; der henviser til, at Den Europæiske Union hidtil har indført sanktioner mod 166 personer og 15 enheder, herunder Aleksandr Lukasjenko, og målrettede økonomiske sanktioner mod flere sektorer i den belarusiske økonomi; der henviser til, at den belarusiske økonomi i 2020 registrerede et fald i BNP i faste priser på 0,9 %, og at prognoserne for 2021 viser et yderligere fald i BNP på 2,7 %; der henviser til, at Kina fortsætter sit samarbejde med og sine investeringer i Belarus, navnlig i den kinesisk-belarusiske industripark Great Stone;

1.  er fortsat stærkt solidarisk med det belarusiske folk samt med de fredelige demonstranter, der standhaftigt kæmper for et frit og demokratisk Belarus; minder om, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater ikke anerkendte resultatet af præsidentvalget i 2020 på grund af omfattende forfalskninger og svindel og ikke anerkender Aleksandr Lukasjenko som Belarus' præsident;

2.  fordømmer fortsat undertrykkelsen, torturen og mishandlingen af det fredelige belarusiske folk, undertrykkelsen af medierne og internettet og volden mod samt anholdelsen og intimideringen af journalister, bloggere og andre uafhængige røster i Belarus; opfordrer fortsat til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af og frafald af alle anklager mod alle politiske fanger og personer, der er blevet vilkårligt tilbageholdt, og kræver et øjeblikkeligt stop for volden og undertrykkelsen;

3.  insisterer på behovet for at sikre grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, retsstatsprincippet og et velfungerende uafhængigt retsvæsen i Belarus samt indstilling af al undertrykkelse, forfølgelse, mishandling, seksuel og kønsbaseret vold, tvungen forsvinding og tortur samt øjeblikkelig og permanent afskaffelse af dødsstraffen; opfordrer til, at forskelsbehandlingen af kvinder og sårbare grupper, herunder personer med handicap og LGBTQI-personer, bringes til ophør;

4.  fordømmer de barske og uretfærdige domme, der for nylig er afsagt mod oppositionslederne Maria Kalesnikava og Maksim Znak samt mod andre politiske fanger og tilbageholdte; beklager, at retsmøderne blev afholdt bag lukkede døre og uden en retfærdig rettergang, og at diplomater fra EU og medlemsstaterne blev forhindret i at deltage;

5.  fordømmer fortsat myndighedernes repressalier mod menneskerettighedscentret Viasna og opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af og frafald af alle anklager mod Ales Bjaljatskij, Valiantsin Stefanovitj, Marfa Rabkova, Andrej Tjepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsjana Lasitsa, Marija Tarasenka, Uladsimir Labkovitj og andre ansatte og frivillige i Viasna;

6.  fordømmer myndighedernes undertrykkelse af og fjendtlige anslag mod repræsentanter for det polske mindretal og mod polsksprogede skoler i Belarus; opfordrer i denne forbindelse til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Andżelika Borys, journalisten Andrzej Poczobut og andre politiske fanger;

7.  fordømmer den opførsel, som de belarusiske trænere, Artur Sjimak og Jurik Maisevitj, udviste ved De Olympiske Lege i Tokyo; minder om retsforfølgningen af belarusiske sportsfolk for deres deltagelse i fredelige protester og de påståede forbindelser mellem det belarusiske ishockeyforbund og mordet på Raman Bandarenka; opfordrer IOC og andre internationale idrætsudvalg og -forbund til at følge deres etiske regler og adfærdsregler, når de samarbejder med belarusiske repræsentanter;

8.  gentager sin opfordring til EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og EU-medlemsstaternes nationale diplomatiske repræsentationer i Belarus til nøje at overvåge situationen for individuelle politiske fanger i Belarus, til at aflægge rapport til Parlamentet om denne overvågning, til at tilbyde dem støtte og til at arbejde for at sikre deres løsladelse;

9.  opfordrer til utvetydig støtte til den belarusiske demokratiske opposition og dens bestræbelser på at planlægge et frit og retfærdigt valg under international observation af OSCE's Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (ODIHR) og understøttet af uafhængige og frie medier og et stærkt civilsamfund;

10.  mener, at kapringen og tvangslandingen af Ryanfly FR4978 i Minsk var en statslig terrorhandling, og opfordrer derfor EU til at indføre restriktive foranstaltninger over for de personer og enheder i Belarus og Rusland, der er ansvarlige, med henblik på at bekæmpe terrorisme;

11.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til på sit næste møde den 21.-22. oktober 2021 at nå til enighed om en omfattende og strategisk tilgang til sanktioner mod styret i Belarus, hvilket bør omfatte et skift fra en trinvis tilgang til en mere målrettet tilgang til sanktioner baseret på den systematiske karakter af undertrykkelsen og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

12.  glæder sig over Rådets afgørelse om at vedtage den fjerde pakke af restriktive foranstaltninger og opfordrer indtrængende Rådet til hurtigst muligt at gå videre med den femte pakke af sanktioner ved at fokusere på enkeltpersoner og enheder, der er involveret i angreb og undertrykkelse i Belarus, og på enkeltpersoner og enheder, som er involveret i menneskehandel, og til at bekæmpe den omgåelse, som allerede finder sted;

13.  beklager, at de pålagte økonomiske sanktioner kun har haft en delvis indvirkning på Lukasjenko-regimet og ikke i væsentlig grad har påvirket vigtige sektorer såsom sektorerne for kaliumchlorid og olieprodukter; opfordrer Rådet til yderligere at styrke EU's målrettede økonomiske sanktioner med fokus på centrale belarusiske økonomiske sektorer og offentlige og private virksomheder, der støtter og finansierer Lukasjenko-regimet, at medtage flere sektorer såsom stål-, træ- og kemikaliesektoren og alle de resterende statsejede banker og nøglevirksomheder såsom Belaruskali og Beltelecom i pakken af økonomiske sanktioner samt at forbyde import af produkter, som ofte fremstilles af indsatte i fangelejre; glæder sig over de yderligere sanktioner, som USA, Det Forenede Kongerige og Canada indførte på etårsdagen for Belarus' manipulerede præsidentvalg; opfordrer derfor EU til at koordinere sine foranstaltninger med USA, G7-partnerne og andre ligesindede demokratier;

14.  opfordrer medlemsstaterne til kollektivt at erklære belarusiske KGB-ansatte persona non grata på Den Europæiske Unions område; gentager, at EU bør være særligt opmærksom på finansielle strømme fra Belarus, og anmoder om, at EU-institutionerne aflægger rapport til Parlamentet om aktiverne i Lukasjenkos entourage og dem, der er knyttet til Lukasjenkos korrupte oligarker; gentager sin opfordring til, at EU koordinerer disse foranstaltninger med USA, G7-partnerne og andre ligesindede lande;

15.  beklager dybt, at diplomater fra EU og medlemsstaterne er blevet udvist af Belarus, navnlig chefen for Den Europæiske Unions delegation i Belarus og ambassadører og diplomater fra Litauen, Letland og Polen; opfordrer medlemsstaterne til at hjemkalde deres ambassadører fra Minsk som et politisk signal til Lukasjenko-regimet og at afvise akkrediteringen af belarusiske diplomater i EU; understreger, at belarusiske parlamentsmedlemmer og embedsmænd ikke bør indbydes til internationale eller bilaterale arrangementer; opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten til at revidere sine arbejdsmetoder og sikre en aktiv rolle for chefen for Den Europæiske Unions delegation i Belarus, som i øjeblikket er blevet kaldt tilbage til Bruxelles, og til at træffe yderligere foranstaltninger til at sikre et sikkert arbejdsmiljø for EU-diplomater og EU-delegationspersonale i Minsk, navnlig beskyttelse mod propagandaangreb fra Lukasjenko-regimets side;

16.  fordømmer på det kraftigste Lukasjenko-regimets udnyttelse af mennesker med henblik på at fremme politiske mål i strid med internationale normer og Belarus' bilaterale traktater med dets nabolande i EU; understreger, at Belarus' statssponsorering af ulovlige passager ved EU's ydre grænser kombineret med en desinformationskampagne udgør en form for hybrid krigsførelse, der har til formål at intimidere og destabilisere EU; udtrykker stærk solidaritet med Litauen, Polen og Letland samt andre EU-medlemsstater, som er ramt af det belarusiske regimes aktioner; gentager behovet for, at de lande, der er hårdest ramt, effektivt beskytter EU's ydre grænser i fuld overensstemmelse med den relevante folkeret, navnlig Genèvekonventionen, samt EU-retten om asyl, herunder chartret om grundlæggende rettigheder;

17.  glæder sig over støtten fra medlemsstaterne, Norge og EU's institutioner og agenturer, navnlig Europol, Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor, til de medlemsstater, der er berørt af den migrationskrise, som det belarusiske regime har skabt, og opfordrer dem til at fortsætte deres støtte, herunder ved at tildele yderligere nødhjælp fra EU, og opfordrer dem, der endnu ikke har accepteret denne støtte, til at gøre det; opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til hurtigt at tage hånd om den flerdimensionelle krise ved den belarusiske grænse, til at hjælpe migranter, der er strandet ved grænsen til Belarus, og til at yde dem den nødvendige støtte; udtrykker bekymring over den manglende gennemsigtighed ved den polsk-belarusiske grænse og opfordrer indtrængende de polske myndigheder til på en gennemsigtig måde at sikre, at al lovgivning, politik eller praksis ved den polsk-belarusiske grænse er i overensstemmelse med EU-retten, og til at sikre civilsamfundsorganisationers og mediers adgang til grænseområdet samt til at samarbejde med Frontex om i fællesskab at løse den aktuelle krise; opfordrer EU, dets medlemsstater og internationale organisationer til at intensivere bestræbelserne på at bremse disse statsbeordrede menneskesmuglingsstrømme, herunder ved at lægge diplomatisk pres på migranternes oprindelseslande og ved at pålægge sanktioner mod de involverede belarusiske embedsmænd, enkeltpersoner og enheder samt mod internationale kriminelle netværk, der opererer på EU's område, og som er ansvarlige for transporten til de endelige bestemmelsessteder; fremhæver, at Belarus for nylig har suspenderet sin visumordning med Pakistan, Jordan, Egypten og Sydafrika, hvilket giver mulighed for visumfri indrejse fra disse lande til Belarus;

18.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at vedtage en fælles tilgang til denne situation baseret på relevant EU-ret og folkeret og på principperne om solidaritet, gennemsigtighed, ansvarlighed og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte målrettede lovgivningsmæssige forslag, der kan give medlemsstaterne de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til hurtigt og effektivt at reagere på tredjelandes kampagner for udnyttelse af migration, navnlig ved at sikre en stærk og effektiv beskyttelse af EU's ydre grænser og ved at stille effektive foranstaltninger til rådighed, der kan hindre ulovlig indrejse, samt at udvikle metoder til at standse et fjendtligt tredjelands eller kriminelt netværks misbrug af asylsystemet;

19.  er bekymret over dødsfald ved grænsen mellem Belarus og EU og udtrykker sin medfølelse med de afdødes familier og slægtninge; opfordrer myndighederne i Polen, Letland og Litauen og andre berørte medlemsstater til at sikre, at EU's asyl- og tilbagesendelseslovgivning og den internationale menneskerettighedslovgivning overholdes også i nødsituationer, herunder adgang til asyl og adgang for medier, civilsamfundsorganisationer og leverandører af gratis retshjælp til grænseområdet i videst muligt omfang, og til at tage hensyn til retningslinjerne fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Europarådets organer; opfordrer Kommissionen til som traktaternes vogter at sikre overholdelse af den relevante EU-lovgivning;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres samarbejde om grænseforvaltning, bekæmpelse af menneskehandel, cigaretsmugling og andre sikkerhedsmæssige udfordringer, som det belarusiske regime har skabt eller forværret; støtter Kommissionens forslag om at suspendere visse artikler i EU's visumlempelsesaftale med Republikken Belarus rettet mod specifikke kategorier af embedsmænd, der er knyttet til Lukasjenko-regimet, men uden at det har konsekvenser for almindelige borgere i Belarus; opfordrer til, at listen over berørte personer udvides, og til, at det allerede overvejes at medtage kategorier af personer, der kan være omfattet af individuelle restriktive foranstaltninger som led i fremtidige sanktionspakker;

21.  beklager IMF's ubetingede tildeling af særlige trækningsrettigheder på 910 mio. USD, som ikke vil tjene det belarusiske folk, men snarere landets ulovlige leders interesser; opfordrer medlemsstaterne til at koordinere med internationale partnere i multilaterale organisationer såsom IMF for at begrænse udbetalingen af midler til Lukasjenko-regimet og fastlåse alt samarbejde med det; noterer sig de fortsatte investeringer i Belarus fra udemokratiske lande, navnlig Rusland og Kina;

22.  gentager, at det haster med at afsløre Ruslands støtte til Lukasjenkos brutale nedkæmpning af det belarusiske folk samt landets deltagelse i Lukasjenko-regimets hybride foranstaltninger mod EU, herunder brugen af migranter til politiske formål, og holde Kreml ansvarlig for sådanne handlinger;

23.  bemærker med bekymring det aggressive scenarie i Zapad 2021-militærøvelsen og de ringe muligheder for at overvære øvelsen; gentager, at denne øvelse samt andre lignende storstilede øvelser understreger Ruslands offensive stilling og vilje til at bruge sine kapaciteter på en fjendtlig måde; gentager sin opfordring til strategisk autonomi for EU og til en ægte europæisk forsvarsunion som led i et styrket NATO;

24.  fordømmer de fortsatte kontakter mellem Lukasjenko og Vladimir Putin for at udarbejde køreplaner for større integration mellem Belarus og Rusland, herunder en gradvis militarisering af Belarus, og betragter det som en krænkelse af Belarus' suverænitet, idet det belarusiske folk fratages deres ret til at bestemme landets fremtid; fremhæver, at Lukasjenkos styre er ulovligt, og afviser alle de aftaler, Lukasjenko har indgået på vegne af den belarusiske stat, navnlig efter udløbet af hans præsidentperiode den 5. november 2020; gentager, at EU skal gøre det klart, at hvis Rusland fortsætter sin nuværende politik over for Belarus, vil EU være nødt til at indføre yderligere inddæmnings- og afskrækkelsesforanstaltninger over for Rusland; anmoder om, at EU regelmæssigt aflægger rapport til Parlamentet om Kremls indblanding i Belarus, herunder dets udnyttelse af situationen med henblik på en dybere politisk, militær og økonomisk kontrol med Belarus;

25.  udtrykker sin skuffelse over, at EU hidtil ikke har formået at udvikle en omfattende strategi over for det belarusiske regime, og opfordrer indtrængende Rådet, Kommissionen og NF/HR til at udarbejde en sammenhængende og omfattende strategi over for Belarus baseret på den nuværende nødhjælp til ofre for undertrykkelse, strategisk og langsigtet politisk, teknisk og finansiel støtte til det belarusiske civilsamfund, menneskerettighedsforkæmpere, uafhængige medier, fagforeninger og demokratiske kræfter i landet og i udlandet, samarbejde med nabolande om presserende humanitære spørgsmål, tæt samarbejde med internationale partnere og relevante internationale multilaterale organisationer (f.eks. FN, OSCE) samt internationale donorer og en fælles international indsats for at gøre noget ved straffriheden; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at gå forrest i koordineringen af en sådan sammenhængende politik med medlemsstaterne og andre EU-institutioner;

26.  opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet, NF/HR og medlemsstaterne til fortsat at rejse spørgsmålet om situationen i Belarus i alle relevante europæiske og internationale organisationer såsom OSCE eller FN og dets specialiserede organer med henblik på at sikre en hurtig international indsats vedrørende situationen i Belarus og overvinde Ruslands og andre landes hindringer for en sådan indsats;

27.  støtter fortsat det belarusiske folk i dets legitime krav og håb om frie og retfærdige valg, grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, demokratisk repræsentation og politisk deltagelse i et frit og suverænt Belarus;

28.  roser det systematiske og konsekvente arbejde, som belarusiske demokratiske kræfter udfører i Belarus og i eksil, navnlig den demokratiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, koordinationsrådet og den nationale krisestyring; gentager det presserende behov for at opretholde og udvide kontakterne og samarbejdet med disse kræfter; glæder sig i denne forbindelse over Litauens beslutning om at give officiel akkreditering til Belarus' demokratiske repræsentation i Vilnius og opfordrer de resterende medlemsstater til at følge trop; opfordrer EU til at tilbyde sin assistance og støtte oprettelsen af et demokratisk belarusisk repræsentationskontor i Bruxelles;

29.  opfordrer EU til at indgå i et operationelt samarbejde med repræsentanterne for de belarusiske demokratiske kræfter med henblik på at afslutte arbejdet med vedtagelsen af en køreplan, der tager sigte på at gennemføre en omfattende plan for økonomisk støtte på 3 mia. EUR til et fremtidigt demokratisk Belarus på områder som styrkelse af kapacitetsopbygning, opbygning af reformkapacitet, kapacitetsopbygning inden for investeringsforvaltning og inden for statsforvaltning for de belarusiske demokratiske kræfter; opfordrer EU til at indlede de nødvendige forberedelser til dialogen med de belarusiske demokratiske kræfter og regelmæssigt aflægge rapport til Parlamentet om de fremskridt, der er gjort, herunder om vedtagelsen af en EU-strategi for dets fremtidige forbindelser med et demokratisk Belarus og om en omfattende række foranstaltninger til forberedelse af de belarusiske demokratiske kræfter med henblik på gennemførelsen af denne plan;

30.  gentager sin opfordring til, at repræsentanterne for de belarusiske demokratiske kræfter officielt indbydes til det kommende topmøde i Det Østlige Partnerskab, og at de inddrages i bilaterale og forberedende møder på højt plan på EU-plan og nationalt plan samt i parlamentariske møder og interparlamentariske møder med Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; gentager betydningen af at oprette officielle grupper, der er dedikeret til Belarus, i alle nationale parlamenter i EU's medlemsstater, i de østlige nabolande og i G7-landene; opfordrer til øget engagement med og tilstedeværelse af repræsentanter for det belarusiske civilsamfund og den demokratiske opposition i de multilaterale organer i det østlige partnerskab, navnlig Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum og Den Parlamentariske Forsamling Euronest;

31.  minder om sit tidligere initiativ til en mission på højt plan med deltagelse af tidligere højtstående europæiske embedsmænd, der skal undersøge enhver mulighed for at standse volden og få løsladt de politiske fanger, og som kan bidrage til at skabe et gunstigt miljø for en inklusiv politisk dialog internt i Belarus; gentager sin opfordring til Kommissionen og NF/HR til sammen med internationale partnere at afholde en international konference på højt plan om "Fremtiden for det demokratiske Belarus" vedrørende løsning af krisen i Belarus og tilsagn om en finansieringspakke på flere milliarder euro til støtte for fremtidige reformbestræbelser og omstrukturering af den belarusiske økonomi; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om de fremskridt, der gøres med hensyn til at opnå dette;

32.  understreger, at det er nødvendigt at foretage en omfattende efterforskning af de forbrydelser, som Lukasjenko-regimet har begået mod det belarusiske folk, herunder mordet på Raman Bandarenka og andre belarusiske borgere; afventer resultaterne af de ukrainske myndigheders efterforskning af Vitalij Sjisjovs død; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at anvende princippet om universel jurisdiktion og forberede retssager mod belarusiske embedsmænd, der er ansvarlige for eller meddelagtige i vold og undertrykkelse, herunder Aleksandr Lukasjenko;

33.  forpligter sig til at sikre, at Europa-Parlamentets platform til bekæmpelse af straffrihed i Belarus fungerer effektivt, og til at koordinere en rettidig international reaktion på udviklingen i Belarus; opfordrer platform til på sit kommende møde at skitsere vejen frem for, hvordan EU kan bidrage til en domstolsstrategi og sammen med partnere deltage i den internationale retssag, herunder universel jurisdiktion, for at dømme Aleksandr Lukasjenko og medlemmer af hans regime personligt for de forbrydelser, der er begået i stort omfang mod det belarusiske folk; opfordrer navnlig platformen til at overveje at indbringe den belarusiske sag for Den Internationale Domstol på grundlag af Lukasjenko-regimets krænkelser af Chicagokonventionen, Montrealkonventionen og FN's konvention mod tortur;

34.  minder alle EU-virksomheder, der opererer i Belarus, om sin tidligere opfordring til at udvise særlig omhu og efterleve deres forpligtelse til at respektere menneskerettighederne i overensstemmelse med FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder; anmoder dem om at afstå fra nye investeringer og til offentligt at protestere over for de belarusiske myndigheder mod den fortsatte undertrykkelse af arbejdstagere og borgere generelt;

35.  opfordrer indtrængende Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og EU's medlemsstater til at øge den direkte støtte til den belarusiske opposition, civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medieorganisationer i og uden for Belarus; understreger betydningen af at opretholde forbindelserne med disse personer og organisationer på trods af regimets meddelelse om, at det vil trække sig ud af Det Østlige Partnerskab; forpligter sig til at intensivere sine egne demokratistøtteaktiviteter; gentager sin opfordring til et målrettet EU-bistandsprogram til at hjælpe civilsamfundet, uafhængige medier, den akademiske verden og den belarusiske opposition i eksil samt ofre for politisk undertrykkelse og politivold og dem, der flygter fra det undertrykkende regime;

36.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten til at samarbejde med internationale partnere som OSCE's Moskvamekanisme og FN's Menneskerettighedsråd samt menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet på stedet, for at sikre overvågning og dokumentation af og rapportering om menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarsstillelse og retfærdighed for ofrene; glæder sig over og støtter oprettelsen af den internationale ansvarlighedsplatform for Belarus og opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at støtte platformens drift samt driften af Menneskerettighedsrådet andre internationale initiativer med henblik på at drage gerningsmændene til ansvar; støtter yderligere drøftelser om en eventuel international domstol for krænkelser af menneskerettighederne i Belarus, der skal oprettes i Haag;

37.  fremhæver den enorme betydning af etableringen af Belarus' folkeambassader på verdensplan og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at yde yderligere støtte til beskyttelse af de belarusiske borgeres rettigheder og interesser i udlandet og et demokratisk Belarus' interesser, f.eks. ved at undersøge mulighederne for at finansiere Belarus' folkeambassader;

38.  opfordrer medlemsstaterne til yderligere at forenkle procedurerne for opnåelse af visum og opholdstilladelse for de personer, der flygter fra Belarus af politiske grunde, eller for de personer, der har brug for lægebehandling som følge af voldelige overgreb, og til at tilbyde dem og deres familier den nødvendige støtte og bistand; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tilbyde stipendier til belarusiske studerende og akademikere, der er blevet bortvist fra universiteterne og fængslet på grund af deres prodemokratiske holdning;

39.  understreger betydningen af at imødegå de trusler mod den nukleare sikkerhed, som det belarusiske kernekraftværk i Astravjets udgør; insisterer på, at Belarus skal engagere sig i den nukleare sikkerhed i det belarusiske kernekraftværk i fuld åbenhed og forpligte sig til fuld gennemførelse af anbefalingerne i den peerevaluering, som Gruppen af Europæiske Nukleare Tilsynsmyndigheder har foretaget af kraftværket; støtter, indtil dette er tilfældet, forbuddet mod import af energi fra det belarusiske kernekraftværk til EU-markedet og mener, at denne holdning skal afspejles i EU's CO2-grænsetilpasningsmekanisme;

40.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, myndighederne i Republikken Belarus og Den Russiske Føderation samt repræsentanterne for den belarusiske demokratiske opposition.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0383.

Seneste opdatering: 16. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik