Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2881(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0482/2021

Keskustelut :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Äänestykset :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0420

Hyväksytyt tekstit
PDF 150kWORD 53k
Torstai 7. lokakuuta 2021 - Strasbourg
Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen
P9_TA(2021)0420RC-B9-0482/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. lokakuuta 2021 Valko-Venäjän tilanteesta vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen (2021/2881(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon 24. toukokuuta 2021 ja 25. kesäkuuta 2021 annetut Eurooppa‑neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 21. kesäkuuta 2021 antamat päätelmät Valko‑Venäjästä,

–  ottaa huomioon komission puheenjohtajan von der Leyenin puheen unionin tilasta vuonna 2021,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin 26. maaliskuuta 2021 antaman julkilausuman EU:n tuesta Valko-Venäjän vastuuta koskevan foorumin perustamiseksi, 15. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa vastaan kohdistetuista tukahduttamistoimista sekä varapuheenjohtajan / korkean edustajan Euroopan unionin puolesta 30. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman siitä, että maan hallinto käyttää maahanmuuttajia ja pakolaisia välineinä, ja 8. elokuuta 2021 antaman julkilausuman Valko-Venäjän 9. elokuuta 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien ensimmäisen vuosipäivän johdosta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 6. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman Viktar Babarykalle langetetusta tuomiosta ja muista poliittisista oikeudenkäynneistä, 7. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman Liettuan diplomaattisen läsnäolon rajoittamisesta, 30. elokuuta 2021 antaman julkilausuman toimittajien ja tiedotusvälineiden tukahduttamisesta ja 6. syyskuuta 2021 antaman julkilausuman Maria Kalesnikavalle ja Maksim Znakille langetetuista tuomioista,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Anaïs Marinin 5. heinäkuuta 2021 antaman raportin Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvostolle,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 13. heinäkuuta 2021 antaman päätöslauselman Valko-Venäjän ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2021 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta(1),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon myöntämisen vuonna 2020 Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että yli vuosi 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen vaalien jälkeen Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat edelleen tukahduttamistoimiaan Valko‑Venäjän kansaa vastaan ja että monia kansalaisia on häiritty, pidätetty, kidutettu ja tuomittu, koska he ovat ilmaisseet vastustavansa hallintoa tai Valko-Venäjällä tapahtuvia laajamittaisia ihmisoikeusloukkauksia; ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet presidentinvaalien tuloksia;

B.  ottaa huomioon, että arvioiden mukaan lähes 40 000 valkovenäläistä on jossain vaiheessa pidätetty siksi, että he ovat vastustaneet hallintoa; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajat ovat dokumentoineet satoja kidutus- ja pahoinpitelytapauksia ja että useita ihmisiä on yhä kateissa tai löytynyt kuolleina; ottaa huomioon, että epäinhimillinen kohtelu, kidutus ja sairaanhoidon tahallinen epääminen jatkuvat Valko-Venäjällä sijaitsevissa pidätyskeskuksissa ja vankiloissa, joissa on kuollut useita mielenosoittajia; ottaa huomioon, että tuomioistuimissa ja vankiloissa on dokumentoitu lukuisia itsemurhayrityksiä; ottaa huomioon, että maan koko oikeuslaitos näyttää muuttuneen hallinnon agentiksi ja sitä käytetään sen vallassa pysymisen varmistamiseen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjällä on yli 720 poliittista vankia ja Valko-Venäjän kansalaisia vastaan on vireillä yli 4 600 rikosasiaa, kun taas väkivallasta ja tukahduttamistoimista vastuussa olevia tai niihin osallisia henkilöitä vastaan ei ole nostettu yhtään ainutta syytettä; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin, oppositiopoliitikkoihin, kansalaisyhteiskunnan edustajiin, riippumattomiin toimittajiin ja muihin aktivisteihin kohdistetaan järjestelmällisesti väkivaltaisia tukahduttamistoimia; ottaa huomioon, että tuhansia valkovenäläisiä on pakotettu lähtemään kotimaastaan tai muutoin pakotettu hakemaan turvaa ulkomailta;

C.  ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot, erityisesti Puola ja Liettua, tarjosivat suojaa, sairaanhoitoa ja apurahoja tuhansille turvapaikanhakijoille, jotka pakenivat Lukašenkan vainoa demokraattisten pyrkimystensä vuoksi;

D.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto käy kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistettua tukahduttamiskampanjaa, jolla pyritään vaientamaan kaikki Valko-Venäjällä jäljellä olevat riippumattomat toimijat; ottaa huomioon, että maassa on lakkautettu tai ollaan lakkauttamassa lähes 250 kansalaisjärjestöä, mukaan lukien ihmisoikeuskeskus Vjasna, johon kohdistettiin ennennäkemättömiä tukahduttamistoimia pidättämällä ja asettamalla syytteeseen sen johto, henkilöstön jäsenet ja vapaaehtoistyöntekijät, mukaan lukien Vjasnan puheenjohtaja Ales Bjaljatski, Vjasnan hallituksen jäsen ja kansainvälisen ihmisoikeusliiton varapuheenjohtaja Valjantsin Stefanovitš, Vjasnan vapaaehtoisverkoston koordinaattori Marfa Rabkova, Andrei Tšepjuk, Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa, Maria Tarasenka, Uladzimir Labkovitš ja muita Vjasnan henkilöstön jäseniä ja vapaaehtoistyöntekijöitä;

E.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän tuomioistuimet ovat antaneet yli 120 epäoikeudenmukaista ja mielivaltaista päätöstä poliittisin perustein järjestetyissä oikeudenkäynneissä, jotka on usein pidetty suljetuin ovin ja ilman asianmukaista oikeusmenettelyä; ottaa huomioon, että valkovenäläinen oppositiopoliitikko Viktar Babaryka tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen ja Valko-Venäjän oppositiojohtajat ja poliittiset vangit Maria Kalesnikava, joka on saanut mielipiteenvapauden Saharov‑palkinnon ja International Women of Courage -palkinnon, ja tunnettu juristi Maksim Znak tuomittiin vankeuteen (Kalesnikava 11 vuodeksi ja Znak 10 vuodeksi) väitetystä vallankaappauksen suunnittelusta; ottaa huomioon, että lähes 500 toimittajaa on pidätetty ja että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomien valkovenäläisten toimittajien vastaisia tukahduttamis- ja häirintätoimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti vaikeuttamaan puolueetonta raportointia; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto määräsi 27. elokuuta 2021 lakkautettavaksi Valko-Venäjän journalistiliiton, joka on maan suurin riippumaton toimittajajärjestö ja jolle myönnettiin mielipiteenvapauden Saharov-palkinto vuonna 2004; ottaa huomioon, että kaksi Belsat‑kanavan toimittajaa Jekaterina Andrejeva ja Daria Tšultsova jatkavat tuomioidensa suorittamista valkovenäläisessä rangaistussiirtolassa;

F.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ammattiliittojen painostus on lisääntynyt dramaattisesti viime viikkoina ja että Valko-Venäjän riippumattoman ammattiyhdistyksen (BITU) ja Valko-Venäjän demokraattisten ammattiyhdistysten kongressin (BKDP) johtajia ja jäseniä on pidätetty, heitä on sakotettu ja he ovat joutuneet KGB:n etsintöjen kohteeksi; ottaa huomioon, että ITUC:n vuoden 2021 globaalin ihmisoikeusindeksin mukaan Valko-Venäjä on yksi pahimmista maista työssäkäyville;

G.  ottaa huomioon, että Aljaksandr Lukašenka jatkaa kampanjaansa puolalaista vähemmistöä vastaan ja on vanginnut Andżelika Borysin ja Andrzej Poczobutin, jotka ovat puolalaisen yhteisön johtajia, hyökännyt puolankielisiä kouluja vastaan ja ajanut virheelliseen historialliseen narratiiviin perustuvaa propagandakampanjaa;

H.  toteaa, että mikään ei viittaa siihen, että Valko-Venäjän viranomaiset tutkisivat vuoden 2020 elokuun jälkeen jätettyjä tuhansia ilmoituksia poliisin raakuuksista tai mielenosoittajien surmaamisista; ottaa huomioon, että laajalle levinnyt ihmisoikeusloukkausten rankaisemattomuus pahentaa Valko-Venäjän kansan epätoivoista tilannetta; ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatteen puuttuminen heikentää uhrien oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on vielä käytössä kuolemanrangaistus;

I.  ottaa huomioon, että 23. toukokuuta 2021 kansainvälinen kahden EU:n pääkaupungin välinen matkustajalento eli Ryanairin lento FR4978 Ateenasta Vilnaan ohjattiin väkisin Minskiin Aljaksandr Lukašenkan määräyksestä pommiuhkaan vedoten, ja toteaa, että tämä oli vastoin kansainvälisiä yleissopimuksia ja vaaransi yli 170 matkustajan ja miehistön jäsenten turvallisuuden; ottaa huomioon, että Minskissä Valko-Venäjän viranomaiset pidättivät lennolla olleen valkovenäläisen toimittajan ja aktivistin Raman Pratasevitšin ja hänen matkakumppaninsa Sofia Sapegan;

J.  ottaa huomioon, että kun EU määräsi pakotteita Valko-Venäjän pakotettua Ryanairin lennon FR4978 laskeutumaan, Lukašenka uhkasi julkisesti vastata tähän vyöryttämällä EU:hun, erityisesti naapurimaihin Liettuaan ja Puolaan, muuttajia ja huumeita; ottaa huomioon, että tämä uhkaus toteutettiin valjastamalla muuttajat poliittisiin tarkoituksiin; ottaa huomioon, että Lukašenkan hallinto kehitti järjestelyn, jossa muuttajia siirretään Irakista, Turkista ja muista maista Minskiin, ja Valko-Venäjän rajavartijoiden avulla helpotti heidän laitonta rajanylitystään Euroopan unioniin; ottaa huomioon, että tämän seurauksena Liettuaan saapui noin 4 000 laitonta muuttajaa, Puolaan yli 1 400 ja Latviaan noin 400; ottaa huomioon, että Liettua, Latvia ja Puola joutuivat julistamaan Valko-Venäjän vastaisille rajoilleen poikkeustilan; ottaa huomioon, että EU:hun laittomasti tulleiden määrä on edelleen korkea ja rajoja yritetään edelleen ylittää laittomasti; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto pakottaa muuttajia EU:n alueelle voimakeinoin ja kehittää propagandaa ja disinformaatiota, jossa EU:n jäsenvaltioita syytetään Valko-Venäjälle suuntautuvan laittoman muuttoliikkeen helpottamisesta; ottaa huomioon, että Lukašenka on ehdottanut, että Valko-Venäjän velvoite ottaa vastaan palaavia muuttajia lopetetaan, ja se on tehnyt Valko-Venäjän parlamentille lakiesityksen velvoitteen keskeyttämisestä; ottaa huomioon, että ainakin viisi muuttajaa on kuollut hypotermiaan ja uupumukseen ja että lukuisat muuttajat ovat juuttuneet viikoiksi Valko-Venäjän vastaiselle EU:n ulkorajalle; ottaa huomioon, että Puola on rajoittanut kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden pääsyä raja-alueelle, jonne julistettiin poikkeustila; ottaa huomioon, että tilanne EU:n Valko-Venäjän vastaisella rajalla on edelleen jännittynyt ja valkovenäläiset upseerit ja sotilaat syyllistyvät moniin erilaisiin provokaatioihin;

K.  ottaa huomioon, että 15. syyskuuta 2021 unionin tilasta pitämässään puheessa komission puheenjohtaja kutsui muuttajien käyttämistä välineenä Valko-Venäjän hybridi-iskuksi, jonka tarkoituksena oli horjuttaa EU:ta;

L.  ottaa huomioon, että Vitali Šišov, joka perusti Ukrainaan Valkovenäläinen talo -ryhmän auttamaan Valko-Venäjältä lähteneitä ihmisiä, löydettiin hirtettynä kiovalaisesta puistosta 3. elokuuta 2021;

M.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän yleisen syyttäjän virasto keskeytti 17. syyskuuta 2021 Raman Bandarenkan kuolemaa koskevan tutkinnan;

N.  ottaa huomioon, että kun Minskissä sattui hiljattain kuolemaan johtanut ampuminen, jossa saivat surmansa Andrei Zeltser ja KGB:n agentti, hallinto pidätti yli sata henkilöä, jotka kommentoivat tapahtumaa sosiaalisessa mediassa, ja pakotti heidät tunnustuksiin;

O.  ottaa huomioon, että kritisoituaan valmentajiaan valkovenäläinen urheilija Krystsina Tsimanouskaja pakotettiin lähtemään Tokion olympialaisista ennenaikaisesti ja että hän pelkäsi turvallisuutensa puolesta ja vaati siksi poliisin suojelua Tokion lentoasemalla ja otti vastaan Puolan myöntämän humanitaarisen viisumin; ottaa huomioon, että Kansainvälinen olympiakomitea (IOC) karkotti valkovenäläiset valmentajat Artur Šumakin ja Juri Moisevitšin olympialaisista ja käynnisti tutkinnan;

P.  ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä järjestivät syyskuussa 2021 jo valmiiksi jännittyneessä ilmapiirissä yhteisesti massiivisen 200 000 sotilaan Zapad 2021 ‑sotaharjoituksen, mikä lisäsi EU:n rajoihin kohdistuvaa painetta; ottaa huomioon, että Venäjä ja Valko-Venäjä perustivat ilmavoimien ja ilmapuolustuksen yhteisen koulutuskeskuksen Grodnoon alle 15 kilometrin päähän Puolan rajasta; ottaa huomioon, että Lukašenka ja Vladimir Putin tapasivat 9. syyskuuta 2021 Moskovassa ja ilmoittivat hyväksyvänsä 28 uutta talous- ja finanssiasioiden yhdentymistä koskevaa ohjelmaa sekä ”yhteisen puolustusalueen” luomisen, mikä on jälleen uusi askel Valko-Venäjän ja Venäjän asevoimien yhdistämisessä ja Venäjän joukkojen mahdollisessa pysyvässä sijoittamisessa Valko-Venäjälle; ottaa huomioon, että Lukašenka on ilmoittanut aikovansa hankkia Venäjältä vuoteen 2025 mennessä miljardilla Yhdysvaltain dollarilla aseita, kuten S-400-ohjusjärjestelmiä; ottaa huomioon, että Lukašenka ja Putin sopivat 9. syyskuuta 2021 myös öljyn ja kaasun yhteismarkkinoiden perustamisesta ja taloudellisen yhdentymisen syventämisestä, mikä lisää riskiä siitä, että Lukašenka uhraa jatkossakin Valko-Venäjän suvereniteetin saadakseen vastineeksi lisää tukea Venäjältä;

Q.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän hallinto keskeytti osallistumisensa itäisen kumppanuuden aloitteeseen 28. kesäkuuta 2021;

R.  ottaa huomioon, että kuluneen vuoden aikana Lukašenkan hallinto on määrännyt useita EU:n ja sen jäsenvaltioiden diplomaatteja ja suurlähetystöjen työntekijöitä lähtemään maasta ja siten sulkenut vielä useampia diplomaattisia viestintäkanavia;

S.  ottaa huomioon, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) päätti antaa Valko-Venäjän käyttöön lähes miljardilla Yhdysvaltain dollarilla uusia erityisnosto-oikeuksia osana laajempaa 650 miljardin Yhdysvaltain dollarin määrärahapakettia kaikille IMF:n jäsenille;

T.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjä käynnisti Astravetsissä Valko-Venäjän ydinvoimalan kaupallisen toiminnan ottamatta huomioon kaikkia EU:n vuoden 2018 stressitestiraporttiin sisältyneitä turvallisuussuosituksia; ottaa huomioon, että Valko‑Venäjä ei toimi avoimesti eikä anna luotettavaa tietoa ydinvoimalan tapahtumista, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että Valko-Venäjän ydinvoimala ei ole turvallinen ja aiheuttaa vakavan ydinturvallisuusuhan;

U.  ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 21. kesäkuuta 2021 valkovenäläisiin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetun neljännen pakotepaketin sen jälkeen, kun Ryanairin lento FR4978 pakotettiin laskeutumaan laittomasti Minskiin; ottaa huomioon, että neuvosto päätti 4. kesäkuuta 2021 kieltää kaikilta valkovenäläisiltä lentoliikenteen harjoittajilta lentämisen EU:n ilmatilassa ja pääsyn EU:n lentokentille; ottaa huomioon, että Euroopan unioni on tähän mennessä määrännyt pakotteita 166 henkilölle ja 15 yhteisölle, myös Aljaksandr Lukašenkalle, sekä kohdennettuja talouspakotteita useille Valko-Venäjän talouden aloille; ottaa huomioon, että vuonna 2020 Valko‑Venäjän talouden reaalinen BKT laski 0,9 prosenttia ja että vuoden 2021 ennusteissa BKT:n arvioidaan laskevan edelleen 2,7 prosenttia; ottaa huomioon, että Kiina jatkaa yhteistyötä Valko-Venäjän kanssa ja investoi sinne, erityisesti Kiinan ja Valko-Venäjän Great Stone -teollisuuspuistoon;

1.  kannattaa edelleen voimakkaasti solidaarista suhtautumista Valko-Venäjän kansaa kohtaan ja niitä rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan, jotka jatkavat vapaan ja demokraattisen Valko-Venäjän puolustamista; muistuttaa, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksia, koska vaaleissa tapahtui laajamittaista vilppiä ja väärentämistä, eivätkä tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi;

2.  tuomitsee edelleen Valko-Venäjän rauhanomaisen kansan tukahduttamisen, kidutuksen ja kaltoinkohtelun, tiedotusvälineiden ja internetin tukahduttamisen sekä toimittajien, bloggaajien ja muiden riippumattomien toimijoiden pahoinpitelyn, pidättämisen ja pelottelun Valko-Venäjällä; vaatii edelleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit ja mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan ja pyytää lopettamaan välittömästi väkivaltaisuudet ja tukahduttamisen;

3.  korostaa, että on varmistettava perusvapaudet ja ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja toimiva riippumaton oikeuslaitos Valko-Venäjällä sekä kaiken tukahduttamisen, vainon, huonon kohtelun, seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan, tahdonvastaisten katoamisten ja kidutuksen lopettaminen sekä kuolemanrangaistuksen poistaminen välittömästi ja pysyvästi; vaatii lopettamaan naisiin ja haavoittuviin väestöryhmiin, mukaan lukien vammaiset henkilöt ja hlbtiq-henkilöt, kohdistuvan syrjinnän;

4.  tuomitsee poliittiset oikeudenkäynnit ja tuomitsee oppositiojohtajille Maria Kalesnikavalle ja Maksim Znakille sekä muille poliittisista syistä vangituille ja pidätetyille määrätyt ankarat ja epäoikeudenmukaiset tuomiot; pitää valitettavana, että tuomioistuinkäsittelyt pidettiin suljettujen ovien takana ja ilman asianmukaista oikeusmenettelyä ja että niissä ei sallittu EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaattien läsnäoloa;

5.  tuomitsee edelleen viranomaisten ihmisoikeuskeskus Vjasnaa vastaan tekemät kostotoimet ja vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Ales Bjaljatskin, Valjantsin Stefanovitšin, Marfa Rabkovan, Andrei Tšepjukin, Leanid Sudalenkan, Tatsiana Lasitsan, Maria Tarasenkan, Uladzimir Labkovitšin ja muut Vjasnan henkilöstön jäsenet ja vapaaehtoistyöntekijät ja luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä;

6.  tuomitsee tukahduttamistoimet ja vihamielisen toiminnan, joita viranomaiset ovat kohdistaneet puolalaisen vähemmistön edustajiin ja puolankielisiin kouluihin Valko‑Venäjällä; kehottaa tältä osin vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta Andżelika Borysin, toimittaja Andrei Potšobutin ja muut poliittiset vangit;

7.  tuomitsee valkovenäläisten valmentajien Artur Šumakin ja Juri Moisevitšin toiminnan Tokion olympialaisissa; palauttaa mieliin syytteet, joita on nostettu valkovenäläisiä urheilijoita vastaan heidän osallistuttuaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin, ja Valko‑Venäjän jääkiekkoliiton ja Raman Bandarenkan murhan välillä väitetysti olevat kytkökset; kehottaa IOC:tä sekä muita kansainvälisiä urheilukomiteoita ja -liittoja noudattamaan eettisiä sääntöjään ja käytännesääntöjään tehdessään yhteistyötä Valko‑Venäjän edustajien kanssa;

8.  kehottaa jälleen EUH:ta, komissiota ja EU:n jäsenvaltioiden diplomaattiedustustoja Valko-Venäjällä seuraamaan tiiviisti Valko-Venäjän yksittäisten poliittisten vankien tilannetta, raportoimaan parlamentille tästä seurannasta, tarjoamaan heille tukea ja työskentelemään heidän vapauttamisensa varmistamiseksi;

9.  kehottaa antamaan Valko-Venäjän demokraattiselle oppositiolle varauksetonta tukea vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämisessä Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) kansainvälisen tarkkailun alaisuudessa ja riippumattomien ja vapaiden tiedotusvälineiden ja vahvan kansalaisyhteiskunnan tuella;

10.  pitää Ryanairin lennon FR4978 kaappaamista ja pakottamista laskeutumaan Minskiin valtioterrorismina ja kehottaa siksi EU:ta soveltamaan rajoittavia toimenpiteitä vastuussa oleviin henkilöihin tai yhteisöihin Valko-Venäjällä ja Venäjällä, jotta voidaan torjua terrorismia;

11.  vaatii Eurooppa-neuvostoa sopimaan seuraavassa kokouksessaan 21.–22. lokakuuta 2021 kokonaisvaltaisesta ja strategisesta lähestymistavasta Valko-Venäjän hallinnon vastaisiin pakotteisiin, mihin olisi sisällyttävä siirtyminen vaiheittaisesta lähestymistavasta kohti määrätietoisempaa lähestymistapaa pakotteisiin, sillä tukahduttaminen on luonteeltaan järjestelmällistä ja ihmisoikeusloukkaukset vakavia;

12.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä hyväksyä neljäs pakotepaketti ja kehottaa sitä etenemään erittäin kiireellisesti viidennen pakotepaketin käsittelyssä keskittymällä henkilöihin ja yhteisöihin, jotka ovat osallisina tukahduttamistoimissa Valko-Venäjällä, sekä ihmiskaupassa osallisina oleviin henkilöihin ja yhteisöihin ja puuttumaan jo meneillään oleviin tapauksiin, joissa pakotteita kierretään;

13.  pitää valitettavana, että määrätyt talouspakotteet ovat vaikuttaneet Lukašenkan hallintoon vain osittain eikä niillä ole ollut merkittävää vaikutusta kaliumhydroksidi- ja öljytuotteiden alojen kaltaisiin tärkeisiin aloihin; kehottaa neuvostoa vahvistamaan edelleen EU:n kohdennettuja talouspakotteita keskittyen keskeisiin Valko-Venäjän talouden aloihin sekä Lukašenkan hallintoa tukeviin ja rahoittaviin julkisiin ja yksityisiin yrityksiin, sisällyttämään talouspakotteisiin uusia aloja, kuten teräs-, puu- ja kemianteollisuus sekä kaikki jäljellä olevat valtion omistamat pankit ja keskeiset yritykset, kuten Belaruskali ja Beltelecom, ja kieltämään tuomasta unioniin tuotteita, joita vangit usein valmistavat rangaistussiirtoloissa; pitää myönteisinä lisäpakotteita, joita Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Kanada ovat määränneet Valko-Venäjän vilpillisten presidentinvaalien ensimmäisenä vuosipäivänä; kehottaa siksi EU:ta koordinoimaan toimiaan Yhdysvaltain, G7-kumppaneiden ja muiden samanmielisten demokratioiden kanssa;

14.  kehottaa jäsenvaltioita julistamaan yhdessä Valko-Venäjän KGB:n virkamiehet ei‑toivotuiksi henkilöiksi Euroopan unionin alueella; toistaa, että EU:n olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Valko-Venäjältä tuleviin rahavirtoihin, ja kehottaa unionin toimielimiä raportoimaan parlamentille Lukašenkan lähipiirin sekä Lukašenkan korruptoituneisiin oligarkkeihin kytkeytyvistä varoista; kehottaa jälleen EU:ta koordinoimaan näitä toimia Yhdysvaltain, G7-kumppaneiden ja muiden samanmielisten maiden kanssa;

15.  pitää valitettavana EU:n ja jäsenvaltioiden diplomaattien, erityisesti EU:n Valko‑Venäjän-edustuston päällikön sekä Liettuan, Latvian ja Puolan suurlähettiläiden ja diplomaattien, karkottamista Valko-Venäjältä; kehottaa jäsenvaltioita kutsumaan suurlähettiläänsä kuultaviksi Minskistä poliittisena viestinä Lukašenkan hallinnolle sekä torjumaan valkovenäläisten diplomaattien akkreditoinnin unionissa; korostaa, että Valko-Venäjän parlamentin jäseniä ja virkamiehiä ei pitäisi kutsua mihinkään kansainvälisiin tai kahdenvälisiin tapahtumiin; kehottaa EUH:ta tarkistamaan työmenetelmiään ja varmistamaan, että hiljattain takaisin Brysseliin kutsutulla EU:n Valko-Venäjän-edustuston päälliköllä on aktiivinen rooli, ja toteuttamaan lisätoimia, joilla taataan turvallinen työympäristö EU:n diplomaateille ja EU:n edustustojen henkilöstölle Minskissä ja suojellaan heitä erityisesti Lukašenkan hallinnon propagandahyökkäyksiltä;

16.  tuomitsee voimakkaasti sen, että Lukašenkan hallinto käyttää ihmisiä välineenä poliittisiin tavoitteisiin kansainvälisten normien sekä Valko-Venäjän ja sen naapurina olevien EU-maiden kahdenvälisten sopimusten vastaisesti; korostaa, että kun Valko-Venäjän valtio tukee laittomia rajanylityksiä EU:n ulkorajalla ja toteuttaa disinformaatiokampanjaa, se käy hybridisotaa, jolla pyritään pelottelemaan ja horjuttamaan EU:ta; ilmaisee vahvaa solidaarisuutta Liettualle, Puolalle, Latvialle sekä muille Valko‑Venäjän hallinnon kohteina oleville EU:n jäsenvaltioille; toistaa, että niiden maiden, joihin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin, on suojeltava EU:n ulkorajaa tehokkaasti noudattaen kansainvälistä oikeutta ja erityisesti Geneven yleissopimusta sekä EU:n turvapaikkalainsäädäntöä perusoikeuskirja mukaan luettuna;

17.  pitää myönteisenä jäsenvaltioiden, Norjan ja EU:n toimielinten ja virastojen, erityisesti Europolin, Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, antamaa tukea Valko-Venäjän hallinnon aiheuttamasta muuttoliikekriisistä kärsiville jäsenvaltioille ja kannustaa niitä jatkamaan tukeaan muun muassa myöntämällä lisää EU:n hätäapua, ja kehottaa niitä, jotka eivät vielä ole sitä hyödyntäneet, tekemään niin; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä käsittelemään kiireellisesti Valko-Venäjän rajalla vallitsevaa moniulotteista kriisiä, auttamaan EU:n Valko-Venäjän vastaisille rajoille juuttuneita muuttajia ja antamaan heille tarvittavaa tukea; on huolissaan avoimuuden puutteesta Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ja kehottaa Puolan viranomaisia varmistamaan avoimella tavalla, että Puolan ja Valko-Venäjän rajalla sovellettavat lainsäädäntö, toimintapolitiikka ja käytännöt ovat EU:n lainsäädännön mukaisia, ja varmistamaan kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden pääsyn raja-alueelle sekä tekemään yhteistyötä Frontexin kanssa meneillään olevan kriisin ratkaisemiseksi yhdessä; kehottaa EU:ta, sen jäsenvaltioita ja kansainvälisiä järjestöjä tehostamaan toimiaan näiden valtion järjestämien ihmiskauppavirtojen purkamiseksi, mukaan lukien diplomaattinen painostus muuttajien alkuperämaita kohtaan, pakotteet osallisina oleville Valko-Venäjän viranomaisille, kansalaisille ja yhteisöille sekä EU:n alueella toimiville kansainvälisille rikollisverkostoille, jotka vastaavat siirroista lopullisiin kohteisiin; korostaa, että Valko-Venäjä keskeytti äskettäin viisumijärjestelmänsä, joka sillä oli Pakistanin, Jordanian, Egyptin ja Etelä-Afrikan kanssa ja joka mahdollisti viisumivapaan matkustamisen näistä maista Valko-Venäjälle;

18.  kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita omaksumaan tähän tilanteeseen yhteisen lähestymistavan, joka perustuu asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön ja kansainväliseen oikeuteen sekä yhteisvastuun, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatteisiin; kehottaa komissiota esittämään kiireellisesti kohdennettuja lainsäädäntöehdotuksia, joilla annetaan jäsenvaltioille tarvittavat suojatoimet, joiden turvin ne voivat reagoida ja vastata nopeasti ja tehokkaasti EU:n ulkopuolisten maiden kampanjoihin, joissa ne käyttävät muuttoliikettä välineenä, erityisesti varmistamalla EU:n ulkorajojen vahvan ja tehokkaan valvonnan ja tarjoamalla tehokkaita toimia laittomien rajanylitysten estämiseksi sekä kehittämällä tapoja estää vihamielisiä maita tai rikollisverkostoja käyttämästä turvapaikkajärjestelmää väärin;

19.  on huolissaan Valko-Venäjän ja EU:n välisellä rajalla tapahtuneista kuolemantapauksista ja ilmaisee myötätuntonsa vainajien perheille ja sukulaisille; kehottaa Puolan, Latvian ja Liettuan ja muiden asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaisia varmistamaan, että EU:n turvapaikka- ja palauttamislainsäädäntöä ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä oikeutta noudatetaan myös hätätilanteessa, mukaan lukien turvapaikan saanti sekä tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja oikeusavun tarjoajien pääsy raja-alueelle mahdollisimman laajasti, ja ottamaan huomioon YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) ja Euroopan neuvoston elinten antamat ohjeet; kehottaa komissiota perussopimusten valvojana varmistamaan asiaa koskevan EU:n lainsäädännön noudattamisen;

20.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yhteistyötään rajaturvallisuuden ylläpidossa sekä ihmiskaupan, savukkeiden salakuljetuksen ja muiden Valko-Venäjän hallinnon luomien tai pahentamien turvallisuushaasteiden torjunnassa; kannattaa komission ehdotusta keskeyttää EU:n ja Valko-Venäjän tasavallan välisen viisumikäytäntöjen helpottamista koskevan sopimuksen tiettyjen artiklojen soveltaminen tiettyjen Lukašenkan hallintoon kytköksissä olevien virkamiesryhmien osalta siten, että sillä ei ole vaikutusta tavallisiin Valko-Venäjän kansalaisiin; kehottaa laajentamaan asianomaisten henkilöiden luetteloa ja harkitsemaan jo nyt mahdollisuutta sisällyttää henkilöryhmiä, joihin voidaan kohdistaa yksilöllisiä rajoittavia toimenpiteitä osana tulevia pakotepaketteja;

21.  pitää valitettavana IMF:n 910 miljoonan dollarin ehdottomia erityisnosto-oikeuksia, jotka eivät palvele Valko-Venäjän kansaa vaan maan laittoman johtajan etuja; kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimintaansa kansainvälisten kumppaneiden kanssa IMF:n kaltaisissa monenvälisissä järjestöissä, jotta rajoitetaan varojen maksamista Lukašenkan hallinnolle ja jäädytetään kaikki sen kanssa tehtävä yhteistyö; panee merkille epädemokraattisten maiden, erityisesti Venäjän ja Kiinan, jatkuvat investoinnit Valko‑Venäjälle;

22.  toistaa, että olisi kiireesti paljastettava Venäjän tuki Lukašenkan brutaaleille sortotoimille Valko-Venäjän kansaa vastaan sekä sen osallistuminen Lukašenkan hallinnon EU:ta vastaan toteuttamiin hybriditoimiin, mukaan lukien muuttajien käyttö poliittisiin tarkoituksiin, ja pitää Venäjän johtoa vastuussa näistä toimista;

23.  panee huolestuneena Zapad 2021 -sotaharjoituksen aggressiivisen skenaarion ja heikot mahdollisuudet sen tarkkailuun; toistaa, että tämä sotaharjoitus ja muut vastaavat laajamittaiset harjoitukset korostavat Venäjän hyökkäävää asennetta ja aikomusta käyttää valmiuksiaan vihamielisesti; peräänkuuluttaa jälleen EU:n strategista riippumattomuutta ja aitoa Euroopan puolustusunionia osana vahvistettua Natoa;

24.  tuomitsee Lukašenkan ja Vladimir Putinin jatkuvat toimet, joilla valmistellaan etenemissuunnitelmia Valko-Venäjän ja Venäjän välisen yhdentymisen tiivistämiseksi, mukaan luettuna Valko-Venäjän asteittainen militarisointi, ja pitää tätä Valko-Venäjän suvereniteetin loukkaamisena, koska Valko-Venäjän kansalta evätään oikeus päättää maansa tulevaisuudesta; tähdentää, että Lukašenkan hallinto on lainvastainen, ja torjuu kaikki Lukašenkan Valko-Venäjän valtion puolesta tekemät sopimukset, erityisesti hänen presidenttikautensa päättymisen 5. marraskuuta 2020 jälkeen tehdyt sopimukset; toistaa, että EU:n on tehtävä selväksi, että jos Venäjä jatkaa nykyistä Valko‑Venäjän‑politiikkaansa, EU:n on otettava käyttöön uusia rajoittavia toimenpiteitä ja pelotteita Venäjää vastaan; pyytää EU:n toimielimiä raportoimaan parlamentille säännöllisesti Venäjän johdon sekaantumisesta Valko-Venäjän asioihin, myös tilanteen hyväksikäytöstä siihen, että syvennetään Valko-Venäjän poliittista, sotilaallista ja taloudellista valvontaa;

25.  ilmaisee pettymyksensä siihen, että EU ei ole tähän mennessä onnistunut kehittämään Valko-Venäjän hallintoa koskevaa kokonaisvaltaista strategiaa, ja kehottaa neuvostoa, komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa laatimaan Valko-Venäjää koskevan johdonmukaisen ja kokonaisvaltaisen strategian, joka perustuu nykyiseen hätätukeen sortotoimien uhreille, strategiseen ja pitkäaikaiseen poliittiseen, tekniseen ja taloudelliseen tukeen Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle, ihmisoikeuksien puolustajille, riippumattomille tiedotusvälineille, ammattiyhdistyksille ja demokraattisille voimille Valko-Venäjällä ja ulkomailla, kiireellisiä humanitaarisia kysymyksiä koskevaan yhteistyöhön naapurimaiden kanssa ja tiiviiseen yhteistyöhön kansainvälisten kumppanien ja asiaankuuluvien monenvälisten järjestöjen (esimerkiksi YK:n ja Etyjin) sekä kansainvälisten avunantajien kanssa, sekä toteuttamaan yhteisiä kansainvälisiä toimia rankaisemattomuuteen puuttumiseksi; kehottaa EUH:ta ottamaan johtoaseman tällaisen johdonmukaisen toimintapolitiikan koordinoinnissa jäsenvaltioiden ja muiden EU:n toimielinten kanssa;

26.  kehottaa komissiota, neuvostoa, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita jatkamaan Valko-Venäjän tilanteen nostamista esille kaikissa asiaankuuluvissa eurooppalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä, kuten Etyjissä tai YK:ssa ja sen erityiselimissä, jotta voidaan tehostaa Valko-Venäjän tilannetta koskevia kansainvälisiä toimia ja voittaa Venäjän ja muiden maiden vastustus tällaiselle toiminnalle;

27.  antaa edelleen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen vaatiessa ja tavoitellessa oikeutetusti vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista edustusta ja poliittista osallistumista vapaassa ja suvereenissa maassa;

28.  antaa tunnustusta Valko-Venäjällä ja maanpaossa toimivien Valko-Venäjän demokraattisten voimien, erityisesti demokraattisen opposition johtajan Svjatlana Tsihanouskajan, koordinointineuvoston ja kansallisen kriisinhallintaelimen tekemästä järjestelmällisestä ja johdonmukaisesta työstä; toistaa, että on kiireellisesti ylläpidettävä ja laajennettava yhteyksiä ja yhteistyötä näiden voimien kanssa; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Liettuan päätöstä myöntää virallinen akkreditointi Valko-Venäjän demokraattiselle edustustolle Vilnassa ja kehottaa muita EU:n jäsenvaltioita toimimaan samoin; kehottaa EU:ta tarjoamaan hyviä palvelujaan tukemaan demokraattisen Valko‑Venäjän edustuston perustamista Brysseliin;

29.  kehottaa EU:ta toimimaan operatiivisella tasolla Valko-Venäjän demokraattisten voimien edustajien kanssa, jotta voidaan hyväksyä etenemissuunnitelma, jonka tavoitteena on panna täytäntöön kattava suunnitelma, joka koskee tulevalle demokraattiselle Valko-Venäjälle annettavaa kolmen miljardin euron taloudellista tukea sellaisilla aloilla kuin Valko-Venäjän demokraattisten voimien valmiuksien kehittäminen, uudistusvalmiuksien kehittäminen, investointien hallinnointivalmiuksien kehittäminen ja valtionhallinnon valmiuksien kehittäminen; kehottaa EU:ta aloittamaan tarvittavat valmistelut Valko-Venäjän demokraattisten voimien kanssa käytävää vuoropuhelua varten ja raportoimaan parlamentille säännöllisesti saavutetusta edistyksestä, myös sen tulevia suhteita demokraattiseen Valko-Venäjään koskevan EU:n strategian hyväksymisestä ja kattavista toimista Valko-Venäjän demokraattisten voimien valmistelemiseksi suunnitelman täytäntöönpanoon;

30.  kehottaa uudelleen kutsumaan demokraattisen Valko-Venäjän edustajat virallisesti tulevaan itäisen kumppanuuden huippukokoukseen ja ottamaan heidät mukaan korkean tason kahdenvälisiin ja valmisteleviin kokouksiin EU:n ja kansallisella tasolla sekä parlamentaarisiin istuntoihin ja parlamenttien välisiin kokouksiin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa; muistuttaa, että kaikkiin EU:n jäsenvaltioiden, itäisten naapurimaiden ja G7-maiden kansallisiin parlamentteihin on tärkeää perustaa Valko-Venäjää käsitteleviä virallisia ryhmiä; kehottaa lisäämään yhteistyötä Valko‑Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisen opposition edustajien kanssa sekä niiden osallistumista itäisen kumppanuuden monenvälisiin elimiin, erityisesti itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumiin ja Euronestin parlamentaariseen edustajakokoukseen;

31.  palauttaa mieliin aiemman aloitteensa korkean tason valtuuskunnasta, johon otettaisiin mukaan entisiä korkea-arvoisia EU:n virkamiehiä ja joka selvittäisi kaikkia mahdollisia keinoja väkivallan lopettamiseksi ja poliittisten vankien vapauttamiseksi ja joka voisi auttaa luomaan suotuisan ympäristön osallistavalle sisäiselle poliittiselle vuoropuhelulle Valko-Venäjällä; kehottaa jälleen komissiota ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa järjestämään yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa demokraattisen Valko‑Venäjän tulevaisuutta koskevan korkean tason kansainvälisen konferenssin, jossa käsitellään Valko-Venäjän kriisin ratkaisemista ja jossa sitoudutaan miljardien eurojen rahoituspakettiin, jolla tuetaan tulevia uudistuspyrkimyksiä ja Valko-Venäjän talouden rakenneuudistusta; pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille edistymisestä tämän tavoitteen saavuttamisessa;

32.  korostaa, että Valko-Venäjän kansaan kohdistuneista Lukašenkan hallinnon rikoksista, mukaan lukien Raman Bandarenkan ja muiden Valko-Venäjän kansalaisten murhat, on suoritettava kattava tutkinta; odottaa Vitali Šišovin kuolemaa koskevan Ukrainan viranomaisten tutkinnan tuloksia; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita soveltamaan aktiivisesti tuomioistuimen yleistoimivallan periaatetta ja valmistelemaan oikeusprosesseja väkivaltaisuuksista ja tukahduttamistoimista vastuussa olevia tai niihin osallisia Valko-Venäjän viranomaisia vastaan, Aljaksandr Lukašenka mukaan lukien;

33.  sitoutuu edistämään rankaisemattomuuden torjuntaa Valko-Venäjällä käsittelevän Euroopan parlamentin foorumin tehokasta toimintaa ja koordinoimaan oikea-aikaista kansainvälistä reagointia Valko-Venäjän kehityskulkuihin; pyytää foorumia hahmottelemaan tulevassa kokouksessaan, miten EU voisi edistää oikeudenkäyntistrategiaa ja osallistua yhdessä kumppaneiden kanssa kansainväliseen oikeudenkäyntiprosessiin, mukaan lukien tuomioistuimen yleistoimivalta, Aljaksandr Lukašenkan ja hänen hallintonsa jäsenten tuomitsemiseksi henkilökohtaisesti Valko‑Venäjän kansaa vastaan tehdyistä massiivisista rikoksista; kehottaa foorumia erityisesti harkitsemaan Valko-Venäjän asian saattamista Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi sillä perusteella, että Lukašenkan hallinto rikkoo Chicagon yleissopimusta, Montrealin yleissopimusta ja kidutuksen vastaista YK:n yleissopimusta;

34.  muistuttaa kaikkia Valko-Venäjällä toimivia EU:n yrityksiä aiemmasta kehotuksestaan noudattaa erityistä huolellisuutta ja kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti; pyytää yrityksiä pidättäytymään kaikista uusista investoinneista ja esittämään julkisesti vastalauseen sille, että Valko-Venäjän viranomaiset kohdistavat jatkuvasti tukahduttamistoimia työntekijöihin ja yleisesti ottaen kansalaisiin;

35.  kehottaa komissiota, EUH:ta ja EU:n jäsenvaltioita lisäämään suoraa tukea Valko‑Venäjän oppositiolle, kansalaisyhteiskunnalle, ihmisoikeuksien puolustajille ja riippumattomille mediaorganisaatioille Valko-Venäjällä ja sen ulkopuolella; korostaa, että on tärkeää ylläpitää suhteita näihin henkilöihin ja järjestöihin huolimatta Valko‑Venäjän hallinnon ilmoituksesta vetäytyä itäisestä kumppanuudesta; sitoutuu tehostamaan omia demokratiaa tukevia toimiaan; kehottaa jälleen laatimaan kohdennetun EU:n tukiohjelman kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden, tiedeyhteisön ja Valko-Venäjän maanpaossa olevan opposition auttamiseksi sekä poliittisen tukahduttamisen ja poliisin väkivallan uhrien ja sortohallintoa pakenevien auttamiseksi;

36.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EUH:ta tekemään yhteistyötä kansainvälisten kumppanien, kuten Etyjin Moskovan mekanismin ja YK:n ihmisoikeusneuvoston sekä ihmisoikeuksien puolustajien ja paikan päällä olevan kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta ihmisoikeuksien loukkausten tarkkailu, dokumentointi ja raportointi varmistetaan ja tämän seurauksena teoista kannetaan vastuu ja uhrit saavat oikeutta; pitää myönteisenä ja tukee sitä, että on perustettu kansainvälinen Valko-Venäjän vastuuta koskeva foorumi, ja kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan sitä sekä YK:n ihmisoikeusneuvoston ja muita kansainvälisiä aloitteita, joilla syylliset saatetaan vastuuseen teoistaan; tukee jatkokeskusteluja mahdollisesta Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksia käsittelevästä kansainvälisestä tuomioistuimesta, joka perustettaisiin Haagiin;

37.  korostaa, että Valko-Venäjän kansan suurlähetystöjen perustamisella eri puolille maailmaa on valtava merkitys, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan lisätukea ulkomailla olevien Valko-Venäjän kansalaisten oikeuksien ja etujen suojelemiseksi ja demokraattisen Valko-Venäjän etujen suojelemiseksi esimerkiksi selvittämällä tapoja rahoittaa Valko-Venäjän kansan suurlähetystöjä;

38.  kannustaa jäsenvaltioita yksinkertaistamaan edelleen viisumi- ja oleskelulupamenettelyjä, joita sovelletaan Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakeneviin henkilöihin tai henkilöihin, jotka tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa heihin kohdistetun väkivallan seurauksena, ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tarjoamaan apurahoja valkovenäläisille opiskelijoille ja tutkijoille, jotka on erotettu yliopistoista ja vangittu demokratiamyönteisten näkemystensä takia;

39.  korostaa, että on tärkeää puuttua Valko-Venäjän Astravetsin ydinvoimalan aiheuttamiin ydinturvallisuusuhkiin; vaatii Valko-Venäjää toteuttamaan täysin avoimia toimia Valko‑Venäjän ydinvoimalan ydinturvallisuuden edistämiseksi ja sitoutumaan Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän voimalaa koskevassa vertaisarvioinnissa esitettyjen suositusten täysimääräiseen täytäntöönpanoon; kannattaa sitä, että Valko-Venäjän ydinvoimalasta peräisin olevan energian tuonti EU:n markkinoille kielletään ja että tämä kanta otetaan huomioon EU:n hiilirajamekanismissa, kunnes edellä esitetyt vaatimukset on täytetty;

40.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Valko-Venäjän tasavallan ja Venäjän federaation viranomaisille sekä Valko-Venäjän demokraattisen opposition edustajille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2021)0383.

Päivitetty viimeksi: 16. joulukuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö