Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2902(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0484/2021

Forhandlinger :

PV 05/10/2021 - 13
CRE 05/10/2021 - 13

Afstemninger :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0421

Vedtagne tekster
PDF 145kWORD 50k
Torsdag den 7. oktober 2021 - Strasbourg
Den humanitære situation i Tigray
P9_TA(2021)0421RC-B9-0484/2021

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2021 om den humanitære situation i Tigray (2021/2902(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2020 om situationen i Etiopien(1),

–  der henviser til fælles erklæring af 25. juni 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, og kommissær med ansvar for krisestyring, Janez Lenarčič, om drabet på tre humanitære hjælpearbejdere i Tigray,

–  der henviser til fælles erklæring af 24. juni 2021 fra NF/HR Borrell og kommissær Lenarčič om luftangrebet i Tigray-regionen,

–  der henviser til erklæring af 4. oktober 2021 fra den højtstående repræsentant på vegne af Den Europæiske Union om afgørelsen om at udvise syv FN-embedsmænd,

–  der henviser til fælles erklæring af 10. juni 2021 fra EU og USA efter rundbordsdrøftelsen om den humanitære nødsituation i Tigray,

–  der henviser til konklusionerne fra EU-Udenrigsrådets møde om Etiopien den 12. juli 2021,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 47/13 af 13. juli 2021 med titlen "Situation of human rights in the Tigray region of Ethiopia",

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2417 af 24. maj 2018, der fordømmer, at udsultning af civile anvendes som krigsførelsesmetode, samt at humanitære organisationer ulovligt nægtes adgang til civilbefolkningen,

–  der henviser til de bemærkninger, som FN's generalsekretær, António Guterres, fremsatte på FN's Sikkerhedsråds møde om Etiopien den 26. august 2021,

–  der henviser til erklæring af 13. september 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet,

–  der henviser til erklæring af 17. september 2021 fra præsident Joe Biden om dekretet vedrørende krisen i Etiopien,

–  der henviser til erklæring af 30. september 2021 fra FN's generalsekretær António Guterres efter udvisningen af syv FN-embedsmænd fra Etiopien,

–  der henviser til Den Føderative Demokratiske Republik Etiopiens forfatning, som blev vedtaget den 8. december 1994, særlig bestemmelserne i kapitel 3 om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, menneskerettigheder og demokratiske rettigheder,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–  der henviser til FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Genèvekonventionen fra 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid og til tillægsprotokollerne fra 1977 og 2005,

–  der henviser til FN’s flygtningekonvention fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2286 af 3. maj 2016 om beskyttelse af sårede og syge, sundhedspersonale og humanitært personale i væbnede konflikter,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution 47/13 af 13. juli 2021 om menneskerettighedssituationen i Tigray-regionen i Etiopien,

–  der henviser til Den Afrikanske Menneskerettighedskommissions beslutning af 12. maj 2021 om undersøgelsesmissionen til Tigray-regionen i Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien,

–  der henviser til anden revision af Cotonouaftalen,

–  der henviser til beslutning af 11. marts 2021 fra Den Blandede Parlamentariske Forsamling for Gruppen af Stater i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS) og EU om demokrati og respekt for forfatninger i EU- og ACS-landene,

–  der henviser til Amnesty Internationals rapport af 10. august 2021 med titlen ""I don’t know if they realised I was a person": Rape and other sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at den ensidige våbenhvile, der blev erklæret af den etiopiske regering den 28. juni 2021, ikke standsede kampene, idet konfliktens parter iværksatte nye offensiver; der henviser til, at konflikten nu breder sig til naboregionerne Afar og Amhara, og at der er risiko for, at virkningerne vil spredes til hele Afrikas Horn; der henviser til, at denne 11-måneders konflikt har udløst en menneskeskabt krise, og at disse omfattende menneskelige lidelser let kunne undgås;

B.  der henviser til, at der allerede inden kampenes begyndelse var 15,2 millioner mennesker, der havde behov for humanitær bistand i Etiopien, heraf 2 millioner i Tigray-regionen; der henviser til, at næsten en million mennesker lever under hungernødslignende forhold, og at 5,2 millioner ud af de 6 millioner mennesker i Tigray står over for akut fødevareusikkerhed som en direkte følge af volden; der henviser til, at 91 % af befolkningen har et ekstremt stort behov for humanitær bistand, og at 100 000 børn vil blive konfronteret med livstruende akut fejlernæring i løbet af de næste 12 måneder; der henviser til, at FN allerede i juni 2021 advarede om, at 5,5 millioner mennesker i Tigray og naboregionerne Amhara og Afar havde behov for fødevarehjælp, og at 350 000 mennesker sultede; der henviser til, at Tigray-regionen er hjemsted for 100 000 internt fordrevne og 96 000 eritreiske flygtninge; der henviser til, at der er flere store flygtningelejre i denne region, og at 44 % af dem, der bor der, ifølge NGO'er er børn; der henviser til, at konflikten pr. juli 2021 har fordrevet omkring 1.9 millioner mennesker i Tigray;

C.  der henviser til, at der er flere og graverende rapporter om påståede grove krænkelser af menneskerettighederne, den humanitære folkeret og flygtningeretten begået af alle parter i konflikten; der henviser til, at disse rapporter omfatter angreb på civile, udenretslige henrettelser, tortur, tvungne forsvindinger, massetilbageholdelser, systematiske plyndringer og den systematiske og bevidste ødelæggelse af basale tjenester, vandsystemer, afgrøder og levebrød;

D.  der henviser til, at selvom den etiopiske regerings tilsagn om ansvarliggørelse af gerningsmændene til seksuel vold(2), anvendes voldtægt og anden seksuel vold mod kvinder og piger fortsat i vid udstrækning af de regionale væbnede styrker i Etiopien, Eritrea og Amhara ud over dødstrusler, brug af etnisk udskældning og indespærring under seksuelt slaveri; der henviser til, at regeringsstyrker og embedsmænd har chikaneret og truet humanitære organisationer og nationale sundhedsarbejdere, der støtter ofre for seksuel vold;

E.  der henviser til, at der har været adskillige rapporter om udenretslige henrettelser siden konfliktens begyndelse i Tigray, herunder massakrer, der angiveligt fandt sted i Mai-Kadra om aftenen den 9. november 2020, i Axum den 28. november 2020 og i Mahbere Dego i januar 2021; der henviser til, at de sudanesiske myndigheder i august 2021 rapporterede, at der blev fundet ca. 50 menneskelig i Tekeze-floden, der danner grænse mellem Vesttigray og Sudan; der henviser til, at der er fundet beviser på mere end 250 påståede massakrer i Tigray siden borgerkrigens begyndelse i november 2020; der henviser til, at det er blevet rapporteret, at Tigray-Folkets Befrielsesfront også begik udenretslige drab i Tigrays naboregioner i august 2021, såsom i Chenna og Kobo;

F.  der henviser til, at både Tigray-Folkets Befrielsesfront og Den Etiopiske Nationale Forsvarsstyrke ifølge troværdige kilder har begået menneskerettighedskrænkelser i Tigray; der henviser til, at de eritreiske styrker har infiltreret Tigray og andre dele af Etiopien og også har begået alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; der henviser til, at de fleste påstande vedrører krænkelser begået af den etiopiske nationale forsvarsstyrke og de eritreiske styrker;

G.  der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, den 13. september 2021 talte om krænkelser "begået af alle parter"; der henviser til, at EU konsekvent har støttet højkommissær Bachelets arbejde;

H.  der henviser til, at den endelige rapport om den fælles undersøgelse foretaget af FN's Menneskerettighedskontor og den etiopiske menneskerettighedskommission om påståede krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret og flygtningeretten begået af alle parter i konflikten i Tigray vil blive offentliggjort den 1. november 2021;

I.  der henviser til, at der i tillæg til plyndring og ødelæggelse af afgrøder er set græshoppesværme sydvest for Mekele i Tigray; der henviser til, at den igangværende konflikt og humanitære situation har gjort det umuligt at forebygge og vaccinere mod covid-19 i mange områder;

J.  der henviser til, at kun 10 % af de humanitære forsyninger til den belejrede Tigray-region har fået lov til at komme ind i området i løbet af den seneste måned; der henviser til, at der dagligt er behov for 100 lastbiler for at sikre Tigray tilstrækkelige humanitære forsyninger; der henviser til, at der siden den 12. juli 2021 kun er kommet 525 lastbiler ind i Tigray på grund af lukkede grænser, de væbnede styrkers adgangskontrol, ødelæggelse af infrastruktur såsom broer, usikkerhed for chauffører, alvorlig mangel på brændstof og kontanter til at vende tilbage til forsyningsstederne og langvarige forsinkelser i forbindelse med kontrol og frigivelse af humanitære forsyninger;

K.  der henviser til, at angreb på hjælpearbejdere betragtes som en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden; der henviser til, at tre medarbejdere ved Læger uden Grænser den 25. juni 2021 blev dræbt, mens de ydede hjælp til dem, der havde størst behov for den; der henviser til, at 23 bistandsarbejdere er blevet dræbt i regionen siden december 2020; der henviser til, at etiopiske regeringsstyrker den 22. juni 2021 i forbindelse med et luftangreb på et marked i Togoga havde forhindret ambulancer i at komme de sårede til undsætning; der henviser til, at FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (UNOCHA) rapporterede, at eritreiske regeringsstyrker den 17. juni 2021 havde stoppet og angrebet et vaccinationshold i Asgede Woreda; der henviser til, at plyndringen af sundhedsfaciliteter rapporteres at være tilbagevendende i Tigray; der henviser til, at regeringsstyrker og embedsmænd har chikaneret og truet humanitære organisationer og nationale sundhedsarbejdere, der støtter ofre for seksuel vold;

L.  der henviser til, at mere end to millioner mennesker er blevet fordrevet fra deres hjem; der henviser til, at næsten 76 500 mennesker i Afar og omkring 200 000 i Amhara angiveligt er blevet fordrevet, efter at de tigrayske styrker er rykket ind i disse regioner; der henviser til, at 55 000 etiopiske flygtninge og asylansøgere angiveligt søger tilflugt i Sudan;

M.  der henviser til, at nogle flygtningelejre i Tigray er blevet ødelagt; der henviser til, at eritreiske flygtninge, der bor i Tigray, udsættes for bortførelser og tvangsmæssige tilbagesendelser; der henviser til, at der ikke er lægehjælp at få, og at rent drikkevand er ved at slippe op i flygtningelejrene i Tigray;

N.  der henviser til, at der er rapporter om, at børn rekrutteres til at deltage i konflikten af de stridende parter, herunder de tigrayske styrker; der henviser til, at brugen af børnesoldater udgør en krigsforbrydelse;

O.  der henviser til, at de etiopiske myndigheder vilkårligt har tilbageholdt etniske tigrayere i Etiopiens hovedstad og udsat dem for tvangsforsvindinger og har begået andre overgreb mod dem såsom lukning af tigraysk-ejede virksomheder; der henviser til, at tilskyndelse til had og forskelsbehandling og stadig mere opildnende retorik mod Tigray er tydelig i hele Etiopien, herunder fra højtstående regeringsembedsmænd;

P.  der henviser til, at det etiopiske udenrigsministerium den 30. september 2021 erklærede syv FN-ansatte (fra UNICEF, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) og UNOCHA) personae non gratae i Etiopien;

Q.  der henviser til, at der har været uregelmæssige begrænsninger og nedlukning af internettet og telekommunikation i Tigray og naboregionerne; der henviser til, at journalister er blevet angrebet, og at flere mediers licenser er blevet suspenderet, hvilket indskrænker mulighederne for at overvåge situationen på stedet; der henviser til, at grundlæggende tjenesteydelser, herunder elektricitets- og banktjenester, fortsat er begrænsede;

R.  der henviser til, at den nuværende situation med ustabilitet i Etiopien er et resultat af en lang historie med etnisk splittelse og etniske spændinger;

S.  der henviser til, at Etiopiens enhed som en multietnisk stat er af stor betydning for stabiliteten i regionen og det afrikanske kontinent som helhed;

T.  der henviser til, at Etiopien med en befolkning på over 110 millioner mennesker og strategisk beliggende nær Afrikas Horn er et centralt land på det afrikanske kontinent og en potentiel partner af strategisk betydning for EU og dets medlemsstater;

U.  der henviser til, at EU som verdens førende humanitære donor fortsat står i solidaritet med dem, der har behov for hjælp gennem dets humanitære bistand; der henviser til, at EU fra begyndelsen af konflikten i Etiopien fortsat konsekvent har slået til lyd for fuld og uhindret humanitær adgang i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

V.  der henviser til, at den nyligt vedtagne meddelelse om EU's humanitære indsats tager sigte på at styrke de processer, der konsekvent sætter fremme og anvendelse af den humanitære folkeret i centrum for vores optræden udadtil;

W.  der henviser til, at instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI – Et Globalt Europa) betragter menneskelig udvikling, regeringsførelse og fredsopbygning i Etiopien som prioriterede indsatsområder, idet 65 % af det flerårige vejledende program er afsat til disse områder;

X.  der henviser til, at Kommissionen har medtaget humanitære aktioner til en værdi af 5 mio. EUR i Amhara og Afar med det formål at håndtere krisens seneste udvikling som en del af den samlede humanitære bistand, der allerede er blevet mobiliseret og lavet aftaler om i 2021, og der beløber sig til 53,7 mio. EUR, til støtte for mennesker i nød i Etiopien; der henviser til, at der er blevet mobiliseret 118 mio. EUR til bistand til Tigray og etiopiske flygtninge i Sudan; der henviser til, at EU som følge af den igangværende konflikt har udskudt budgetstøtteudbetalingerne til Etiopien;

Y.  der henviser til, at EU i september 2021 forsøgte at organisere en humanitær luftbro gennem Kommissionens Generaldirektorat for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan (GD ECHO) med henblik på at levere hårdt tiltrængte humanitære varer til Tigray-regionen, men stod over for store forhindringer fra den etiopiske regering; der henviser til, at der som følge heraf kun blev gennemført én humanitær flyvning via EU-luftbroen, og at kun en lille del af den humanitære fragt blev leveret;

Z.  der henviser til, at EU den 21. juni 2021 udnævnte Annette Weber til EU's nye særlige repræsentant for Afrikas Horn; der henviser til, at den finske udenrigsminister Pekka Haavisto efter mandat fra NF/HR besøgte regionen to gange tidligere i år for at drøfte den aktuelle krise i Etiopien og dens regionale konsekvenser;

AA.   der henviser til, at Den Afrikanske Union den 26. august 2021 udnævnte den tidligere nigerianske præsident Olusegun Obasanjo til mægler for konflikten;

AB.  der henviser til, at Etiopiens nyetablerede regering i december 2018 oprettede Den Etiopiske Forsoningskommission og Fredsministeriet; der henviser til, at begge institutioner hidtil ikke har levet op til deres oprindelige mandat til at fremme fred og forebygge og løse væbnede konflikter i Etiopien i det vanskelige miljø efter deres oprettelse;

AC.   der henviser til, at det etiopiske velstandsparti under ledelse af Abiy Ahmed under den igangværende konflikt erklærede sig selv som vinder af et parlamentsvalg, der blev boykottet, og hvis resultat blev underkendt af nogle af oppositionspartierne; der henviser til, at der ikke var nogen valgproces i Tigray; der henviser til, at EU ikke udsendte en valgobservationsmission;

AD.   der henviser til, at Etiopien har undertegnet Cotonouaftalen, hvis artikel 96 fastsætter, at respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder er et væsentligt element i AVS-EU-samarbejdet;

1.  kræver øjeblikkelig indstilling af fjendtlighederne fra alle parters side, hvilket er en nødvendig forudsætning for hårdt tiltrængte forbedringer af den humanitære situation i Tigray og andre regioner, navnlig Afar og Amhara; opfordrer til en øjeblikkelig tilbagevenden til den forfatningsmæssige orden og til oprettelse af en mekanisme til overvågning af våbenhvilen;

2.  opfordrer alle berørte nationale, regionale og lokale aktører til at tillade øjeblikkelig og uhindret humanitær adgang og nødhjælp til de berørte befolkningsgrupper i Tigray og dermed sætte en stopper for de facto-blokaden af humanitær bistand og kritiske forsyninger, herunder fødevarer, medicin og brændstof, og til at lette bistanden til befolkningsgrupper i nød i regionerne Amhara og Afar;

3.  fordømmer på det kraftigste alle de stridende parters bevidste angreb på civile samt de krigsførende parters, herunder de tigrayske styrkers, rapporterede rekruttering af børn og den fortsatte brug af voldtægt og seksuel vold; minder om, at forsætlige angreb på civile og rekruttering og brug af børnesoldater udgør krigsforbrydelser;

4.  fordømmer drabene på civile, flygtninge, humanitære hjælpearbejdere og sundhedspersonale; opfordrer alle parters styrker til at respektere de internationale menneskerettigheder og den humanitære folkeret og flygtningeretten og sikre beskyttelsen af folk i de berørte områder; opfordrer til ansvarliggørelse for forbrydelser, der er begået under den igangværende konflikt, og til, at de ansvarlige bliver fundet og retsforfulgt; opfordrer til, at personer, der mistænkes for at have begået voldtægt eller seksuelt slaveri, efterforskes for sådanne krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden som voldtægt, seksuelt slaveri, tortur og forfølgelse;

5.  opfordrer indtrængende Det Tigrayske Folks Befrielsesfront til at indstille sin offensiv og straks trække sine styrker tilbage fra Amhara- og Afar-regionerne; opfordrer regionalstyret i Amhara til at trække sine styrker tilbage fra det vestlige Tigray og Eritreas regering til omgående og permanent at trække sine styrker tilbage fra Etiopien; opfordrer Etiopiens nabolande til at afstå fra alle politiske og militære indgreb, der vil kunne bære mere brænde til konflikten;

6.  opfordrer til, at der nedsættes en uafhængig og upartisk undersøgelseskommission til at undersøge angrebene mod specifikke etniske og religiøse grupper med det formål at tilskynde til vold mellem samfundsgrupper og bringe freden og sikkerheden for det etiopiske folk i fare; tilskynder den etiopiske regering til at sikre, at de ansvarlige drages til ansvar;

7.  minder om, at den etiopiske regering er ansvarlig for sikkerheden for flygtninge og internt fordrevne på landets område; opfordrer de etiopiske myndigheder til at yde øjeblikkelig og passende beskyttelse og bistand til de tusindvis af eritreiske flygtninge og asylansøgere, der er fordrevet fra lejre i Tigray, og til at fastslå de tusindvis af savnede eritreiske flygtninges skæbne og opholdssted; beklager det hadefulde og opildnende sprog, der anvendes af højtstående embedsmænd, og opfordrer indtrængende alle involverede aktører til at vælge deres ord omhyggeligt for at undgå en yderligere eskalering og forhindre yderligere menneskelige lidelser; opfordrer til, at de internationale og regionale grænser forbliver åbne for en sikker og fri bevægelighed for civile; minder om, at Etiopien er et vigtigt oprindelses-, transit-, og destinationsland for migranter; insisterer på, at Etiopiens forbundsregering og de regionale myndigheder beskytter befolkningen og garanterer deres grundlæggende rettigheder;

8.  opfordrer de etiopiske myndigheder til straks at redegøre for alle civiles tvungne forsvinden, løslade dem, der tilbageholdes uden troværdige beviser på en forbrydelse, og til at sætte en stopper for enhver form for forskelsbehandling; beklager dybt offentlige personers brug af hadefulde udtalelser, der kan opildne til vold, intimidering og forskelsbehandling af tigrayske eller andre samfund, hvorved de skaber mistillid og ansporer til etniske konflikter, og opfordrer indtrængende nationale, lokale og regionale myndigheder til at føre en mere inklusiv dialog og afstå fra at tilskynde til vold;

9.  opfordrer myndighederne til at oprette et domstolslignende organ, der kan genoprette retfærdighed, og som skal have til opgave at efterforske de krænkelser af menneskerettigheder, som fandt sted under konflikten, herunder omstændighederne, faktorerne og baggrunden for alle krænkelser, og dermed give ofrene mulighed for at vidne og tillade, at der skabes en upartisk historisk optegnelse af fortiden, og opfordrer dette organ til at udarbejde en erstatningspolitik tillige med henstillinger om foranstaltninger til at forhindre fremtidige krænkelser af menneskerettighederne;

10.  fordømmer på det kraftigste alle angreb på nødhjælpsarbejdere og kritisk infrastruktur, herunder hospitaler og medicinske faciliteter, og den udbredte plyndring og ødelæggelse af humanitær bistand; fordømmer på det kraftigste blokeringen af ambulancer på vej til at yde lægehjælp til sårede efter bombardementerne;

11.  beklager dybt, at syv FN-menneskerettighedsmedarbejdere og humanitære hjælpearbejdere fra UNICEF, OHCHR, UNOCHA og og Kontoret for Koordination af Humanitære Anliggender i Etiopien blev erklæret for personae non gratae af Etiopiens udenrigsministerium; udtrykker bekymring over sikkerheden og velfærden for de uafhængige humanitære hjælpearbejdere og menneskerettighedsforkæmpere i regionen og for neutraliteten hvad angår uddeling af humanitær bistand i Tigray; glæder sig over den stærke erklæring fra EU og dets 27 medlemsstater af 30. september 2021, som på det kraftigste fordømmer udvisningen af disse arbejdere og opfordrer regeringen til at omstøde sin beslutning;

12.  opfordrer den etiopiske regering til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; opfordrer de stridende parter til at sikre uhindret adgang for uafhængige menneskerettighedsobservatører og efterforskere, herunder FN's og Den Afrikanske Unions efterforskere;

13.  understreger det vigtige arbejde, som journalister i regionen udfører, og opfordrer alle aktører til at sikre fri adgang til pressen og give journalister mulighed for at udføre deres arbejde i sikkerhed;

14.  opfordrer til, at grundlæggende offentlige tjenester såsom elektricitets- og banktjenester genetableres fuldt ud, og til, at restriktionerne på telekommunikation og internetadgang i Tigray ophæves; fremhæver betydningen af at sikre uddannelse og skoler for børnene i Tigray og andre steder;

15.  minder om Etiopiens betydning for stabiliteten på Afrikas Horn og på kontinentet som helhed; minder om, at EU og andre internationale samtalepartnere har tilbudt at fungere som mæglere mellem parterne i den etiopiske konflikt, men disse tilbud er ikke blevet accepteret af Etiopien; opfordrer alle stridende parter til at komme til forhandlingsbordet uden forhåndsbetingelser; opfordrer til en inkluderende national politisk dialog ledet af Etiopien med henblik på at finde en løsning på krisen, herunder repræsentanter fra alle de berørte områder (Tigray, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somali, De Sydlige Nationers, Nationaliteters og Folks Region (SNNPR) samt Gambella);

16.  minder om, at situationen kun kan løses med fredelige midler og gennem inklusiv dialog mellem alle krigsførende parter, en effektiv våbenhvile og beskyttelse af menneskerettighederne;

17.  gentager, at EU er rede til at støtte, engagere sig i og organisere en dialog i tæt samarbejde med andre med henblik på at holde rummet for dialog åben og forsøge at skabe et grundlag for drøftelser mellem de to største krigsførende parter;

18.  udtrykker sin støtte til regionale mæglingsbestræbelser såsom bestræbelserne fra Den Afrikanske Unions mægler, præsident Obasanjo; glæder sig endvidere over den nylige udnævnelse af EU's nye særlige repræsentant for Afrikas Horn;

19.  beklager, at FN's Sikkerhedsråd endnu ikke har taget fat på situationen i Tigray; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at presse FN's Sikkerhedsråd til at afholde regelmæssige offentlige møder om Tigray og til at træffe afgørende foranstaltninger for at sikre uhindret humanitær adgang, beskytte civile, bringe alvorlige krænkelser af folkeretten til ophør og sikre ansvarliggørelse for grusomhederne; opfordrer FN's Sikkerhedsråd til at overveje at indsætte fredsbevarende FN-styrker i regionen;

20.  opfordrer indtrængende EU-medlemsstaterne til at tilskynde FN's højkommissær til at holde en briefing om Tigray mellem møderne i FN's Menneskerettighedsråd inden årets udgang for at fremlægge resultaterne af rapporten om FN's Højkommissariat for Menneskerettigheders og Den Etiopiske Menneskerettighedskommissions fælles undersøgelse; understreger, at den fælles undersøgelse bør bidrage til at skabe grundlaget for en solid international efterforskningsmekanisme, der oprettes af FN's Menneskerettighedsråd hurtigst muligt;

21.  opfordrer EU-Rådet (udenrigsanliggender) til at handle hurtigt og resolut for i forening at vedtage de foranstaltninger, der er nødvendige for effektivt at håndtere den alvorlige og presserende situation på stedet i Tigray;

22.  glæder sig over og støtter Kommissionens beslutning fra december 2020 om at udsætte udbetalingen af budgetstøtte til den etiopiske regering; glæder sig over den diplomatiske indsats og de gentagne erklæringer fra NF/HR og Kommissionen, der indtrængende opfordrer til ansvarliggørelse og uhindret humanitær adgang og fordømmer alle parters misbrug; gentager på det kraftigste EU's støtte til Michelle Bachelets vigtige arbejde som FN's højkommissær for menneskerettigheder;

23.  opfordrer EU og dets medlemsstater til at overveje at vedtage foranstaltninger til beskyttelse af menneskerettighederne og til at sikre, at gerningsmændene til menneskerettighedskrænkelser drages til ansvar, f.eks. gennem EU's globale sanktionsmekanisme for menneskerettigheder;

24.  understreger, at EU står på den etiopiske befolknings side; understreger sin vilje til en fredelig løsning på konflikten; foreslår imidlertid, at Kommissionen anvender sanktioner mod medlemmer af Etiopiens regering, Eritreas regering og Tigray-folkets Befrielsesfront og andre ansvarlige for foranstaltninger, der forlænger konflikten og forværrer den humanitære situation for millioner af etiopiere, hvis den humanitære situation ikke er blevet væsentligt forbedret ved udgangen af oktober 2021, navnlig efter dannelsen af en ny etiopisk regering;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at standse eksporten af våben og overvågningsteknologi til Etiopien, som anvendes til at lette angreb på civile og begå menneskerettighedskrænkelser;

26.  glæder sig over det amerikanske dekret af 17. september 2021 vedrørende den etiopiske krise, som er rettet mod dem, der er ansvarlige for og meddelagtige i at forlænge konflikten i Etiopien, hindre humanitær adgang, forhindre en våbenhvile og begå menneskerettighedskrænkelser; beklager imidlertid, at USA har fortsat sin budgetstøtte, og at dette har betydet, at USA's foranstaltninger har været mindre effektive og resolutte end EU's foranstaltninger;

27.  glæder sig meget over Kommissionens livsvigtige støtte i regionen og støtter en yderligere udvidelse heraf; opfordrer til mobilisering af yderligere midler på mindst 30 mio. EUR fra EU's solidaritets- og nødhjælpsreserve med henblik på at imødekomme de mest akutte behov hos de mennesker, der er berørt af konflikten i Tigray og i de andre områder, der er direkte berørt af spredningen af konflikten i det nordlige Etiopien, med særligt fokus på grænseregionerne Afar og Amhara;

28.  opfordrer indtrængende EU og medlemsstaternes ledere til at prioritere menneskerettighedssituationen og den humanitære situation i Tigray og det nordlige Etiopien på det kommende topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU og til at fastlægge konkrete tiltag og fremme en bedre koordinering af strategier og budskaber;

29.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, den føderale regering og overhuset i Etiopien, de tigrayske myndigheder, Republikken Sudans regering, Staten Eritreas regering, regeringerne i Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling, Den Afrikanske Union og dens medlemsstater, Det Panafrikanske Parlament og Den Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0330.
(2) Erklæring af 12. august 2021 vedrørende den seneste rapport fra Amnesty International om påstået voldtægt og anden seksuel vold i delstaten Tigray i Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien.

Seneste opdatering: 16. december 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik