Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2902(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0484/2021

Arutelud :

PV 05/10/2021 - 13
CRE 05/10/2021 - 13

Hääletused :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0421

Vastuvõetud tekstid
PDF 146kWORD 53k
Neljapäev, 7. oktoober 2021 - Strasbourg
Humanitaarolukord Tigrays
P9_TA(2021)0421RC-B9-0484/2021

Euroopa Parlamendi 7. oktoobri 2021. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Tigrays (2021/2902(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 26. novembri 2020. aasta resolutsiooni olukorra kohta Etioopias(1),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli ja kriisiohjevolinik Janez Lenarčiči 25. juuni 2021. aasta avaldust kolme humanitaartöötaja tapmise kohta Tigrays,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli ja volinik Janez Lenarčiči 24. juuni 2021. aasta ühisavaldust Tigray piirkonnas toimunud õhurünnaku kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 4. oktoobril 2021. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust otsuse kohta saata välja seitse ÜRO ametnikku,

–  võttes arvesse ELi ja USA 10. juuni 2021. aasta ühisavaldust pärast Tigray humanitaarhädaolukorra teemalist ümarlauda,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 12. juuli 2021. aasta istungi järeldusi Etioopia kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 13. juuli 2021. aasta resolutsiooni 47/13 inimõiguste olukorra kohta Etioopias Tigray piirkonnas,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. mai 2018. aasta resolutsiooni 2417, milles mõistetakse hukka tsiviilisikute näljutamine sõjapidamise vahendina ning tsiviilelanikkonna ebaseaduslik humanitaarabita jätmine,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri António Guterrese 26. augusti 2021. aasta sõnavõttu ÜRO Julgeolekunõukogu Etioopia teemalisel kohtumisel,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 13. septembri 2021. aasta avaldust,

–  võttes arvesse USA presidendi Joe Bideni 17. septembri 2021. aasta avaldust Etioopia kriisi käsitleva korralduse kohta,

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri António Guterresi 30. septembri 2021. aasta avaldust pärast seitsme ÜRO ametniku Etioopiast väljasaatmist,

–  võttes arvesse Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi 8. detsembril 1994. aastal vastu võetud põhiseadust, eriti selle III peatüki sätteid põhiõiguste ja -vabaduste, inimõiguste ja demokraatlike õiguste kohta,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartat,

–  võttes arvesse ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni tsiviilisikute sõjaaegse kaitse kohta ning selle 1977. aasta ja 2005. aasta lisaprotokolle,

–  võttes arvesse 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 3. mai 2016. aasta resolutsiooni 2286 haavatute ja haigete ning meditsiini- ja humanitaartöötajate kaitse kohta relvastatud konfliktides,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 13. juuli 2021. aasta resolutsiooni 47/13 inimõiguste olukorra kohta Etioopia Tigray piirkonnas,

–  võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika komisjoni 12. mai 2021. aasta resolutsiooni teabekogumismissiooni kohta Etioopia Demokraatlikus Liitvabariigis, täpsemalt Tigray piirkonnas,

–  võttes arvesse Cotonou lepingu teist muutmist,

–  võttes arvesse AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee 11. märtsi 2021. aasta resolutsiooni demokraatia ja põhiseaduse austamise kohta ELi ja AKV riikides,

–  võttes arvesse Amnesty Internationali 10. augusti 2021. aasta aruannet „„I don’t know if they realised I was a person“: Rape and other sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia“ („Ma ei tea, kas nad said aru, et ma olen inimene“. Vägistamine ja muu seksuaalvägivald Etioopias Tigray konflikti ajal),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Etioopia valitsus kuulutas 28. juunil 2021. aastal välja ühepoolse relvarahu, kuid võitlus ei lõppenud ning konfliktiosalised on alustanud üha uusi rünnakuid; arvestades, et konflikt on levinud naaberpiirkondade Afari ja Amhara aladele ja võib ohustada kogu Aafrika Sarve piirkonda; arvestades, et 11 kuud kestnud konflikt on põhjustanud inimtekkelise kriisi ja et nii paljude inimeste kannatused oleks saanud täielikult ära hoida;

B.  arvestades, et juba enne lahingute algust vajas Etioopias humanitaarabi 15,2 miljonit inimest, neist kaks miljonit Tigray piirkonnas; arvestades, et peaaegu miljon inimest elab sisuliselt näljahäda tingimustes ja 5,2 miljonit Tigray kuuest miljonist elanikust on vägivalla otsesel tagajärjel ohtlikult toiduga kindlustamata; arvestades, et 91 % elanikkonnast vajab hädasti humanitaarabi ja järgmise 12 kuu jooksul jõuab eluohtliku akuutse alatoitumuse staadiumisse 100 000 last; arvestades, et juba 2021. aasta juunis hoiatas ÜRO, et 5,5 miljonit inimest Tigrays ning naaberpiirkondades Amharas ja Afaris vajavad toiduabi ja et 350 000 inimest kannatavad nälga; arvestades, et Tigray piirkonnas elab 100 000 riigisisest põgenikku ja 96 000 Eritrea pagulast; arvestades, et seal asub mitu suurt põgenikelaagrit, mille elanikest 44 % on valitsusväliste organisatsioonide andmetel lapsed; arvestades, et 2021. aasta juulikuu seisuga on konflikti tõttu Tigrays ümber asuma sunnitud umbes 1,9 miljonit inimest;

C.  arvestades, et arvukate ja tõsiste teadete kohaselt on kõik konflikti osalised pannud toime inimõiguste, humanitaarõiguse ja varjupaigaõiguse ränki rikkumisi; arvestades, et teada on antud tsiviilelanike ründamisest, kohtuvälistest hukkamistest, piinamisest, kadunuks jääma sundimisest, massilistest kinnipidamistest, süstemaatilistest rüüstamistest ning süsteemsest ja sihipärasest põhitaristu, veesüsteemide, põllumajandussaagi ja elatusallikate hävitamisest;

D.  arvestades, et kuigi Etioopia valitsus on kinnitanud, et võtab seksuaalvägivalla toimepanijad vastutusele(2), jätkavad Etioopia, Eritrea ja Amhara piirkondlikud väed laiaulatuslikku naiste ja tütarlaste vägistamist ning kasutavad nende kallal muud seksuaalset vägivalda, millele lisanduvad surmaähvardused, rahvuspõhised solvangud ja seksuaalorjuses pidamine; arvestades, et valitsusväed ja -ametnikud on taga kiusanud ja ähvardanud humanitaarabiorganisatsioone ja riiklikke tervishoiuasutusi, mis toetavad seksuaalvägivalla ohvriks langenuid;

E.  arvestades, et alates Tigray konflikti algusest on korduvalt teatatud kohtuvälistest hukkamistest, sealhulgas väidetavatest tapatalgutest 9. novembri 2020. aasta öösel Mai‑Kadras, 28. novembril 2020 Axumis ja 2021. aasta jaanuaris Mahbere Degos; arvestades, et Sudaani ametivõimud teatasid 2021. aasta augustis, et Setiti jõest Lääne-Tigray ja Sudaani piiril leiti umbes 50 inimese surnukehad; arvestades, et alates kodusõja algusest 2020. aasta novembris on leitud tõendeid rohkem kui 250 massitapmise kohta Tigrays; arvestades, et teadete kohaselt pani Tigray Rahva Vabastusrinne augustis 2021 toime kohtuväliseid tapmisi ka Tigray naaberpiirkondades, näiteks Chennas ja Kobos;

F.  arvestades, et usaldusväärsete allikate kohaselt on nii Tigray Rahva Vabastusrinne kui ka Etioopia riiklikud kaitsejõud Tigrays toime pannud inimõiguste rikkumisi; arvestades, et Eritrea relvajõud on tunginud Tigraysse ja teistesse Etioopia piirkondadesse ning samuti pannud toime tõsiseid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et enamik süüdistusi on seotud Etioopia riiklike kaitsejõudude ja Eritrea relvajõudude toime pandud rikkumistega;

G.  arvestades, et 13. septembril 2021 rääkis ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet kõigi osaliste rikkumistest; arvestades, et EL on ülemvolinik Bachelet’ tööd pidevalt toetanud;

H.  arvestades, et ÜRO inimõiguste ametnik ja Etioopia inimõiguste komisjon on ühiselt uurinud inimõiguste ning humanitaar- ja varjupaigaõiguse väidetavaid rikkumisi kõikide Tigray konflikti osaliste poolt ning uurimise lõpparuanne avaldatakse 1. novembril 2021. aastal;

I.  arvestades, et lisaks rüüstamistele ja hävitatud saagile kimbutasid Tigrayd Mek’elest edelas ka kõrbetirtsuparved; arvestades, et konflikt ja humanitaarolukord on muutnud COVID-19 vastase ennetustöö ja vaktsineerimise paljudes piirkondades võimatuks;

J.  arvestades, et viimase kuu aja jooksul on lubatud kohale toimetada ainult 10 % Tigray konfliktipiirkonnale mõeldud humanitaarabist; arvestades, et Tigray vajab humanitaarabi keskmiselt sada veokitäit päevas; arvestades, et alates 12. juulist 2021 on Tigraysse jõudnud ainult 525 veokitäit abi, sest piirid on suletud ja liikumine relvajõudude kontrolli all, taristu (näiteks sillad) on hävitatud, olukord on veokijuhtide jaoks ohtlik, veokitega varustuskeskusesse tagasi jõudmiseks ei jätku kütust ega raha ning humanitaarsaadetiste kokkupanekul ja neile lubade andmisel on suuri viivitusi;

K.  arvestades, et humanitaartöötajate ründamine kvalifitseerub sõjakuriteoks ja inimsusvastaseks kuriteoks; arvestades, et 25. juunil 2021 tapeti kolm organisatsiooni Piirideta Arstid töötajat, kes toimetasid suurimas hädas olijatele humanitaarabi; arvestades, et piirkonnas on alates 2020. aasta novembrist tapetud 23 humanitaartöötajat; arvestades, et Etioopia valitsusväed takistasid 22. juunil 2021. aastal kiirabi juurdepääsu Togoga turuväljakule, kus oli toimunud õhurünnak; arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) teadete kohaselt pidasid Eritrea valitsusväed 17. juunil 2021. aastal kinni Asgede piirkonnas tegutsenud vaktsineerimisrühma ja ründasid seda; arvestades, et teadete kohaselt rüüstatakse Tigrays pidevalt tervishoiuasutusi; arvestades, et valitsusväed ja -ametnikud on taga kiusanud ja ähvardanud humanitaarabiorganisatsioone ja riiklikke tervishoiuasutusi, mis toetavad seksuaalvägivalla ohvriks langenuid;

L.  arvestades, et enam kui kaks miljonit inimest on pidanud kodust põgenema; arvestades, et pärast Tigray vägede tungimist Afari ja Amharasse on nendes piirkondades kodust põgenema pidanud vastavalt umbes 76 500 ja 200 000 inimest; arvestades, et teadete kohaselt on 55 000 Etioopia põgenikku ja pagulast otsinud varjupaika Sudaanis;

M.  arvestades, et Tigrays on hävitatud mitu põgenikelaagrit; arvestades, et Tigrays elavaid Eritrea pagulasi ähvardab inimröövi ohvriks langemine ja sunniviisiline tagasisaatmine; arvestades, et Tigray põgenikelaagrites ei ole võimalik saada arstiabi ja ka puhas joogivesi on otsakorral;

N.  arvestades, et teateid on ka sellest, et konfliktiosalised, sh Tigray väed värbavad lapssõdureid; arvestades, et lapssõdurite kasutamine on sõjakuritegu;

O.  arvestades, et Etioopia võimud on Etioopia pealinnas Tigray päritolu kodanikke meelevaldselt kinni pidanud ja kadunuks jääma sundinud ning pannud nende vastu toime muid rikkumisi, näiteks sulgenud nende ettevõtteid; arvestades, et kogu Etioopias on märgata vihkamisele ja diskrimineerimisele kutsuvate avalduste ning vaenu õhutava retoorika sagenevat kasutamist muu hulgas kõrgete valitsusametnike poolt;

P.  arvestades, et Etioopia välisministeerium kuulutas 30. septembril 2021. aastal seitse ÜRO töötajat (ÜRO Lastefondist, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroost ja ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroost) Etioopias persona non grataks;

Q.  arvestades, et Tigrays ja naaberpiirkondades on interneti- ja telekommunikatsiooniühendust pidevalt piiratud ja katkestatud; arvestades, et ajakirjanikke on rünnatud ja mitme meediaväljaande litsentsid on peatatud, mis takistab kohapealse olukorra jälgimist; arvestades, et põhiteenuste, sh elektriühenduse ja pangateenuste kasutamine on jätkuvalt piiratud;

R.  arvestades, et Etioopia praegune ebastabiilsus tuleneb pikaaegsest etnilisest lõhestatusest ja etnilistest pingetest;

S.  arvestades, et Etioopia kui paljurahvuselise riigi ühtsus on piirkonna ja kogu Aafrika mandri stabiilsuse jaoks väga oluline;

T.  arvestades, et Etioopia, kus elab üle 110 miljoni inimese ja mis asub strateegiliselt Aafrika Sarve lähedal, on Aafrika mandri oluline riik ning ELi ja selle liikmesriikide jaoks võimalik strateegilise tähtsusega partner;

U.  arvestades, et EL kui maailma juhtivaid humanitaarabi andjaid näitab humanitaarabi rahastamise kaudu üles jätkuvat solidaarsust abivajajatega; arvestades, et EL on konflikti algusest saadik pidevalt, järjekindlalt ja kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega toetanud täielikku ja takistamatut juurdepääsu humanitaarabile;

V.  arvestades, et hiljuti vastu võetud teatises ELi humanitaarmeetmete kohta nähakse ette selliste protsesside tugevdamine, millega seatakse rahvusvahelise humanitaarõiguse edendamine ja kohaldamine järjekindlalt ELi välistegevuse keskmesse;

W.  arvestades, et naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendis „Globaalne Euroopa“ peetakse inimarengut, valitsemist ja rahu tagamist Etioopias prioriteetseks tegevusvaldkonnaks, kusjuures 65 % mitmeaastasest sihtprogrammist on pühendatud nendele valdkondadele;

X.  arvestades, et kriisi hiljutiste sündmustega tegelemiseks on komisjon lisanud 5 miljoni euro ulatuses humanitaarabimeetmeid Amhara ja Afari jaoks osana humanitaarabi rahastamise kogusummast, mis on juba kasutusele võetud ja mille kohta on sõlmitud 2021. aastal lepingud, mille maht on 53,7 miljonit eurot, et toetada abi vajavaid inimesi Etioopias; arvestades, et Sudaanis viibivatele Tigray ja Etioopia pagulastele abi andmiseks on eraldatud 118 miljonit eurot; arvestades, et jätkuva konflikti tõttu on EL lükanud edasi eelarvetoetuse väljamaksed Etioopiale;

Y.  arvestades, et EL püüdis 2021. aasta septembris korraldada komisjoni Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi (DG ECHO) kaudu humanitaarabi õhusilda hädavajalike humanitaarkaupade saatmiseks Tigray piirkonda, kuid Etioopia valitsus seadis sellele olulisi takistusi; arvestades, et seetõttu toimus vaid üks ELi humanitaarabi õhusilla lend ning toimetati kohale vaid väike osa humanitaarlastist;

Z.  arvestades, et 21. juunil 2021 nimetas Euroopa Liit oma uueks eriesindajaks Aafrika Sarve piirkonnas Annette Weberi; arvestades, et selle aasta alguses külastas kõnealust piirkonda liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja volitusel kahel korral Soome välisminister Pekka Haavisto, et arutada Etioopias jätkuvat kriisi ja selle piirkondlikku mõju;

AA.  arvestades, et 26. augustil 2021. aastal nimetas Aafrika Liit konflikti vahendajaks Nigeeria endise presidendi Olusegun Obasanjo;

AB.  arvestades, et äsja ametisse asunud Etioopia valitsus moodustas 2018. aasta detsembris Etioopia lepituskomisjoni ja rahuministeeriumi; arvestades, et kumbki institutsioon ei ole seni suutnud täita oma algset ülesannet edendada rahu ning ennetada ja lahendada relvastatud konflikte keerulises keskkonnas, mis pärast nende loomist Etioopias jätkuvalt valitseb;

AC.   arvestades, et käimasoleva konflikti ajal kuulutas Abiy Ahmedi juhitud Etioopia heaolupartei end võitjaks üldvalimistel, mida mõned opositsiooniparteid boikoteerisid ja mille tulemusi nad ei tunnistanud; arvestades, et Tigrays valimisi ei toimunud; arvestades, et EL ei saatnud valimisvaatlusmissiooni;

AD.   arvestades, et Etioopia on kirjutanud alla Cotonou lepingule, mille artiklis 96 on sätestatud, et inimõiguste ja põhivabaduste austamine on AKV riikide ja ELi koostöö oluline osa;

1.  nõuab, et kõik konfliktiosalised vaenutegevuse viivitamata lõpetaksid, kuna see on vajalik eeltingimus humanitaarolukorra hädavajalikuks parandamiseks Tigrays ja teistes piirkondades, eelkõige Afaris ja Amharas; nõuab põhiseadusliku korra viivitamatut taastamist ja relvarahu järelevalvemehhanismi loomist;

2.  kutsub kõiki riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi toimijaid üles viivitamata tagama humanitaarabi ja abisaadetiste takistamatu jõudmise Tigray kannatava elanikkonnani, lõpetama humanitaarabi ja esmatähtsate saadetiste (sh toit, ravimid ja kütus) de facto blokaadi ning hõlbustama Amhara ja Afari piirkonnas abi vajavate elanike toetamist;

3.  mõistab kindlalt hukka tsiviilisikute sihipärase ründamise kõigi konfliktiosaliste poolt, väidetava laste värbamise konfliktiosaliste, sh Tigray vägedesse ning jätkuvad vägistamised ja seksuaalvägivalla; tuletab meelde, et tsiviilisikute sihipärane ründamine ning lapssõdurite värbamine ja kasutamine on sõjakuriteod;

4.  mõistab hukka tsiviilisikute, pagulaste ning humanitaar- ja meditsiinitöötajate tapmise; kutsub kõiki osalisi üles austama rahvusvahelisi inimõigusi ning rahvusvahelist humanitaar- ja pagulasõigust ning tagama konfliktist mõjutatud piirkondades inimeste kaitse; nõuab, et käimasoleva konflikti ajal toime pandud kuritegude eest kehtestataks vastutus ning nende tegude toimepanijad leitaks ja antaks kohtu alla; nõuab, et vägistamises või seksuaalorjuses pidamises kahtlustatavate suhtes korraldataks uurimine selliste sõjakuritegude ja inimsusvastaste kuritegude asjus nagu vägistamine, seksuaalorjus, piinamine ja tagakiusamine;

5.  nõuab tungivalt, et Tigray Rahva Vabastusrinne lõpetaks pealetungi ja viiks väed viivitamata Amhara ja Afari piirkondadest välja; kutsub Amhara piirkondlikku valitsust üles oma vägesid Tigray lääneosast välja viima; nõuab, et Eritrea valitsus viiks oma väed viivitamata ja lõplikult kogu Etioopiast välja; kutsub naaberriike üles hoiduma mis tahes poliitilisest või sõjalisest sekkumisest, mis võiks konflikti veelgi õhutada;

6.  nõuab sõltumatu ja erapooletu uurimiskomisjoni loomist, et uurida rünnakuid, mis on suunatud konkreetsete etniliste ja usuliste rühmade vastu ning mille eesmärk on õhutada kogukondadevahelist vägivalda ja seada ohtu Etioopia rahva rahu ja julgeolek; palub Etioopia valitsusel tagada süüdlaste vastutuselevõtmine;

7.  tuletab meelde, et Etioopia valitsus vastutab pagulaste ja riigisiseste põgenike ohutuse ja julgeoleku eest oma territooriumil; kutsub Etioopia ametivõime üles andma kohest ja piisavat kaitset ja abi tuhandetele Eritrea pagulastele ja varjupaigataotlejatele, kes on olnud sunnitud Tigray laagritest põgenema, ning tegema kindlaks tuhandete registreerimata Eritrea pagulaste saatuse ja asukoha; mõistab hukka kõrgete ametnike vaenuliku ja viha õhutava kõnepruugi ning palub tungivalt kõiki asjaosalisi oma sõnu hoolikalt kaaluda, et vältida konflikti edasist teravnemist ja hoida ära uued inimkannatused; nõuab, et rahvusvahelised ja piirkondlikud piirid jääksid avatuks, et võimaldada tsiviilisikute turvalist ja vaba liikumist; tuletab meelde, et Etioopia on oluline rändajate päritolu-, transiidi- ja sihtriik; nõuab, et Etioopia föderaalvalitsus ja piirkondlikud ametiasutused kaitseksid elanikkonda ja tagaksid nende põhiõigused;

8.  kutsub Etioopia ametivõime üles viivitamata aru andma kõigi kadunuks jääma sunnitud tsiviilisikute saatusest, vabastama inimesed, keda peetakse kinni usaldusväärsete süütõenditeta, ning lõpetama igasuguse diskrimineerimise; mõistab hukka avaliku elu tegelaste vaenuõhutavad sõnavõtud, mis võivad viia Tigray või muud päritolu inimeste ründamise, hirmutamise ja diskrimineerimiseni, tekitades sellega umbusaldust ja õhutades etnilisi konflikte, ning nõuab tungivalt, et riigi, piirkondade ja kohaliku tasandi ametivõimud oleksid kaasavamad ja hoiduksid vägivalda õhutamast;

9.  ergutab ametivõime looma kohtulaadse taastava õiguse organi, mille ülesanne oleks uurida konflikti käigus aset leidnud inimõiguste rikkumisi, sealhulgas nende asjaolusid, tegureid ja konteksti, andes seeläbi ohvritele võimaluse anda tunnistusi ja võimaldades luua erapooletu ajalooregistri, ning nõuab, et see organ töötaks välja heastamispoliitika koos soovitustega meetmete kohta, millega hoida ära tulevasi inimõiguste rikkumisi;

10.  mõistab teravalt hukka kõik rünnakud humanitaartöötajate ja elutähtsa taristu, sealhulgas haiglate ja meditsiiniasutuste vastu, ning massilise rüüstamise ja humanitaarabi hävitamise; mõistab karmilt hukka asjaolu, et on takistatud kiirabiautode liikumist, kes püüavad pärast pommitamist haavatutele arstiabi osutada;

11.  mõistab hukka asjaolu, et Etioopia välisministeerium kuulutas Etioopias persona non grataks seitse inimõiguslast ja humanitaarabitöötajat ÜRO Lastefondist, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroost ja ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroost; väljendab muret sõltumatute humanitaar- ja inimõigustöötajate turvalisuse ja heaolu pärast piirkonnas ning kahtlust, kas humanitaarabi jaotamine Tigrays on neutraalne või mitte; väljendab heameelt ELi ja selle 27 liikmesriigi 30. septembri 2021. aasta jõulise avalduse üle, milles mõistetakse kindlalt hukka nende töötajate väljasaatmine ja kutsutakse valitsust üles oma otsust muutma;

12.  kutsub Etioopia ametivõime üles ühinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudiga ja selle ratifitseerima; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles tagama sõltumatute uurijate ja inimõiguste vaatlejate, sh ÜRO ja Aafrika Liidu uurijate takistamatu juurdepääsu;

13.  rõhutab ajakirjanike olulist tööd piirkonnas ja kutsub kõiki osalisi üles tagama ajakirjanduse vaba juurdepääsu ja võimaldama ajakirjanikel turvaliselt oma tööd jätkata;

14.  nõuab elementaarsete avalike teenuste, näiteks elektriühenduse ja pangandusteenuste täielikku taastamist ning telekommunikatsiooni- ja internetiühenduse piiramise lõpetamist Tigrays; rõhutab, kui oluline on tagada, et lapsed nii Tigrays kui ka ja mujal saaksid õppida ja pääseksid kooli;

15.  tuletab meelde Etioopia tähtsust Aafrika Sarve ja kogu kontinendi stabiilsuse jaoks; tuletab meelde, et EL ja teised rahvusvahelised partnerid on pakkunud end Etioopia konfliktis vahendajaks, kuid Etioopia ei ole neid pakkumisi vastu võtnud; kutsub kõiki konfliktiosalisi üles eeltingimusteta läbirääkimistele; nõuab kriisi lahendamist Etioopia enda juhitud üleriigilise kaasava poliitilise dialoogi abil, milles osaleksid kõigi asjaomaste piirkondade esindajad (Tigray, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somali, Lõunarahvuste, rahvusrühmade ja rahvaste osariik ja Gambella);

16.  tuletab meelde, et olukorda on võimalik lahendada ainult rahumeelselt ning kõigi konfliktiosaliste kaasava dialoogi, toimiva relvarahu ja inimõiguste kaitse abil;

17.  kordab, et EL on tihedas koostöös teistega valmis dialoogi toetama ja korraldama ning selles osalema, et võimalus dialoogiks säiliks, ning püüdma luua kahe peamise sõdiva poole vahel aluse läbirääkimisteks;

18.  väljendab toetust piirkondlikule vahendustegevusele, näiteks Aafrika Liidu vahendaja, president Obasanjo jõupingutustele; väljendab lisaks heameelt selle üle, et hiljuti nimetati ametisse ELi uus eriesindaja Aafrika Sarve piirkonnas;

19.  peab kahetsusväärseks, et ÜRO Julgeolekunõukogu ei ole siiani Tigray olukorda käsitlenud; nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid avaldaksid ÜRO Julgeolekunõukogule survet korraldada Tigray teemal korrapäraseid avalikke kohtumisi ning võtta otsustavaid meetmeid, et tagada humanitaarabi takistamatu juurdepääs ja tsiviilisikute kaitse, teha lõpp rahvusvahelise õiguse ränkadele rikkumistele ja tagada hirmutegude toimepanijate vastutuselevõtmine; palub, et ÜRO Julgeolekunõukogu kaaluks ÜRO rahuvalvajate lähetamist piirkonda;

20.  nõuab tungivalt, et ELi liikmesriigid õhutaksid komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat pidama enne aasta lõppu ÜRO Inimõiguste Nõukogus Tigray teemal istungitevahelise teabetunni, et tutvustada ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo ja Etioopia inimõiguste komisjoni ühise uurimise järel koostatud aruande järeldusi; rõhutab, et ühine uurimine peaks aitama luua aluse tugevale rahvusvahelisele uurimismehhanismile, mille ÜRO Inimõiguste Nõukogu peaks kiiremas korras looma;

21.  palub, et ELi välisasjade nõukogu tegutseks kiirelt, resoluutselt ja ühtselt ning otsustaks, milliste meetmete abil Tigrays valitsevat tõsist ja pakilist olukorda lahendada;

22.  peab kiiduväärseks ja toetab Euroopa Komisjoni 2020. aasta detsembri otsust lükata edasi eelarvetoetuse väljamaksmine Etioopia valitsusele; peab kiiduväärseks komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni diplomaatilisi pingutusi ja korduvaid avaldusi, milles nõutakse süüdlaste vastutuselevõtmist ja humanitaarabi takistamatut võimaldamist ning mõistetakse hukka kõigi konfliktiosaliste toime pandud rikkumised; kordab kindlalt, et EL toetab Michelle Bachelet’ olulist tööd ÜRO inimõiguste ülemvolinikuna;

23.  kutsub ELi ja selle liikmesriike üles kaaluma inimõiguste kaitseks meetmete võtmist ning tagama, et inimõiguste rikkujad võetakse vastutusele, näiteks ELi ülemaailmse inimõiguste rikkujate vastase sanktsioonirežiimi kaudu;

24.  rõhutab, et EL on Etioopia rahva poolel; rõhutab valmisolekut leida konfliktile rahumeelne lahendus; soovitab siiski, et kui 2021. aasta oktoobri lõpuks ja eelkõige pärast Etioopia uue valitsuse moodustamist ei ole humanitaarolukord oluliselt paranenud, kehtestaks Euroopa Komisjon sanktsioonid Etioopia valitsuse, Eritrea valitsuse ja Tigray Rahva Vabastusrinde liikmete ning teiste vastu, kes vastutavad konflikti pikendamise ja miljonite etiooplaste humanitaarolukorra halvenemise eest;

25.  palub liikmesriikidel peatada relvade ja jälgimistehnoloogia eksport Etioopiasse, sest neid kasutatakse tsiviilelanike vastu suunatud rünnakuteks ja inimõiguste rikkumiseks;

26.  peab kiiduväärseks, et USA andis 17. septembril 2021. aastal välja Etioopia kriisi käsitleva korralduse, mis on suunatud Etioopia konflikti põhjustajate ja õhutajate vastu, kes takistavad humanitaarabi andmist ja relvarahu ning panevad toime inimõiguste rikkumisi; peab aga kahetsusväärseks, et USA on jätkanud eelarvetoetuse andmist ja et seetõttu on USA meetmed olnud vähem tõhusad ja resoluutsed kui ELi meetmed;

27.  väljendab suurt heameelt komisjoni elupäästva toetuse üle piirkonnas ja toetab selle edasist laiendamist; nõuab, et ELi solidaarsus- ja hädaabireservist eraldataks vähemalt 30 miljonit eurot lisaraha, et rahuldada konfliktist mõjutatud inimeste kõige teravamaid vajadusi Tigrays ja muudes piirkondades, mida Etioopia põhjaosa konflikti levik otseselt mõjutab, pöörates erilist tähelepanu naaberpiirkondadele Afarile ja Amharale;

28.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriikide juhid seaksid eelseisval Aafrika Liidu ja ELi tippkohtumisel ja juhtide kohtumisel prioriteediks inimõigused ja humanitaarolukorra Tigrays ja Etioopia põhjaosas ning määraksid kindlaks konkreetsed meetmed, koordineerides ühtlasi paremini oma strateegiat ja kommunikatsiooni;

29.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa välisteenistusele, Etioopia föderaalvalitsusele ja föderatsioonikojale, Tigray ametivõimudele, Sudaani Vabariigi valitsusele, Eritrea Riigi valitsusele, Ida-Aafrika Arenguühenduse, Aafrika Liidu ja selle liikmesriikide valitsustele, Üleaafrikalisele Parlamendile ning AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0330.
(2) 12. augusti 2021. aasta avaldus seoses Amnesty Internationali viimase aruandega väidetava vägistamise ja muu seksuaalse vägivalla kohta Etioopia Demokraatliku Liitvabariigi Tigray osariigis.

Viimane päevakajastamine: 16. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika