Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2902(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0484/2021

Debatai :

PV 05/10/2021 - 13
CRE 05/10/2021 - 13

Balsavimas :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0421

Priimti tekstai
PDF 150kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2021 m. spalio 7 d. - Strasbūras
Humanitarinė padėtis Tigrėjuje
P9_TA(2021)0421RC-B9-0484/2021

2021 m. spalio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl humanitarinės padėties Tigrėjuje (2021/2902(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl padėties Etiopijoje(1),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 25 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio ir už krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Lenarčičiaus pareiškimą dėl trijų humanitarinės pagalbos darbuotojų nužudymo Tigrėjuje,

–  atsižvelgdamas į bendrą Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos nario M. Lenarčičiaus 2021 m. birželio 24 d. pareiškimą dėl oro antpuolio Tigrėjaus regione,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 2021 m. spalio 4 d. deklaraciją Europos Sąjungos vardu dėl sprendimo išsiųsti iš šalies septynis Jungtinių Tautų pareigūnus,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 10 d. bendrą ES ir JAV pareiškimą po apskritojo stalo diskusijos dėl ekstremaliosios humanitarinės situacijos Tigrėjuje,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2021 m. liepos 12 d. išvadas dėl Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 13 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 47/13 „Žmogaus teisių padėtis Etiopijos Tigrėjaus regione“,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 24 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2417, kurioje smerkiamas civilių vertimas badauti kaip karo priemonė ir neteisėtas draudimas civiliams gyventojams suteikti humanitarinę pagalbą,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. rugpjūčio 26 d. JT generalinio sekretoriaus António Guterreso pastabas JT Saugumo Tarybos posėdžiui dėl Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. rugsėjo 13 d. Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į JAV prezidento Joe Bideno 2021 m. rugsėjo 17 d. pareiškimą dėl vykdomojo potvarkio dėl krizės Etiopijoje,

–  atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus António Guterreso 2021 m. rugsėjo 30 d. pareiškimą po septynių JT pareigūnų išsiuntimo iš Etiopijos,

–  atsižvelgdamas į Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos Konstituciją, kuri buvo priimta 1994 m. gruodžio 8 d., ir ypač į Trečiojo skyriaus nuostatas dėl pagrindinių teisių ir laisvių, žmogaus teisių ir demokratinių teisių,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į JT Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu ir į jos papildomus 1977 m. ir 2005 m. protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT pabėgėlių konvenciją ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 3 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2286 dėl sužeistųjų ir sergančiųjų, medicinos darbuotojų ir humanitarinio personalo apsaugos ginkluoto konflikto metu,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 13 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 47/13 dėl žmogaus teisių padėties Etiopijos Tigrėjaus regione,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 12 d. Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos rezoliuciją dėl faktų nustatymo misijos Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos Tigrėjaus regione,

–  atsižvelgdamas į antrą kartą peržiūrėtą Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 11 d. Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės (AKR) ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos ir ES rezoliuciją dėl demokratijos ir konstitucijų laikymosi ES ir AKR šalyse,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. rugpjūčio 10 d. organizacijos „Amnesty International“ ataskaitą „Nežinau, ar jie suvokė, kad aš žmogus: Žaginimai ir kitoks seksualinis smurtas per konfliktą Tigrėjuje (Etiopija)“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2021 m. birželio 28 d. Etiopijos vyriausybės paskelbtos vienašalės paliaubos nesustabdė kovų, o konflikto šalys pradėjo naujus puolimus; kadangi konfliktas šiuo metu plinta į kaimyninius Afaro ir Amharos regionus ir kyla pavojus, kad jo poveikis bus juntamas visame Somalio pusiasalyje; kadangi dėl šio 11 mėnesių trunkančio konflikto kilo žmogaus sukelta krizė ir šių plataus masto žmonių kančių visiškai buvo galima išvengti;

B.  kadangi dar iki kovų pradžios humanitarinė pagalba Etiopijoje buvo būtina 15,2 mln. žmonių, 2 mln. iš jų – Tigrėjaus regione; kadangi beveik milijonas žmonių gyvena bado sąlygomis, o 5,2 mln. iš 6 mln. Tigrėjaus gyventojų susiduria su dideliu maisto stygiumi, kuris yra tiesioginė smurto pasekmė; kadangi 91 proc. gyventojų itin reikalinga humanitarinė pagalba ir 100 000 vaikų per ateinančius 12 mėnesių patirs didelį, gyvybei pavojų keliantį, ūmų mitybos nepakankamumą; kadangi 2021 m. birželio mėn. JT įspėjo, kad 5,5 mln. žmonių Tigrėjuje ir kaimyniniuose Amharos ir Afaro regionuose reikalinga pagalba maistu ir 350 000 žmonių badauja; kadangi Tigrėjaus regione gyvena 100 000 šalies viduje perkeltų asmenų ir 96 000 pabėgėlių iš Eritrėjos; kadangi čia veikia ne viena didelė pabėgėlių stovykla, o 44 proc. jų gyventojų, pasak NVO, sudaro vaikai; kadangi nuo 2021 m. liepos mėn. dėl konflikto Tigrėjuje buvo perkelta apie 1,9 mln. žmonių;

C.  kadangi esama daugybės rimtų pranešimų apie įtariamus šiurkščius žmogaus teisių, humanitarinės teisės ir pabėgėlių teisės pažeidimus, kuriuos vykdė visos konflikto šalys; kadangi šie pranešimai apima išpuolius prieš civilius gyventojus, neteismines egzekucijas, kankinimus, priverstinius dingimus, masinius sulaikymus, sistemingus grobimus ir sistemingą ir tyčinį pagrindinių paslaugų, vandens sistemų, kultūrinių augalų ir pragyvenimo šaltinių naikinimą;

D.  kadangi, nepaisant Etiopijos vyriausybės pareikšto įsipareigojimo bausti už seksualinį smurtą(2), žaginimas ir kitoks seksualinis smurtas prieš moteris ir mergaites toliau plačiai naudojamas Etiopijos, Eritrėjos ir Amharos regioninių ginkluotųjų pajėgų, kartu su grasinimais nužudyti, įžeidinėjimais etniniu pagrindu ir laikymu seksualinės vergovės sąlygomis; kadangi vyriausybinės pajėgos ir pareigūnai priekabiavo ir grasino humanitarinėms organizacijoms ir nacionaliniams sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, teikiantiems pagalbą seksualinio smurto aukoms;

E.  kadangi nuo konflikto Tigrėjuje pradžios gauta keletas pranešimų apie neteismines egzekucijas, įskaitant žudynes, kurios, kaip įtariama, vyko 2020 m. lapkričio 9 d. naktį Mai-Kadra vietovėje, 2020 m. lapkričio 28 d. Aksume ir 2021 m. sausio mėn. Mahbere Dego; kadangi 2021 m. rugpjūčio mėn. Sudano valdžios institucijos pranešė, kad Tekeze upėje, besiribojančioje su Vakarų Tigrėjumi ir Sudanu, rasta apie 50 lavonų; kadangi nuo pilietinio karo pradžios 2020 m. lapkričio mėn. buvo rasta daugiau kaip 250 įtariamų žudynių Tigrėjuje įrodymų; kadangi pranešta, kad 2021 m. rugpjūčio mėn. Tigrėjaus Liaudies išlaisvinimo frontas taip pat vykdė neteismines egzekucijas kaimyniniuose Tigrėjaus regionuose, pvz., Čenoje ir Kobo;

F.  kadangi, remiantis patikimais šaltiniais, tiek Tigrėjaus Liaudies išlaisvinimo frontas, tiek Etiopijos nacionalinės gynybos pajėgos vykdė žmogaus teisių pažeidimus Tigrėjuje; kadangi Eritrėjos pajėgos įsiskverbė į Tigrėjų ir kitas Etiopijos dalis ir taip pat vykdė šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus; kadangi dauguma kaltinimų susiję su Etiopijos nacionalinių gynybos pajėgų ir Eritrėjos pajėgų padarytais pažeidimais;

G.  kadangi 2021 m. rugsėjo 13 d. JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet kalbėjo apie visų konflikto šalių daromus pažeidimus; kadangi ES nuolat rėmė vyriausiosios komisarės J. Bachelet darbą;

H.  kadangi 2021 m. lapkričio 1 d. bus paskelbta JT žmogaus teisių pareigūno ir Etiopijos žmogaus teisių komisijos bendro tyrimo dėl įtariamų visų konflikto Tigrėjuje šalių įvykdytų žmogaus teisių ir humanitarinės bei pabėgėlių teisės pažeidimų galutinė ataskaita;

I.  kadangi negana to, kad buvo grobiamos grūdinės kultūros ir naikinami pasėliai, Tigrėjuje, į pietvakarius nuo Mekelės, buvo pastebėti dykuminių skėrių spiečiai; kadangi dėl tebesitęsiančio konflikto ir susidariusios humanitarinės padėties daugelyje sričių tapo neįmanoma vykdyti COVID-19 prevencijos ir skiepijimo;

J.  kadangi per pastarąjį mėnesį į šią zoną buvo leista patekti tik 10 proc. humanitarinės pagalbos išteklių, skirtų apsuptam Tigrėjaus regionui; kadangi kasdien reikia 100 sunkvežimių, kad Tigrėjui būtų tiekiama pakankamai humanitarinės pagalbos; kadangi nuo 2021 m. liepos 12 d. tik 525 sunkvežimiai pateko į Tigrėjų dėl uždarytų sienų, ginkluotųjų pajėgų kontroliuojamo patekimo, infrastruktūros, pvz., tiltų, sunaikinimo, vairuotojų nesaugumo, didžiulio degalų ir grynųjų pinigų, kurių reikia, kad būtų galima sugrįžti į tiekimo punktus, trūkumo ir ilgo vėlavimo, kol surandamos ir iškraunamos humanitarinės atsargos;

K.  kadangi taikymasis į pagalbos darbuotojus laikomas karo nusikaltimu ir nusikaltimu žmoniškumui; kadangi trys organizacijos „Gydytojai be sienų“ darbuotojai buvo nužudyti 2021 m. birželio 25 d., teikdami pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia; kadangi nuo 2020 m. lapkričio mėn. regione nužudyti 23 pagalbos darbuotojai; kadangi 2021 m. birželio 22 d. Etiopijos vyriausybės pajėgos neleido greitosios pagalbos automobiliams suteikti pagalbos nukentėjusiems nuo oro antpuolio Togogos turguje; kadangi JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (UNOCHA) pranešė, kad 2021 m. birželio 17 d. Eritrėjos vyriausybės pajėgos užpuolė ir sustabdė skiepijimo komandą Asgede Woredoje; kadangi pranešama, kad Tigrėjuje nuolat plėšiamos sveikatos priežiūros įstaigos; kadangi vyriausybinės pajėgos ir pareigūnai priekabiavo ir grasino humanitarinėms organizacijoms ir nacionaliniams sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, teikiantiems pagalbą seksualinio smurto aukoms;

L.  kadangi daugiau kaip du milijonai žmonių buvo perkelti iš namų; kadangi pranešama, kad beveik 76 500 žmonių Afare ir apie 200 000 Amharos gyventojų buvo perkelti po to, kai Tigrėjaus pajėgos persikėlė į šiuos regionus; kadangi pranešama, kad 55 000 Etiopijos pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų ieško prieglobsčio Sudane;

M.  kadangi kai kurios Tigrėjaus pabėgėlių stovyklos buvo sunaikintos; kadangi Tigrėjuje gyvenantys pabėgėliai iš Eritrėjos susiduria su pagrobimais ir priverstiniu grąžinimu; kadangi Tigrėjaus pabėgėlių stovyklose neteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir švarus geriamasis vanduo eina į pabaigą;

N.  kadangi esama pranešimų, kad kariaujančios šalys, įskaitant Tigrėjaus pajėgas, verbuoja vaikus ir įtraukia į konfliktą; kadangi vaikų karių naudojimas yra karo nusikaltimas;

O.  kadangi Etiopijos valdžios institucijos savavališkai sulaikė ir prievarta pradangino etninius tigrėjus Etiopijos sostinėje ir prieš juos ėmėsi kitų prievartos veiksmų, pvz., uždarė Tigrėjaus gyventojams priklausančias įmones; kadangi visoje Etiopijoje, įskaitant aukšto lygio vyriausybės pareigūnus, pastebimas neapykantos ir diskriminacijos kurstymas, taip pat stiprėjanti provokacinė, prieš tigrėjus nukreipta, retorika;

P.  kadangi 2021 m. rugsėjo 30 d. Etiopijos užsienio reikalų ministerija paskelbė septynis JT darbuotojus (iš UNICEF, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ir UNOCHA) personae non gratae Etiopijoje;

Q.  kadangi Tigrėjuje ir kaimyniniuose regionuose internetas ir telekomunikacijos buvo nuolat ribojami ir išjungiami; kadangi žurnalistai buvo užpulti ir buvo sustabdytas kelių žiniasklaidos priemonių licencijų galiojimas, o tai trukdo stebėti padėtį vietoje; kadangi pagrindinės paslaugos, įskaitant elektros energijos ir bankininkystės paslaugas, ir toliau yra ribojamos;

R.  kadangi dabartinė nestabili padėtis Etiopijoje susidarė dėl ilgos etninio susiskaldymo ir etninės įtampos istorijos;

S.  kadangi Etiopijos, kaip daugiatautės valstybės, vienybė yra labai svarbi regiono ir viso Afrikos žemyno stabilumui;

T.  kadangi Etiopija, kurioje gyvena daugiau kaip 110 mln. žmonių ir kuri yra strategiškai įsikūrusi netoli Somalio pusiasalio, yra pagrindinė Afrikos žemyno šalis ir potenciali strateginė ES ir jos valstybėms narėms svarbi partnerė;

U.  kadangi ES, būdama didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja, ir toliau solidarizuojasi su tais, kuriems reikia humanitarinės pagalbos; kadangi nuo pat konflikto Etiopijoje pradžios ES toliau nuosekliai pasisakė už visapusišką ir nevaržomą humanitarinės pagalbos teikimą laikantis tarptautinės humanitarinės teisės;

V.  kadangi neseniai priimtame komunikate dėl ES humanitarinių veiksmų numatyta stiprinti procesus, pagal kuriuos tarptautinės humanitarinės teisės propagavimas ir taikymas nuosekliai išlieka mūsų išorės veiksmų pagrindu;

W.  kadangi pagal Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“ (KVTBP – Globali Europa) žmogaus socialinė raida, valdymas ir taikos kūrimas Etiopijoje laikomi prioritetinėmis veiklos sritimis, o 65 proc. orientacinės daugiametės programos lėšų skiriama šioms sritims;

X.  kadangi Komisija, siekdama reaguoti į pastarojo meto krizės įvykius, įtraukė 5 mln. EUR vertės humanitarinius veiksmus Amharoje ir Afare, į bendrą humanitarinės pagalbos finansavimą, kuris jau buvo sutelktas ir dėl kurio sudarytos sutartys 2021 m. ir kuris sudaro 53,7 mln. EUR, siekdama paremti žmones, kuriems reikia pagalbos Etiopijoje; kadangi 118 mln. EUR skirta pagalbai Tigrėjui ir Etiopijos pabėgėliams Sudane; kadangi dėl vykstančio konflikto ES atidėjo paramos biudžetui išmokas Etiopijai;

Y.  kadangi 2021 m. rugsėjo mėn. ES bandė per Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinį direktoratą (ECHO GD) suorganizuoti humanitarinį oro tiltą, kad Tigrėjaus regionui būtų pristatytos skubiai reikalingos humanitarinės prekės, tačiau susidūrė su didelėmis Etiopijos vyriausybės sudarytomis kliūtimis; kadangi dėl to buvo įvykdytas tik vienas ES humanitarinis oro tilto skrydis ir pristatyta tik nedidelė jo humanitarinio krovinio dalis;

Z.  kadangi 2021 m. birželio 21 d. ES paskyrė Annette Weber naująja ES specialiąja įgaliotine Somalio pusiasalyje; kadangi pagal Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimus Suomijos užsienio reikalų ministras Pekka Haavisto šiais metais du kartus lankėsi regione, kad aptartų Etiopijoje tebesitęsiančią krizę ir jos regioninį poveikį;

AA.   kadangi 2021 m. rugpjūčio 26 d. Afrikos Sąjunga paskyrė buvusį Nigerijos prezidentą Oluseguną Obasanjo konflikto tarpininku;

AB.  kadangi 2018 m. gruodžio mėn. naujai sudaryta Etiopijos vyriausybė įsteigė Etiopijos susitaikymo komisiją ir Taikos ministeriją; kadangi iki šiol abi institucijos po jų sukūrimo nevykdė savo pradinių įgaliojimų skatinti taiką ir užkirsti kelią ginkluotiems konfliktams Etiopijoje bei juos išspręsti sudėtingomis sąlygomis;

AC.   kadangi vykstant konfliktui Etiopijos gerovės partija, vadovaujama Abiy Ahmed, pasiskelbė visuotinių rinkimų, kurie buvo boikotuoti ir kurių rezultatus pasmerkė kai kurios opozicijos partijos, laimėtojais; kadangi Tigrėjuje apskritai nebuvo rinkimų proceso; kadangi ES neatsiuntė rinkimų stebėjimo misijos;

AD.   kadangi Etiopija yra pasirašiusi Kotonu susitarimą, kurio 96 straipsnyje numatyta, kad pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra esminis AKR ir ES bendradarbiavimo elementas,

1.  reikalauja, kad visos šalys nedelsiant nutrauktų karo veiksmus, o tai yra būtina išankstinė sąlyga siekiant pagerinti humanitarinę padėtį Tigrėjuje ir kituose regionuose, ypač Afaro ir Amharos regionuose; ragina nedelsiant atkurti konstitucinę tvarką ir sukurti ugnies nutraukimo stebėsenos mechanizmą;

2.  ragina visus susijusius nacionalinius, regioninius ir vietos veikėjus nedelsiant ir nekliudomai įsileisti humanitarinę pagalbą ir paramą nukentėjusiems Tigrėjaus gyventojams, nutraukti de facto vykdomą humanitarinės pagalbos ir būtiniausių išteklių, įskaitant maistą, vaistus ir kurą, blokavimą ir palengvinti pagalbą Amharos ir Afaro regionų stokojantiems gyventojams;

3.  griežtai smerkia tyčinius visų kariaujančių šalių išpuolius prieš civilius gyventojus, pranešimus apie tai, kad kariaujančios šalys, įskaitant Tigrėjaus pajėgas, verbuoja vaikus ir toliau naudoja žaginimus ir seksualinį smurtą; primena, kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius ir vaikų karių verbavimas ir naudojimas yra karo nusikaltimai;

4.  smerkia civilių gyventojų, pabėgėlių ir humanitarinių bei medicinos darbuotojų žudymą; ragina visų šalių pajėgas gerbti tarptautines žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę ir pabėgėlių teisę bei užtikrinti žmonių apsaugą nukentėjusiose vietovėse; ragina patraukti atsakomybėn už besitęsiančio konflikto metu padarytus nusikaltimus, nustatyti už tai atsakingus asmenis ir juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn; ragina, kad asmenų, įtariamų išžaginimu arba seksualine vergove, atžvilgiu būtų atliekamas nusikalstamos veikos tyrimas dėl tokių karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui kaip išžaginimas, seksualinė vergovė, kankinimai ir persekiojimas;

5.  primygtinai ragina Tigrėjaus liaudies išlaisvinimo frontą sustabdyti puolimą ir nedelsiant išvesti savo pajėgas iš Amharos ir Afaro regionų; ragina Amharos regiono vyriausybę išvesti savo pajėgas iš Vakarų Tigrėjaus, o Eritrėjos vyriausybę ragina nedelsiant visam laikui išvesti savo pajėgas iš Etiopijos; ragina kaimynines šalis susilaikyti nuo bet kokios politinės ir karinės intervencijos, kuri galėtų dar labiau prisidėti prie konflikto eskalacijos;

6.  ragina sukurti nepriklausomą ir nešališką tyrimų komisiją, kuri tirtų išpuolius, nukreiptus prieš konkrečias etnines ir religines grupes, siekiant kurstyti bendruomenių tarpusavio smurtą ir kelti pavojų Etiopijos gyventojų taikai ir saugumui; ragina Etiopijos vyriausybę užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

7.  primena, kad Etiopijos vyriausybė yra atsakinga už pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų saugą ir saugumą jos teritorijoje; ragina Etiopijos valdžios institucijas nedelsiant suteikti tinkamą apsaugą ir pagalbą tūkstančiams Eritrėjos pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, perkeltų iš Tigrėjaus stovyklų, ir nustatyti tūkstančių neregistruotų pabėgėlių iš Eritrėjos likimą ir jų buvimo vietą; apgailestauja dėl neapykantą kurstančios ir provokacinės kalbos, kurią vartoja aukšto lygio pareigūnai, ir primygtinai ragina visus susijusius veikėjus atidžiai pasirinkti savo žodžius, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo ir papildomų žmonių kančių; ragina užtikrinti, kad tarptautinės ir regioninės sienos ir toliau būtų atviros saugiam ir laisvam civilių gyventojų judėjimui; primena, kad Etiopija yra svarbi migrantų kilmės, tranzito ir kelionės tikslo šalis; primygtinai reikalauja, kad Etiopijos federalinė vyriausybė ir regioninės valdžios institucijos saugotų gyventojus ir užtikrintų jų pagrindines teises;

8.  ragina Etiopijos valdžios institucijas nedelsiant pranešti apie priverstinius visų civilių dingimus, paleisti sulaikytuosius neturint patikimų nusikaltimo įrodymų ir nutraukti bet kokį diskriminacinį elgesį; apgailestauja dėl to, kad visuomenės veikėjai naudoja neapykantą kurstančias kalbas, kurios gali kurstyti smurtą, bauginimą ir diskriminaciją prieš Tigrėjaus ar kitas bendruomenes, taip kurdamos nepasitikėjimą ir kurstydamos etninius konfliktus, ir ragina nacionalines, vietos ir regionų valdžios institucijas pradėti įtraukesnį dialogą ir susilaikyti nuo smurto kurstymo;

9.  ragina valdžios institucijas įsteigti į teismą panašią atkuriamojo teisingumo įstaigą, kuriai būtų pavesta užduotis tirti konflikto metu padarytus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant bet kokių pažeidimų aplinkybes, veiksnius ir kontekstą, taip suteikiant aukoms galimybę liudyti ir sudarant sąlygas įamžinti nešališkus istorinius praeities duomenis, ir ragina šią įstaigą parengti žalos atlyginimo politiką kartu su rekomendacijomis dėl priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias būsimiems žmogaus teisių pažeidimams;

10.  griežtai smerkia visus išpuolius prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, įskaitant ligonines ir medicinos įstaigas, ir plačiai paplitusį humanitarinės pagalbos grobimą ir naikinimą; griežtai smerkia greitosios pagalbos automobilių, mėginančių suteikti medicininę pagalbą sužeistiesiems po bombardavimo, blokavimą;

11.  apgailestauja dėl to, kad Etiopijos užsienio reikalų ministerija septynis JT žmogaus teisių ir humanitarinės pagalbos darbuotojus (iš Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF), Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR), JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (UNOCHA) ir Etiopijos humanitarinių reikalų koordinavimo biuro) paskelbė personae non gratae; reiškia susirūpinimą dėl nepriklausomų humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių srities darbuotojų saugumo ir gerovės regione ir dėl humanitarinės pagalbos paskirstymo Tigrėjaus regione neutralumo; palankiai vertina tvirtą 2021 m. rugsėjo 30 d. ES ir jos 27 valstybių narių pareiškimą, kuriame griežtai smerkiamas šių darbuotojų išsiuntimas ir ragina vyriausybę atšaukti savo sprendimą;

12.  ragina Etiopijos vyriausybę pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą; ragina kariaujančias šalis užtikrinti nevaržomą prieigą prie nepriklausomų žmogaus teisių stebėtojų ir tyrėjų, įskaitant JT ir Afrikos Sąjungos tyrėjus;

13.  pabrėžia svarbų šio regiono žurnalistų darbą ir ragina visus veikėjus užtikrinti laisvą prieigą prie spaudos ir leisti žurnalistams saugiai atlikti savo darbą;

14.  ragina visiškai atkurti pagrindines viešąsias paslaugas, pvz., elektros energijos tiekimo ir banko paslaugas, ir panaikinti telekomunikacijų ir interneto prieigos apribojimus Tigrėjaus regione; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti švietimą ir mokyklų veiklą Tigrėjaus regione ir kitur gyvenantiems vaikams;

15.  primena Etiopijos svarbą Somalio pusiasalio ir viso žemyno stabilumui; primena, kad ES ir kiti tarptautiniai partneriai pasiūlė būti Etiopijos konflikto šalių tarpininkais, tačiau Etiopija šių pasiūlymų nepriėmė; ragina visas kariaujančias šalis be išankstinių sąlygų susėsti prie derybų stalo; ragina pradėti Etiopijos vadovaujamą įtraukų nacionalinį politinį dialogą, kad būtų rastas krizės sprendimas, įtraukiant visų nukentėjusių teritorijų (Tigrėjaus, Amharos, Benišangulo–Gumūzo, Afaro, Oromijos, Sidamos, Somalio, Pietų tautų, tautybių ir tautų regiono (SNNPR) ir Gambelos) atstovus;

16.  primena, kad ši padėtis gali būti išspręsta tik taikiomis priemonėmis ir užtikrinant įtraukų visų kariaujančių šalių dialogą, veiksmingą ugnies nutraukimą ir žmogaus teisių apsaugą;

17.  pakartoja, kad ES yra pasirengusi remti, pradėti ir organizuoti dialogą glaudžiai bendradarbiaudama su kitais, siekiant, kad dialogo erdvė išliktų atvira ir būtų sukurtas pagrindas deryboms tarp dviejų pagrindinių kariaujančių šalių;

18.  reiškia paramą regioninio tarpininkavimo pastangoms, pvz., Afrikos Sąjungos tarpininko Prezidento O. Obasanjo pastangoms; be to, palankiai vertina tai, kad neseniai paskirta nauja ES specialioji įgaliotinė Somalio pusiasalyje;

19.  apgailestauja, kad JT Saugumo Taryba iki šiol nenagrinėjo padėties Tigrėjaus regione; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares daryti spaudimą JT Saugumo Tarybai reguliariai rengti viešus susitikimus dėl Tigrėjaus ir imtis ryžtingų veiksmų siekiant užtikrinti nekliudomą humanitarinės pagalbos teikimą, užtikrinti civilių gyventojų apsaugą, nutraukti sunkius tarptautinės teisės pažeidimus ir užtikrinti atskaitomybę už įvykdytus žiaurumo aktus; ragina JT Saugumo Tarybą apsvarstyti galimybę šiame regione dislokuoti JT taikdarius;

20.  primygtinai ragina ES valstybes nares skatinti Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį iki metų pabaigos JT Žmogaus teisių taryboje surengti ne sesijų metu rengiamą informacinį pranešimą apie Tigrėjų, kad būtų pristatytos OHCHR ir Etiopijos žmogaus teisių komisijos bendro tyrimo ataskaitos išvados; pabrėžia, kad bendras tyrimas turėtų padėti dedant pagrindą tvirtam tarptautiniam tyrimo mechanizmui, kurį skubos tvarka turi sukurti JT Žmogaus teisių taryba;

21.  ragina ES Užsienio reikalų tarybą veikti greitai, ryžtingai ir vieningai, kad būtų priimtos priemonės, būtinos siekiant veiksmingai reaguoti į padėties Tigrėjaus regione rimtumą ir neatidėliotinumą;

22.  palankiai vertina ir remia 2020 m. gruodžio mėn. Komisijos sprendimą atidėti paramos Etiopijos vyriausybės biudžetui išmokas; palankiai vertina diplomatines pastangas ir pakartotinius Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio pareiškimus, kuriuose raginama užtikrinti atskaitomybę ir nekliudomą humanitarinės pagalbos teikimą, taip pat smerkiami visų šalių pažeidimai; tvirtai pakartoja, kad ES remia svarbų Michelle Bachelet, kaip JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės, darbą;

23.  ragina ES ir jos valstybes nares apsvarstyti galimybę patvirtinti žmogaus teisių apsaugos priemones ir užtikrinti, kad žmogaus teisių pažeidėjai būtų patraukti atsakomybėn, pvz., taikant ES visuotinį sankcijų žmogaus teisių srityje mechanizmą;

24.  pabrėžia, kad ES yra Etiopijos žmonių pusėje; pabrėžia, kad ES siekia taikaus šio konflikto sprendimo; tačiau siūlo Komisijai taikyti sankcijas Etiopijos vyriausybės, Eritrėjos vyriausybės ir Tigrėjaus liaudies išlaisvinimo fronto nariams ir kitiems asmenims, atsakingiems už veiksmus, kuriais pratęsiamas konfliktas ir dėl kurių blogėja milijonų Etiopijos gyventojų humanitarinė padėtis, jei iki 2021 m. spalio mėn. pabaigos humanitarinė padėtis iš esmės nepagerės, ypač po to, kai bus suformuota nauja Etiopijos vyriausybė;

25.  ragina valstybes nares sustabdyti ginklų ir sekimo technologijų, kurios naudojamos siekiant palengvinti išpuolius prieš civilius gyventojus ir vykdyti žmogaus teisių pažeidimus, eksportą į Etiopiją;

26.  palankiai vertina 2021 m. rugsėjo 17 d. JAV vykdomąjį potvarkį dėl Etiopijos krizės, kuris nukreiptas prieš tuos, kurie yra atsakingi už konflikto Etiopijoje pratęsimą ir prie jo prisidėjo, trukdo teikti humanitarinę pagalbą, užkerta kelią ugnies nutraukimui ir vykdo žmogaus teisių pažeidimus; vis dėlto apgailestauja, kad JAV toliau teikė paramą biudžetui ir kad tai reiškia, jog JAV veiksmai buvo mažiau veiksmingi ir ryžtingi nei ES veiksmai;

27.  labai palankiai vertina Komisijos paramą gelbstint gyvybes regione ir remia tolesnį jos taikymą; ragina papildomai mobilizuoti bent 30 mln. EUR finansavimą iš ES solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo, kad būtų patenkinti svarbiausi nuo konflikto Tigrėjaus regione ir kitose vietovėse, kurias tiesiogiai paveikė Šiaurės Etiopijos konfliktas, nukentėjusių žmonių poreikiai, ypatingą dėmesį skiriant Afaro ir Amharos kaimyniniams regionams;

28.  ragina ES ir jos valstybių narių vadovus būsimame Afrikos Sąjungos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime ir vadovų susitikime pirmenybę teikti žmogaus teisių ir humanitarinei padėčiai Tigrėjaus regione ir šiaurinėje Etiopijos dalyje, taip pat nustatyti konkrečius veiksmus ir skatinti geresnį strategijos ir pranešimų koordinavimą;

29.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Etiopijos federalinei vyriausybei ir Federacijos rūmams, Tigrėjaus regiono valdžios institucijoms, Sudano Respublikos vyriausybei, Eritrėjos Valstybės vyriausybei, Tarpvyriausybinės vystymosi institucijos vyriausybėms, Afrikos Sąjungai ir jos valstybėms narėms, Panafrikos Parlamentui bei AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

(1) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0330.
(2) 2021 m. rugpjūčio 12 d. pareiškimas dėl naujausios organizacijos „Amnesty International“ ataskaitos dėl įtarimų dėl žaginimo ir kitokio seksualinio smurto Etiopijos Federacinės Demokratinės Respublikos Tigrėjaus regiono valstijoje.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika