Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2902(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0484/2021

Debatter :

PV 05/10/2021 - 13
CRE 05/10/2021 - 13

Omröstningar :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2021)0421

Antagna texter
PDF 149kWORD 50k
Torsdagen den 7 oktober 2021 - Strasbourg
Den humanitära situationen i Tigray
P9_TA(2021)0421RC-B9-0484/2021

Europaparlamentets resolution av den 7 oktober 2021 om den humanitära situationen i Tigray (2021/2902(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2020 om situationen i Etiopien(1),

–  med beaktande av uttalandet av den 25 juni 2021 från Josep Borrell, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och Janez Lenarčič, kommissionsledamot med ansvar för krishantering, om dödandet av tre biståndsarbetare i Tigray,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 24 juni 2021 från den höga representanten/vice ordföranden och kommissionsledamot Lenarčič om luftangreppet i regionen Tigray,

–  med beaktande av uttalandet av den 4 oktober 2021 från den höga representanten på Europeiska unionens vägnar om beslutet att utvisa sju FN-tjänstemän,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 10 juni 2021 från EU och Förenta staterna efter rundabordssamtalet om den humanitära nödsituationen i Tigray,

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikes frågor) möte den 12 juli 2021 om Etiopien,

–  med beaktande av resolution 47/13 av den 13 juli 2021 från FN:s råd för mänskliga rättigheter Situation of human rights in the Tigray region of Ethiopia,

–  med beaktande av resolution 2417 av den 24 maj 2018 från FN:s säkerhetsråd, där man fördömer att civila svälter som en krigföringsmetod liksom att civilbefolkningen olagligen nekas humanitärt bistånd,

–  med beaktande av de kommentarer som FN:s generalsekreterare António Guterres framförde till FN:s säkerhetsråd vid sammanträdet om Etiopien den 26 augusti 2021,

–  med beaktande av uttalandet av den 13 september 2021 från Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 september 2021 från Förenta staternas president Joe Biden om den exekutiva ordern om krisen i Etiopien,

–  med beaktande av uttalandet av den 30 september 2021 från FN:s generalsekreterare António Guterres efter utvisningen av sju FN-tjänstemän från Etiopien,

–  med beaktande av Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens författning, som antogs den 8 december 1994, särskilt bestämmelserna i kapitel III om grundläggande rättigheter och friheter, mänskliga rättigheter och demokratiska rättigheter,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter,

–  med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av Genèvekonventionen från1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid och dess tilläggsprotokoll från 1977 och 2005,

–  med beaktande av FN:s flyktingkonvention från 1951 och dess protokoll från 1967,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2286 av den 3 maj 2016 om skydd av sårade och sjuka, sjukvårdspersonal och humanitär personal i väpnade konflikter,

–  med beaktande av resolution 47/13 av den 13 juli 2021 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om situationen för de mänskliga rättigheterna i Tigrayregionen i Etiopien,

–  med beaktande av resolutionen av den 12 maj 2021 från Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter om undersökningsuppdraget till Tigrayregionen i Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien,

–  med beaktande av den andra översynen av Cotonouavtalet,

–  med beaktande av resolutionen av den 11 mars 2021 från den gemensamma parlamentariska församlingen för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och EU om demokrati och respekt för konstitutionerna i EU- och AVS-länderna,

–  med beaktande av Amnesty Internationals rapport av den 10 augusti 2021 I Don’t Know If They Realized I Was A Person: Rape and Other Sexual Violence in the Conflict in Tigray, Ethiopia,

–  med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den ensidiga vapenvilan som utlystes av Etiopiens regering den 28 juni 2021 har inte stoppat striderna, och parterna i konflikten har inlett nya offensiver. Konflikten sprider sig nu till grannregionerna Afar och Amhara och dess konsekvenser riskerar att utvidgas till hela Afrikas horn. Denna 11 månader långa konflikt har utlöst en kris som orsakats av människan, och detta omfattande mänskliga lidande skulle till fullo kunna förhindras.

B.  Redan innan striderna inleddes var 15,2 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd i Etiopien, varav 2 miljoner i Tigray. Nästan en miljon människor lever under svältliknande förhållanden och 5,2 miljoner av Tigrays 6 miljoner invånare står inför akut osäker livsmedelsförsörjning som en direkt följd av våldet. Av hela befolkningen är 91 % i extremt behov av humanitärt bistånd och 100 000 barn kommer att utsättas för livshotande allvarlig akut undernäring under de kommande 12 månaderna. Redan i juni 2021 varnade FN för att 5,5 miljoner människor i Tigray och i grannregionerna Amhara och Afar är i behov av livsmedelsbistånd, och 350 000 hotas av svält. I Tigrayregionen lever 100 000 internflyktingar och 96 000 eritreanska flyktingar. Regionen har flera stora flyktingläger, och icke-statliga organisationer uppger att 44 % av de som bor där är barn. Fram till juli 2021 hade konflikten drivit omkring 1,9 miljoner människor på flykt i Tigray.

C.  Det finns flera och allvarliga rapporter om påstådda grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, den humanitära rätten och flyktingrätten som begåtts av alla parter i konflikten. Dessa rapporter omfattar attacker mot civila, utomrättsliga avrättningar, tortyr, påtvingade försvinnanden, massgripanden, systematiska bortrövanden och systematisk och avsiktlig förstörelse av grundläggande tjänster, vattensystem, grödor och försörjningsmöjligheter.

D.  Trots att Etiopiens regering åtagit sig att utkräva ansvar för sexuellt våld(2), fortsätter Etiopiens, Eritreas och regionen Amharas väpnade styrkor att i stor utsträckning använda våldtäkt och annat sexuellt våld mot kvinnor och flickor, vid sidan av dödshot, etniska trakasserier och gripanden för sexuellt slaveri. Regeringsstyrkor och tjänstemän har trakasserat och hotat humanitära organisationer och nationella vårdgivare som stöder personer som har överlevt sexuellt våld.

E.  Flera fall av utomrättsliga avrättningar har rapporterats sedan konflikten i Tigray bröt ut, bland annat massakrer som påstås ha ägt rum i Mai-Kadra natten den 9 november 2020, i Axum den 28 november 2020 och i Mahbere Dego i januari 2021. I augusti 2021 rapporterade de sudanesiska myndigheterna att cirka 50 människokroppar påträffats i floden Tekeze, på gränsen mellan västra Tigray och Sudan. Det finns belägg för mer än 250 påstådda massakrer i Tigray sedan inbördeskrigets början i november 2020. Det har rapporterats att Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF) också gjort sig skyldig till utomrättsliga avrättningar i Tigrays grannregioner i augusti 2021, såsom i Chenna och Kobo.

F.  Enligt tillförlitliga källor har både Tigreanska folkets befrielsefront och Etiopiens nationella försvarsstyrka begått människorättskränkningar i Tigray. De eritreanska styrkorna har infiltrerat Tigray och andra delar av Etiopien och även gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De flesta anklagelser gäller kränkningar som begåtts av Etiopiens nationella försvarsstyrka och de eritreanska styrkorna.

G.  Den 13 september 2021 uttalade sig Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, om kränkningar från ”alla parters” sida. EU har konsekvent stött högkommissarie Bachelets arbete.

H.  Slutrapporten om den gemensamma utredning som FN:s människorättskontor och Etiopiens kommission för mänskliga rättigheter har gjort av de kränkningar av mänskliga rättigheter, humanitär rätt och flyktingrätt som ska ha begåtts av samtliga parter i konflikten i Tigray kommer att offentliggöras den 1 november 2021.

I.  Förutom plundring och förstörelse av grödor har man sett svärmar av ökengräshoppor sydväst om Mekele i Tigray. Den pågående konflikten och den humanitära situationen har gjort det omöjligt att förebygga och vaccinera mot covid-19 i många områden.

J.  Endast 10 % av de humanitära förnödenheterna till den belägrade Tigrayregionen har fått tillåtelse att föras in i området under den senaste månaden. Det behövs 100 lastbilar dagligen för att leverera humanitära förnödenheter till Tigray. Sedan den 12 juli 2021 har endast 525 lastbilar kommit in i Tigray på grund av stängda gränser och kontrollerat tillträde av väpnade styrkor, förstörelse av infrastruktur såsom broar, otrygghet för förarna, allvarlig brist på bränsle och kontanter för att återvända till leveransställena samt långa förseningar i samband med kontroll och klarering av humanitära förnödenheter.

K.  Riktade angrepp mot biståndsarbetare betraktas som en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten. Tre anställda i Läkare utan gränser dödades den 25 juni 2021 medan de tillhandahöll hjälp till de mest behövande. 23 biståndsarbetare har dödats i regionen sedan november 2020. Den 22 juni 2021 hindrade etiopiska regeringsstyrkor ambulanser från att komma till undsättning vid ett luftangrepp på en marknad i Togoga. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) rapporterade att de eritreanska regeringsstyrkorna den 17 juni 2021 hade stoppat och angripit ett vaccinationsteam i Asgede Woreda. Plundring av vårdinrättningar rapporteras vara återkommande i Tigray. Regeringsstyrkor och tjänstemän har trakasserat och hotat humanitära organisationer och nationella vårdgivare som stöder personer som har överlevt sexuellt våld.

L.  Över två miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Nästan 76 500 personer i Afar och uppskattningsvis 200 000 i Amhara rapporteras ha fördrivits efter att de tigreanska styrkorna har förflyttat sig till dessa regioner. Enligt uppgift söker 55 000 etiopiska flyktingar och asylsökande skydd i Sudan.

M.  Vissa flyktingläger i Tigray har förstörts. Eritreanska flyktingar bosatta i Tigray utsätts för bortföranden och påtvingade återvändanden. Det saknas hälso- och sjukvård och det rena dricksvattnet håller på att ta slut i flyktinglägren i Tigray.

N.  Det finns rapporter om att barn har rekryterats till konflikten av krigförande parter, däribland tigreanska styrkor. Användning av barnsoldater utgör en krigsförbrytelse.

O.  De etiopiska myndigheterna har godtyckligt fängslat etniska tigreaner i Etiopiens huvudstad och utsatt dem för påtvingade försvinnanden, och begått andra övergrepp mot dem, såsom nedläggningar av tigreanskägda företag. Det är uppenbart att det förekommer uppvigling till hat och diskriminering och att den provocerande antitigreanska retoriken ökar i hela Etiopien, bland annat bland högt uppsatta tjänstemän.

P.  Den 30 september 2021 förklarade Etiopiens utrikesministerium sju FN-anställda (från Unicef, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och UNOCHA) som icke-önskvärda personer i Etiopien.

Q.  Det har förekommit upprepade begränsningar och nedstängningar av internet och telekommunikationen i Tigray och i grannregionerna. Journalister har angripits och flera medieföretags licenser har dragits in, vilket gör det svårare att övervaka situationen på plats. Grundläggande tjänster, inklusive el- och banktjänster, är fortfarande begränsade.

R.  Den rådande instabiliteten i Etiopien är resultatet av en lång historia av etnisk splittring och etniska spänningar.

S.  Etiopiens enhet som en multietnisk stat är av stor betydelse för stabiliteten i regionen och den afrikanska kontinenten som helhet.

T.  Etiopien har en befolkning på mer än 110 miljoner människor och är strategiskt beläget nära Afrikas horn, och är därför ett viktigt land på den afrikanska kontinenten och en potentiell partner av strategisk betydelse för EU och dess medlemsstater.

U.  I egenskap av världens ledande givare av humanitärt bistånd fortsätter EU att visa solidaritet med behövande via sin humanitära finansiering. Ända sedan konflikten i Etiopien bröt ut har EU fortsatt att konsekvent förespråka fullständigt och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd i enlighet med internationell humanitär rätt.

V.  I det nyligen antagna meddelandet om EU:s humanitära insatser planeras en förstärkning av de processer som ständigt sätter främjandet och tillämpningen av internationell humanitär rätt i centrum för våra yttre åtgärder.

W.  I instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen (NDICI – Europa i världen) anges mänsklig utveckling samt samhällsstyrning och fredsbyggande i Etiopien som prioriterade åtgärdsområden, och 65 % av det fleråriga vägledande programmet är avsett för dessa områden.

X.  Av den totala humanitära finansiering som redan mobiliserats och kontrakterats ut under 2021, motsvarande 53,7 miljoner euro, för att stödja behövande människor i Etiopien, har kommissionen inkluderat humanitära insatser till ett värde av 5 miljoner euro i Amhara och Afar för att ta itu med den senaste tidens utveckling av krisen. 118 miljoner euro har mobiliserats för bistånd till tigreanska och etiopiska flyktingar i Sudan. Till följd av den pågående konflikten har EU skjutit upp utbetalningarna av budgetstöd till Etiopien.

Y.  I september 2021 försökte EU via kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) organisera en humanitär luftbro för att leverera akut nödvändiga humanitära förnödenheter till Tigrayregionen, men ställdes inför stora hinder från den etiopiska regeringens sida. Till följd av detta genomfördes endast en flygning via EU:s humanitära luftbro, och endast en liten del av dess humanitära last levererades.

Z.  Den 21 juni 2021 utnämnde EU Annette Weber till EU:s nya särskilda representant för Afrikas horn. Med stöd av ett mandat från vice ordföranden/den höga representanten har Finlands utrikesminister Pekka Haavisto besökt regionen två gånger tidigare i år för att diskutera den pågående krisen i Etiopien och dess regionala konsekvenser.

AA.   Den 26 augusti 2021 utnämnde Afrikanska unionen den tidigare nigerianska presidenten Olusegun Obasanjo till medlare i konflikten.

AB.  I december 2018 inrättade Etiopiens dåvarande nya regering den etiopiska försoningskommissionen och fredsministeriet. Hittills har bägge institutionerna misslyckats med att leva upp till sina ursprungliga mandat att främja fred samt förebygga och lösa väpnade konflikter i Etiopien i den problemfyllda miljö som uppstod efter att de hade inrättats.

AC.   Under den pågående konflikten utropade sig Etiopiens välståndsparti under ledning av Abiy Ahmed till segrare i ett parlamentsval som bojkottades och vars resultat fördömdes av vissa oppositionspartier. Det förekom ingen valprocess i Tigray. EU skickade inte något valobservatörsuppdrag.

AD.   Etiopien har undertecknat Cotonouavtalet och i artikel 96 i detta slås fast att respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör ett väsentligt inslag i AVS–EU-samarbetet.

1.  Europaparlamentet kräver att alla parter omedelbart upphör med fientligheterna, vilket är en nödvändig förutsättning för välbehövliga förbättringar av den humanitära situationen i Tigray och andra regioner, särskilt Afar och Amhara. Parlamentet efterlyser en omedelbar återgång till konstitutionell ordning och inrättandet av en mekanism för att kontrollera vapenvilan .

2.  Europaparlamentet uppmanar alla berörda nationella, regionala och lokala aktörer att ge omedelbart och obehindrat humanitärt tillträde och bistånd till drabbade befolkningsgrupper i Tigray, upphöra med de facto-blockaden av humanitärt bistånd och kritiska förnödenheter, inklusive livsmedel, läkemedel och bränsle, och att underlätta bistånd till behövande befolkningsgrupper i regionerna Amhara och Afar.

3.  Europaparlamentet fördömer i skarpa ordalag alla krigförande parters avsiktliga angrepp på civila, de stridande parternas, även de tigreanska styrkornas, rapporterade rekrytering av barn och den fortsatta användningen av våldtäkt och sexuellt våld. Parlamentet påminner om att avsiktliga angrepp mot civila och rekrytering och användning av barnsoldater utgör krigsförbrytelser.

4.  Europaparlamentet fördömer dödandet av civila, flyktingar, humanitär personal och sjukvårdspersonal. Parlamentet uppmanar styrkorna på båda sidor att respektera internationell människorättslagstiftning samt internationell humanitär rätt och flyktingrätt, och att säkerställa att människor i drabbade områden skyddas. Parlamentet efterlyser ansvarsskyldighet för brott som begåtts under den pågående konflikten och begär att de ansvariga ska hittas och ställas inför rätta. Parlamentet begär att de som misstänks för våldtäkt eller sexuellt slaveri ska utredas för sådana krigsbrott och brott mot mänskligheten som våldtäkt, sexuellt slaveri, tortyr och förföljelse.

5.  Europaparlamentet uppmanar Tigreanska folkets befrielsefront (TPLF) att upphöra med sin offensiv och omedelbart dra tillbaka sina styrkor från regionerna i Amhara och Afar. Parlamentet uppmanar Amharas regionala regering att dra tillbaka sina styrkor från västra Tigray, och den eritreanska regeringen att omedelbart och permanent dra tillbaka sina styrkor från Etiopien. Parlamentet uppmanar grannländerna att avstå från alla politiska och militära ingripanden som skulle kunna underblåsa konflikten ytterligare.

6.  Europaparlamentet efterlyser ett inrättande av en oberoende och opartisk undersökningskommission med uppdrag att utreda de attacker som förekommit mot specifika etniska och religiösa grupper i syfte att uppvigla till våld mellan olika befolkningsgrupper och äventyra freden och säkerheten för det etiopiska folket. Parlamentet uppmanar Etiopiens regering att se till att de ansvariga ställs till svars.

7.  Europaparlamentet påminner om att den etiopiska regeringen är ansvarig för tryggheten och säkerheten för de flyktingar och internflyktingar som befinner sig på landets territorium. Parlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att omedelbart förse de tusentals eritreanska flyktingar och asylsökande som fördrivits från lägren i Tigray med ett adekvat skydd och bistånd, och att fastställa vad som har hänt med de tusentals eritreanska flyktingar som saknas och var de befinner sig nu. Parlamentet beklagar djupt det hatiska och provocerande språk som används av högt uppsatta tjänstemän och uppmanar samtliga inblandade aktörer att noggrant välja sina ord för att undvika ytterligare upptrappning och förhindra ytterligare mänskligt lidande. Parlamentet kräver att de internationella och regionala gränserna förblir öppna, för att under säkra former få till stånd fri rörlighet för civila. Parlamentet konstaterar att Etiopien är ett viktigt ursprungs-, transit- och destinationsland för migranter. Parlamentet insisterar på att Etiopiens federala regering och de regionala myndigheterna ska skydda befolkningen och garantera dess grundläggande rättigheter.

8.  Europaparlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att omedelbart redogöra för de påtvingade försvinnandena av alla civila, frige de som frihetsberövats utan trovärdiga bevis för ett brott och upphöra med all diskriminerande behandling. Parlamentet beklagar djupt att offentliga personer använder hatpropaganda som kan leda till våld, hot och diskriminering av tigreanska eller andra folkgrupper och därigenom skapa misstro och underblåsa etniska konflikter, och uppmanar nationella, lokala och regionala myndigheter att inleda en mer inkluderande dialog och avstå från anstiftan till våld.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar myndigheterna att inrätta ett domstolsliknande organ för reparativ rättvisa med uppdrag att utreda kränkningar av de mänskliga rättigheterna som inträffade under konflikten, inbegripet omständigheterna, faktorerna och bakgrunden i samband med alla kränkningar, så att offren ges möjlighet att vittna och en opartisk historieskrivning möjliggörs, samt uppmanar organet att utarbeta en ersättningspolitik jämte rekommendationer om åtgärder för att förhindra framtida kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

10.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla attacker mot biståndsarbetare, kritisk infrastruktur, såsom sjukhus och vårdinrättningar, och den omfattande plundringen och förstörelsen av humanitära biståndsförnödenheter. Parlamentet fördömer skarpt blockeringen av ambulanser som försöker tillhandahålla sårade medicinsk hjälp efter bombningarna.

11.  Europaparlamentet beklagar djupt att sju av FN:s människorätts- och biståndsarbetare från Unicef, OHCHR, UNOCHA och FN:s kontor för samordning av humanitära frågor i Etiopien förklarats som icke-önskvärda personer av Etiopiens utrikesministerium. Parlamentet uttrycker oro över säkerheten för oberoende bistånds- och människorättsarbetare i regionen och deras välbefinnande, liksom över neutraliteten vid fördelningen av det humanitära biståndet i Tigray. Parlamentet välkomnar det starka uttalandet från EU och dess 27 medlemsstater av den 30 september 2021, i vilket man kraftfullt fördömer utvisningen av dessa arbetstagare och uppmanar regeringen att ändra sitt beslut.

12.  Europaparlamentet uppmanar de etiopiska myndigheterna att underteckna och ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet uppmanar de krigförande parterna att garantera obehindrat tillträde för oberoende människorättsobservatörer och utredare, däribland FN:s och Afrikanska unionens utredare.

13.  Europaparlamentet betonar det viktiga arbete som journalister utför i regionen, och uppmanar alla aktörer att säkerställa fritt tillträde för pressen och att låta journalister utföra sitt arbete under säkra förhållanden.

14.  Europaparlamentet begär att grundläggande offentliga tjänster såsom elektricitet och banktjänster ska återupprättas fullständigt och att begränsningarna av telekommunikationer och tillgång till internet i Tigray ska upphävas. Parlamentet betonar vikten av att säkerställa utbildning och skolor för barnen i Tigray och i andra områden.

15.  Europaparlamentet påminner om Etiopiens betydelse för stabiliteten på Afrikas horn och på hela kontinenten. Parlamentet påminner om att EU och andra internationella samtalspartner har erbjudit sig att agera som medlare mellan parterna i den etiopiska konflikten, men att dessa erbjudanden inte har accepterats av Etiopien. Parlamentet uppmanar alla krigförande parter att komma till förhandlingsbordet utan förhandsvillkor. Parlamentet efterlyser en etiopiskledd inkluderande nationell politisk dialog för att finna en lösning på krisen, med företrädare för alla drabbade områden (Tigray, Amhara, Benishangul-Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somali, de södra nationernas, nationaliteternas och folkens region samt Gambella).

16.  Europaparlamentet påminner om att situationen endast kan lösas med fredliga medel och med en inkluderande dialog mellan alla krigförande parter, en faktisk vapenvila och skydd av de mänskliga rättigheterna.

17.  Europaparlamentet upprepar EU:s beredvillighet att stödja, engagera sig i och organisera en dialog, i nära samordning med andra, för att hålla dialogutrymmet öppet och försöka skapa en grund för samtal mellan de två viktigaste krigförande parterna.

18.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för regionala medlingsinsatser såsom insatserna från Afrikanska unionens medlare, president Obasanjo. Parlamentet välkomnar också att EU nyligen har utsett en ny särskild representant för Afrikas horn.

19.  Europaparlamentet beklagar att FN:s säkerhetsråd hittills inte har tagit itu med situationen i Tigray. Parlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att förmå FN:s säkerhetsråd att hålla regelbundna offentliga möten om Tigray och att vidta beslutsamma åtgärder för att säkerställa obehindrat tillträde för humanitärt bistånd, skydda civilbefolkningen, upphöra med allvarliga kränkningar av internationell rätt och säkerställa ansvarsskyldighet i fråga om grymheterna. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att överväga att sätta in FN:s fredsbevarande styrkor i regionen.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att uppmuntra vice ordföranden/den höga representanten att mellan mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter, före årets slut, hålla en genomgång om Tigray för att lägga fram resultaten av rapporten från den gemensamma utredning som gjorts av OHCHR och Etiopiens kommission för mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar att den gemensamma utredningen bör bidra till att lägga grunden för en robust internationell utredningsmekanism som snarast möjligt ska inrättas av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

21.  Europaparlamentet uppmanar rådet (utrikes frågor) att agera snabbt, beslutsamt och på ett enat sätt för att vidta de åtgärder som krävs för att på ett effektivt sätt ta itu med den allvarliga och akuta situationen i Tigray.

22.  Europaparlamentet välkomnar och stöder kommissionens beslut från december 2020 att skjuta upp utbetalningarna av budgetstöd till Etiopiens regering. Parlamentet välkomnar de diplomatiska ansträngningar och upprepade uttalanden från vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen där man uppmanar till ansvarsskyldighet och obehindrat tillträde för humanitärt bistånd, och fördömer alla parters övergrepp. Parlamentet upprepar med kraft EU:s stöd för Michelle Bachelets viktiga arbete som FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

23.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att överväga att vidta åtgärder för att skydda de mänskliga rättigheterna och se till att de som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna ställs till svars, till exempel genom EU:s mekanism för globala sanktioner mot människorättskränkningar.

24.  Europaparlamentet betonar att EU står på det etiopiska folkets sida. Parlamentet betonar sin beredvillighet att finna en fredlig lösning på konflikten. Parlamentet föreslår dock att kommissionen tillämpar sanktioner mot medlemmar av Etiopiens regering, Eritreas regering och Tigreanska folkets befrielsefront och andra som är ansvariga för åtgärder som förlänger konflikten och förvärrar den humanitära situationen för miljontals etiopier, såvida den humanitära situationen inte har förbättrats avsevärt i slutet av oktober 2021, särskilt efter det att en ny etiopisk regering har bildats.

25.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stoppa exporten av vapen och övervakningsteknik till Etiopien som används för att underlätta attacker mot civila och begå människorättskränkningar.

26.  Europaparlamentet välkomnar Förenta staternas exekutiva order av den 17 september 2021 rörande den etiopiska krisen vilken riktar sig till dem som bär ansvaret för och medverkat till att förlänga konflikten i Etiopien, hindrar tillträde för humanitärt bistånd, förhindrar vapenvila och begår människorättskränkningar. Parlamentet beklagar dock att Förenta staterna har fortsatt sitt budgetstöd och att detta har inneburit att Förenta staternas åtgärder har varit mindre effektiva och beslutsamma än EU:s åtgärder.

27.  Europaparlamentet välkomnar varmt kommissionens livräddande stöd i regionen och stöder en ytterligare utvidgning av detta stöd. Parlamentet efterlyser ytterligare finansiering på minst 30 miljoner euro från EU:s reserv för solidaritet och katastrofbistånd för att tillgodose de mest akuta behoven hos människor som drabbats av konflikten i Tigray och andra områden som direkt påverkas av den växande konflikten i norra Etiopien, med särskilt fokus på grannregionerna Afar och Amhara.

28.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstaters ledare att prioritera människorättssituationen och den humanitära situationen i Tigray och norra Etiopien under det kommande toppmötet mellan Afrikanska unionen och EU samt att identifiera konkreta åtgärder och främja en bättre samordning av strategier och budskap.

29.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europeiska utrikestjänsten, Etiopiens federala regering och parlament, de tigreanska myndigheterna, Republiken Sudans regering, Eritreas regering, regeringarna i den mellanstatliga utvecklingsmyndighetens medlemsstater, Afrikanska unionen och dess medlemsstater, Panafrikanska parlamentet och den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

(1) Antagna texter, P9_TA(2020)0330.
(2) Uttalande av den 12 augusti 2021 om den senaste rapporten från Amnesty International om påstådd våldtäkt och annat sexuellt våld i delstaten Tigray i Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien.

Senaste uppdatering: 16 december 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy