Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2041(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0265/2021

Předložené texty :

A9-0265/2021

Rozpravy :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Hlasování :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0431

Přijaté texty
PDF 160kWORD 54k
Čtvrtek, 21. října 2021 - Štrasburk
Politické vztahy a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem
P9_TA(2021)0431A9-0265/2021

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2021 místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, týkající se politických vztahů a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem (2021/2041(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na výroční zprávy Evropského parlamentu o SZBP a jejich části týkající se vztahů mezi EU a Tchaj-wanem;

–  s ohledem na mechanismus dialogu o průmyslové politice mezi EU a Tchaj-wanem zavedený v roce 2015,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o obchodních vztazích mezi EU a Tchaj-wanem(1),

–  s ohledem na účast Tchaj-wanu v síti Enterprise Europe Network, v Evropské platformě pro spolupráci mezi klastry a v dialogu o digitální ekonomice,

–  s ohledem na komuniké ministrů zahraničních věcí a rozvoje skupiny G7 ze dne 5. května 2021, zejména na část o podpoře smysluplné účasti Tchaj-wanu na fórech, jako je Světová zdravotnická organizace a Světové zdravotnické shromáždění,

–  s ohledem na dohody o spolupráci v boji proti obchodním podvodům a na to, že Tchaj-wan od roku 2017 uplatňuje mezinárodní normy pro řádnou správu daní,

–  s ohledem na úspěšnou spolupráci a zapojení Tchaj-wanu do rámcových programů Evropské unie,

–  s ohledem na konzultace o pracovních otázkách mezi EU a Tchaj-wanem zavedené v roce 2018,

–  s ohledem na to, že EU zrušila od roku 2011 vízovou povinnost pro držitele tchajwanských pasů;

–  s ohledem na politiku „jedné Číny“ zastávanou EU,

–  s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů USA a Japonska ze dne 16. dubna 2021,

–  s ohledem na společné prohlášení vedoucích představitelů USA a Korejské republiky ze dne 21. května 2021,

–  s ohledem na společné sdělení Komise ze dne 10. června 2020 nazvané „Boj proti dezinformacím o COVID-19 –⁠ pravda a mýty“ (JOIN(2020)0008),

–  ohledem na závěry Rady ze dne 16. dubna 2021 o strategii EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu,

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 16. září 2021 o strategii EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu (JOIN(2021)0024),

–  s ohledem na článek 118 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A9-0265/2021),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Tchaj-wan jsou podobně smýšlející partneři sdílející společné hodnoty svobody, demokracie, lidských práv a právního státu;

B.  vzhledem k tomu, že pokračující vojenská agresivita Číny a aktivity v šedé zóně i další formy provokací proti Tchaj-wanu, jako je špionáž, kybernetické útoky a přetahování talentů, představují vážnou hrozbu pro status quo mezi Tchaj-wanem a Čínou i pro mír a stabilitu v indicko-tichomořském regionu a mohou vést k nebezpečné eskalaci; vzhledem k tomu, že tchajwanský ministr obrany Čchiou Kchuo-čcheng uvedl, že vzhledem k neustálému a výraznému vojenskému posilování by Čína mohla být schopna zahájit „úplnou“ invazi na Tchaj-wan do roku 2025; vzhledem k tomu, že napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem je nejvážnější za posledních 40 let, kdy Čína od 1. října 2021 vyslala do tchajwanského identifikačního pásma protivzdušné obrany 150 válečných letounů, včetně stíhacích letounů a bombardérů schopných nést jaderné hlavice; vzhledem k tomu, že tento region má pro EU velký význam, a to jak kvůli mnoha blízkým partnerům v regionu, tak proto, že jeden z jejích členských států, Francie, tam má zámořská území;

C.  vzhledem k tomu, že se EU v roce 2016 zavázala využít všech dostupných způsobů k podněcování iniciativ zaměřených na podporu dialogu, spolupráce a budování důvěry mezi oběma stranami Tchajwanského průlivu; vzhledem k tomu, že tyto ambice nebyly dosud naplněny;

D.  vzhledem k tomu, že dne 9. října 2021 čínský prezident Si Ťin-pching přislíbil, že bude usilovat o „znovusjednocení“ s Tchaj-wanem údajně mírovými prostředky, ale varoval, že největší překážkou pro to je prosazování „nezávislosti Tchaj-wanu“; vzhledem k tomu, že agresivní prohlášení a akce Číny tento mírový přístup vážně zpochybňují; vzhledem k tomu, že podle průzkumu, který zveřejnilo Středisko pro volební studie Národní univerzity Čchengčchi v Tchaj-peji v červenci 2021, pouze 1,5 % Tchajwanců podporuje sjednocení s pevninskou Čínou co nejdříve, zatímco drtivá většina obyvatel podporuje zachování současného stavu, přinejmenším v krátkodobém horizontu;

E.  vzhledem k tomu, že se úsilí Tchaj-wanu o zvládnutí šíření koronaviru ukázalo jako jedno z nejúčinnějších na světě; vzhledem k tomu, že úsilí Tchaj-wanu aktivně přispívat v různých oblastech ke společnému blahu mezinárodního společenství během pandemie, mimo jiné prostřednictvím řady mezinárodních studií, je hmatatelným příkladem partnerského chování Tchaj-wanu a důkazem toho, že by se s ním mělo jednat jako s partnerem; vzhledem k tomu, že to dokazuje, že Tchaj-wan může stejně významně přispět k řešení mnoha dalších výzev naší doby stojících před mezinárodním společenstvím; vzhledem k tomu, že nedávný prudký nárůst osob nakažených virem COVID, nedostatek očkovacích látek a čínské zasahování do úsilí Tchaj-wanu o jejich přímé získání vyvolávají vážné obavy;

F.  vzhledem k tomu, že EU zůstává největším zdrojem přímých zahraničních investic na Tchaj-wanu s celkovou hodnotou 48 miliard EUR do roku 2019, což představuje 31 % příchozích přímých zahraničních investic na Tchaj-wan; vzhledem k tomu, že existuje značný potenciál pro zvýšení přímých zahraničních investic Tchaj-wanu v EU; vzhledem k tomu, že Tchaj-wan dominuje trhům s výrobou polovodičů, neboť jeho výrobci vyrábějí přibližně 50 % všech polovodičů na světě;

G.  vzhledem k tomu, že poloha Tchaj-wanu, jeho zásadní úloha v globálních dodavatelských řetězcích vyspělých technologií a jeho demokratický způsob života jej činí strategicky důležitým pro evropské demokracie;

H.  vzhledem k tomu, že v roce 2019 dosáhl celkový objem vzájemného obchodu mezi EU a Tchaj-wanem 51 miliard EUR, přičemž Tchaj-wan je pátým největším obchodním partnerem EU v Asii a jejím patnáctým největším obchodním partnerem na světě;

1.  předkládá místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komisi tato doporučení:

   a) úzce spolupracovat s členskými státy na prohloubení politických vztahů mezi EU a Tchaj-wanem a usilovat o komplexní a posílené partnerství v rámci politiky „jedné Číny“, kterou zastává EU; považovat Tchaj-wan za klíčového partnera a demokratického spojence v indicko-tichomořském regionu vzhledem k jeho pevné demokracii a technologicky vyspělé ekonomice, které by mohly přispět k udržení řádu založeného na pravidlech v době sílící rivality velmocí;
   b) v rámci přípravy na jednání o prohloubení dvoustranných hospodářských vazeb urychleně zahájit společně s tchajwanskými orgány posouzení dopadů, veřejné konzultace a analýzu rozsahu působnosti dvoustranné dohody o investicích, neboť taková dvoustranná dohoda o investicích by snížila požadavky na „vlastní obsah“ pro evropské investory a výrobce na Tchaj-wanu; v souvislosti s regionální dynamikou připomínat význam obchodních a ekonomických vztahů mezi EU a Tchaj-wanem, včetně otázek týkajících se multilateralismu a WTO, technologií a veřejného zdraví a zásadní spolupráce v oblasti kritických dodávek, jako jsou polovodiče; vybízet Tchaj-wan ke zvýšení investic v EU a poukazovat na to, že Tchaj-wan je řádným členem WTO;
   c) vyjádřit vážné znepokojení nad pokračující vojenskou agresivitou Číny vůči Tchaj-wanu a tlakem na něj, zejména prostřednictvím výrazných čínských investic do vojenských kapacit, nacvičování vojenských útoků a častého narušování tchajwanského identifikačního pásma protivzdušné obrany; vyzvat Čínu, aby okamžitě ukončila své přetrvávající narušování tchajwanského identifikačního pásma protivzdušné obrany, zejména vzhledem k tomu, že v období od 1. do 4. října 2021 bylo zaregistrováno přibližně 150 případů narušení vzdušného prostoru, včetně stíhacími letouny; dále připomínat štvavou čínskou rétoriku, která signalizuje zdánlivě protichůdný záměr začlenit Tchaj-wan pod totalitní režim Čínské komunistické strany a zároveň tvrdí, že usiluje o mírové rozvíjení vztahů s Tchaj-wanem, a trvat na tom, že k žádné změně vzájemných vztahů nesmí dojít jednostranně nebo proti vůli tchajwanských občanů; naléhavě vyzvat EU a členské státy, aby se aktivně zapojily do spolupráce s podobně smýšlejícími mezinárodními partnery v zájmu zachování míru a stability v Tchajwanském průlivu a navázaly partnerství s demokratickou vládou Tchaj-wanu;
   d) vyjadřovat vážně znepokojení nad situací ve Východočínském a Jihočínském moři a důrazně odmítat jakékoli pokusy o jednostrannou změnu současného stavu a zvyšování napětí; opakovat, že je důležité dodržovat mezinárodní právo, zejména Úmluvu OSN o mořském právu (UNCLOS) a její ustanovení o povinnosti řešit spory mírovými prostředky a zachovávat svobodu plavby a přeletu;
   e) vyjádřit vážné znepokojení nad schopností Číny zahájit do roku 2025 úplnou invazi na Tchaj-wan; ostře odsoudit bezprecedentní porušování tchajwanského identifikačního pásma protivzdušné obrany, k němuž docházelo od 1. října 2021 a do něhož bylo zapojeno 150 válečných letounů, včetně stíhacích letounů a bombardérů schopných nést jaderné hlavice; vyjádřit názor, že tyto nedávné vojenské provokace Číny vyvolávají pochybnosti o dlouhodobých záměrech Číny usilovat o mírové řešení;
   f) připomínat, že základním zájmem EU a jejích členských států je zachování míru a stability v indicko-tichomořském regionu; zdůrazňovat, že vojenský konflikt v Tchajwanském průlivu by nejen závažně narušil hospodářství, což by zasáhlo evropské zájmy, ale rovněž by v regionu vážně podkopal řád založený na pravidlech, jakož i demokratickou správu věcí veřejných, jejichž jádrem jsou lidská práva, demokracie a právní stát;
   g) mít na paměti, že bezpečnost v Tchajwanském průlivu má pro EU vysokou hodnotu a že mezi evropskou prosperitou a asijskou bezpečností existuje přímá vazba, což znamená, že důsledky konfliktu by pro Evropu výrazně přesahovaly rámec hospodářské sféry; prohlásit, že kroky Číny proti Tchaj-wanu a v Jihočínském moři budou mít dopad na vztahy mezi EU a Čínou;
   h) vyjádřit znepokojení nad čínskými právními předpisy týkajícími se Tchaj-wanu a poukazovat na to, že zavedení zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu činí tvrzení v zákoně proti odtržení z roku 2005, že Tchaj-wanu bude v případě sjednocení přiznána vysoká míra autonomie, zcela nedůvěryhodným;
   i) zdůrazňovat, že zejména s ohledem na pokračující provokace Číny a budování vojenských sil je důležité dále rozvíjet všechny úrovně partnerství a spolupráce mezi EU a Tchaj-wanem; zdůrazňovat zejména vedoucí úlohu, kterou může Evropský parlament hrát při určování oblastí další spolupráce, jakož i při jasném označování čínských provokací a poukazování na ně a při projevech solidarity s Tchaj-wanem;
   j) důrazně podporovat plnou účast Tchaj-wanu jako pozorovatele na zasedáních, v mechanismech a činnostech mezinárodních orgánů, včetně Světové zdravotnické organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol) a Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC); naléhavě vyzývat členské státy a orgány EU k podpoře mezinárodních iniciativ požadujících účast Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích; opětovně ocenit aktivní spolupráci Tchaj-wanu s mezinárodním společenstvím při shromažďování poznatků o pandemii COVID-19 a hledání nejlepších způsobů, jak se s ní vypořádat, a zdůrazňovat, že to dokazuje, že příspěvky Tchaj-wanu ve WHO budou přidanou hodnotou z hlediska zdraví a kvalitního života občanů všech jejích členských zemí;
   k) podporovat intenzivnější hospodářské, vědecké, kulturní, politické a mezilidské výměny, setkání a spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem a výměny za účasti zástupců členských států, a to i na nejvyšší úrovni, které by plně odrážely dynamickou, mnohostrannou a úzkou spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem jako podobně smýšlejícími partnery; odsoudit hrozby odvetnými opatřeními a nátlak ČLR na Miloše Vystrčila, předsedu českého Senátu, kvůli jeho návštěvě Tchaj-wanu v srpnu 2020 a poukázat na to, že Česká republika a všechny svrchované země mají právo rozvíjet hospodářskou a kulturní spolupráci s Tchaj-wanem;
   l) nadále podporovat začlenění Tchaj-wanu do strategie EU pro indicko-tichomořskou oblast; pozitivně ocenit nedávnou publikaci Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o strategii EU pro spolupráci v indicko-tichomořské oblasti, v níž se uvádí, že výrazné vojenské posilování Číny vede ke zvyšování napětí v regionálních ohniscích neklidu, jako je Jihočínské moře a Východočínské moře, stejně jako v Tchajwanském průlivu, a potvrzuje, že pro EU je zásadní posílit spolupráci s regionálními partnery s cílem zajistit mír, stabilitu a prosperitu v celé oblasti průlivu; naléhat na EU, aby v rámci strategie EU pro spolupráci v indicko-tichomořském regionu nadále úzce spolupracovala s dalšími podobně smýšlejícími partnery s cílem čelit asertivnímu postoji Číny v regionu a posilovala řád založený na pravidlech s ohledem na zájmy EU v tomto regionu;
   m) pokračovat v přijímání iniciativ k posílení dvoustranných hospodářských vztahů a mezilidských kontaktů, zejména mezi mladými lidmi, včetně akademické obce a občanské společnosti, v oblasti sportu, kultury a vzdělávání, jakož i partnerství mezi městy a regiony; ocenit dosavadní partnerství evropských a tchajwanských sesterských měst a podpořit diplomacii měst jako nástroj usnadňující zapojování Tchaj-wanu do mezinárodních iniciativ, což by mu umožnilo obejít čínské pokusy o prohloubení jeho diplomatické izolace;
   n) podporovat evropskou a tchajwanskou spolupráci v mediálním odvětví s cílem diverzifikovat čínské jazykové mediální prostředí v EU a poskytnout alternativu ke sdělovacím prostředkům ovládaným ČLR;
   o) vybízet EU a členské státy, aby pomohly zvýšit v Evropě informovanost o situaci v Tchajwanském průlivu a o složitosti vztahů mezi Tchaj-wanem a Čínou prostřednictvím vytváření a financování specializovaných programů a výzkumu zaměřeného na společnost jako celek; zdůrazňovat důležitost věnování času a energie do inkluzivní diskuse ve všech členských státech s cílem vysvětlit evropské veřejnosti rizika autoritářského vývoje v indicko-tichomořském regionu, který se projevuje asertivním postojem Číny a její snahou o oslabení demokracie, zejména na Tchaj-wanu, a důsledky neřešení takových hrozeb pro demokracie na celém světě;
   p) podporovat dialog a spolupráci s Tchaj-wanem ve všech průmyslových odvětvích a dodavatelských řetězcích, zejména v nově vznikajících odvětvích a odvětvích strategického významu, jako jsou elektronická vozidla, robotika a inteligentní výroba, jakož i polovodičové technologie;
   q) podporovat další posilování iniciativ umožňujících EU navázat partnerství s Tchaj-wanem v oblasti IKT, biotechnologií, zdravotnictví a bezpečnosti a pracovat na konkrétních příkladech spolupráce a iniciativ mezi strategií EU pro propojení a novou politikou Tchaj-wanu zaměřenou na jih; důrazně podporovat posílení partnerství obou stran v oblasti polovodičů;
   r) uznat klíčovou úlohu Tchaj-wanu ve strategických odvětvích, jako je komunikační infrastruktura páté generace (5G), neboť se na Tchaj-wanu nachází největší slévárna na světě a země je předním výrobcem polovodičů; zdůrazňovat, že v budoucnu budou při utváření světového řádu hrát ústřední úlohu mikročipy a že stát, který bude mít kontrolu nad navrhováním a výrobou mikročipů, nastaví kurz pro 21. století; připomínat, že narušení globálních dodavatelských řetězců způsobené pandemií učinilo Tchaj-wan centrem technologického pokroku a rovněž přimělo EU uvědomit si vlastní zranitelnost, což ukazuje naléhavou potřebu zamyslet se nad tím, jak snížit závislost EU na vnějších aktérech; nabádat proto k posílení spolupráce s Tchaj-wanem s cílem podpořit agendu EU pro její ekologickou a digitální transformaci, jakož i úsilí EU o diverzifikaci hodnotových a dodavatelských řetězců, neboť pandemie urychlila požadavky v obou oblastech a zdůraznila potřebu zvýšit investice a politickou podporu, zejména v hodnotových řetězcích strategického významu, jako je mikroelektronika, autonomní řízení a umělá inteligence, což jsou oblasti, v nichž Tchaj-wan hraje ústřední úlohu;
   s) ocenit uspořádání vůbec prvního Evropského investičního fóra na Tchaj-wanu v září 2020 a podporovat další dvoustranné investice v obou směrech; naléhavě vyzývat ke zvýšení těchto investic, zejména v odvětvích, v nichž má Tchaj-wan vedoucí postavení, konkrétně v kritických technologiích, včetně polovodičů, s cílem podpořit úsilí EU o posílení vlastní kapacity v oblasti mikroelektroniky; poukazovat na to, že v návaznosti na dialog mezi Tchaj-wanem a EU v roce 2020 o digitální ekonomice by EU a Tchaj-wan měly více vycházet ze svých diskusí o spolupráci v oblasti výzkumu a technologií, technologie blockchain, umělé inteligence, certifikace kybernetické bezpečnosti, ekonomice založené na datech a digitální konektivitě s cílem určit další synergie, rozšířit výměnu politických strategií týkajících se rozvoje digitální ekonomiky a vytvářet rozsáhlejší partnerství;
   t) ocenit dobrovolné závazky Tchaj-wanu, pokud jde o pomoc v boji proti globálnímu oteplování, které přispějí k provedení cílů Pařížské dohody o klimatu;
   u) vybízet EU a členské státy k prohloubení spolupráce s Tchaj-wanem v boji proti dezinformacím z nepřátelských třetích zemí, včetně sdílení osvědčených postupů, společných přístupů k podpoře svobody sdělovacích prostředků a žurnalistiky, prohloubení spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických hrozeb, zvyšování povědomí občanů a zlepšování celkové digitální gramotnosti obyvatelstva s cílem posílit odolnost našich demokratických systémů; podporovat intenzivnější spolupráci mezi příslušnými evropskými a tchajwanskými skupinami odborníků v této oblasti;
   v) zvážit využití tchajwanských zkušeností s bojem proti dezinformacím z pevninské Číny zaměřeným proti nezávislosti tchajwanských sdělovacích prostředků prostřednictvím platforem sociálních médií a pronikání do tchajwanských televizních a tištěných médií s cílem ovlivnit veřejné mínění a podkopat volby na Tchaj-wanu; ocenit Tchaj-wan za uznání mediální gramotnosti jako užitečného a životně důležitého nástroje pro vzdělávání lidí v oblasti rozpoznávání dezinformací a za začlenění mediální gramotnosti do školních osnov;
   w) zdůrazňovat, že přínosy úsilí Tchaj-wanu v boji proti dezinformacím a falešným zprávám přesahují hranice Tchaj-wanu a ovlivňují nejen společnost na tomto ostrově, ale také čínsky mluvící komunitu v Hongkongu a dalších zemích jihovýchodní Asie;
   x) odsoudit čínské pokusy o znevážení opatření tchajwanské vlády při zvládání pandemie; ocenit účinný přístup Tchaj-wanu zdola nahoru vedený jeho občany k ověřování zpráv a informací pomocí technologií, jako je umělá inteligence, s cílem zvýšit úsilí a umožnit ověřovatelům faktů rozpoznat nejškodlivější tvrzení, která jsou šířena na platformách sociálních médií, a zastavit tak jejich šíření;
   y) připomínat, že hrozba, které čelí Tchaj-wan v důsledku dezinformačních operací Číny, je součástí většího problému, kterému čelí demokracie na celém světě v době, kdy v geopolitické soutěži o vedoucí postavení ve světě hrají hlavní úlohu komunikační technologie; připomínat, že Čína spolu s dalšími nedemokratickými zeměmi je pro demokracie v Evropě v důsledku dezinformačních kampaní nadále velkou hrozbou, přičemž tato hrozba během pandemie výrazně vzrostla, jak je uvedeno ve zprávě ESVČ z června 2020; zdůrazňovat, že spolupráce v boji proti dezinformacím je proto v zájmu EU i Tchaj-wanu;
   z) více podporovat stávající spolupráci mezi EU a Tchaj-wanem v oblasti výzkumu a inovací v rámcovém programu Horizont Evropa (2021–2027); nabádat k větší účasti tchajwanských výzkumných pracovníků v programu Horizont Evropa v budoucnosti;
   aa) dále podporovat cestovní ruch a výměny mládeže s Tchaj-wanem prostřednictvím iniciativ, jako jsou pracovní prázdniny, programy Erasmus nebo stipendium pro propojení Tchaj-wanu a Evropy, a zkoumat možnosti spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a v dalších oblastech s cílem posílit odborné znalosti o Číně a Tchaj-wanu v Evropě a přispět k lepšímu porozumění Evropě na Tchaj-wanu;
   ab) vybízet EU a její členské státy, aby posílily spolupráci s Tchaj-wanem v globálním rámci pro spolupráci a odbornou přípravu (GCTF), což je platforma regionální spolupráce zaměřená na budování kapacit a programů odborné přípravy pro třetí země na celém světě;
   ac) přejmenovat Evropskou hospodářskou a obchodní kancelář na Tchaj-wanu na „Úřad Evropské unie na Tchaj-wanu“ s cílem zohlednit široký rozsah vzájemných vztahů;
   ad) ocenit plány na zřízení tchajwanského zastupitelského úřadu v Litvě; odsoudit reakci čínské vlády a uvalení hospodářských sankcí na Litvu; vyjádřit v této souvislosti podporu a solidaritu s Litvou, přijmout vhodná opatření a vyzvat Radu, aby učinila totéž;
   ae) vyzdvihnout Tchaj-wan jako vynikajícího partnera v oblasti prosazování lidských práv a náboženské svobody v indicko-tichomořském regionu; uznat Tchaj-wan jako výrazný příklad v regionu, pokud jde o jeho výsledky v dodržování základních svobod, hospodářských i sociálních, jakož i politických a kulturních práv, včetně pokroku v oblasti práv LGBTQI osob a práv domorodých komunit; požádat zvláštního zástupce EU pro lidská práva a zvláštního vyslance EU pro svobodu vyznání nebo přesvědčení, aby se účastnili mezinárodních úmluv o lidských právech na Tchaj-wanu a přijali konkrétní opatření pro spolupráci s Tchaj-wanem při prosazování lidských práv a náboženské svobody, digitální ekonomiky a udržitelného růstu rozvojových zemí v indicko-tichomořském regionu;
   af) posilovat spolupráci s Tchaj-wanem za účelem výměny osvědčených postupů při zvládání pandemie COVID-19, zahájení iniciativ k usnadnění nákup očkovacích látek a dalšího rozšiřování spolupráce EU s Tchaj-wanem v oblasti zdraví a kontroly přenosných nemocí; vyjádřit uznání tchajwanské vládě a tamním občanům za relativně úspěšné zamezení šíření pandemie ve vlastní zemi a za velkorysost při poskytování pomoci dalším zemím; připomínat, že účinná reakce Tchaj-wanu se opírala o transparentnost, otevřenost a využívání technologií ve spolupráci se společností, což je přístup založený na důvěře veřejnosti;
   ag) ocenit akty solidarity Tchaj-wanu s EU, jejichž dokladem je dar 7 milionů chirurgických roušek několika členským státům v nejtěžším počátečním období pandemie a také dar pěti linek na výrobu respirátorů České republice; požadovat opětování této solidarity;
   ah) nadále vybízet ke sdílení zpravodajských informací mezi členskými státy a Tchaj-wanem a ke společnému boji proti přeshraniční trestné činnosti;
   ai) uznat, že USA a Japonsko poprvé zdůraznily význam míru a stability v Tchajwanském průlivu ve společném prohlášení z nedávného dvoustranného summitu, po němž následovalo podobné prohlášení skupiny G7 počátkem května; naléhavě vyzývat EU ke spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími partnery, jako je Austrálie, Nový Zéland, Indie, Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy, a zvážit přizvání Tchaj-wanu k účasti s jejími partnery ve stávajících platformách a pracovních skupinách pro kritická průmyslová odvětví;
   aj) vybízet členské státy, jež nemají s Tchaj-wanem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění a o předcházení daňovým únikům a dohodu o výměně informací v daňové oblasti, aby jednání o takových dohodách zahájily co nejdříve;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i vládě Tchaj-wanu.

(1) Úř. věst. C 181, 19.5.2016, s. 52.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí