Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2041(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0265/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0265/2021

Rasprave :

PV 19/10/2021 - 9
CRE 19/10/2021 - 9

Glasovanja :

PV 20/10/2021 - 2
PV 21/10/2021 - 2
CRE 21/10/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0431

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 53k
Četvrtak, 21. listopada 2021. - Strasbourg
Politički odnosi i suradnja EU-a i Tajvana
P9_TA(2021)0431A9-0265/2021

Preporuka Europskog parlamenta Vijeću od 21. listopada 2021. potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o političkim odnosima i suradnji EU-a i Tajvana (2021/2041(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir godišnja izvješća Europskog parlamenta o ZVSP-u i njihove dijelove koji se odnose na odnose EU-a i Tajvana,

–  uzimajući u obzir mehanizam dijaloga o industrijskoj politici između EU-a i Tajvana, uspostavljen 2015.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o trgovinskim odnosima EU-a i Tajvana(1),

–  uzimajući u obzir sudjelovanje Tajvana u Europskoj poduzetničkoj mreži, Europskoj platformi za suradnju klastera i dijalogu o digitalnom gospodarstvu,

–  uzimajući u obzir priopćenje ministara vanjskih poslova i razvoja skupine G7 od 5. svibnja 2021., a posebno odjeljak o potpori smislenom sudjelovanju Tajvana u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Svjetskoj zdravstvenoj skupštini,

–  uzimajući u obzir sporazume o suradnji u borbi protiv trgovinskih prijevara i provedbu međunarodnih standarda dobrog poreznog upravljanja u Tajvanu od 2017.,

–  uzimajući u obzir uspješnu suradnju Tajvana i njegovo sudjelovanje u okvirnim programima Europske unije (EUFP),

–  uzimajući u obzir savjetovanje o radu između EU-a i Tajvana uspostavljeno 2018.,

–  uzimajući u obzir ukidanje viza EU-a za nositelje tajvanske putovnice od 2011.,

–  uzimajući u obzir politiku EU-a o „jedinstvenoj Kini”,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika SAD-a i Japana od 16. travnja 2021.,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika SAD-a i Republike Koreje od 21. svibnja 2021.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. lipnja 2020. naslovljenu „Suzbijanje dezinformacija o bolesti COVID-19 - Ispravljanje činjenica“ (JOIN(2020)0008),

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. travnja 2021. o Strategiji EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji,

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 16. rujna 2021. o Strategiji EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji (JOIN(2021)0024),

–  uzimajući u obzir članak 118. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0265/2021),

A.  budući da su EU i Tajvan partneri sličnih nazora koji dijele zajedničke vrijednosti slobode, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava;

B.  budući da kontinuirano iskazivanje ratobornosti i „sive” aktivnosti Kine prema Tajvanu, kao i druge vrste provokacija kao što su špijuniranje, kibernapadi i preotimanje talenata, predstavljaju ozbiljnu prijetnju statusu quo između Tajvana i Kine, kao i miru i stabilnosti u indo-pacifičkoj regiji, te mogu dovesti do opasne eskalacije; budući da je tajvanski ministar obrane Chiu Kuo-cheng izjavio da bi Kina, s obzirom na kontinuirano i znatno jačanje njezinih kapaciteta, do 2025. mogla biti stanju izvršiti „potpunu” invaziju Tajvana; budući da su napetosti između Kine i Tajvana najizraženije u zadnjih 40 godina, s obzirom na to da je Kina od 1. listopada 2021. u identifikacijsku zonu protuzračne obrane Tajvana uputila 150 borbenih zrakoplova, uključujući lovačke zrakoplove i bombardere koji mogu nositi nuklearno oružje; budući da je ta regija od velike važnosti za EU, i zato što se u njoj nalaze brojni bliski partneri i zato što jedna od država članica, Francuska, u toj regija ima svoje prekomorske teritorije;

C.  budući da se EU 2016. obvezao upotrijebiti sve dostupne kanale za poticanje inicijativa usmjerenih na promicanje dijaloga, suradnje i izgradnje povjerenja između obiju strana Tajvanskog tjesnaca; budući da ta nastojanja dosad nisu ostvarena;

D.  budući da je kineski predsjednik Xi Jinping 9. listopada 2021. izjavio da će nastaviti raditi na „ponovnom ujedinjenju” navodno mirnim putem, ali i da je upozorio da su najveća prepreka takvom ujedinjenju snage koje se zalažu za neovisnost Tajvana; budući da ratoborne izjave i djelovanja Kine ozbiljno dovode u pitanje navedeni miroljubiv pristup; budući da, prema istraživanju koje je u srpnju 2021. objavio Centar za izborne studije Nacionalnog sveučilišta Chengchi u Taipeiu, samo 1,5 % tajvanskog stanovništva podržava ujedinjenje s kontinentalnom Kinom što je prije moguće, dok velika većina podržava status quo, barem kratkoročno;

E.  budući da se pokazalo da su napori koje Tajvan ulaže u ograničavanje širenja koronavirusa među najučinkovitijima na svijetu; budući da su napori Tajvana da tijekom pandemije u različitim poljima aktivno doprinese općem dobru međunarodne zajednice, uključujući brojnim međunarodnim studijama, opipljiv primjer da se Tajvan ponaša kao partner i dokaz da ga treba tretirati kao takvog; budući da to pokazuje da Tajvan međunarodnoj zajednici može pružiti jednako vrijedan doprinos u suočavanju s brojnim drugim izazovima našeg doba; budući da nedavni porast slučajeva zaraze bolešću COVID-19, manjak cjepiva i uplitanje Kine u napore Tajvana da ih izravno nabavi izazivaju ozbiljnu zabrinutost;

F.  budući da je EU i dalje najveći izvor izravnih stranih ulaganja u Tajvan, s ukupnom vrijednošću od 48 milijardi EUR do 2019., što čini 31 % ulaznih izravnih stranih ulaganja Tajvana; budući da postoji znatan potencijal za povećanje izravnih stranih ulaganja Tajvana u EU-u; budući da Tajvan dominira tržištima proizvodnje poluvodiča jer njegovi proizvođači proizvode oko 50 % poluvodiča u svijetu;

G.  budući da položaj Tajvana, njegova ključna uloga u globalnim lancima opskrbe visoke tehnologije i demokratski način života čine tu zemlju strateški važnom za europske demokracije;

H.  budući da je ukupni iznos bilateralne trgovine između EU-a i Tajvana dosegnuo 51 milijardu EUR u 2019., pri čemu je Tajvan peti po veličini trgovinski partner EU-a u Aziji i 15. najveći trgovinski partner EU-a u svijetu;

1.  preporučuje potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisiji da:

   (a) blisko surađuje s državama članicama kako bi se intenzivirali politički odnosi između EU-a i Tajvana te kako bi se postiglo sveobuhvatno i pojačano partnerstvo, u okviru politike EU-a o „jedinstvenoj Kini”; smatra Tajvan ključnim partnerom i demokratskim saveznikom u indo-pacifičkoj regiji s obzirom na to da je riječ o zemlji koja je samostalno razvila snažnu demokraciju i tehnološki napredno gospodarstvo te koja može doprinijeti održavanju poretka utemeljenog na pravilima u okruženju koje karakterizira sve jače suparništvo među velikim silama;
   (b) hitno izradi procjenu učinka, provede javno savjetovanje i utvrđivanje opsega bilateralnog sporazuma o ulaganju s tajvanskim vlastima kao pripremu za pregovore o produbljivanju bilateralnih gospodarskih veza, s obzirom da bi takav sporazum doveo do smanjenja zahtjeva u pogledu „vlastitog sadržaja” europskih investitora i proizvođača u Tajvanu; u kontekstu regionalne dinamike vodi računa o važnosti trgovinskih i gospodarskih odnosa između EU-a i Tajvana, među ostalim o pitanjima koja se odnose na multilateralizam i WTO, tehnologiju i javno zdravlje, kao i na osnovnu suradnju u pogledu ključnih zaliha kao što su poluvodiči; potakne Tajvan da poveća ulaganja u EU i konstatira da je Tajvan punopravni član WTO-a;
   (c) izrazi ozbiljnu zabrinutost zbog kontinuiranog ratobornog stava Kine prema Tajvanu i pritisaka na Tajvan, što se posebno odražava znatnim ulaganjima Kine u vojne kapacitete, njezinim ofanzivnim vojnim vježbama i čestim kršenjima identifikacijske zone protuzračne obrane Tajvana; pozove Kinu da odmah prekine s kontinuiranim upadima u identifikacijsku zonu protuzračne obrane Tajvana, posebno s obzirom na to da je između 1. i 4. listopada 2021. zabilježeno oko 150 upada njezinih zrakoplova u tu zonu, među ostalim i lovačkih zrakoplova; upozori na provokativnu kinesku retoriku koja odražava naizgled proturječne namjere – želju da se Tajvan podvrgne totalitarnoj vlasti Komunističke partije Kine (KPK), istovremeno tvrdeći da se želi mirni razvoj odnosa s Tajvanom – te da ustraje u tome da do bilo kakve promjene u odnosima između Tajvana i Kine ne smije doći jednostrano niti protiv volje tajvanskih građana; potiče EU i države članice da preuzmu proaktivnu ulogu i surađuju s međunarodnim partnerima sličnih nazora u cilju mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te uspostave partnerstva s demokratskom vladom Tajvana;
   (d) iskaže ozbiljnu zabrinutost zbog stanja u Istočnom i Južnom kineskom moru i snažno se usprotivi svim jednostranim pokušajima promjene statusa quo i povećanja napetosti; ponovno istakne važnost poštovanja međunarodnog prava, posebno Konvencije UN-a o pravu mora (UNCLOS) i njezinih odredbi o obvezi rješavanja sporova mirnim putem te očuvanju slobode plovidbe i prelijetanja;
   (e) izrazi ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Kina ima sposobnost izvršiti potpunu invaziju Tajvana do 2025.; oštro osudi dosad nezabilježene kineske povrede identifikacijske zone protuzračne obrane Tajvana u kojima je je od 1. listopada 2021. sudjelovalo 150 borbenih zrakoplova, uključujući lovačke zrakoplove i bombardere koji mogu nositi nuklearno oružje; potvrdi da nedavne vojne provokacije Kine dovode u pitanje dugoročne namjere Kine u pogledu miroljubivog rješenja;
   (f) podsjeti da je održavanje mira i stabilnosti u indo-pacifičkoj regiji temeljni interes EU-a i njegovih država članica; istakne da vojni sukob u Tajvanskom tjesnacu ne bi samo prouzročio znatne gospodarske poremećaje koji bi utjecali na europske interese, već bi također ozbiljno ugrozio regionalni poredak utemeljen na pravilima, kao i demokratsko upravljanje u čijem su središtu ljudska prava, demokracija i vladavina prava;
   (g) vodi računa o tome da EU pridaje veliki značaj sigurnosti u Tajvanskom tjesnacu i da postoji izravna veza između europskog prosperiteta i azijske sigurnosti te da bi stoga širenje sukoba izvan ekonomske sfere imalo posljedice po Europu; obznani da će mjere koje Kina poduzima protiv Tajvana i u Južnom kineskom moru imati posljedice za odnose EU-a i Kine;
   (h) izrazi zabrinutost zbog kineskog zakonodavstva koje se odnosi na Tajvan i istakne da nametanje Zakona o nacionalnoj sigurnosti Hong Kongu čini potpuno nevjerodostojnima tvrdnje da bi se u skladu sa Zakonom protiv odcjepljenja iz 2005. Tajvanu u slučaju ujedinjenja dala visoka razina autonomije;
   (i) istakne važnost daljnjeg jačanja partnerstva i suradnje između EU-a i Tajvana na svim razinama, posebno u svjetlu kontinuiranih provokacija i jačanja vojne prisutnosti Kine; posebno istakne da bi Europski parlament mogao imati ključnu ulogu u utvrđivanju područja za daljnju suradnju, kao i u pogledu jasnog prozivanja kineskih provokacija i iskazivanja solidarnosti s Tajvanom;
   (j) snažno se založi za smisleno sudjelovanje Tajvana u svojstvu promatrača na sastancima, u mehanizmima i aktivnostima međunarodnih tijela, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO), Međunarodnu kriminalističko-policijsku organizaciju (Interpol) i Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC); apelira na države članice i institucije EU-a da daju podršku međunarodnim inicijativa u kojima se traži da Tajvan sudjeluje u međunarodnim organizacijama; ponovno pozdravi proaktivnu suradnju Tajvana s međunarodnom zajednicom u pogledu stjecanja saznanja o pandemiji bolesti COVID-19 i pronalaženja najboljih načina za odgovor na nju te da naglasi da je time dokazano da bi doprinosi Tajvana u okviru Svjetske zdravstvene organizacije predstavljali dodanu vrijednost za zdravlje i dobrobit građana svih njezinih članica;
   (k) potiče povećanje gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, političkih i međuljudskih razmjena, sastanaka i suradnje između EU-a i Tajvana, te razmjena u kojima sudjeluju predstavnici država članica, među ostalim na najvišim razinama, kako bi se u potpunosti odrazila dinamična, višedimenzionalna i bliska suradnja između EU-a i Tajvana kao partnera sličnih nazora; odlučno osudi prijetnje odmazdom i pritiske Narodne Republike Kine prema predsjedniku češkog Senata Milošu Vystrčilu zbog njegova posjeta Tajvanu u kolovozu 2020. te istakne da Češka, kao i sve druge suverene zemlje, imaju pravo razvijati gospodarsku i kulturnu suradnju s Tajvanom;
   (l) nastavi podržavati uključenje Tajvana u indo-pacifičku strategiju EU-a; pozitivno gleda na činjenicu da su Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku nedavno objavili strategiju EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji u kojoj se navodi da je znatno jačanje vojnih snaga Kine dovelo do povećanih napetosti u regionalnim kritičnim točkama kao što su Južno i istočno kinesko more te Tajvanski tjesnac i potvrđuje da je od ključne važnosti da EU pojača suradnju s partnerima iz te regije kako bi se zajamčili mir, stabilnost i blagostanje na obje strane Tajvanskog tjesnaca; potakne EU da u okviru strategije EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji nastavi tijesno surađivati s drugim partnerima istih nazora kako bi se odgovorilo na asertivno djelovanje Kine u regiji i ojačao poredak utemeljen na pravilima, s obzirom na vlastite gospodarske interese EU-a u regiji;
   (m) nastavi predlagati inicijative za poboljšanje bilateralnih gospodarskih odnosa i međuljudskih kontakata, posebno među mladima, uključujući u akademskoj zajednici, civilnom društvu i područjima sporta, kulture i obrazovanja, kao i međugradskih i međuregionalnih partnerstava; pohvali postojeća partnerstva pobratimljenih europskih i tajvanskih gradova i potiče diplomaciju gradova kao sredstvo za pomoć tajvanskom sudjelovanju u međunarodnim inicijativama, čime bi se Tajvanu omogućilo da zaobiđe pokušaje Kine da dodatno pojača njegovu diplomatsku izoliranost;
   (n) potiče europsku i tajvansku suradnju u medijskom sektoru kako bi se diversificiralo kinesko jezično medijsko okruženje u EU-u i pružila alternativa medijima pod kontrolom Narodne Republike Kine;
   (o) potiče EU i države članice da pomognu u podizanju razine osviještenosti u Europi o situaciji u Tajvanskom tjesnacu, kao i o složenoj prirodi odnosa Tajvana i Kine, uspostavom i financiranjem namjenskih programa i istraživanja usmjerenih na društvo u cjelini; istakne da je važno uložiti napore za pokretanje uključive rasprave diljem država članica EU-a, pri čemu se europskoj javnosti moraju objasniti rizici porasta broja autoritarnih režima u indo-pacifičkoj regiji zbog asertivnog stava Kine i njezinih napora da se podriva demokracija, posebno u Tajvanu, te posljedice koje bi nereagiranje na te prijetnje imalo za demokracije diljem svijeta;
   (p) potakne dijalog i suradnju s Tajvanom u svim industrijskim sektorima i lancima opskrbe, posebno industrijama u nastajanju i industrijama od strateške važnosti kao što su elektronička vozila, robotika i pametna proizvodnja te tehnologije poluvodiča;
   (q) podupre daljnje jačanje inicijativa kojima bi se EU-u omogućilo sklapanje partnerstava s Tajvanom u područjima IKT-a, biotehnologije, zdravlja i sigurnosti ta da radi na konkretnoj suradnji i inicijativama između strategije EU-a za povezivost i tajvanske nove politike usmjerene prema jugu; snažno podupre jačanje partnerstva u području poluvodiča;
   (r) potvrdi središnju ulogu Tajvana u strateškim industrijama kao što je peta generacija komunikacijske infrastrukture (5G), s obzirom na to da se u Tajvanu nalazi najveća tvornica poluvodiča i da je ta zemlja najveći proizvođač poluvodiča na svijetu; naglašava da će u budućnosti mikročipovi imati središnju ulogu u oblikovanju globalnog poretka te da će oni koju budu kontrolirali projektiranje i proizvodnju mikročipova određivati smjer u 21. stoljeću; podsjeti da su poremećaji u globalnim lancima opskrbe prouzročeni pandemijom stavili Tajvan u središte tehnološke inicijative, što je pak natjeralo EU da osvijesti vlastite slabosti i hitno razmotri kako smanjiti ovisnosti o vanjskim akterima; stoga pozove na pojačanu suradnju s Tajvanom kako bi se podržao plan EU-a za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i napori EU-a za diversifikacijom lanaca vrijednosti i opskrbe, s obzirom na to da je pandemija pojačale zahtjeve u tom smislu, ističući potrebu za povećanim ulaganjima i političkom potporom, posebno u lancima vrijednosti od strateške važnosti, kao što su mikroelektronika, autonomna vožnja i umjetna inteligencija, a to su područja u kojima Tajvan ima središnju ulogu;
   (s) pohvali organizaciju prvog Europskog investicijskog foruma u Tajvanu u rujnu 2020. i potakne veća bilateralna ulaganja u oba smjera; pozove na povećanje takvih ulaganja, posebno u industrijskim sektorima u kojima je Tajvan predvodnik, odnosno u ključnim tehnologijama, uključujući poluvodiče, kojima bi se poduprli napori EU-a da ojača vlastite kapacitete u području mikroelektronike; istakne da bi se nakon dijaloga između Tajvana i EU-a o digitalnom gospodarstvu 2020. EU i Tajvan trebali nadovezati na svoje razgovore o suradnji u područjima istraživanja i tehnologije, lanaca blokova, umjetne inteligencije, kibersigurnosne certifikacije, podatkovnoga gospodarstva i digitalne povezivosti kako bi se utvrdile daljnje sinergije, proširila razmjena politika o razvoju digitalnog gospodarstva i uspostavila sveobuhvatnija partnerstva;
   (t) pozdravi obveze koje je Tajvan dobrovoljno preuzeo kako bi pomogao u borbi protiv globalnog zatopljenja, čime doprinosi provedbi ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama;
   (u) potakne EU i države članice da prodube suradnju s Tajvanom u borbi protiv dezinformacija iz zlonamjernih trećih zemalja, uključujući razmjenu najboljih praksi, zajedničke pristupe poticanju medijske slobode i novinarstva, produbljenje suradnje u pogledu kibersigurnosti i kiberprijetnji, jačanje osviještenosti građana i općenito povećanje digitalne pismenosti stanovništva kako bi se pojačala otpornost demokratskih sustava; podrži pojačanu suradnju između relevantnih europskih i tajvanskih skupina za strateško promišljanje u tom području;
   (v) razmotri mogućnost izvlačenja pouka iz iskustva Tajvana u borbi protiv dezinformacija iz Kine usmjerenih na neovisnost tajvanskih medija, pri čemu se koriste platforme društvenih medija te infiltrira u tajvansku televiziju i tiskane medije kako bi se utjecalo na javno mnijenje i podrivalo izborne procese na Tajvanu; pohvali Tajvan zato što medijsku pismenost smatra korisnim i ključnim alatom kako bi građani mogli prepoznati dezinformacije te što je stoga u školski kurikulum uvrstio medijsku pismenost;
   (w) naglasi da koristi tajvanskih napora u borbi protiv dezinformacija i borbi protiv lažnih vijesti nadilaze okvire Tajvana i utječu ne samo na društvo na tom otoku, već i na kinesku jezičnu zajednicu u Hong Kongu i drugim zemljama jugoistočne Azije;
   (x) osudi pokušaje Kine da diskreditira način na koji tajvanska vlada postupa s pandemijom; pohvali učinkovit pristup Tajvana odozdo prema gore, koji vode njegovi građani, u pogledu provjere činjenica i informacija upotrebom tehnologije, kao što je umjetna inteligencija, kako bi se povećali napori i omogućilo onima koji provjeravaju činjenice da prepoznaju najštetnije tvrdnje koje kolaju platformama društvenih medija i time zaustave njihovo širenje;
   (y) podsjeti da je prijetnja s kojom se Tajvan suočava zbog kineskih aktivnosti dezinformiranja dio većeg problema s kojim se suočavaju demokracije diljem svijeta u doba u kojem su komunikacijske tehnologije ključne za geopolitičko natjecanje za vodeći položaj u svijetu; podsjeti na to da je Kina, zajedno s Rusijom, i dalje značajna prijetnja demokracijama u Europi zbog pribjegavanja kampanjama dezinformiranja, koje su se znatno intenzivirale tijekom pandemije, kao što je navedeno u izvješću ESVD-a iz lipnja 2020.; istakne da je suradnja u borbi protiv dezinformiranja stoga u interesu i EU-a i Tajvana;
   (z) dodatno promiče trenutačnu suradnju EU-a i Tajvana u području istraživanja i inovacija unutar okvirnog programa Obzor Europa (2021. – 2027.); potakne sudjelovanje većeg broja tajvanskih istraživača u programa Obzor Europa;
   (aa) dodatno promiče turizam i razmjene mladih s Tajvanom putem inicijativa kao što su radni odmor, programi Erasmus ili stipendije za povezivanje Tajvana i Europe te istraži mogućnosti za suradnju u visokom obrazovanju i drugim područjima s ciljem jačanja stručnog znanja o Kini i Tajvanu u Europi i doprinošenja boljem razumijevanju Europe u Tajvanu;
   (ab) potiče EU i njegove države članice da poboljšaju suradnju s Tajvanom unutar globalnog okvira za suradnju i osposobljavanje (GCTF), platforme za regionalnu suradnju za pružanje programa izgradnje kapaciteta i osposobljavanja trećim zemljama diljem svijeta;
   (ac) promijeni naziv Europskog ureda za gospodarstvo i trgovinu u Tajvanu u „Ured Europske unije u Tajvanu” kako bi se odrazio široki razmjer naših veza;
   (ad) pozdravi planove o otvaranju predstavničkog ureda Tajvana u Litvi; osudi reakciju kineske vlade koja je nametnula ekonomske sankcije Litvi; u tom pogledu izrazi svoju potporu Litvi i solidarnost s njom, poduzme odgovarajuće mjere i pozove Vijeće da učini isto;
   (ae) pohvali Tajvan kao iznimnog partnera u promicanju ljudskih prava i slobode vjeroispovijesti u indo-pacifičkoj regiji; prepozna činjenicu da Tajvan predstavlja primjer u regiji s obzirom na rezultate u pogledu poštovanja temeljnih sloboda, i gospodarskih i socijalnih, kao i političkih i kulturnih prava, što se odnosi i na napredak u pogledu prava pripadnika zajednice LGBTQI te prava autohtonih zajednica; posebni predstavnik EU-a za ljudska prava i posebni izaslanik EU-a za slobodu vjere ili uvjerenja sudjeluje u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima na Tajvanu i da poduzme konkretne mjere za suradnju s Tajvanom kako bi se unaprijedili ljudska prava, društvena prava, vjerske slobode, digitalno gospodarstvo i održivi rast zemalja u razvoju u indo-pacifičkoj regiji;
   (af) pojača suradnju s Tajvanom s ciljem razmjene najboljih praksi u postupanju s pandemijom bolesti COVID-19, pokretanjem inicijativa za lakšu nabavu cjepiva, i daljnjeg poboljšanja suradnje EU-a s Tajvanom u području zdravlja i kontrole zaraznih bolesti; pohvali tajvansku vladu i njezin narod zbog toga što su relativno uspješno zaustavili pandemiju na domaćem terenu i zbog njihove velikodušnosti u pružanju pomoći drugim zemljama; podsjeti na to da se učinkovit odgovor Tajvana temeljio na transparentnosti, otvorenosti i upotrebi tehnologije u suradnji s društvom, što je pristup koji se temelji na povjerenju javnosti;
   (ag) pohvali tajvansko iskazivanje solidarnosti s EU-om, poput činjenice da je tijekom teških prvih mjeseci pandemije Tajvan donirao više od 7 milijuna kirurških maski nekolicini država članica, kao i pet linija za proizvodnju maski Češkoj; pozove da se uzvrati ta iskazana solidarnost;
   (ah) nastavi poticati razmjenu obavještajnih podataka između država članica i Tajvana i zajedničku borbu protiv prekograničnog kriminala;
   (ai) prepozna da su SAD i Japan u zajedničkoj izjavi s nedavnog bilateralnog sastanka na vrhu prvi put istaknuli važnost mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu, nakon koje je početkom svibnja uslijedila slična izjava skupine G7; potiče EU da surađuje s drugim partnerima istih nazora, kao što su Australija, Novi Zeland, Indija, Japan, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države, te da razmotri mogućnost da se Tajvan pozove da s partnerima sudjeluje u platformama i radnima skupinama u ključnim industrijskim sektorima;
   (aj) potiče države članice koje nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza ili sporazum o razmjeni poreznih informacija s Tajvanom da što prije započnu pregovore o takvim sporazumima;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi Tajvana.

(1) SL C 181, 19.5.2016., str. 52.

Posljednje ažuriranje: 20. siječnja 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti