Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0532/2021

Texte depuse :

B9-0532/2021

Dezbateri :

PV 19/10/2021 - 4
CRE 19/10/2021 - 4

Voturi :

PV 21/10/2021 - 10
PV 21/10/2021 - 16

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0439

Texte adoptate
PDF 140kWORD 46k
Joi, 21 octombrie 2021 - Strasbourg
Criza statului de drept în Polonia și supremația dreptului UE
P9_TA(2021)0439B9-0532/2021

Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2021 referitoare la criza statului de drept din Polonia și la supremația dreptului UE (2021/2935(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”),

–  având în vedere articolele 1, 2, 4 și 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

–  având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE),

–  având în vedere propunerea motivată a Comisiei de decizie a Consiliului din 20 decembrie 2017 privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept, emisă în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din TUE (COM(2017)0835),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii(1) („Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul de drept”),

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență(2),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 octombrie 2020 referitoare la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale(3),

–  având în vedere rezoluția sa din 24 iunie 2021 referitoare la Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 8 iulie 2021 referitoare la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 16 septembrie 2021 referitoare la libertatea media și continuarea deteriorării statului de drept în Polonia(7),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2020 intitulată „Raportul din 2020 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană” (COM(2020)0580),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 20 iulie 2021 intitulată „Raportul din 2021 privind statul de drept – Situația statului de drept în Uniunea Europeană” (COM(2021)0700),

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, așa cum este consacrat la articolul 2 din TUE, Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

B.  întrucât la 29 martie 2021 prim-ministrul Poloniei a depus o cerere la „Curtea Constituțională”, contestată pe scară largă și ilegitimă, pentru a analiza dacă dispozițiile TUE referitoare la supremația dreptului UE și la protecția jurisdicțională efectivă sunt în concordanță cu Constituția Poloniei(8);

C.  întrucât prin ordonanța din 14 iulie 2021 CJUE a aprobat măsurile provizorii solicitate de Comisie în temeiul articolului 279 din TFUE și legate de funcționarea Camerei disciplinare a Curții Supreme poloneze și de suspendarea altor dispoziții ale legislației poloneze care afectează independența sistemului judiciar(9);

D.  întrucât la 14 iulie 2021 „Curtea Constituțională” ilegitimă din Polonia a hotărât că ordonanțele provizorii ale CJUE privind structura instanțelor din Polonia sunt incompatibile cu Constituția poloneză(10);

E.  întrucât la 15 iulie 2021 CJUE a statuat în hotărârea sa în cauza C-791/19(11) că regimul disciplinar pentru judecători în Polonia nu este compatibil cu dreptul UE;

F.  întrucât la 6 octombrie 2021 CJUE a hotărât că transferurile fără consimțământ ale unui judecător de la un tribunal la altul sau de la o secție la alta a aceluiași tribunal sunt de natură să submineze principiile inamovibilității judecătorilor și independenței judiciare(12);

G.  întrucât la 6 octombrie 2021 vicepreședintele CJUE a respins cererea Poloniei de anulare a ordinului vicepreședintelui CJUE din 14 iulie 2021 ce impune suspendarea aplicării dispozițiilor naționale referitoare în special la competențele Camerei disciplinare a Curții Supreme(13);

H.  întrucât la 7 octombrie 2021 „Curtea Constituțională” nelegitimă și-a prezentat hotărârea în cauza K 3/21, adoptată cu două opinii contrare, cu privire la cererea inițiată de prim-ministrul polonez la 29 martie 2021, prin care se constată incompatibilitatea dispozițiilor TUE cu Constituția Poloniei din mai multe motive;

I.  întrucât la 10 octombrie 2021 peste 100 000 de cetățeni polonezi au demonstrat pașnic pe întreg teritoriul Poloniei pentru a-și demonstra sprijinul pentru apartenența Poloniei la UE;

J.  întrucât la 22 octombrie 2020 „Curtea Constituțională” ilegitimă a fost utilizată politic și pentru a ataca drepturile femeilor;

K.  întrucât la 12 octombrie 2021 hotărârea în cauza K 3/21 a fost publicată în Monitorul Oficial al Poloniei(14), conferindu-i astfel forță juridică în sistemul juridic polonez;

L.  întrucât Asociația judecătorilor administrativi europeni a exprimat, de asemenea, opinia că hotărârea „Curții Constituționale” ilegitime contravine clar principiului de bază al supremației dreptului UE(15);

M.  întrucât în sondajul Eurobarometru Flash din august 2021 marea majoritate a respondenților au fost de acord că UE ar trebui să acorde fonduri statelor membre numai cu condiția ca guvernele acestora să apere și să aplice statul de drept și principiile democratice; întrucât această cifră a fost foarte ridicată și în Polonia (72 %)(16),

N.  întrucât, potrivit diferitelor sondaje de opinie desfășurate în Polonia în septembrie 2021 și octombrie 2021, doar 5 % dintre respondenți au declarat că ar dori ca Polonia să părăsească UE(17), 90 % au apreciat pozitiv apartenența Poloniei la UE(18), iar 95 % au declarat, de asemenea, că sprijinul UE a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării orașului sau a regiunii lor, procentaj mai mare decât media UE(19),

1.  regretă profund hotărârea „Curții Constituționale” ilegitime din 7 octombrie 2021(20), care constituie un atac împotriva comunității europene de valori și legi în ansamblul său, subminând supremația dreptului UE ca unul dintre principiile sale fundamentale, în concordanță cu jurisprudența consacrată a CJUE; își exprimă profunda îngrijorare că această decizie ar putea crea un precedent periculos; subliniază că „Curtea Constituțională” ilegitimă nu numai că nu este validă și independentă din punct de vedere juridic(21), însă nu este nici calificată să interpreteze Constituția în Polonia;

2.  accentuează faptul că, potrivit articolului 47 din Cartă, dreptul fundamental la o cale de atac efectivă impune accesul la o instanță judecătorească independentă; ia act de provocările tot mai mari pe care le ridică curțile constituționale naționale și unii politicieni în această privință și invită statele membre să respecte rolul esențial al CJUE și să se conformeze hotărârilor acesteia;

3.  regretă că inițiativa de a pune în discuție supremația dreptului UE asupra legislației naționale a fost luată de actualul prim-ministru polonez, care continuă să folosească abuziv sistemul judiciar ca instrument de realizare a programului său politic; regretă această inițiativă, care este o decizie unilaterală de a pune în discuție cadrul juridic al UE și respectarea acestuia de către Polonia; reamintește că aderarea Republicii Polone la UE a avut loc prin ratificarea Tratatului de aderare, cu consimțământul națiunii poloneze exprimat în cadrul unui referendum; reamintește și că Republica Polonă s-a angajat în mod voluntar să respecte dispozițiile tratatelor fondatoare și jurisprudența CJUE; condamnă utilizarea sistemului judiciar în scopuri politice și invită autoritățile poloneze să înceteze utilizarea arbitrară a puterilor lor executive și legislative pentru a submina separarea puterilor și statul de drept;

4.  afirmă că un sistem judiciar trebuie examinat în ansamblul său pentru a stabili dacă servește scopului asigurării unui control judiciar efectiv și independent și respinge ferm încercările repetate ale actualului guvern PiS de a încerca să justifice modificările legislative în domeniul sistemului judiciar din Polonia, în special pe baza unor exemple individuale și izolate din diferite state membre;

5.  regretă că hotărârea K 3/21 are un impact negativ asupra cetățenilor și companiilor poloneze și europene, deoarece dreptul lor fundamental la un sistem judiciar independent care să aplice pe deplin acquis-ul și legislația UE nu mai poate fi garantat; își exprimă îngrijorarea în legătură cu protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale cetățenilor polonezi și europeni în acest context;

6.  felicită zecile de mii de cetățeni polonezi care au ieșit în stradă în cadrul masivelor proteste pașnice, luptând pentru drepturile și libertățile lor în calitate de cetățeni europeni; le împărtășește dorința de a avea o Polonie democratică puternică în centrul proiectului european;

7.  subliniază ilegitimitatea hotărârii din 22 octombrie 2020 (K 1/20) și recunoaște ca ilegale aceste limitări grave ale sănătății reproductive și ale drepturilor femeilor;

8.  își exprimă temerea că hotărârea K 3/21 va avea un puternic efect disuasiv asupra judecătorilor polonezi, descurajându-i să își utilizeze prerogativele în aplicarea dreptului UE; își reafirmă sprijinul deplin pentru judecătorii polonezi care aplică în continuare supremația dreptului UE și sesizează CJUE în vederea pronunțării de hotărâri preliminare, chiar și după hotărârea K 3/21, în pofida riscului la adresa carierei lor, care include îndepărtarea disciplinară de la judecarea unei cauze, demiterea sau demisia forțată;

9.  reamintește că tratatele UE nu pot fi modificate printr-o hotărâre a unei instanțe naționale și că la articolul 91 Constituția Poloniei reamintește că un acord internațional ratificat face parte din ordinea juridică internă, că trebuie să fie aplicat direct și că prevederile sale prevalează în cazul unui conflict de legi; este profund îngrijorat de faptul că „Curtea Constituțională” poloneză a fost transformată dintr-un garant efectiv al Constituției într-un instrument de legalizare a activităților ilegale ale autorităților; reamintește că hotărârile CJUE nu subminează drepturile statelor membre de a opera schimbări organizaționale în sistemul judiciar;

10.  salută inițiativele unor parlamente naționale de a dezbate și de a adopta poziții clare în legătură cu recentele acțiuni întreprinse de guvernul polonez al PiS și cu atacurile sale la adresa supremației dreptului UE;

11.  își reiterează opinia că banii contribuabililor din UE nu ar trebui să fie dați guvernelor care subminează flagrant, intenționat și sistematic valorile consacrate la articolul 2 din TUE;

12.  invită Comisia și Consiliul să ia măsuri urgente și coordonate prin:

   lansarea de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu legislația privind „Curtea Constituțională” ilegitimă, componența ilegală a acesteia și rolul său în împiedicarea respectării hotărârilor CJUE și adresarea unei solicitări CJUE de a impune măsuri provizorii, precum și de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu Camera Extraordinară de Control și Afaceri Publice a Curții Supreme, Consiliul Național al Magistraturii și Procuratura de Stat din Polonia;
   declanșarea de către Comisie a procedurii prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul referitor la condiționalitatea legată de statul de drept în cazul Poloniei, reamintind totodată că articolul 5 din regulament protejează accesul destinatarilor și beneficiarilor finali la finanțare, și îndemnarea Comisiei să facă tot posibilul pentru a se asigura că plățile sunt efectuate;
   abținerea de la aprobarea proiectului de plan de redresare și reziliență al Poloniei până când Guvernul Poloniei va pune în aplicare pe deplin și în mod corespunzător hotărârile CJUE și ale instanțelor internaționale și garantarea faptului că evaluarea planului asigură respectarea recomandărilor relevante specifice fiecărei țări, în special în ceea ce privește protejarea independenței sistemului judiciar;
   adoptarea de către Consiliu de recomandări clare, care nu necesită unanimitate, de tratare a încălcărilor statului de drept de către Polonia, cu un calendar clar, și declararea existenței unui risc clar de încălcare gravă a statului de drept de către Polonia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (1) din TUE, și extinderea domeniului de aplicare al acestei proceduri în sensul includerii drepturilor fundamentale și a democrației;
   utilizarea competențelor lor, inclusiv întreruperea sau suspendarea plăților sau efectuarea de corecții financiare, dacă este necesar, în conformitate cu Regulamentul privind dispozițiile comune aplicabil, având în vedere riscul unor deficiențe grave în funcționarea efectivă a sistemelor de control din Polonia din cauza lipsei de independență judiciară care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor;
   discutarea crizei statului de drept din Polonia în prezența Președintelui Parlamentului European și adoptarea unei poziții clare, emiterea unei declarații comune în termenii cei mai fermi cu putință privind această chestiune, semnată de șefii de stat și de guvern din UE la viitorul summit al acestora din 21-22 octombrie 2021, precum și luarea de măsuri urgente în cadrul următorului Consiliu Afaceri Generale;

13.  subliniază că aceste solicitări nu sunt menite să constituie măsuri punitive împotriva poporului polonez, ci mijloace de restabilire a statului de drept în Polonia, având în vedere deteriorarea sa continuă; invită Comisia să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a stabili modalități prin care să se asigure că cetățenii polonezi și persoanele care au reședința în Polonia nu sunt privați de beneficiile fondurilor UE din cauza acțiunilor guvernului actual și să stabilească modalități prin care aceste fonduri să fie administrate direct de către Comisie pentru a le transmite beneficiarilor finali;

14.  ia act de votul Comisiei pentru afaceri juridice din 14 octombrie 2021 în sprijinul unei acțiuni intentate la CJUE împotriva Comisiei pentru că nu a acționat pentru declanșarea mecanismului UE de condiționalitate privind statul de drept;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor și Consiliului Europei.

(1) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
(2) JO L 57, 18.2.2021, p. 17.
(3) JO C 395, 29.9.2021, p. 2.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2021)0313.
(5) JO C 385, 22.9.2021, p. 317.
(6) Texte adoptate, P9_TA(2021)0348.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2021)0395.
(8) Cerere în cauza K 3/21.
(9) Ordonanța Curții de Justiție din 14 iulie 2021, cauza C-204/21 R, Comisia/Polonia, EU:C:2021:593.
(10) Hotărârea Curții Constituționale din 14 iulie 2021, cauza P 7/20.
(11) Hotărârea Curții de Justiție din 15 iulie 2021, cauza C-791/19, Comisia/Polonia, EU:C:2021:596.
(12) Hotărârea Curții de Justiție din 6 octombrie 2021, cauza C-487/19, W.Ż., EU:C:2021:798.
(13) Ordonanța Curții de Justiție din 6 octombrie 2021, cauza C-204/21 R-RAP, Comisia/Polonia, EU:C:2021:834.
(14) DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1852.
(15) https://twitter.com/AEAJ2000/status/1450008198375686145?t=AY2yz-vezln6Mlq6ZwSDJQ&s=19&fbclid=IwAR3JNygjzCo9QR1R6RghaCOeM8diOQuzRQRe48eAtEwPcmOQC1x5QWkFNrY
(16) Eurobarometru Flash – Situația Uniunii Europene, IPSOS, august 2021.
(17) Ipsos pentru OKO.press și Gazeta Wyborcza, 23-25 septembrie 2021. Cifrele sunt în procente.
(18) Kantar, 21 septembrie 2021.
(19) Sondajul Eurobarometru din octombrie 2021, https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331
(20) Hotărâre în cauza K 3/21
(21) Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza Xero Flor w Polsce sp. z.o.o./Polonia.

Ultima actualizare: 23 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate