Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2073(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0303/2021

Texte depuse :

A9-0303/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2021 - 6.2

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0444

Texte adoptate
PDF 125kWORD 44k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky
P9_TA(2021)0444A9-0303/2021

Decizia Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Harald Vilimsky, prezentată de Parchetul din Viena și transmisă la 7 mai 2021 de către șeful Reprezentanței Permanente a Austriei pe lângă UE în cadrul procedurilor penale și anunțată în plen la 20 mai 2021,

–  în urma audierii lui Harald Vilimsky, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolul 57 alineatele (2) și (3) din Constituția Austriei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0303/2021),

A.  întrucât Parchetul din Viena a solicitat ridicarea imunității lui Harald Vilimsky, deputat în Parlamentul European, pentru a iniția procedura de urmărire penală în legătură cu săvârșirea infracțiunii de deturnare de fonduri în temeiul articolului 153 alineatele (1) și (3), primul caz, a infracțiunii de instigare la deturnare de fonduri în temeiul articolului 12, a doua ipoteză, și respectiv al articolului 133 alineatele (1) și (2), primul caz, și a infracțiunii de utilizare abuzivă de fonduri în temeiul articolului 153b alineatele (1), (2) și (3) din Codul penal austriac;

B.  întrucât Harald Vilimsky a ocupat funcția de responsabil financiar al grupului Partidului Libertății din Austria (FPÖ) în Adunarea Națională în perioada 27 octombrie 2006 - 23 octombrie 2019; întrucât el a fost ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019;

C.  întrucât se presupune că, de la 1 octombrie 2011 până la 13 august 2019, Harald Vilimsky ar fi abuzat de autoritatea sa pentru a utiliza conturile bancare aparținând grupului parlamentar al FPÖ din Adunarea Națională a Austriei, organizând plata unor facturi prin transferuri regulate din contul grupului FPÖ din Adunarea Națională pentru servicii de telefonie mobilă utilizate în scopuri exclusiv private de către un terț, ceea ce a dus la o pierdere financiară pentru grupul FPÖ din Adunarea Națională;

D.  întrucât se presupune că el a utilizat fondurile acordate grupului FPÖ din Adunarea Națională în alte scopuri decât cele definite la articolul 1 din Legea din 1985 privind finanțarea grupurilor parlamentare austriece (KlubFG) și întrucât se presupune că a făcut acest lucru știind foarte bine că serviciile plătite nu aveau legătură cu partidul;

E.  întrucât presupusa infracțiune nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea îndatoririlor deputatului respectiv în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

G.  întrucât în articolul 57 alineatele (2) și (3) din Constituția Austriei se prevăd următoarele:

‘2. Deputații în Consiliul Național pot fi arestați pentru o infracțiune penală doar cu aprobarea Consiliului Național, cu excepția cazului în care sunt surprinși în flagrant delict. De asemenea, efectuarea de percheziții la domiciliul deputaților în Consiliul Național necesită acordul Consiliului Național.

3. În caz contrar, deputații în Consiliul Național pot fi urmăriți penal în mod oficial numai pentru comiterea unei fapte pasibile de pedeapsă, cu acordul Consiliului Național, în cazul în care, în mod evident, aceasta nu are nicio legătură cu activitatea oficială a deputatului în cauză. Cu toate acestea, agenția (autoritatea) trebuie să solicite o decizie a Consiliului Național cu privire la existența unei astfel de legături în cazul în care deputatul în cauză sau o treime dintre membrii comisiei permanente [însărcinate] cu aceste chestiuni o solicită. În cazul unei astfel de cereri, orice acțiune oficială de urmărire penală trebuie să înceteze imediat sau să i se pună capăt.”;

H.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor lor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi să dăuneze activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European;

1.  hotărăște să îi ridice imunitatea lui Harald Vilimsky;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Austria și lui Harald Vilimsky.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C 200/07 și C-201/07, EU:C:2008:579; Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, EU:T:2010:102; Hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C 163/10, EU:C:2011:543; Hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, EU:T:2013:23; Hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, EU:T:2019:266.

Ultima actualizare: 8 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate